En

DOÇ.DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Alanı  2020
 • NO AD YIL
  1  A challenging diagnosis on dermoscopy: Lichen Planus Pigmentosus...  2021
  2  Quality of life, anxiety, depression, social anxiety and avoidance in a population of Turkish patien...  2021
  3  An Unusual Presentation of Vogt Koyanagi Harada...  2021
  4  Emotion Regulation in Adolescents with Acne Vulgaris: Correlates of Medication Adherence, Clinical D...  2020
  5  Evaluation of metabolic syndrome and its components in patients with rosacea: a cross-sectional, cas...  2020
  6  Dermoscopic pattern of Kyrle's Disease...  2020
  7  Oral leukoplakia: Failure of topical imiquimod 5%...  2020
  8  A neglected disease in a patient with dermatomyositis: Cutaneous Leishmaniasis...  2020
  9  Early morphea during treatment with ibrutinib in a patient with chronic lymphocytic leukemia...  2020
  10  Contact sensitization to cosmetic series of allergens in patients with rosacea: a prospective-contro...  2020
  11  Comparison of serum lipid parameters between patients with classic cutaneous lichen planus and oral ...  2020
  12  Dermoscopic differentiation of facial lentigo maligna from pigmented actinic keratosis and solar len...  2019
  13  Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio and mean pla...  2019
  14  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  15  Isolated annular atrophic lichen planus of the mammary areola...  2019
  16  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  17  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  18  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  19  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  20  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  21  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  22  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  23  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  24  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  25  Sikatris ve keloid tedavisinde lazerler...  2016
  26  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  27  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  28  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  29  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  30  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin ilişkis...  2015
  31  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek olgu...  2015
  32  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  33  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  34  Lupus eritematozus...  2014
  35  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılması...  2014
  36  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  37  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  38  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  39  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Dermoskopi bulguları ile bir edinsel periungual fibrokeratom olgusu... 03/04/2021 - 04/04/2021
  2  Melanom dışı deri tümörlerinde dermoskopi... 03/04/2021 - 04/04/2021
  3  Akne Rosesea hastalarında oküler yüzey problemlerinin değerlendirilmesi... 09/12/2020 - 13/12/2020
  4  Antiseboreik ürün seçimi ve hiperhidroz... 20/11/2019 - 24/11/2019
  5  Klinik, Dermoskopik ve Histopatolojik bulguları ile bir merkel hücreli karsinom olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  6  Brooke Spiegler Sendromlu bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  7  Kutan Angiosarkom: Nadir görülen bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  8  İnfliksimab ile başarılı şekilde tedavi edilen perifolikulitis kapitis abscedens et suffoides o... 01/05/2019 - 05/05/2019
  9  Rituksimab ilişkili subakut kutan lupus eritematozus... 01/05/2019 - 05/05/2019
  10  Sorafenib kullanımı ile ilişkili pustular psoriyazis... 01/05/2019 - 05/05/2019
  11  Nadir karşılaşılan bir birliktelik: En coup de sabre ve liken planopilaris... 01/05/2019 - 05/05/2019
  12  Liken planus: Klinik özellikler ve ilişkili hastalıkların retrospektif bir araştırma ile incel... 01/05/2019 - 05/05/2019
  13  Melanom Dermoskopik İpuçları... 01/05/2019 - 05/05/2019
  14  Ayak plantar bölgede yerleşimli epiteliyoma kunikulatum olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  15  Sistemik lupus eritematozuslu bir çocuk olguda anetoderma... 15/03/2019 - 15/03/2019
  16  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  17  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  18  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  19  Rosai Dorfman Disease... 11/11/2016 - 12/11/2016
  20  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  21  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  22  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  23  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  24  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  25  Reaktif perforan kollagenoz olgusu ve dermoskopi bulguları... 25/12/2015 - 25/12/2015
  26  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  27  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  28  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  29  Plazma Hücreli Keilitis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  30  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  31  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  32  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  33  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  34  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  35  Kutan Tuberculosis ve Mediastinal Sarcoidosis... 26/12/2014 - 26/12/2014
  36  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  37  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  38  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  39  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  40  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  41  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  42  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  43  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  44  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  45  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  46  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  47  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  48  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  2  Fotokorunma İlkeleri Fotodermatoloji...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  2  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri üçüncülük ödülü...  2017