En

DOÇ.DR. BURAK KARABEY BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  2020
 • NO AD YIL
  1  Çocuklarda Bilim Yoluyla Zekâ ve Yetenek Gelişimini Desteklemek...  2020
  2  2009-2013-2017 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Sayı Duyusu Bileşenlerine Göre Karşılaştırı...  2019
  3  Where is 1/3 ? Constructing rational numbers on the number line by using parallel lines...  2019
  4  Discovering complementary colors from the perspective of STEAM education...  2018
  5  Shadows constructing a relationship between light and color pigments by physical and mathematical pe...  2017
  6  Düşündüren Matematik: Olasılık Nedir, Teknoloji Bize Olasılığı Açıklar mı?...  2017
  7  Empathising and Systematising in Children with and without Autism Spectrum Disorder...  2017
  8  Düşündüren Matematik: Sonsuz Sınırsız mıdır?...  2016
  9  Ortalama Sürat (Hız Değil!) Kolayca Nasıl Hesaplanır?...  2016
  10  YARATICILIK VE ÜSTÜN YETENEKLİLİĞİN BAZI ZEKA KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2015
  11  Düşündüren Matematik: ?7 (Karekök Yedi) Nerede?...  2015
  12  Düşündüren Matematik : ?MŞKSÜP?!!...  2015
  13  How Much Do Pre-Service Physics Teachers Know About Some of the Key Operations in Vector Analysis?...  2012
  14  Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Başarı Güdüleri: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri...  2011
  15  How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department...  2011
  16  Yeni ÖSS Sisteminin Öğrencilerin İntegral Konusundaki Başarıları Üzerine Etkisi...  2011
  17  Probleme Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Vektörler Konularındaki Başarılar...  2011
  18  Predicting Student Satisfaction in Physics Courses...  2010
  19  Kinematic differential geometry of a rigid body in spatial motion using dual vector calculus: Part-I...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Üstün Yetenekli Öğrencilerin van Hiele Geometri Düzeylerine göre Matematiksel Yeteneklerinin ... 10/10/2019 - 12/10/2019
  2  Felsefi Sorgulama ile Birleştirilmiş Matematik Etkinliklerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin So... 26/09/2019 - 28/09/2019
  3  Investigation of Mathematical Competence Levels of Students According to Item Response Theory Talent... 26/09/2019 - 28/09/2019
  4  Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin Geometri Düzeylerinin Bazi Değişkenler Açisindan Belirlen... 01/11/2018 - 03/11/2018
  5  Özel Yetenekli Öğrencilerin Sayı Duyusu Düzeylerinin Belirlenmesi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  6  Zihni Sinir Training Environment Project: CDA (Child Development Academy)... 19/10/2017 - 21/10/2017
  7  Matematikte Sonsuzluk Kavramının Algılanmasına Yönelik Bir Sanat Etkinliği: Escher Örneği... 19/10/2017 - 21/10/2017
  8  A Mathematical and Physical Perspective of Light and Pigment Colors... 19/10/2017 - 21/10/2017
  9  the effectiveness of using diagrams in order to ımprove performance of two step mathematical word p... 04/05/2017 - 06/05/2017
  10  The Views about Utilizing the Diagram Method to Solve Verbal Mathematical Problems for Student with ... 19/05/2016 - 22/05/2016
  11  Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukları Tanılamak Amacıyla Uyarlanan Gifted Rating Sca... 05/05/2016 - 08/05/2016
  12  Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanmasında Alternatif Değerlendirme Araçları... 05/05/2016 - 08/05/2016
  13  The Reliability and Validity of a Turkish-Translated Version of the Gifted Rating Scale-Preschool/Ki... 02/03/2016 - 05/03/2016
  14  Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi... 02/12/2015 - 04/12/2015
  15  Üstün Zeka/Yetenekliler Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalarda Eğilimler : Bir İçerik Anal... 22/09/2014 - 25/09/2014
  16  Öğretmen Adaylarının Empati Becerilerinin, Öz-Yeterlik İnançlarının ve Bazı Değişkenleri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  17  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU, ZİHİNSEL YETERSİZLİK VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN 9-16 YAŞ GRUBU ... 29/10/2013 - 01/11/2013
  18  Creativity and Cultural Differences... 16/02/2012 - 18/02/2012
  19  Değişen ÖSS Sisteminin Öğrencilerin İntegral Konusundaki Başarılarına Etkisi... 16/09/2010 - 18/09/2010
  20  Characterizations of Some Special Curves in Four Dimensional Euclidean Space... 17/07/2006 - 21/07/2006
  21  İlköğretim 6. Sınıfta Kesirlerin Ondalık Gösterimi Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli ... 06/07/2004 - 09/07/2004
  22  Kinematic differential geometry of a rigid body in spatial motion using dual vector calculus: Part-I... 30/06/2004 - 03/07/2004
 • NO AD YIL
  1  MATEMATİKTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI VE KARŞI ÖRNEKLER...  2018
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk ve Matematik Akademisyen Anne-Baba Gözünden Çocukların Dünyası...  2021
  2  Bilim Merkezleri Gibi Okuldışı Öğrenme Ortamlarında Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim Uygulamaları OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri...  2019
  3  6 YAŞINDAN 16 YAŞINDAKİLERE KADAR FST'YE BAŞKANLIK ETMEK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER DÜŞÜNMEYİ DÖNÜŞTÜRMEK...  2017
  4  HER YAŞTAN KİŞİLERLE BİR FELSEFİ SORGULAMA TOĞLULUĞU YARATMA DÜŞÜNMEYİ DÖNÜŞTÜRMEK...  2017
  5  GİRİŞ DÜŞÜNMEYİ DÖNÜŞTÜRMEK...  2017
  6  İLK VE ORTAÖĞRETİMDE FST'Yİ YÜRÜRLÜĞE KOYMA DÜŞÜNMEYİ DÖNÜŞTÜRMEK...  2017
  7  TEMEL DÜZLEM GEOMETRİ Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları...  2016
  8  Mentoring: The Mentor's Specific Skills in Education. INTERCULTURAL COMPETENCES IN VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING...  2014
  9  ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ...  2012
 • NO AD TARIH
  1  A European Framework of Competencies in teaching STEAM education for gifted students...  9/2019 - /
  2  Özel Yetenekli Öğrenciler için 1-12. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Oluşturulması...  4/2018 - 12/2019
  3  Farklı Çocuklara Farklı Matematik...  6/2018 - 12/2018
  4  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  5  Okul Öncesi ve İlkokul Dönemindeki Potansiyel Üstün Zekalı/Yetenekli Çocuklara Yönelik Tanılama ve Farkındalık Çalışması...  8/2014 - 2/2016
  6  Otizmle Dans / Dancing With Autism...  8/2013 - 11/2016
  7  -VET- Forstering Intercultural Competences of VET Teachers and Trainers...  1/2012 - 12/2013
  8  Innovative, Creative and Entreprunarial Methods in Education...  6/2012 - 6/2014
  9  Intercultural Training on Social Inclusion...  6/2011 - 6/2014
  10  Interdıcıplınary Course On Intercultural Competences...  6/2007 - 6/2010
 • NO Görev
  1 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Şubat 2020
  2 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2016- Eylül 2017
  3 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2015- Nisan 2016
  4 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  5 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2012- Ekim 2015
  6 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  7 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015