Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. İÇTEN EZGİ İNCE TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Kontinü Akımlı Sol Ventrikül İmplantı Olan Kalp Yetmezlikli Hastada Kanamaya ?Double Balloon? Endosk...  2021
  2  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tipta Uzmanlik Egitimine Pandeminin Etkisi, Izmir Raporu: Tanimlayici ...  2021
  3  The effect of COVID-19 pandemic on anesthesiology and reanimation residents? airway training and pra...  2021
  4  Evaluation of Herbal Product Use and Preanaesthetic Questioning of Couples Undergoing In Vitro Ferti...  2020
  5  Yenidoğan ve İnfantlarda Faringeal Havayolunun Özellikleri ve Anestezi Sırasında Havayolu Yönetimi...  2016
  6  Sedation for short hemato-oncologic invasive procedures in children: comparison of propofol-remifent...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Jaw Elevation Device (JED?) use during In-Vitro Fertilization(IVF) procedures under deep sedation... 28/11/2020 - 30/11/2020
  2  Vertebral Corpus Fracture without Spinal Cord InjurySpinal Cord Injury... 03/04/2019 - 06/04/2019
  3  Yüksek Riskli Gebede Kardiyak Arrest ve Mutlu Son... 15/12/2016 - 15/12/2016
  4  kalp transplantasyonlu hastada kardiyopulmoner arrest ve ekstrakorporeal kardiyak resüsitasyon (E-K... 15/10/2016 - 15/10/2016
  5  Gastrointestinal endoskopik girişimlerde sedasyon uygulamaları: 2112 olgudaki deneyimlerimiz... 01/03/2007 - 04/03/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitiminde Yeni Yöntemler, Pandeminin Etkileri ve Gelecekteki Anesteziyoloji Eğitimi - New Methods in Anesthesiology and Reanimation Residency Education, Effects of the Pandemic and Future Anesthesiology EducationAnesteziyoloji ve Ameliyathanede Organizasyon, Yönetim ve Eğitim...  2022
  2  Zehirlenmelerde Yoğun Bakım Türkiye Klinikleri, Zehirlenmelerin Yoğun Bakımda Tedavileri - 2021...  2021
  3  Akut Renal Hasar ve Renal Replasman Tedavisi Acil Kritik bakımda Karar verme...  2018