En

DOÇ.DR. LALE BURCU ÖNÜT HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2013
  Doçent  Hukuk Fakültesi İdare Hukuku  2018
 • NO AD YIL
  1  Türk Memur Hukukunda Engelli Hakları...  2018
  2  İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez- Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Pa...  2018
  3  Vakıf Üniversitesinin Faaliyetlerinin Durdurulması ve Garantör Üniversitenin İşlevi...  2018
  4  La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du comité européen des droits sociaux...  2017
  5  L'influence, en matiere de droit au logement, des conclusions du Comité européen des droits sociaux ...  2015
  6  Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi...  2014
  7  Avrupa Birliği Hukuku'nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi...  2013
  8  Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu...  2013
  9  Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler...  2009
 • NO AD TARİH
  1  General Principles of Turkish Admnistrative Juridiction Law... 10/05/2018 - 10/05/2018
  2  General Principles of Turkish Administrative Law... 09/05/2018 - 09/05/2018
  3  İdari Yaptırım Türü Olarak İşyeri Kapatma Kararları ve Yargısal Denetimi... 15/03/2018 - 16/03/2018
  4  İdare Hukukunda Hizmet Kusuru- Kişisel Kusur Ayrımı... 12/12/2017 - 12/12/2017
  5  İdari Yargı Kararları Işığında Engelli Hakları... 29/11/2017 - 29/11/2017
  6  Güncel Danıştay Kararları Işığında Sağlık Kamu Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme... 11/09/2017 - 12/09/2017
  7  The European Union's Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey... 31/10/2008 - 01/11/2008
  8  "Turkey's application to EU and Turkey's progress on human rights"... 26/09/2006 -
 • NO AD YIL
  1  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı...  2020
  2  İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı...  2020
  3  İdare Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin)...  2020
  4  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2020
  5  İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma İlkesi Çerçevesinde Grup Dava Uygulaması...  2018
  6  Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013) Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku...  2016
  2  Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan...  2015
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2019- Mayıs 2020
  2 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2018- Ekim 2018
  3 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Eylül 2017
  4 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2017- Ekim 2017
  5 Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2017- Mayıs 2020
  6 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  7 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017