Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Alanı  2020
 • NO AD YIL
  1  Febrile ulceronecrotic Mucha?Habermann disease during pregnancy: A case report...  2023
  2  Tristar Vessels: A Newly Described Dermoscopic Vessel Pattern of Miescher's Nevus...  2023
  3  Common ocular findings in patients with acne rosacea...  2022
  4  Lichen sclerosus et atroficus on dimples: A striking example of immunocompromised cutaneous district...  2021
  5  Quality of life, anxiety, depression, social anxiety and avoidance in a population of Turkish patien...  2021
  6  A challenging diagnosis on dermoscopy: Lichen Planus Pigmentosus...  2021
  7  Early morphea during treatment with ibrutinib in a patient with chronic lymphocytic leukemia...  2021
  8  An Unusual Presentation of Vogt Koyanagi Harada...  2021
  9  Emotion Regulation in Adolescents with Acne Vulgaris: Correlates of Medication Adherence, Clinical D...  2020
  10  Evaluation of metabolic syndrome and its components in patients with rosacea: a cross-sectional, cas...  2020
  11  Dermoscopic pattern of Kyrle's Disease...  2020
  12  Oral leukoplakia: Failure of topical imiquimod 5%...  2020
  13  A neglected disease in a patient with dermatomyositis: Cutaneous Leishmaniasis...  2020
  14  Comparison of serum lipid parameters between patients with classic cutaneous lichen planus and oral ...  2020
  15  Contact sensitization to cosmetic series of allergens in patients with rosacea: a prospective-contro...  2020
  16  Isolated annular atrophic lichen planus of the mammary areola...  2019
  17  Dermoscopic differentiation of facial lentigo maligna from pigmented actinic keratosis and solar len...  2019
  18  Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio and mean pla...  2019
  19  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  20  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  21  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  22  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  23  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  24  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  25  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  26  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  27  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  28  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  29  Sikatris ve keloid tedavisinde lazerler...  2016
  30  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  31  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  32  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  33  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  34  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin ilişkis...  2015
  35  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek olgu...  2015
  36  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  37  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  38  Lupus eritematozus...  2014
  39  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılması...  2014
  40  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  41  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  42  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  43  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Covid-19 enfeksiyonu ve Hepatit A aşısı sonrası ortaya çıkan çocukluk dönemi büllöz pemfig... 11/05/2022 - 15/05/2022
  2  Hidroksiüreye bağlı kutan yan etkiler: olgu sunumu... 11/05/2022 - 15/05/2022
  3  Yıldız damarlar: Miescher nevuslarında yeni tanımlanan dermoskopik damar paterni... 11/05/2022 - 15/05/2022
  4  Telogen effluvium ve androgenetik alopesili kadın hastalarda trikoskopik bulgular... 19/10/2021 - 23/10/2021
  5  Dermoskopi bulguları ile bir edinsel periungual fibrokeratom olgusu... 03/04/2021 - 04/04/2021
  6  Akne Rosesea hastalarında oküler yüzey problemlerinin değerlendirilmesi... 09/12/2020 - 13/12/2020
  7  Ayak plantar bölgede yerleşimli epiteliyoma kunikulatum olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  8  İnfliksimab ile başarılı şekilde tedavi edilen perifolikulitis kapitis abscedens et suffoides o... 01/05/2019 - 05/05/2019
  9  Liken planus: Klinik özellikler ve ilişkili hastalıkların retrospektif bir araştırma ile incel... 01/05/2019 - 05/05/2019
  10  Nadir karşılaşılan bir birliktelik: En coup de sabre ve liken planopilaris... 01/05/2019 - 05/05/2019
  11  Sorafenib kullanımı ile ilişkili pustular psoriyazis... 01/05/2019 - 05/05/2019
  12  Klinik, Dermoskopik ve Histopatolojik bulguları ile bir merkel hücreli karsinom olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  13  Brooke Spiegler Sendromlu bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  14  Kutan Angiosarkom: Nadir görülen bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  15  Rituksimab ilişkili subakut kutan lupus eritematozus... 01/05/2019 - 05/05/2019
  16  Sistemik lupus eritematozuslu bir çocuk olguda anetoderma... 15/03/2019 - 15/03/2019
  17  Plasma IL-10, IL-17, IL-35, IL-36 levels and their relationship with disease severity in psoriasis... 05/09/2018 - 08/09/2018
  18  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  19  Demographical and clinical evaluation of Herpes Zoster in Turkey: a retrospective multicentre study,... 21/04/2018 - 24/04/2018
  20  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  21  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  22  Rosai Dorfman Disease... 11/11/2016 - 12/11/2016
  23  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  24  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  25  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  26  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  27  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  28  Reaktif perforan kollagenoz olgusu ve dermoskopi bulguları... 25/12/2015 - 25/12/2015
  29  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  30  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  31  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  32  Plazma Hücreli Keilitis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  33  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  34  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  35  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  36  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  37  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  38  Kutan Tuberculosis ve Mediastinal Sarcoidosis... 26/12/2014 - 26/12/2014
  39  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  40  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  41  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  42  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  43  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  44  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  45  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  46  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  47  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  48  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  49  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  50  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  51  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Botulinum toxin for dyshidrotic hand dermatitis Quick Updates of Botulinum toxin in Dermatology for non-cosmetic purpose...  2022
  2  Fotokorunma İlkeleri Fotodermatoloji...  2015
  3  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tıbbi Estetik ve Kozmetik Araştırma ve Uygulama Birimi kurulması...  11/2021 - 11/2022
  2  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  3  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri üçüncülük ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  2 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  3 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ocak 2023-Devam ediyor