Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKÇEN ÖMEROĞLU ŞİMŞEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı Temel Onkoloji Programı  2016
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Vaccination Status and Outcome of Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 Before and Aft...  2023
  2  Can Some Viral Respiratory Infections Observed Before the Pandemic Announcement Be Related to SARS-C...  2023
  3  The Usefulness of the TAPSE/sPAP Ratio for Predicting Survival in Medically Treated Chronic Thromboe...  2023
  4  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 20...  2022
  5  Evaluation of SARS-CoV-2 antibody persistence and viral spread in stool: a long-term care experience...  2022
  6  TYPES OF FUNDUS INVOLVEMENT IN INTRAOCULAR TUBERCULOSIS...  2022
  7  Effects of EGFR gene mutation on stage 3A lung adenocarcinomas in the clinical decision-making proce...  2022
  8  Comparison of Clinical Characteristics and Prognostic Laboratory Findings of COVID-19 Patients by Ag...  2021
  9  Facing Pandemic: Burnout in Physicians in Turkey...  2021
  10  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve ön bulgular...  2021
  11  Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oranları...  2021
  12  Spontaneous pneumomediastinum related to COVID-19 pneumonia...  2021
  13  Effects of Oral pH Changes on smoking Desire...  2021
  14  Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019...  2021
  15  Türkiye'de bir üniversite hastanesinde COVID-19 olgularının epidemiyolojik özellikleri...  2021
  16  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2021
  17  COVID-19 Pandemic and the Global Perspective of Turkish Thoracic Society...  2020
  18  Lung Cancer Management in COVID-19 Pandemic...  2020
  19  A non-surgical option in large bronchopleural fistulas: Bronchoscopic conical stent application...  2020
  20  Evaluation of gene expression levels in the diagnosis of lung adenocarcinoma and malignant pleural m...  2020
  21  Effectiveness of thymoquinone in the treatment of experimental asthma...  2013
  22  Düşük doz amiodaron kullanımına ikincil gelişen pulmoner toksisite...  2012
  23  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Bilgisayarlı tomografide akciğerde izlenen solid dışı nodüllerin benign-malign ayrımında dok... 21/11/2023 - 25/11/2023
  2  COVID-19 ilişkili pulmoner fibrozisin yönetiminde bir yıllık deneyim ? retrospektif çalışma... 09/05/2023 - 13/05/2023
  3  How to differentiate Pre-COPD and PRISm: a closer look at distinctive features... 09/05/2023 - 13/05/2023
  4  NEDENİ BİLİN(E)MEYEN ATEŞ İLE PREZENTE OLAN KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA: OLGU SUNUMU... 19/10/2022 - 23/10/2022
  5  Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz. Sk... 27/09/2022 - 30/09/2022
  6  KOLON ADENOKARSİNOMUNUN AKCİĞER METASTAZINI TAKLİT EDENPULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİ... 24/05/2022 - 28/05/2022
  7  COVID-19 Pandemisi öncesi 6 aylık dönemde gözlemlenen viral pnömonilerin pandemi deneyimleri do... 24/05/2022 - 28/05/2022
  8  AKCİĞER KANSERİ ACE-2 İLİŞKİSİ... 25/02/2022 - 27/02/2022
  9  KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TH17'NİN SAĞ KALIM VE NÜKS İLE İLİŞKİSİ... 19/12/2021 - 19/12/2021
  10  AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜN BELİRTEÇLERİN PERİFERİK KAN VE TÜMÖR ARASINDAKİ İLİŞKİSİN... 12/11/2021 - 13/11/2021
  11  Evaluation of the relationship between pulmonary manifestations and laboratory findings in rheumatoi... 15/07/2020 - 19/07/2020
  12  Romatoid artrit hastalarında akciğer tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları arasındaki ili... 05/11/2019 - 10/11/2019
  13  Effects of oral pH changes on smoking desire... 28/09/2019 - 02/10/2019
  14  Romatoid artrit hastalarında akciğer tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları arasındaki ili... 20/04/2019 - 21/04/2019
  15  Ağız içi pH değişikliklerinin sigara içme isteği üzerine etkisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  16  Genç Hastada Hava Yolu Obstruksiyonu: Bir Olgu sunumu... 10/04/2019 - 14/04/2019
  17  İnterstisyel akciğer hastalıklarında hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram analiz metodu il... 06/11/2018 - 11/11/2018
  18  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram an... 06/11/2018 - 11/11/2018
  19  Dokuz Eylul University Medical School Smoking Cessation Rates of Patients Followed at Department of... 04/10/2018 - 06/10/2018
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  21  EVALUATION OF GENE EXPRESSION PROFILES FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF LUNG ADENOCARCINOMA AND MAL... 27/10/2013 - 31/10/2013
  22  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  23  KIZARTMA YAĞI DUMANINA MARUZ KALANLARDA SOLUNUMSAL ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI... 13/04/2011 - 17/04/2011
  24  The Importance Of The Surgery In Metastatic Invasive Thymomas... 14/05/2010 - 19/05/2010
  25  OMALİZUMAB UYGULAMASI VE ETKİNLİĞİ: BİR YILLIK GÖZLEM ÇALIŞMASI... 05/05/2010 - 09/05/2010
  26  ASTIMI KONTROL ALTINA ALINAMAYAN OLGULARDA KLİNİK SORUNLAR VE STEROİD REZİSTANSI (ön çalışma... 05/05/2010 - 09/05/2010
  27  WHICH METHOD SHOULD BE USED TO DETERMINE BONE METASTASIS OF LUNG CANCER?... 01/05/2009 - 03/05/2009
  28  periferik akciğer nodullerinde tanı amaçlı konvansiyonel fiberoptik bronkoskopi gerekli mi?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  29  akciğer kanserlerinde kemik metastazını saptamada hangi yöntem kullanılmalı?... 08/04/2009 - 12/04/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Management of the Patients with Carcinoma of Unknown Primary and the Role of Biomarkers Management of the Patients with Carcinoma of Unknown Primary and the Role of Biomarkers...  2022
  2  Olağandışı Koşullarda Çalışma Teoriden Pratiğe İş Yeri Hekimliği...  2021
  3  Torasik Onkolojide Acil Durumlar ve Yönetimi Solunum Acilleri...  2020
  4  COVID-19 PANDEMİSİ VE KANSER HER YÖNÜYLE COVID-19...  2020
  5  Solunum Yetmezliklerinin Akciğer Dışı Nedenleri Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17'nin Sağ Kalım ve Nüks ile İlişkisi...  2/2021 - 2/2022
  2  Huzurevi sakin ve çalışanlarında SARS-CoV-2 antikor yanıtı, gaitada viral atılımının izlemi ve virüsun filogenetik analizinin değerlendirilmesi...  7/2020 - /
  3  AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ...  6/2018 - 6/2019
  4  küçük hücreli dışı akciğer kanserinde avrupa çapında klinik uygulama modellerinin araştırıldığı epidemiyolojik çalışma...  2/2009 - 2/2010