Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKİM ÖZDİKMENLİ ÇELİKOĞLU İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  2003
  Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi)  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Tarih  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Merkezci-Teknokratik Popülizm Örneği Olarak Emmanuel Macron: 2023 Emeklilik Reformu Sonrası Bir Değe...  2023
  2  Party Change in the Post-Secular Age: The Case of Republican People's Party in Turkey...  2023
  3  The Echoes of the Reconsecration of Hagia Sophia as a Mosque in the Conservative Media...  2022
  4  The Significance of the Kemalist Modernization for Modernization Theory...  2021
  5  Ideologies and the Western Question in Turkish Foreign Policy: A Neo-classical Realist Perspective...  2020
  6  A Success Story or a Flawed Example? The Anatomy of the Turkish Model for the Middle East...  2014
  7  Habermas'ın Modernite Savunusu: Eleştirel Bir Okuma...  2011
  8  Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Ulusal Birlik Partisi'nin Kimlikçi Hıristiyan Popülizmi ve Fransız Laikliğinin Dönüşümü... 07/10/2023 - 08/10/2023
  2  Cumhuriyet Laikliğine Bakarken: Cumhuriyet'in Bir Ahlaki Dayanağı Yok muydu?... 01/02/2023 - 03/02/2013
  3  The Republican People's Party of Turkey between the classical and new understandings of secularism... 22/08/2022 - 26/08/2022
  4  Politics of Vaccination in the Post-Secular Age... 22/10/2021 - 24/10/2021
  5  The Hagia Sophia Case: A Matter of Domestic or Foreign Policy?... 23/09/2020 - 25/09/2020
  6  The Significance of the Kemalist Modernization for Modernization Theory... 17/06/2019 - 20/06/2019
  7  Nationalism, Islamism and the Politics of Anti-Westernism in Foreign Policy: A Comparative Study on ... 04/04/2018 - 07/04/2018
  8  Türkiye'de Hakim Laiklik Yazını ve Yeni Bir Kavram Setinin Olanakları... 29/11/2017 - 01/12/2017
  9  Limits of a Secular Morality in "Positivist Republic": A Comparative Analysis on Early Republican Tu... 09/12/2016 - 10/12/2016
  10  A Success Story or A Flawed Example? Turkish Model for the Middle East... 03/04/2013 - 06/04/2013
  11  Corruption and Governance: Contradictory or Complementary? A Study on Social Rights... 06/09/2008 - 07/09/2008
  12  Siyasetin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Demokrasi Açığı... 28/11/2007 - 30/11/2007
  13  Yönetişim, Sivil Toplum ve Demokrasinin Dönüşümü: AB Örneği... 20/10/2007 - 20/10/2007
  14  Habermas'ın Modernite Savunusu Üzerine Bir Değerlendirme... 11/11/2006 - 11/11/2006
  15  Güney Slavları Birliği ve Sırp Milliyetçiliği... 12/11/2005 - 12/11/2005
 • KİTABIN ADI: Securitization in Statebuilding and Intervention]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Küreselleşme ve Kimlik Siyasetinin Gölgesinde Sekülarizmin Dönüşümü Küreselleşmenin Krizi, Pandemi ve Uluslararası Siyaset...  2020
  2  Fransa'da Laik Okulun Kökleri ve Dönüşümü: III. Cumhuriyet'te Laik Ahlak Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme Tarihten Güncele Laik Eğitim: Kavramlar Deneyimler Sorunlar...  2019
  3  The De/Construction of Security in the Building of the 'Second Republic' in Turkey, 2002-2015Securitization in Statebuilding and Intervention...  2017
  4  Yönetişim Çağında Siyasal Katılımın İmkanı: AB Örneği Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar...  2009
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2008
  2  YÖK  2010
  3  TÜBİTAK  2013
  4  TÜBİTAK  2022
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2023-Devam ediyor
  2 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2022- Nisan 2023
  3 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2022- Aralık 2022
  4 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Ekim 2019
  5 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2018- Temmuz 2018
  6 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2018- Ocak 2018
  7 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2017- Ocak 2018