En

DOÇ.DR. ÖZGE GÖK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Cevher Hazırlama (Bilimsel Hazırlık) Programı  2006
  Doktora  Yabancı Ülke Üniversiteleri Colorado School of Mines Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği-Mühendislik Temel Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  Effect of mineral matter doping on Soma coal parameters...  2019
  2  Kalkopiritin Asitli Çözeltilerdeki Elektrokimyasal Davranışı...  2012
  3  Ferrous Oxidation Catalyzed by Oxy-Nitrogen Species (NOx)...  2012
  4  Catalytic Oxidation Mechanism of Oxy-Nitrogen Species (NOx) in FeSO4 Electrolyte...  2011
  5  Oxidative Leaching of Sulfide Ores With The Participation Of Nitrogen Species-A Review...  2010
  6  The Influence of Coal Ash and Tincal (Boron Mineral) Additions on the Physical Properties and Micros...  2008
  7  Packed column study of the sorption of hexavalent chromium by novel solvent impregnated resins conta...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Grafit Flotasyon Konsantresinin İki Aşamalı Liçi... 07/11/2019 - 10/11/2019
  2  CO2 Emission from Geothermal Power Plants in Turkey... 19/05/2015 - 25/05/2015
  3  Determination of optimum flotation conditions for chalcopyrite ore from Ordu-Kabaduz region... 15/10/2014 - 17/10/2014
  4  Galvanic Leaching of Chalcopyrite with Silver-Impregnated Pyrite at Atmospheric Conditions... 10/10/2012 - 12/10/2012
  5  Dissolution Kinetics of Chalcopyrite Concentrate in Acidic Nitrite Solutions... 10/10/2012 - 12/10/2012
  6  Ferrous Oxidation Catalyzed by Oxy-Nitrogen Species... 03/03/2012 - 04/03/2012
  7  Rate-enhancing Role Provided to Oxygen by Nitrite (N[III]) in Acidic Aqueous Oxidation-Processes... 14/02/2010 - 18/02/2010
  8  Tinkal Cevheri ve Bor Atıklarının Seramik Yapıştırıcısı ve Su Yalıtım Harcında Kullanım... 01/02/2007 - 03/02/2007
  9  Separation of Cr(VI) By Aliquat 336 İmpregnated Resins in Presence of Chloride and Sulphate Ions... 29/09/2004 - 03/10/2004
  10  Separation of Cr(VI) from Aqueous Solutions By Aliquat 336 İmpregnated Resins... 29/09/2004 - 03/10/2004
  11  Aliquat 336 Emdirilmiş XAD-4 Reçineleriyle Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Giderilmesinde Yeni Yaklaş... 07/09/2004 - 10/09/2004
  12  Aliquat 336 Emdirilmiş HP-20 ve HP-2MG Reçineleriyle Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Giderilmesinde Po... 07/09/2004 - 10/09/2004
  13  Aliquat 336 Emdirilmiş Polimer Adsorbanlarla Sulu Çözeltilerden Kromat İyonlarının Giderilmes... 08/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD TARIH
  1  Kömürdeki Major ve İz Elementlerin Kimyasal Analizi İçin Alternatif Analiz Yönteminin Geliştirilmesi...  10/2019 - /
  2  Gördes Zeolit A.Ş. Manisa İli Gördes İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kıranköy Zeolit Sahasından Alınan Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu...  5/2015 - 10/2015
  3  Çamaltı Tuzlası Artık Salamurasından Satılabilir Ürünlerin Eldesi Olanaklarının Araştırılması...  7/2014 - 1/2015
  4  Chitosan / Nanokil Sistemleri İle Ağır Metal Giderimi...  3/2013 - 3/2014
  5  Genel Kimya Deney Laboratuvarı...  11/2012 - 3/2014
  6  Ultrasonik Yöntem İle Kuvars Cevheri İçeriğindeki Empüritelerin Giderilmesinin Araştırılması...  12/2012 - 12/2013
  7  Eti Bakır Murgul İşletmesi Akerşen Bölgesi Bakır Çinko Cevherinden Flotasyon Yöntemiyle Çinkonun Kazanılması...  3/2011 - 6/2011
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi  2006