En

DOÇ.DR. MEHMET VOLKAN ÖZDOĞAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden İşletme Programı  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme)  2015
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Maden Mühendisliği  2021
 • NO AD YIL
  1  Determination of possible failure surfaces in an open-pit slope caused by underground production...  2020
  2  Effects of pH of Testing Liquid on the Degradation of Rocks...  2019
  3  Landslide Detection and Characterization Using Terrestrial 3D Laser Scanning (LiDAR)...  2019
  4  Yeraltı Deformasyonlarının Belirlenmesi Amacıyla K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması Kullanılarak Kes...  2019
  5  Determination of Distance Required to Ensure Stope and Footwall-drift Non-interaction Zone based on ...  2019
  6  ŞEHİR İÇİ PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARINDA ÇEVRESEL TİTREŞİM LİMİTLERİNE GÖRE PATLATMA TASARIMI...  2018
  7  The correlations between the Cerchar abrasivity index and the geomechanical properties of building s...  2018
  8  Termik Santral Katı Atık Depolama Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yat...  2018
  9  Yersel Lazer Tarayıcı ile Yeraltı Galerisinde Meydana Gelen Deformasyonların Belirlenmesi...  2018
  10  Optimal Support Spacing for Steel Sets: Omerler Underground Coal Mine in Western Turkey...  2018
  11  Prevention of spontaneous combustion in coal drifts using a lining material: a case study of the Tun...  2018
  12  A sampling study on rock properties affecting drilling rate index (DRI)...  2018
  13  Monitoring of Landslide at Tuncbilek Open Pit Stripping Area with Terrestrial Laser Scanner and Opti...  2016
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInSar Yöntemi İle Belirle... 30/01/2019 - 01/02/2019
  2  Determination of deformation on Torbalı Metropolis anchient theater by using terrestrial laser scan... 09/10/2018 - 14/10/2018
  3  Şehir İçi Patlatmalı Kazı Çalışmalarında Çevresel Titreşim Limitlerine Göre Patlatma Tas... 27/09/2017 - 29/09/2017
  4  Monitoring of Landslide at Tuncbilek Open Pit Stripping Area with Terrestrial Laser Scanner and Opti... 05/09/2016 - 09/09/2016
  5  Heyelanların Yersel Lazer Tarayıcılar İle Takibi... 27/04/2016 - 29/04/2016
  6  Aliağa-Helvacı Andezitlerinin Liman Dolgusu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 14/05/2015 - 15/05/2015
  7  Açık Maden Ocaklarında Oluşan Şev Duraysızlıklarının İzlenmesinde Yersel Lazer Tarama Tekn... 14/04/2015 - 17/04/2015
  8  Yersel Lazer Tarama: Taş Ocakları Uygulamaları... 14/04/2015 - 17/04/2015
  9  Patlatmalı kazı çalışmaları sonucu oluşan çevresel titreşimlerin yeraltı yapılarına etki... 14/04/2015 - 17/04/2015
  10  Design of an Optimal Lining Material to Prevent Coal Fires at Underground Coal Mines... 10/08/2013 - 15/08/2013
  11  Maden İşletmelerinde Ulusal Cors-Tr (Sürekli Gözlem :Yapan GNSS/GPS İstasyonu) Sisteminin Kulla... 23/05/2013 - 24/05/2013
  12  Ömerler Mekanize Yeraltı Kömür Ocağında Tahkimat Tasarımına Yönelik Kaya Kütle sınıflama... 16/04/2013 - 19/04/2013
  13  Open Pit Mine Production at Sloped and Under Clay Layering Conditions: Kısrakdere Case Studies... 16/04/2013 - 19/04/2013
  14  Marmara Adası Mermer Üretiminin Çevresel Etkilerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenme... 05/02/2013 - 07/02/2013
  15  Examination of Drilling Rate Index (DRI) of Rocks... 01/10/2009 - 03/10/2009
  16  Blok Boyutunu Belirleme Yöntemleri, Örnek çalışma; Buruncuk Andezit Taş Ocağı... 30/10/2008 - 31/10/2008
 • NO AD TARIH
  1  Batısöke Sicil:48483, Sicil:72420 ve Sicil:83502 ruhsat nolu sahalarda patlatma kaynaklı çevresel titreşim ölçümü...  2/2020 - 3/2020
  2  Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2020 - 6/2020
  3  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  4  Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San.Tic.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2020 - 6/2020
  5  Tümad Madencilik ve Sanayi A.Ş.ne Ait İvrindi Maden Sahasında Yapılan Sondajlardan Elde Edilen Veriler Kullanılarak Kaya Kütlesinin Sınıflamasının Belirlenmesi...  11/2020 - 12/2020
  6  Tekyol-Yapı Tesis-Önsöz İş Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  11/2019 - 2/2020
  7  Demir Export A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2018 - 7/2018
  8  Tüprag Metal Madencilik San.Tic.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  4/2018 - 7/2018
