Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BANU ÇULHA ÖZBAŞ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Programı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi)  2017
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programına ve Ders Kitaplarına Yansıyan Somut Olmayan Kültürel Mira...  2022
  2  Bilim Tarihinde Ne? Neden Önemlidir? Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri...  2022
  3  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin "Öğretmenlik Uygulaması" Dersine İlişkin Görüş ve Önerileri...  2018
  4  Exploring Turkish Social Studies Teachers' Development of Identity...  2015
  5  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Felsefik Bakış Açılarının Öğretmenlik Eğitimi Süresinde İncele...  2015
  6  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amacına Yönelik Görüşleri...  2015
  7  Can Social Studies and Language Lessons be Integrated via Global Education? English Language Teacher...  2014
  8  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğrenmeye ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olmaya İlişki...  2014
  9  İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği...  2012
  10  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olarak Ben Kimim? Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Kimliklerine İli...  2012
  11  Çocuklarla Birlikte Tarihsel Düşünme 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Tarihsel Kanıta Yönelik Görüşlerin...  2008
  12  Cumhuriyetin İlanından Günümüze Saç Modası...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Alternatif Bir Okul Olarak Paideia Okulları ve Sosyal Bilgiler Eğitimi İle İlgili Düşündürd... 23/09/2022 - 25/09/2022
  2  Ortaokul Sosyal Bilgiler Programına ve Ders Kitaplarına Yansıyan Somut Olmayan Kültürel Miras U... 22/09/2022 - 25/09/2022
  3  Çağdaş Müzecilikte Yeni Bir Kavram Müze Okuryazarlığı... 16/05/2022 - 17/05/2022
  4  Tarih Öğretmeni Adaylarına Göre Tarihte Hangi Konudan Hangi Ders Çıkarılabilir?... 02/05/2022 - 04/05/2022
  5  Müzeler Düşünmeyi Öğretebilir mi? Müze Okuryazarlığı, Üstbiliş ve Öğrenme Süreçleri... 28/04/2021 - 29/04/2021
  6  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin "Öğretmenlik Uygulaması" Dersine İlişkin Görüş ve Önerile... 16/04/2018 - 20/04/2018
  7  Sorgulamaya Dayalı Disiplinlerarası Beceri Odaklı Tarih Okulu/Köyü Modeli... 01/09/2016 - 03/09/2016
  8  Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Tarihi Konularına İlişkin Algıları... 28/05/2016 - 30/05/2016
  9  Prospective Teachers' Perceptions of Professional Identity: The Role of Gender and Department... 16/05/2014 - 17/05/2014
  10  Can Social Studies and Language Lessons be Integrated via Global Education?... 05/02/2013 - 08/02/2013
  11  Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik G... 12/09/2012 - 15/09/2012
  12  Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Tarihi Yeniden İnşası... 14/06/2012 - 16/06/2012
  13  Analysis of the Presentation of Women in World History Textbooks; Sample of Turkey and Greece... 14/06/2012 - 16/06/2012
  14  On the Way of Global Education? Analyzing of Global education (on the Topic of First World War) in t... 20/04/2012 - 22/04/2012
  15  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Halk Kültürü Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenm... 13/10/2011 - 16/10/2011
  16  Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenine İlişkin Görüşlerinin Metafor Analizi Yoluyla... 13/10/2011 - 16/10/2011
  17  "Subject: The Conquering of Istanbul" Analyzing of the Conquering of Istanbul Topic in the Turkish a... 16/06/2010 - 18/06/2010
  18  SSCB'nin Ardından Türkiye'deki Tarih Ders Kitaplarında Türk Dünyası Algısı... 19/04/2010 - 25/04/2010
  19  "Who are we?" Heritage Education and National Identity in Turkish Elementary Schools... 10/09/2007 - 12/09/2007
  20  Tarihi Tarihsel Mekanlarda Öğrenme ve Tarihsel Düşünme (İzmir İlinde Bir Eylem Araştırması... 18/06/2007 - 20/06/2007
  21  Ben asla tarihçi olmam! İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin tarih biliminin doğasına yönel... 13/09/2006 - 15/09/2006
  22  Yerel Tarih Çalışmalarının Sosyal Bilimlerin Disiplinler Arası Yapısına Katkıları... 26/05/2006 - 28/05/2006
  23  Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Müzelerin Tasarımlarına ve Müzelerdeki Eğitim Etkinliklerin... 29/04/2006 - 30/04/2006
  24  İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde "Disiplinler Arası Yaklaşım" Yoluyla "Değişim ve Sür... 29/04/2006 - 30/04/2006
  25  İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Neden ve Nasıl Kültürel Miras Eğitimi... 14/04/2006 - 14/04/2006
  26  İlköğretim 7. Sınıf Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Ünitesinde Geçen Kavramları Öğrencile... 28/09/2005 - 30/09/2005
 • KİTABIN ADI: 21. Yüzyılda Kimlik Vatandaşlık ve Tarih Öğretimi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sosyal bilgiler öğretiminde sorgulama ve keşif Sosyal bilgiler öğrenme ve öğretim yaklaşımları...  2023
  2  Güncel Sosyal Bilgiler Öğretim Planları ve Ders Kitaplarında Kanıt Temelli Öğrenme Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme...  2019
  3  Tarih Ders Kitaplarında Bizans Tarih Ders Kitaplarında İmajlar...  2019
  4  Sosyal Bilgilerde Kültürel Miras Eğitimi Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitim Araştırmaları El Kitabı...  2019
  5  Sosyal Bilgilerde Drama Sosyal Bilgiler Eğitimi...  2016
  6  Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Alanlar Okul Dışı Sosyal Bilgier Öğretimi...  2015
  7  Prospective Teachers' Perceptions of Professional Identity: The Role of Gender and Department Gender and Education from Different Angles...  2014
  8  Tarih Derslerinde Etkin Soru Sorma Tarih Nasıl Öğretilir?...  2010
  9  İyi Bir Tarih Öğretmeninin Nitelikleri(Öğretmen Tipolojisi) Tarih Nasıl Öğretilir?...  2010
  10  İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Kültürel Miras Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretimi...  2009
  11  'Biz Kimiz?' Türkiyedeki İlköğretim Okullarında Ulusal Kimlik ve Kültürel Miras Eğitimi 21. Yüzyılda Kimlik Vatandaşlık ve Tarih Öğretimi...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Sanal Gerçeklik Uygulamasıyla Desteklenen Sosyal Bilgiler Öğretiminin İncelenmesi...  10/2019 - 10/2020
  2  Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi...  10/2019 - 9/2020
  3  Tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
  4  Buca Proaktif Öğretmen Eğitimi Projesi...  4/2018 - 6/2018
  5  Ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
  6  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin "Öğretmenlik Uygulaması" Dersine İlişkin Görüş ve Önerileri...  5/2017 - 12/2017
  7  Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin İlk Yıllarında Mesleki Kimlik Gelişimi...  5/2014 - 5/2017
  8  KARAGÖZ ÖĞRENİYORUM...  4/2010 - 4/2011
  9  CITIZENSHIP EDUCATION BETWEEN UNIVERSALISM AND PARTICULARISM...  2/2009 - 4/2009
  10  AB KÜLTÜREL MİRAS MEVZUATI VE TÜRKİYE PROJESİ...  1/2007 - 1/2008
 • NO AD YIL
  1  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Birinciliği 2002...  2002
  2  Gençler Tarih Yazıyor/Mansiyon...  2001
 • NO Görev
  1 Rektörlük Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2022-Devam ediyor
  3 Rektörlük Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2023
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Haziran 2018- Haziran 2021