Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. YAPRAK SARIGÖL ORDİN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2008
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Affecting Factors in Medication Adherence in Kidney Transplant Recipients...  2023
  2  Nakil merkezinden uzakta yaşayan karaciğer nakli alıcılarının yaşam kalitesi, öz bakım gücü ve sempt...  2023
  3  Bariatrik Cerrahi Sonrası Öz-Etkililiğin ve Seçilmiş Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi...  2022
  4  Investigation of factors affecting weight gain and physical activity in kidney transplant recipients...  2022
  5  Investigation of weight gain and affecting factors in kidney transplant recipients in the first 2 ye...  2022
  6  Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği COVID?19 Komisyonu COVID-19 Koronavir...  2022
  7  Evaluation of psychosocial outcomes of living liver donors in liver transplantation...  2022
  8  Investigation of medication adherence and factors affecting It in patients with stroke...  2022
  9  Factors affecting knowledge levels and protective behaviors to prevent the development of skin cance...  2022
  10  Increasing university students attitudes towards organ donation with peer learning approach...  2022
  11  Exploration into donor-recipient relationship after living-donor liver transplantation using gift-ex...  2021
  12  Ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeyine etkisinin incelenmesi...  2020
  13  Factors affecting attitudes toward organ donation in healthcare professionals...  2019
  14  Hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerleri ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki...  2019
  15  Skin cancer-sun knowledge and sun protection behaviors of liver transplant recipients in Turkey...  2019
  16  Effects of peer education on attitudes toward organ donation in nursing students....  2018
  17  Cerrahi kliniklerdeki hemşirelik öğrencilerinin yansıtma raporlarından elde edilen öğrenme deneyimle...  2018
  18  Böbrek nakli alıcılarında immünosupresif tedaviye uyumun farklı yöntemler ile değerlendirilmesi...  2018
  19  Organ bağışına yönelik öğrenci tutumları: Hemşirelik...  2018
  20  Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factor...  2018
  21  Yanık Yaraları ve Hemşirelik Bakımı...  2017
  22  Attitudes of the third-year nursing students toward organ donation: cross-sectional study...  2017
  23  Pediatric liver transplant patients' transition to adulthood: patient and parent experiences...  2017
  24  Türkiye'de organ nakli hemşireliğinin; dünü, bugünü ve yarını......  2017
  25  Effects of a support group Intervention on physical, psychological, and social adaptation of liver t...  2016
  26  Organ nakli sonrası doğum kontrol yöntemleri, gebelik ve emzirme...  2015
  27  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc...  2015
  28  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Mem...  2014
  29  Validation and adaptation of the modified transplant symptom occurrence and symptom distress scale-5...  2013
  30  Investigation of adaptation after liver transplantation using Roy's adaptation model...  2013
  31  Framework of Intent For Selecting Research Approaches in Nursing...  2011
  32  Quality of life in recipients before and after liver transplantation in Turkey...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında İlaç Uyumunu Arttırmak İçin Yeni Bir Girişim: SİSTEMDEĞİŞİM... 09/11/2022 - 13/11/2022
  2  A new intervention to increase medication adherence in kidney transplant recipients: investigation o... 20/10/2022 - 23/10/2022
  3  Böbrek nakli alıcılarında beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının incelenmesi... 23/03/2022 - 27/03/2022
  4  Böbrek nakli alıcılarında ilaç uyumunu arttırmak için yeni bir girişim: SistemDEĞİŞİMİ ... 13/01/2022 - 16/01/2022
  5  Böbrek nakli alıcılarında nakil sonrası ilk iki yılda kilo alımı ve etkileyen faktörlerin i... 13/10/2021 - 17/10/2021
  6  Examination of the factors affecting sun protection knowledge and behavior in liver and kidney trans... 09/09/2021 - 12/09/2021
  7  Examination of the Relation between physical activity levels and severity of fatigue, perceived soci... 09/09/2021 - 12/09/2021
  8  Investigation of the effects of peer education on attitudes toward organ donation and ratio of donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  9  Investigation of factors affecting the quality of life of patients with bariatric surgery... 17/10/2019 - 20/10/2019
  10  Böbrek nakli alıcılarında immünosüpresif tedaviye uyumun farklı yöntemler ile değerlendiril... 16/10/2019 - 20/10/2019
  11  Böbrek nakli alıcılarında immunosupresif ilaç uyumunu etkiyen faktörlerin incelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  12  Knowledge and attitudes of intensive care nurses towards brain death... 28/03/2019 - 29/03/2019
  13  Evaluation of adherence to immunosuppressive treatment with different methods in kidney transplant r... 08/11/2018 - 08/11/2018
  14  Attitudes of Turkish social media users toward organ donation... 17/10/2018 - 21/10/2017
  15  Investigation of donor-recipient relationship after living donor liver transplantation... 28/06/2018 - 30/06/2018
  16  Peer training approach for effect to attitudes towards organ donation in university students... 28/06/2018 - 30/06/2018
