Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSÜM TÜTÜNCÜ UĞURLUBAY EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tarih Öğretmenliği) Programı  2004
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuryeti Anabilim Dalı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (karşılaştırmalı tarih)  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Tarih Araştırmalarında Sözlü Tarih ve Sözlü Tarih Arşivlerinden Örnekler...  2022
  2  Karşılaştırmalı Tarih: Doğuşu, Gelişimi, Metodolojisi ve Türkiye'deki Durumu...  2019
  3  Rumeli'de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri: Klasik Dönemden Modern Döneme...  2017
  4  Genel Hatlarıyla Osmanlı Dönemi Türk Denizciliği...  2015
  5  İngiltere ve Türkiye'de Erken Dönem Sendikacılık Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme...  2015
  6  Propaganda, Söylem ve Sloganlarla Ortanın Solu...  2008
  7  Türk Siyasetinde Parti Amblemleri...  2007
  8  The New York Times Kökenli Haberler iki makalenin karşılaştırılması...  2007
  9  Çanakkale Savaşının Tarihsel Önemi...  2005
  10  The Historical Importance of The Dardanel Wars...  2005
  11  Mısır'da 'Gece', 'Sabah' ını Arıyor!...  2004
  12  Bereketli Toprakların Bereketsiz Sorunu: Filistin...  2004
 • NO AD TARİH
  1  GÜNEY İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE ÇUKUROVA'da SENDİKAL GELİŞİME ETKİSİ (1950-196... 09/10/2022 - 11/10/2022
  2  Tarih Araştırmalarında Sözlü Tarih Kullanımı Ve Sözlü Tarihe İlişkin Arşiv Dizin Denemes... 22/04/2022 - 24/04/2022
  3  19. Yüzyılda Avrupa'nın Doğu Akdeniz Ticaretinde İzmir'in Yeri... 18/12/2019 - 19/12/2019
  4  Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye'deki Durumu: İmkan ve Sorunlar... 05/04/2019 - 06/04/2019
  5  Modernleşme Süreci Bağlamında Sendikal Örnekler: İskandinav Modeli ve Türkiye... 06/07/2018 - 07/07/2018
  6  İstanbul ve Selanik Yahudi Cemaatlerinin Gelişim Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Analizi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  7  İmparatorluk Çağında Bir Siyaset Aracı Olarak Evlilik Kurumu: Doğu ve Batı Örnekleri... 28/04/2017 - 30/04/2017
  8  Doğu ve Batı'da Algı Yönetimi: Din ve Savaş İlişkisi... 28/04/2016 - 01/05/2016
  9  Klasik Dönemden Modern Döneme Geçişte Osmanlı Rumelisi'nde Kadınların Sosyo-Ekonomik Konumlar... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'deki Siyasi Ortam ve İngiliz İşçi Partisi... 16/10/2014 - 19/10/2014
  11  İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli... 14/11/2012 - 17/11/2012
  12  UlusIararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü, Bugünü ve Geleceği... 16/04/2012 - 17/04/2012
  13  Soğuk Savaş Sürecinin Türkiye'deki Sendikal Gelişmelere Etkisi (1945-1980)... 12/10/2011 - 15/10/2011
  14  Propaganda Söylem ve Sloganlarla Ortanın Solu... 27/04/2006 - 28/04/2006
 • NO AD YIL
  1  CHP: 1965-1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu...  2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Discourse Analysis in History Researches: An Essay in The Framework of Gramsci's Critical Discourse AnalysisAcademic Researches and Studies in Sciences...  2022
  2  Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye'deki Durumu: İmkân ve Sorunlar Tarihçilikte Disiplinlerarasılık:Fırsat mı Sınırlılık mı?...  2021
  3  19. Yüzyılda Avrupa'nın Doğu Akdeniz Ticaretinde İzmir'in Yeri Geçmişin Peşinde Bir Kent: İzmir...  2020
  4  İstanbul ve Selanik Yahudi Cemaatlerinin Gelişim Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Analizi Osmanlı Dönemi Balkanlar'da Kültürel ve Sosyal Hayat...  2018
  5  Modernleşme Süreci Bağlamında Sendikal Örnekler: İskandinav Modeli ve Türkiye Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler V...  2018
  6  İmparatorluk Çağında Bir Siyaset Aracı Olarak Evlilik Kurumu:Doğu ve Batı Örnekleri Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler-2...  2017
  7  Doğu ve Batı'da Algı Yönetimi: Din ve Savaş İlişkisi Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler cilt 2...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de Ermeniler (1923-1938)...  7/2017 - 7/2019
  2  Türkiye ve İngiltere'deSendika-Siyaset İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Demokrasi Tarihi İncelemesi (1945-1980)...  6/2009 - 6/2012
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2023-Devam ediyor
  2 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  3 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2020- Mayıs 2023
  4 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Ekim 2019- Ekim 2022
  5 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2017- Mayıs 2020