Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. FATMA İLKNUR ULUGÜN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  The change of systemic inflammation response index in the treatment of patients with myasthenia grav...  2023
  2  Positron emission tomography/computed tomography findings of lung invasive adenocarcinoma subgroups ...  2021
  3  The Effect of Ozone Treatment to the Inflammatory Response in Lung Contusion...  2018
  4  Determination of severity of deformity with rib length to costal cartilage length ratio in thorax de...  2018
  5  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  6  Akciğer Kanserinde Bronkoplastik Yöntemler...  2017
  7  Pulmoner Blastom...  2011
  8  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  9  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonu için donör operasyonu, organın korunması ve taş...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Bilgisayarlı tomografide akciğerde izlenen solid dışı nodüllerin benign-malign ayrımında dok... 21/11/2023 - 25/11/2023
  2  7 cm ÜZERİ CERRAHİ UYGULANAN KHDAK OLGULARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER... 03/11/2023 - 07/11/2023
  3  OPERE EDİLEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNDA N2 METASTAZLARIN ANALİZİ... 03/11/2023 - 07/11/2023
  4  T3 SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ SUBGRUPLARINDA PROGNOZ... 19/10/2023 - 22/10/2023
  5  NADİR BİR OLGU: PRİMERİ AKCİĞER SİNOVİYAL KARSİNOMU OLAN OLGU... 04/05/2023 - 07/05/2023
  6  ADENOKARSİNOMLARDA T4 OLMA SEBEBİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ... 04/05/2023 - 07/05/2023
  7  VERTEBRA İNVAZYONU NEDENİYLE REZEKSİYON UYGULANAN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TAN... 25/05/2022 - 28/05/2022
  8  KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TH17'NİN SAĞ KALIM VE NÜKS İLE İLİŞKİSİ... 19/12/2021 - 19/12/2021
  9  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerin Değişimi... 28/02/2020 - 01/03/2020
  10  Akciğer Cerrahisinde Sıradışı Bir Hemostaz Yöntemi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  11  Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı... 25/04/2019 - 28/04/2019
  12  Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu... 25/04/2019 - 28/04/2019
  13  Kosta Fraktürlerinde Cerrahi Fiksasyon Deneyimi... 04/05/2017 - 07/05/2017
  14  Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta,Kıkırdak Kosta Oranı İle Deformite Şiddetinin Bel... 04/05/2017 - 07/05/2017
  15  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  16  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri... 25/04/2013 - 28/04/2013
  17  Üç Farklı Histolojik Tipte Senkron Akciğer Kanseri... 23/02/2012 - 26/02/2012
  18  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  19  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  20  pet tutulumu olan torasik patolojilerde histolojik değerlendirme... 10/11/2010 - 14/11/2010
  21  vertebra ve atrium rezeksiyonu hariç ekstended akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  22  atrium tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonl... 10/11/2010 - 14/11/2010
  23  ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde cerrahi... 10/11/2010 - 14/11/2010
  24  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  25  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 17/05/2007 - 20/05/2007
  26  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri... 17/05/2007 - 20/05/2007
  27  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim... 17/05/2007 - 20/05/2007
  28  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 17/05/2007 - 20/05/2007
 • NO AD TARIH
  1  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17'nin Sağ Kalım ve Nüks ile İlişkisi...  2/2021 - 2/2022