En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Besim Atalay'ın "Bektaşîlik ve Edebiyatı" Adlı Eseri Hakkında Bazı Değerlendirmeler...  2011
  2  Hurîfîlik Nedir?...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Fazlullah-ı Hurufî'nin Hz. Ali Hakkındaki Görüşleri... 24/10/2007 - 25/10/2007
 • NO AD YIL
  1  HURUFİLİĞİN DOĞUŞU VE FAZLULLAH HURUFİ...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Seyyid İmadu'd-Din Nesimi Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü...  2010