Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ÖZGÜR APPAK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIBBİ VİROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı  2019
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıbbi Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji)  2023
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  Leucocyte volume, conductivity, and scatter at presentation in COVID-19 patients...  2023
  3  Can Some Viral Respiratory Infections Observed Before the Pandemic Announcement Be Related to SARS-C...  2023
  4  Architect® EBV Antikor Panel Sonuçları ve EBV Tanı Algoritmalarının Değerlendirilmesi...  2022
  5  Evaluation of SARS-CoV-2 antibody persistence and viral spread in stool: a long-term care experience...  2022
  6  Correlation of Treponemal Chemiluminescent Microparticle Immunoassay Screening Test Signal Strength ...  2022
  7  Distribution of Viral Respiratory Pathogens During the COVID-19 Pandemic: A Single-Center Pediatric ...  2022
  8  Comparison of a novel antigen detection test with reverse transcription polymerase chain reaction as...  2022
  9  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  10  Comparison of Clinical Characteristics and Prognostic Laboratory Findings of COVID-19 Patients by Ag...  2021
  11  Tracking SARS-CoV-2, İzmir, Turkey...  2021
  12  Evaluation of Abbott Architect, Siemens Immulite, bioMerieux Vidas and Euroimmune Assays for Determi...  2021
  13  Evaluation of COVID-19 antibody response with using three different tests...  2021
  14  COVID-19 mikrobiyolojik tanı testleri...  2021
  15  Türkiye´den Bildirilen Sars-CoV-2 İzolatlarında RT-PCR Primer/Prob Bağlanma Bölgelerindeki Nükleotit...  2021
  16  Evaluation of COVID-19 Disease and the Effect of Trends in Intervention Measures: The Pediatric Pers...  2021
  17  Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oranları...  2021
  18  COVID-19 enfeksiyonunda vertikal geçiş ve neonatal?perinatal yaklaşım: Tek merkez deneyimi...  2021
  19  Türkiye'de bir üniversite hastanesinde COVID-19 olgularının epidemiyolojik özellikleri...  2021
  20  Evaluation of SARS-CoV-2 PCR Positive Cases in the Pediatric Emergency Department....  2020
  21  COVID-19 S: A new proposal for diagnosis and structured reporting of COVID-19 on computed tomography...  2020
  22  Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni...  2019
  23  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients....  2019
  24  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  25  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
  26  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  2  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  3  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  4  Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz. Sk... 27/09/2022 - 30/09/2022
  5  COVID-19 Pandemisi öncesi 6 aylık dönemde gözlemlenen viral pnömonilerin pandemi deneyimleri do... 24/05/2022 - 28/05/2022
  6  ISO15189 AKREDİTE TIBBİ LABORATUVARLAR İÇİN BİR KALİTE GÖSTERGESİ: HASTA MEMNUNİYET ANKET... 12/05/2022 - 15/05/2022
  7  Hızlı antikor testleri covid19 infeksiyonuna karşı bağışık yanıtı göstermede güvenilir m... 23/03/2022 - 27/03/2022
  8  Allojenik kemik iliği nakli yapılan hastalarda cmv dna antijenemi durumunun değerlendirilmesi... 11/03/2022 - 13/03/2022
  9  The assessment of Serological Tests for HIV Diagnosis in COVID19 Pandemic Period... 10/12/2021 - 12/12/2021
  10  COVID-19'un Solunum yolu viruslarının prevalansına etkisi... 20/10/2021 - 24/10/2021
  11  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  12  Correlation of Treponemal Chemiluminescent Microparticle Immunoassay Screening Test Signal Strength ... 09/07/2021 - 12/07/2021
  13  Do patients infected with human coronavirus before the COVID-19 pandemic have less risk of being inf... 09/07/2021 - 12/07/2021