  9  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına Verilecek Proje Hizmeti Protokolü...  3/2018 - 6/2018
  10  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2018 - 6/2018
  11  Yatağan Termik Santrali Kül Döküm Sahası Kapasitesinin Artırılması Olanaklarının Araştırılması...  2/2017 - 5/2017
  12  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi Ve Çözüm Önerileri Ar-ge projesi...  4/2016 - 12/2016
  13  İZMİR FAYI BALÇOVA SEGMENTİ BOYUNCA GÖZLENEN HEYELAN HAREKETLERİNİN DINSAR VE LİDAR YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ VE İZLENMESİ...  12/2016 - 6/2019
  14  İR:200800701 ruhsat nolu 2A grubu maden işletme izinli hammdde sahasında gerçekleştirilecek Patlatmalı kazı çalışmalarının çevresel titreşim etkisinin değerlendirilmesi...  9/2016 - 3/2017
  15  Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş. Efemçukuru Yeraltı Ocağı Macun Dolgu İyileştirme Projesi...  6/2015 - 12/2015
  16  Liberya Kokoya Altın Projesi Arhavi Açık Ocağı Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  5/2015 - 9/2015
  17  Egemin Mineral Maden End. ve Hammadde San. Tic. A.Ş.'ne ait Aydın/Milas Kayabükü Mevkiinde Yer alan 49918 Maden Ruhsat nolu Feldspat Sahasında Üretim Patlatmalarının Neden Olacağı Çevresel Titreşim Seviyesinin Belirlenmesi-Titreşim Ölçüm Raporu-...  4/2015 - 4/2015
  18  Pınartaş Madencilik San ve Tic Ltd Şti tarafından İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Alanında Uygulanacak Patlatmalı Kazı Çalışmalarının Neden Olacağı Çevresel Etkilerin Tespiti ve Uygun Patlatma Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi...  11/2015 - 5/2016
  19  BAZTAŞ MADENCİLİK İNŞ. PETROL SA. TİC. A.Ş. AİT ANDEZİT SAHASINDA YAPILAN PATLATMALARIN ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜM RAPORU...  1/2014 - 1/2014
  20  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  21  SUDET İNŞ. VE AYKAN İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI SOMA YAĞCILI GÖLET İŞİ KAPSAMINDA YAPILAN PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARININ ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜM VE EMNİYETLİ PATLAYICI MİKTARININ BELİRLENMESİ RAPORU...  7/2014 - 7/2014
  22  Çukuralan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  8/2014 - 10/2014
  23  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK (KÜTAHYA) YÖRGÜÇ Y-2 PANOSU DEKAPAJ PROJESİNİN OLUŞTURULMASI...  10/2013 - 7/2014
  24  İR 20054272 nolu Andezit Sahasının Rezervinin Belirlemesi ve Sahadaki Andezitin Liman DolgubMalzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  10/2013 - 5/2014
  25  Açık Ocak Sahalarının Atık Depolama Tesisi Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi...  10/2013 - 8/2014
  26  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖRGÜÇ KÖYÜ YAKINDA MEYDANA GELEN ESKİ HARMAN HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ...  10/2013 - 8/2014
  27  TKİ GELİ İŞLETMESİ VE ARAFA MADENCİLİK YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR BÖLGESİ İR:64436, İR:7200, İR:4122 RUHSAT NOLU SAHALARDA ŞEV STABİLİTESİ VE ENTEGRE ÜRETİM PLANLAMASI PROJESİ...  5/2012 - 7/2012
  28  Çanakkale-Çan Çomaklı Kömür Sahası Mühendislik Hizmetleri...  10/2012 - 2/2013
  29  Küçük Ölçekli Metalik Maden İşletmelerinde Oda Topuk Dizaynı...  5/2012 - 5/2015
  30  TKİ-GELİ Müessesesi Eskihisar Ocağı Batı Şevleri Şev Stabilitesi ve Kömür Üretim Planlaması...  3/2011 - 12/2011
  31  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
  32  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  33  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  34  Kalsit ocağı nihai şevinin stabilite etüdü...  4/2010 - 7/2010
  35  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  36  Sivas Divriği Sahası Mühendislik Hizmetleri Projesi...  1/2009 - 12/2009
  37  Açık İşletme Planlaması Ve Üretim Teknolojisi Geliştirmeye Yönelik Kayaç Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi...  3/2009 - 4/2009
  38  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  39  Eşme-Ulubey Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin belirlenmesi...  6/2007 - 9/2007
  40  Gümüşhane-Mastra Sahası Yeraltı dolgu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Dizaynı...  11/2007 - 11/2008
  41  Kaplan Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması...  2012
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK-BİDEB 2214  2011
  2  TUBİTAK-BİDEB 2219  2018