Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. TOLGA GÜNVAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2013
 • NO AD YIL
  1  Validity and Reliability of Patient Perception of Patient Centeredness Scale in Turkish...  2022
  2  Investigation of University Students' Internet Addiction Levels and Social Media Use Characteristics...  2022
  3  Investigation of the Effect of Peer Awareness Training Activity on Internet Addiction and Cyberbully...  2021
  4  Hipertiroidi...  2015
  5  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  6  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  7  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  8  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  9  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  10  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  11  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendirilmelerinin ...  2011
  12  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  13  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV aşısı ilgili ne biliyorlar?...  2011
  14  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  15  Birinci Basamakta Kronik Ağrı Yönetiminin Temel İlkeleri...  2009
  16  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  17  IgA and/or IgG subclass deficiency in children with recurrent respiratory infections and its relatio...  1991
 • NO AD TARİH
  1  KANSER HASTALIĞININ BİREYİN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU ÜZERİNE ... 10/11/2023 - 11/11/2023
  2  Evaluation of distance learning courses of family medicine education and vocational training program... 07/06/2023 - 10/06/2023
  3  Covid-19 Pandemisinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı Çevrimiçi Derslerinin Uzmanlık ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  4  The relationship between Mediterian diet adaptation and mood in universty students... 26/06/2019 - 29/06/2019
  5  Gebelik aralığına etki eden faktörlerin incelenemesi... 11/04/2019 -
  6  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE SAĞLIKLI BESLENME DURUMLARININ SA... 15/11/2018 - 17/11/2018
  7  Masa Başı Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir... 15/11/2018 - 17/11/2018
  8  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  9  Birinci Basamağa Başvuran Tip 2 DM Hastalarında Görülen Anksiyete ve Depresyonun Hastalık Alg... 24/05/2018 - 27/05/2018
  10  Boyunda Hızla Büyüyen Bir Kitle: Tiroid Içine Spontan Kanama Olgusu... 13/04/2018 - 14/04/2018
  11  Erişkinlerde Mevsimsel İnfluenza Aşısı Yaptırma Durumu Ve Etkileyen Faktörler... 12/04/2018 - 15/04/2018
  12  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  14  fibromiyalji hastalarında fibromiyalji hızlı tarama aracının türkçe geçerlik güvenilirlik ... 12/11/2016 - 13/11/2016
  15  Üniversite öğrencilerinde postür bozukluğu görülme sıklığının saptanması... 12/11/2016 - 13/11/2016
  16  HIV (+) Bireylerin Sağlık Hizmeti ile İlgili Yaşadıkları Sorunların Saptanması... 11/11/2016 - 13/11/2016
  17  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  18  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  19  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  20  ENGELLİ (ÖZÜRLÜ) ÇOCUĞUN DOĞUMUNUN AİLE SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ... 02/06/2016 - 04/06/2016
  21  Hekimlerin Vejetaryen/Vegan Beslenme ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 09/04/2016 - 10/04/2016
  22  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  23  İZMİR İLİNDE 18-45 YAŞ ARASI YETİŞKİNLERDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANIM SIKLIĞININ VE NEDENL... 07/04/2016 - 10/04/2016
  24  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  25  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  26  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  27  lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ile ebeveynlerin fiziksel aktivite düzeylerinin kar... 02/04/2015 - 05/05/2015
  28  kadınların gebelikleri sırasında sigara bırakma ve doğumdan sonra yeniden başlama durumları ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  29  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  30  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  31  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  32  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  33  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  34  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  35  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  36  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  37  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  38  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  39  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  40  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  41  Birinci basamak aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavi rehberi kullanma durumu ve rehber ku... 13/04/2012 - 15/04/2012
  42  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  43  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  44  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  45  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  46  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  47  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?... 18/05/2011 - 21/05/2011
  48  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  49  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  50  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  51  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  52  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  53  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
 • NO AD TARIH
  1  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi Tamamlama ve İzlem Projesi...  5/2020 - /
  2  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - 5/2018
  3  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  4  Training of Family Physicians - Towards Development of the European Network of Continuing and Postgraduate Education for Family Physicians (FAMILYMED 2)...  12/2007 - 12/2009
  5  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018