  14  Gargle and mouthwash can replace nasopharyngeal swab sampling when concentrated with a new method fo... 09/07/2021 - 12/07/2021
  15  Comparison of a novel antigen detection test with reverse transcription PCR (RT-PCR) assay for labor... 09/07/2021 - 12/07/2021
  16  DEÜ Pandemi Laboratuvarı SARS-CoV2 RT-PCR Verilerinin Değerlendirilmesi... 18/06/2021 - 20/06/2021
  17  COVID-19 pandemisinde çocuklarda diğer solunum virüslerinin değerlendirilmesi... 30/05/2021 - 02/06/2021
  18  Erişkinlerde Respiratuvar Sinsityal Virus (RSV) Enfeksiyonu... 28/05/2021 - 30/05/2021
  19  Diğer İnsan Koronavirüsleri ile Pandemi Öncesi Enfekte Olan Hastaların COVID-19 Pandemisi Esnas... 20/05/2021 - 23/05/2021
  20  COVİD-19 Antikor Yanıtının Üç Farklı Test ile Değerlendirilmesi... 25/12/2020 - 27/12/2020
  21  Türkiye'den Bildirilen SARS-CoV-2 Tüm Genom Sekanslarında, RT-PCR Tanı Kitlerinin Analiz Bölgel... 25/12/2020 - 27/12/2020
  22  Ankara Bölgesindeki Kemiricilerde Flebovirüs, Flavivirüs ve Alfavirüs Etkenlerinin Araştırılm... 21/11/2019 - 23/11/2019
  23  rotavirus-adenovirus combo antijen testinde yalancı pozitif sonuçlar... 28/10/2019 - 01/10/2019
  24  Ardışık beş kış mevsiminde İzmir'de dolaşan solunum sinsityal virus tipleri ve genotipleri... 28/10/2019 - 01/11/2019
  25  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  26  False Positive Results in Acommercially Available Rotavirus-Adenovirus Combo Antigen Assay... 02/10/2019 - 04/10/2019
  27  Changing Epidemiology of Hepatitis C virus Genotype Distribution: Eight-Year Data... 02/10/2019 - 04/10/2019
  28  Respiratory syncytial virus genotypes circulating in izmir, turkey, in five consecutive years... 11/09/2019 - 14/09/2019
  29  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  30  Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularımızda Cmv Antijenemi Ve Cmv-Dna Pcr Sonuçlarının... 01/03/2019 - 03/03/2019
  31  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  32  Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki memiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii... 04/11/2018 - 08/11/2018
  33  Epstein barr virus serolojik tanısında;euroimmun IFA/ELİSA, abbott architect, siemens immulite ve... 04/11/2018 - 08/11/2018
  34  Çocuklarda respiratuvar sinsityal virus sıklığı ve dağılımının değerlendirilmesi... 04/11/2018 - 08/11/2018
  35  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 04/11/2018 - 08/11/2018
  36  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  37  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  38  Hiv çalıştayı; dokuz eylül üniversitesi 2016-2018 verileri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  39  HİV tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  40  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 23/09/2018 - 26/09/2018
  41  Evaluation of Abbott Architect, Siemens Immulite, bioMerieux Vidas and Euroimmune Assays for Determi... 23/09/2018 - 26/09/2018
  42  Anti T.gondii IgG avidite testinin yorumunda karşılaşılan sorunlar... 08/11/2017 - 12/11/2017
  43  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  44  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tanımlanmasında pcr-rflp ve dna sekans analizi sonuçların... 18/11/2016 -
  45  Solunum virusları; Kim? Kiminle? Ne zaman?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  46  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  47  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  48  Beyin Omurilik Sıvısı Biyokimyasal Özlellikleri ile HSV-DNA PCR İstemlerinin Uygunluğunun Kar... 24/06/2008 - 28/06/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Viral Pnömoni Tanısında Laboratuvar Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Kitapları, Viral Pnömoniler...  2021
  2  Atık Yönetimi SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2021 - 2/2022
  2  Huzurevi sakin ve çalışanlarında SARS-CoV-2 antikor yanıtı, gaitada viral atılımının izlemi ve virüsun filogenetik analizinin değerlendirilmesi...  7/2020 - /