Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. LALE BURCU ÖNÜT HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku  2018
 • NO AD YIL
  1  Türk Memur Hukukunda Engelli Hakları...  2018
  2  İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez- Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Pa...  2018
  3  Vakıf Üniversitesinin Faaliyetlerinin Durdurulması ve Garantör Üniversitenin İşlevi...  2018
  4  La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du comité européen des droits sociaux...  2017
  5  L'influence, en matiere de droit au logement, des conclusions du Comité européen des droits sociaux ...  2015
  6  Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi...  2014
  7  Avrupa Birliği Hukuku'nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi...  2013
  8  Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu...  2013
  9  Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Protection of Personal Health Data... 27/05/2021 - 28/05/2021
  2  Vize İhlalinden Kaynaklanan İdari Yaptırımlar... 22/02/2021 - 24/02/2021
  3  Çocuk Hakları... 09/12/2020 - 09/12/2020
  4  The General Principles of Turkish Administrative Juridiction Law... 10/05/2018 - 10/05/2018
  5  The General Principles of Turkish Administrative Law... 09/05/2018 - 09/05/2018
  6  İdari Yaptırım Türü Olarak İşyeri Kapatma Kararları ve Yargısal Denetimi... 15/03/2018 - 16/03/2018
  7  Disability Rights in the Context of Turkish Civil Servant Law... 26/01/2018 - 27/01/2018
  8  İdare Hukukunda Hizmet Kusuru- Kişisel Kusur Ayrımı... 12/12/2017 - 12/12/2017
  9  İdari Yargı Kararları Işığında Engelli Hakları... 29/11/2017 - 29/11/2017
  10  Güncel Danıştay Kararları Işığında Sağlık Kamu Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme... 11/09/2017 - 12/09/2017
  11  La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits socia... 27/06/2014 - 27/06/2014
  12  The European Union's Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey... 31/10/2008 - 01/11/2008
  13  "Turkey's application to EU and Turkey's progress on human rights"... 26/09/2006 -
 • NO AD YIL
  1  İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar...  2023
  2  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı...  2023
  3  İdari Yargılama Hukuku El Kitabı...  2023
  4  İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar...  2022
  5  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2022
  6  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2021
  7  İdare Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin)...  2020
  8  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2020
  9  İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı...  2020
  10  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı...  2020
  11  Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları...  2020
  12  İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma İlkesi Çerçevesinde Grup Dava Uygulaması...  2018
  13  Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Administrative Sanctions Arising from Visa Violation in Turkey Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond...  2022
  2  PROTECTION OF PERSONAL HEALTH DATA AND THE COVID-19 PANDEMIC Human rights in the regime Covid-19...  2021
  3  Fransız İmar Hukukundaki Dağ Alanlarına İlişkin Bigiler ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi...  2020
  4  Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013) Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku...  2016
  5  Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan...  2015
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2010
 • NO AD YIL
  1  Erasmus  2007
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Görevlendirme İnceleme Kurulu Üyesi, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ekim 2023- Ocak 2024
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2023- Aralık 2023
  4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2023- Aralık 2023
  5 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2023- Ekim 2023
  6 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor
  7 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2022- Mart 2023
  8 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2022- Ekim 2022
  9 DEÜ Rektörlüğü Mevzuat Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Mayıs 2022-Devam ediyor
  10 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2022- Eylül 2022
  11 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2022- Şubat 2023
  12 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Fakülteye Bağlı Yüksekokul Müdürü Üyeliği, Nisan 2022-Devam ediyor
  13 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Nisan 2022-Devam ediyor
  14 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2021- Ağustos 2022
  15 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  16 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021- Ocak 2023
  17 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
  18 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2019- Mayıs 2020
  19 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2018- Ekim 2018
  20 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Eylül 2017
  21 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2017- Ekim 2017
  22 Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2017- Mayıs 2020
  23 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  24 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017