Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ZEKAİ SERHAN DERİCİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2010
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2019
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  2020
 • NO AD YIL
  1  Surgical Management of Rectal Foreign Bodies: A Single Centre Experience...  2023
  2  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2020
  3  Pneumocystis jirovecii pneumonia in solidorgan transplant recipients: a national center experience...  2020
  4  Analysis of causes and risk factors for late mortality after liver transplant: how can we obtain bet...  2020
  5  Risk Factors of Delayed Graft Function in Transplantation of Mate Kidneys...  2020
  6  Adult Morgagni Hernia: A Single Center Experience of 5 Cases and Review of Literature...  2019
  7  Geriatrik Hastalarda Akut Karın Nedenleri, Acil Cerrahi Girişim Endikasyonları ve Postoperatif Kompl...  2019
  8  İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez veriler...  2019
  9  Glasgow Prognostic Score is a Useful Predictive Factor for Palliative Surgery Outcomes in Advanced-s...  2019
  10  The Effect of Staging Laparoscopy Prior to Neoadjuvant Chemotherapy on Treatment Management in Local...  2019
  11  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  12  The analysis of posthepatectomy liver failure incidence and risk factors among right liver living do...  2019
  13  Long-Term Outcomes of Patients With Amyloidosis Following Kidney Transplant....  2019
  14  Erişkin Hastada Tek Kamera Portu İle Laparoskopik Gastrostomi Postoperatif Morbidite İlişkili Faktör...  2019
  15  Survival outcomes after liver transplantation in elderly patients. a single center retrospective ana...  2019
  16  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  17  Risk Assessment For "Anastomotic/Duodenal Stump" Leakage After Gastric Cancer Surgery The Low "Modif...  2019
  18  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  19  Laparoskopik sleeve gastrektomi spesmenleri histopatolojik olarak incelenmeli mi? Bir üniversite ha...  2019
  20  The effect of the cartrıdge used ın laparoscopıc sleeve gastrectomy on the development of a staple-l...  2018
  21  Geriyatrik hastada tekrarlayan kasık fıtığında akut apandisit: Ender bir amyand herni olgusu...  2018
  22  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarındaki arteriyel çalma sendromunda gastroduodenal arter l...  2018
  23  Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi...  2017
  24  Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi...  2017
  25  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylü...  2017
  26  Long-term results of living donors in simultaneous kidney and liver transplantations...  2017
  27  Preoperative pulmonary function testing predicts cough effectiveness early after laparoscopic bariat...  2017
  28  De novo malignancies after liver transplantation: a single institution experience...  2017
  29  Global Practice vs. Research on Bariatric Surgery Over the Last Decade...  2016
  30  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  31  Gastric carcinoma presenting with severe rectal stenosis: 'Schnitzler's metastasis: case report and ...  2016
  32  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
  33  Simple, Safe, and Cost-Effective Technique for Resected Stomach Extraction in Laparoscopic Sleeve Ga...  2016
  34  Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Could it be used in the clinic as Prognostic Marker for Gastrointest...  2014
  35  RECTUS SHEATH HEMATOMA...  2013
  36  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
  37  Intragluteal Hydatid Cyst: Report of a Case...  2012
  38  Success of Minimally Invasive Single-Gland Exploration Using the Quick Intra-Operative Parathyroid A...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Total Gastrektomi Materyalinde Eş Zamanlı Mide Adenokarsinomu, Gastrointestinal Stromal Tümör ve... 26/10/2022 - 30/10/2022
  2  İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON VE YAYGIN ÖDEME NEDEN OLAN JEJUNAL DİVERTİKÜLOZİS OLGUSU... 19/10/2022 - 23/10/2022
  3  Laparoskopik ya da açık rektum rezeksiyonu yapılan hastalarda saptırıcı ileostomi açılmasın... 23/03/2022 - 27/03/2022
  4  İnguinal herninin TEP tekniği ile onarımında kendiliğinden yapışan yama ve tespit materyali k... 23/03/2022 - 27/03/2022
  5  Covid-19 pandemisinde abdominal visseral malignitelere yönelik onkolojik cerrahi yönetimi ve sonu... 23/03/2022 - 27/03/2022
  6  Gebelerde nadir olmayan akut karın nedeni: biliyer kolik / akut kolesistit dokuz eylül üniversite... 23/10/2019 - 26/10/2019
