En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM AKTAŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Yapay Sinir Ağları ile Piyasa Takas Fiyatı Tahminlemesi...  2021
  2  Crispr/Cas9 Target Prediction with Deep Learning...  2019
  3  A Named Entity Recognition Model for Turkish Lecture Notes in History and Geography Domains...  2019
  4  A hybrid sentiment analysis method for Turkish...  2019
  5  Automatic Concept Identification of Software Requirements in Turkish...  2019
  6  Rule-Based Turkish Text Summarizer (RB-TTS)...  2018
  7  Connotation: Educational Mobile Game Application For Turkish...  2017
  8  AutoClass: Automatic Text to OOP Concept Identification Model...  2016
  9  Automated Antonym Dictionary Generation Tool For Turkish (AADICT)...  2016
  10  A Survey on Bad Smells in Codes and Usage of Algorithm Analysis...  2016
  11  A Survey to Text Summarization Methods for Turkish...  2016
  12  Yapay Zeka ve Mimarlık...  2016
  13  Creating Ontology Based Concept Maps Which Can Be Queried in Computer Environment...  2016
  14  Peer Review in Software Development: A Survey...  2016
  15  Improving Turkish Language Training Materials: Grapheme-to- Phoneme Conversion for adding Phonemic T...  2013
  16  Rule-Based Sentence Detection Method (RBSDM) for Turkish...  2013
  17  Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT)...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Ontological Representation of Heterogeneous Sensor Data... 20/09/2018 - 22/09/2018
  2  Improving Software Development Processes Using Semantic Web Technologies... 20/09/2018 - 22/09/2018
  3  Automatic Calculation of Polarity Rates in Turkish Words... 07/03/2018 - 11/03/2018
  4  Usage of Natural Language Processing Techniques in Software Engineering Practices... 07/03/2018 - 11/03/2018
  5  Investigating the Effect of Parallelism on a Spark-based Recommendation System... 07/03/2018 - 11/03/2018
  6  An Evaluation Method Proposal for NLP-based Automatic Requirement to Code Transformation Systems... 07/12/2017 - 09/12/2017
  7  Natural Language Processing Techniques Used for an Automatized Test Generation Process for Turkish... 16/10/2017 - 18/10/2017
  8  Twitter Fake Account Detection... 05/10/2017 - 08/10/2017
  9  LOW COST WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR GREENHOUSE MONITORING APPLICATIONS... 22/11/2016 - 25/11/2016
  10  Yapılı Çevre Eğitimi için Mobil Oyun Yazılımı... 05/05/2016 - 08/05/2016
  11  Creating Ontology Based Concept Maps which can be Queried in Computer Environment... 02/09/2015 - 04/09/2015
  12  Automatic Confirmation of Connotation Words... 19/03/2015 - 21/03/2015
  13  Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi... 04/02/2015 - 06/02/2015
  14  Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Karar Destek Sistemi... 04/02/2015 - 06/02/2015
  15  CAGRISIM (CONNOTATION): Developing Mobile Applications for Vocabulary Teaching... 01/07/2013 - 03/07/2013
  16  Improving Turkish language training materials: Grapheme-to-phoneme conversion for adding phonemic tr... 13/05/2013 - 15/05/2013
  17  Türkçe için Bağlam İçinde Anahtar Sözcük Arama (BİAS-TR) Programı... 01/07/2010 - 03/07/2010
  18  Türk Lehçeleri Arası Çeviri Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  19  Türkçe için Kural Tabanlı Otomatik Derlem Oluşturma Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  20  Türkçe Derlem Oluşturmada Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar... 15/11/2006 - 18/11/2006
  21  Raptor versus Reed Solomon Forward Error Correction Codes... 16/06/2006 - 18/06/2006
  22  Türkçe için Cümle Sonu Belirleme Yöntemine Yeni bir Bakış... 30/05/2006 - 02/06/2006
  23  Türkçe için Verimli bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi... 09/02/2006 - 11/02/2006
  24  Associated Delivery Feedback Discussion for MBMS... 05/09/2005 - 09/09/2005
  25  Türkçe Derlem Olusturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 14/05/2005 - 14/05/2005
 • NO AD YIL
  1  Rule-Based Natural Language Processing Methods for Turkish...  2010
  2  Root-Suffix Seperation of Turkish Words - Basics, Design and Method...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ağ Yönetimi (SNMP) Bilgisayar Ağları ve İnternet...  2016
  2  Ağ Güvenliği Bilgisayar Ağları ve İnternet...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Türkçe için Sözdizim Ağacı Üretici...  9/2019 - /
  2  Ortaöğretim Müfredatına uygun Otomatik Test Oluşturma ve Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi...  6/2018 - 6/2019
  3  ÇAGRISIM, Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu...  5/2013 - 5/2015
  4  Türkçe için Otomatik Ontoloji Üretici Yazılım Projesi...  11/2013 - 11/2015
  5  Türkçe için Kural-Tabanlı Cümle Belirleme Algoritmasının Mobil İşletim Sistemlerinde Uygulanması ve Performans Analizi...  6/2012 - 6/2013
  6  Yazılımda İhtiyaç Analizi Belirtimleme Raporu ve Hazırlanma Sürecinin Tanımlanması...  3/2010 - 3/2011
  7  Türk Lehçeleri için Geniş Ölçekli Türkçe Derlem Oluşturmaya Kural Tabanlı bir Yaklaşım...  1/2008 - 6/2009
  8  Güncel Türkçe nin İstatistiksel ve Kriptanalitik Ölçütlerinin Belirlenmesi...  2/2004 - 11/2006
 • NO AD YIL
  1  Türk Dil Kurumu Eş ve Yakın Anlamlılar Sözlüğü Geliştirme...  2010
  2  Türk Dil Kurumu Zıt Anlamlılar Sözlüğü Geliştirme...  2010
  3  Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması Yenilikçilik Alanı / Birincilik...  2013
  4  Yazılım Akademisi 2014 / Dördüncülük...  2014
  5  Türk Dil Kurumu Parmak Alfabesi Sözlüğü Geliştirme...  2010
  6  IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi - Fikir Yarışmas...  2015
  7  Bitirme Projeleri Yarışması / İkinci...  2015
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi  2001
  2  Güney Eğitim Vakfı  2000
 • NO Görev
  1 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  2 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2013- Ağustos 2014
  3 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015