Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. EDİZ YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Hypertension Patient Management During Family Medicine Trainee Education...  2023
  2  Gebelikte karbonhidrat intoleransı ve diyabetin taranmasında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmas...  2020
  3  To understand or not to understand: This is the problem...  2018
  4  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları...  2016
  5  Caregivers' causes preferring tertiary health care during diseases of children 12 and younger...  2016
  6  Hipertiroidi...  2015
  7  Besinlerin tuz içeriklerini bilme ile bu besinleri tüketme arasındaki uyumluluk: Hipertansiyon hasta...  2015
  8  Yaşlılarda Aktivite Düzeyi ile Bilişsel İşlevler Arasında İlişki Var mıdır?...  2015
  9  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  10  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  11  Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey...  2014
  12  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu...  2014
  13  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  14  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendirilmelerinin ...  2011
  15  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
 • NO AD TARİH
  1  KANSER HASTALIĞININ BİREYİN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU ÜZERİNE ... 10/11/2023 - 11/11/2023
  2  How does being goal-oriented affect test anxiety in high school seniors?... 07/06/2023 - 10/06/2023
  3  Evaluation of distance learning courses of family medicine education and vocational training program... 07/06/2023 - 10/06/2023
  4  Increasing the Competence of Family Physicians in Diagnosing Cow's Milk Protein Allergy: Study proto... 07/06/2023 - 10/06/2023
  5  Vegan Beslenen Bireylerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 09/04/2022 - 09/04/2022
  6  12-16 Yaş Arası Çocuklarına Covıd-19 Aşısı Yaptırma Konusunda Ebeveynlerinin Tutum ve Davra... 09/04/2022 - 09/04/2022
  7  Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 12 Yaş Üzeri Nüfusta COVID-19 Aşılanma Durumu: ... 08/04/2022 - 09/04/2022
  8  Covid-19 Pandemisinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı Çevrimiçi Derslerinin Uzmanlık ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  9  Çocuklarda Abdominal Masajın Fonksiyonel Kabızlığa Etkisi: Randomize Kontrollü Deney Çalışm... 13/11/2021 - 13/11/2021
  10  Medical Care On Time Saves Lives Cardiac Arrest in Primary Care: During Covid-19 Pandemic Out-Of-Hos... 06/07/2021 - 10/07/2021
  11  Çocuklarda Fonksiyonel Kabızlık Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Saptanması... 09/04/2021 - 10/04/2021
  12  İnek Sütü Protein Alerjisinin Aile Hekimleri Tarafından Tanınmasının Artırılması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  13  Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında... 11/04/2019 - 13/04/2019
  14  Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin Depresyon İle İlgili Tutumlar... 17/11/2018 - 17/11/2018
  15  Relationship between medical students and promotions of drug companies... 24/05/2018 - 27/05/2018
  16  Gebelikte Karbonhidrat İntoleransı Ve Diyabetin Taramasında Kullanılan Yöntemlerinin Karşıla... 13/04/2018 - 14/04/2018
  17  Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin KOAH Birleşik ... 11/11/2017 - 12/11/2017
  18  Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  19  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  20  HIV (+) Bireylerin Sağlık Hizmeti ile İlgili Yaşadıkları Sorunların Saptanması... 11/11/2016 - 13/11/2016
  21  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  22  Relationship between the health locus of control and treatment compliance among the T2DM patients... 15/06/2016 - 18/06/2016
  23  Is family physician a member of the family? Physician's aspect... 15/06/2016 - 18/06/2016
  24  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  25  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  26  Aile hekimi ne kadar aileden? Hekim Görüşü... 07/04/2016 - 10/04/2016
  27  Awareness of patients who planned to use corticosteroids for a long term about osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  28  Burnout status of medical students of Dokuz Eylul University and affecting risk factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  29  The relationship between the perception of individual workload and life satisfaction among medical r... 22/10/2015 - 25/10/2015
  30  Tedaviye Rağmen Düzelmeyen Hiperlipidemili Kadınlarda Grup Etkileşiminin Kan Lipid Düzeylerine ... 02/04/2015 - 05/04/2015
  31  Aile Hekimi Ne Kadar Aileden?... 02/04/2015 - 05/04/2015
  32  Aile hekimleri ve hizmet alan kesin kayıtlı kişiler arasındaki ilişkilerin hizmet alanlar açı... 02/04/2015 - 05/04/2015
  33  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  34  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  35  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  36  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  37  IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY LEVELS AND COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY PEOPLE ?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  38  Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors... 02/07/2014 - 05/07/2014
  39  CAUSES FOR PREFERING TERTIARY HEALTH CARE SERVICES OF CAREGIVERS DURING DISEASES OF THEIR CHILDREN A... 02/07/2014 - 05/07/2014
  40  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: olgu sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  41  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  42  Uzun Süreli Kortikosteroid Kullanan Hastaların Osteoporoz Riski Hakkındaki Farkındalıkları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  43  Köpeklerin Depresif Bireylerin Motivasyonu Üzerine Etkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  44  İzmir'de İlkokul Öğrencilerinde Otizm Taraması... 20/03/2014 - 23/03/2014
  45  Tıp Öğrencileri Bilgiye Nasıl Ulaşıyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  46  Yaşlı Dostu... 20/03/2014 - 23/03/2014
  47  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  48  Hekimlere Yönelik Şiddet Tıp Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  49  4-11 Yaş Arası Kronik Hastalığı Bulunan Çocukların Kronik Hastalığı Bulunmayan Çocuklarla... 07/11/2013 - 10/11/2013
  50  12 Yaş ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin, Çocuklarının Hastalıkları Durumunda Üçün... 07/11/2013 - 10/11/2013
  51  Genç Erişkinlerde Sigara Kullanımı, VKİ ve Fiziksel Aktivite İle Solunum Fonksiyon Testleri Ar... 07/11/2013 - 10/11/2013
  52  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  53  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Asistan Hekimlerde Bireysel İşyükü Algısın... 07/11/2013 - 10/11/2013
  54  Hekimlere yönelik şiddet tıp öğrencilerini nasıl etkiliyor?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  55  Hipertansiyon Hastalarının Besinlerin Tuz İçeriği ile İlgili Düşünceleri İle Bu Besinleri ... 07/11/2013 - 10/11/2013
  56  Meme Kanseri sosyodemografik Özellikleri ve Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Risk Faktörle... 07/11/2013 - 10/11/2013
  58  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 07/11/2013 - 10/11/2013
  59  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  60  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  61  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  62  12 Yaş ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin, Çocuklarının Hastalıkları Durumunda, Üçü... 15/05/2013 - 19/05/2013
  63  MEME KANSERLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ve RİSK ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES... 15/05/2013 - 19/05/2013
  64  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  65  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  66  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  67  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  68  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  69  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  70  Periodic health examination in the elderly... 19/10/2006 - 22/10/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) Eğitimlerin Yapılması için Gereken Yöntemler Aile Sağlığı Merkezi Yönetimine Güncel Yaklaşım 2...  2021
  2  Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) Kronik Hastalık İzlemi Aile Sağlığı Merkezi Yönetimine Güncel Yaklaşım 1...  2021
 • NO AD TARIH
  1  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi...  11/2018 - 11/2021
  2  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  3  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  12/2005 - 11/2006
 • NO AD YIL
  1  Serbest Baskı Dalında Sergileme...  2015
  2  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Hizmet Ödülü...  2015
  3  İKİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2019