  7  Görülebilen peritoneal metastazı olmayan mide adenokarsinomlu hastaların periton yıkama sıvıs... 18/10/2019 - 20/10/2019
  8  Böbrek Nakli Alıcısında Yeni Gelişen (De Novo) AA Tipi Amiloidoz: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  9  Aynı Kadaverik Donörden Yapılan Böbrek Nakillerinde Gecikmiş Greft Fonksiyonu İlişkili Risk F... 16/10/2019 - 20/10/2019
  10  Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Gelişimi İçin İki Önemli Risk Faktörü: Kolelitiazis ... 16/10/2019 - 20/10/2019
  11  Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  12  Is the Time between Surgery and Radiochemotherapy an Important Factor for Local Control in Locally A... 15/09/2019 - 18/09/2019
  13  Is lymph node ratio an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection and ... 13/06/2019 - 16/06/2019
  14  Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda cerrahi ile adjuvan kemoradyoterapi arası süre lokal kon... 17/04/2019 - 21/09/2019
  15  Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda tutulu lenf nodu oranı ... 17/04/2019 - 21/09/2019
  16  Anesthesia Management in a Patient with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU Syndrome)... 03/04/2019 - 06/04/2019
  17  Rezeke edilebilir mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi öncesinde evreleme laparoskopisinin yeri... 21/12/2018 - 21/12/2018
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi AD. 'Üst Gis Cerrahisi Birimi'nin mide kanser cerrahisi de... 21/12/2018 - 21/12/2018
  19  Cholecystocolic Fistula: An Uncommon Complication of Acute Cholecystitis... 06/11/2018 - 11/11/2018
  20  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  21  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  22  Canlı vericiden sağ karaciğer nakli donörlerinde ISGLS tanımlamasına göre postoperatif karaci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  23  Bariyatrik cerrahinin menstrüel siklus ve reproduktif fonksiyona etkisi Laparoskopik sleeve gastrek... 02/06/2018 - 03/06/2018
  24  Idiyopatik trombositopenik purpura nedeniyle laparoskopik splenektomi uygulanan hastaların değerle... 12/04/2018 - 15/04/2018
  25  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarında arteryel çalma sendromu nedeniyle yapılan gastr... 11/04/2018 - 15/04/2018
  26  Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Prosedüründe Spesmen Histolojik İncelemesi Gerekli midir?... 11/04/2018 - 15/04/2018
  27  Soliter çekum divertiküliti; Olgu sunumu... 31/10/2017 - 04/11/2017
  28  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  29  Validating scoring models and risk assessment for anastomotic/duodenal stump leakage after gastric ... 20/04/2017 - 23/04/2017
  30  Gastric carcinoma presenting with severe rectal stenosis:'Schnitzler's metastasis?... 20/04/2017 - 23/04/2017
  31  Multivisceral resection for gastric cancer: Results from the dokuz eylul university turkey... 20/04/2017 - 23/04/2017
  32  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  33  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  34  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  35  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  36  Canlı vericiden eş zamanlı karaciğer ve böbrek naklinde vericilerin uzun dönem sonuçları... 13/10/2016 - 15/10/2016
  37  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  39  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  40  Hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  41  Mide kanserinde İleri Evre Hastalık belirteci olarak Platelet Lenfosit Oranı (PLR) ve Sağ kalım... 13/04/2016 - 17/04/2016
  42  Safra Kesesi Boynuna Açılan Sektöryel Safra Kanalı... 13/04/2016 - 17/04/2016
  43  Helikobakter Pilori Değerlendirmesi ve Obezite Cerrahisi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  44  Mide Kanserinde ek organ rezeksiyonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  45  Malign periferik sinir kılıf tümörü... 26/02/2016 - 28/02/2016
  46  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  47  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  48  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  49  Rektumda nadir bir yabancı cisim ve cerrahi yönetimi... 28/10/2015 - 31/10/2015
  50  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  51  Alt ve üst abdominal cerrahi sonrası ağrının, solunum kas kuvvetinin ve fonksiyonel testlerin k... 17/10/2015 - 21/10/2015
  52  Do preoperative pulmonary functions affect cough effectiveness early after laparoscopic bariatric su... 26/09/2015 - 30/09/2015
  53  Relationship Between Physical Function ICU Test (PFIT) and Functional Tests in Early Period After Op... 26/09/2015 - 30/09/2015
