En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  TÛSÎ'NİN EMÂLÎ ADLI ESERİNDE ÂYETLER VE KULLANIM AMAÇLARI...  2020
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2018- Mart 2020
  2 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2018- Mart 2020
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2020
  4 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2015- Haziran 2018