En

DR. ÇAĞDAŞ CAN BİRANT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı  2008
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı  2015
 • NO AD YIL
  1  Rule-Based Turkish Text Summarizer (RB-TTS)...  2018
  2  Connotation: Educational Mobile Game Application For Turkish...  2017
  3  Automated Antonym Dictionary Generation Tool For Turkish (AADICT)...  2016
  4  A Survey to Text Summarization Methods for Turkish...  2016
  5  Computer Based Extraction of Phenoptypic Features of Human Congenital Anomalies from the Digital Lit...  2014
  6  Improving Turkish Language Training Materials: Grapheme-to- Phoneme Conversion for adding Phonemic T...  2013
  7  Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT)...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Türkçe için Bir Eylem Ağı Çalışması... 21/05/2015 - 22/05/2015
  2  Automatic Confirmation of Connotation Words... 19/03/2015 - 21/03/2015
  3  Türkçe için Kural Tabanlı Metin Özetleme Yazılımı... 08/05/2014 - 09/05/2014
  4  CAGRISIM (CONNOTATION): Developing Mobile Applications for Vocabulary Teaching... 01/07/2013 - 03/07/2013
  5  Improving Turkish language training materials: Grapheme-to-phoneme conversion for adding phonemic tr... 13/05/2013 - 15/05/2013
  6  GRAFOFON2: Türkçe İçin Veri Çıkışlı Bir Yazıbirim - Sesbirim Dönüştürücü... 05/05/2011 - 07/05/2011
  7  Türkçe Derlem Oluşturmada Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar... 15/11/2006 - 18/11/2006
  8  Yazılım Geliştirme Sürecinde Otomatik Kayıt Üreticiler... 09/02/2006 - 11/02/2006
 • NO AD YIL
  1  Root-Suffix Seperation of Turkish Words - Basics, Design and Method...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Türkçe için Sözdizim Ağacı Üretici...  9/2019 - /
  2  Ortaöğretim Müfredatına uygun Otomatik Test Oluşturma ve Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi...  6/2018 - 6/2019
  3  Akademik Arşiv ve Koleksiyonların Fiziki ve Sanal Ortamda Kamusallaştırılması ya da DEÜ için Bir Müze Projesi ve Sanal Müze Uygulaması...  8/2018 - /
  4  Üniversite Oryantasyon Programını Etkinleştirici Mobil Yazılım Destekli Altyapı Geliştirme...  10/2015 - /
  5  Türkçe için Yazıdan Sese Dönüştürücü Yazılım Geliştirme Projesi...  2/2014 - 2/2016
  6  Dokuzgen Bilişim Platformu: Şehrim Kampüsüm...  12/2014 - 12/2015
  7  Türkçe için Otomatik Ontoloji Üretici Yazılım Projesi...  11/2013 - 11/2015
  8  ÇAGRISIM, Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu...  5/2013 - 5/2015
  9  Türkçe için Kural-Tabanlı Cümle Belirleme Algoritmasının Mobil İşletim Sistemlerinde Uygulanması ve Performans Analizi...  6/2012 - 6/2013
  10  Türkçe Dilbilimsel Çözümleme Araçları Ve Sözlükleri Için Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi...  6/2012 - /
  11  Türkçe İçin Yazıbirim - Sesbirim Dönüştürücü Yazılım Geliştirme...  1/2011 - /
  12  Türkçe için Kural Tabanlı Bilgi Özetleme...  6/2011 - 6/2013
 • NO AD YIL
  1  Yapı Kredi Bankası FikriMobil Yarışması Mansiyon Ödülü...  2014
  2  Türk Dil Kurumu Eş ve Yakın Anlamlılar Sözlüğü Geliştirme...  2010
  3  Türk Dil Kurumu Zıt Anlamlılar Sözlüğü Geliştirme...  2011
  4  Türk Dil Kurumu Parmak Alfabesi Sözlüğü Geliştirme...  2010
  5  Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması Yenilikçilik Alanı / Birincilik...  2013