  54  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  55  Preoperatif fiziksel aktivite düzeyinin açık abdominal cerrahi sonrası erken dönemde respiratuv... 01/04/2015 - 05/04/2015
  56  Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Solunum Kas Kuvveti... 01/04/2015 - 05/04/2015
  57  Kombine karaciğer ve böbrek nakli olgularımızın uzun dönem sonuçları... 15/10/2014 - 18/10/2014
  58  Mide kanserli hastalarda cerrahi apgar skoru'nun perioperatif mortalite ve morbiditeye etkisi... 16/04/2014 - 20/04/2014
  59  Mide kanserli hastalarda ameliyat öncesi beslenme durumunun tümör ve hasta ilişkili faktörler ... 16/04/2014 - 20/04/2014
  60  Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız... 16/04/2014 - 20/04/2014
  61  Üçüncü trimester gebelikte akut apandisit olgusu:USG'de bir şey göremedim. MRG'de tanır mıy... 06/11/2013 - 10/11/2013
  62  Dokuz Eylül nomogramının değerlendirilmesi adına erken sonuçlarımız... 23/05/2012 - 27/05/2012
  63  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazı ... 23/05/2012 - 27/05/2012
  64  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazın... 08/12/2011 - 10/12/2011
  65  Primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal i... 24/04/2011 - 27/04/2011
  66  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu... 24/04/2011 - 27/04/2011
  67  Duktal karsinoma insitu da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  68  Primer hiperparatroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal in... 26/05/2010 - 29/05/2010
  69  Periampüller tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  70  Meme başı akıntılarına yaklaşımda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi deneyimi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  71  Hepatosellüler kanserde karaciğer nakli: Dokuz Eylül Üniversitesi sonuçları... 26/05/2010 - 29/05/2010
  72  Rektum kanseri cerrahisinde saptırıcı stoma uygulaması sonuçları... 10/12/2009 - 12/12/2009
  73  Hepatosellüler karsinomada karaciğer nakli... 10/12/2009 - 12/12/2009
  74  Hepatosellüler karsinom tedavisinde karaciğer nakli deneyimi... 12/11/2009 - 15/11/2009
  75  Periampuller tümör cerrahisinde multiviseral rezeksiyon... 12/11/2009 - 15/11/2009
  76  Duktal karsinoma insituda sentinel lenf nodu biopsisi gereklimidir?... 30/09/2009 - 04/10/2009
  77  Meme başı akıntılarına yaklaşımımız... 30/09/2009 - 04/10/2009
  78  Hepatic artery reconstruction with inferior mesenteric artery graft in living donor liver transplant... 08/07/2009 - 11/07/2009
  79  Rektum kanseri cerrahisinde saptırıcı stoma uygulaması sonuçları... 19/05/2009 - 24/05/2009
  80  Rektum kanserli hastalarda serum CEA düzeyi neoadjuvan tedaviye yanıtı öngörmede kullanılabili... 19/05/2009 - 24/05/2009
  81  Warfarin kullanımına bağlı spontan intestinal hematom: iki olgu sunumu... 23/04/2009 - 26/04/2009
  82  The role of postperfusion portal venous pressure after living donor right liver transplantation... 08/10/2008 - 11/10/2008
  83  Duct-duct reconstruction in gastroduodenal artery ligated liver recipients... 08/10/2008 - 11/10/2008
  84  A safe and simplified approach for total hepatectomy in liver transplantation: left-to-right dissect... 09/07/2008 - 12/07/2008
  85  Surgical complications in 124 donor hepatectomies for living donor liver transplantation... 09/07/2008 - 12/07/2008
  86  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız... 28/05/2008 - 31/05/2008
  87  Primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziv paratiroidektomi ile birlikte intraoperatif Q... 28/05/2008 - 31/05/2008
  88  SPONTAN MEME BAŞI AKINTILARINDA SUBAREOLAR EKSPLORASYON SONUÇLARIMIZ... 05/09/2007 - 09/09/2007
  89  Multivisceral resection in primary locally advanced rectal cancer... 25/06/2006 - 28/06/2006
  90  Primer lokal ileri evre rektal kanserlerde çoğul organ rezeksiyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  91  Sıçan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Modelinde İskemik Ön koşullandırma: Nitrik Oksid'in NFkB Yo... 30/08/2005 - 04/09/2005
  92  Nitric oxide induced by ischemic preconditioning fails to stabilize NFKB/IKB complex during hepatic ... 20/07/2005 - 23/07/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Özofagus ve Mide Kanserlerinde Cerrahi Geriatrik Onkoloji...  2021
  2  Böbrek Nakli Genel Cerrahi...  2020
  3  Organ Naklinde Genel Prensipler Genel Cerrahi...  2020
 • NO AD YIL
  1  türk cerrahi derneği ulusal cerrahi kongresi sözel bildiri ödülü...  2008
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü, Eylül 2023- Eylül 2023