  17  Türkiye'de önemli bir sorun organ bağışı; hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin görüşl... 24/04/2018 - 26/04/2018
  18  Cerrahi hastalıkları hemşireliği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  19  Effect of peer training on attitdes towards organ donation... 24/09/2017 - 27/09/2017
  20  Review of national scientific studies related to transplant nursing in Turkey... 24/09/2017 - 27/09/2019
  21  Determination of the difficulties, quality of life and self care ability of the liver transplantatio... 24/09/2017 - 27/09/2017
  22  International Transplant Network (ITN) Project For developing countries: Analysis and discussion of... 24/09/2017 - 27/09/2017
  23  Turkish nurses' and nursing students attitudes towards about organ donation: a review of literature... 24/09/2017 - 27/09/2017
  24  The relationship between nursing students' burnout levels and their professional values... 11/09/2017 - 12/09/2017
  25  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  26  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  27  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc... 28/10/2016 - 29/10/2016
  28  Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population... 28/10/2016 - 29/10/2016
  29  Karaciğer transplantayonu yapılan hastalarda yaşam kalitesinin öz bakım gücünün ve yaşadık... 13/10/2016 - 15/10/2016
  30  İkinci yaşamın getirdikleri çocukluk ve adölesan dönemde karaciğer transplantasyonu olan alı... 13/10/2016 - 15/10/2016
  31  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  32  Organ transplantasyonu dünyada ve Türkiye'de organ transplantasyonunun durumu Türkiye'de organ tr... 12/11/2015 - 15/11/2015
  33  Frustations of life within us: a qualitative study after pediatric liver transplantation... 13/09/2015 - 16/09/2015
  34  Effects of a Support Group Intervention on Physical, Psychologicical and Social Adaptation of Liver ... 03/10/2014 - 04/10/2014
  35  Karaciğer Nakli Sonrası Gebelik ve Emzirme... 13/11/2013 - 17/11/2013
  36  Karaciğer Nakli Sonrası Destek Grup Toplantıları ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması... 13/11/2013 - 17/11/2013
  37  Karaciğer transplantasyonu sonrası destek grup girişiminin hastaların Bilgi, semptom ve yaşam k... 26/09/2012 - 29/09/2012
  38  Examination of life quality of patients with chronic pain before and after TENS and their pain and s... 29/05/2012 - 01/06/2012
  39  Modifiye Transplantasyon Semptom Oluşma ve Rahatsızlık Durumu 59 Maddelik Revize ölçeğinin T... 23/05/2012 - 27/05/2012
  40  Investigation of adaptation process of liver transplant recipients using Roy Adaptation Model... 15/09/2011 - 17/09/2011
  41  Doctorate projects and acquistions in the field of surgical nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  42  A critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students... 27/04/2011 - 30/04/2011
  43  The study of liver transplant recipients' quality of life before and after liver transplantation in ... 28/10/2010 - 30/10/2010
  44  Karaciğer Transplantasyonu Hastalarının Yaşadıkları Sorunlar, Bilgi ve Destek Gereksinimlerini... 26/05/2010 - 29/05/2010
  45  On Optimization of the liver transplantation in Turkish health care system... 02/07/2008 - 04/07/2008
  46  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modelinden Mezun Olan Hemşirelerin Öğrenme Kaynakların... 04/09/2007 - 08/09/2007
  47  Karaciğer transplantasyonunun yaşam kalitesine etkisi: Literatür incelemesi... 04/09/2007 - 04/08/2007
 • NO AD YIL
  1  Karaciğer Nakil Hastalar ve Aileler İçin Rehber...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Organ nakli bekleyen hastalarla iletişim Organ nakli bekleyen hastalarla iletişim, Sağlık Hizmetlerinde Özel İlgi Grupları ve Dezavanta...  2022
  2  Organ ve doku nakli Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Baknası Cilt II...  2021
  3  Organ ve doku nakli Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt 1...  2021
  4  COVID-19 Hastalarının ameliyat olması gerektiğinde ne yapmalıyız?: Ameliyat öncesi ve sonrası bakım Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19...  2020
  5  Acıktım: Preoperatif beslenmede kanıta dayalı uygulamalar Perioperatif Hmeşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2020
  6  Afetlerde Crush Yaralanmaları ve Hemşirenin Rolü Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular Afet Hemşireliği...  2018
  7  Organ ve Doku Nakli Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  9/2019 - 9/2022
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  Psychosocial Outcomes Evaluation of Living Donors after Live-Liver Transplantation...  2/2018 - 9/2020
  4  International Transplant Network for Emerging and Developing Countries...  4/2015 - 12/2015
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri 2. Ödülü...  2022
  2  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü 1.'liği...  2017
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  6th Orpheus Conference Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
  5  17. Ulusal Cerrahi Kongresi 12 Cerrahi Hemşireliği Kongresi En iyi sözel bildiri ikincilik ödül...  2010
 • NO AD YIL
  1  2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı  2017
  2  Yüksek Öğrenim Kurumu  2011
  3  TUBİTAK  2011
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2021- Mart 2024