Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SENEM KARAHAN GÜLBAY FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya  2014
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Carbon supported Pd based catalysts for the hydrolytic dehydrogeneration of morpholine borane...  2022
  2  Improving hydrogen generation from dehydrogenation of dimethylamine borane using polyvinylpyrrolidon...  2022
  3  A Comparison of the Effects of Sodium Borohydride-Based Hydrogen Storage System and Compressed Hydro...  2021
  4  Bimetallic palladium-cobalt nanomaterials as highly efficient catalysts for dehydrocoupling of dimet...  2020
  5  A review on the catalysts used for hydrogen production from ammonia borane...  2020
  6  Highly monodisperse Pd-Ni nanoparticles supported on rGO as a rapid, sensitive, reusable and selecti...  2019
  7  Binary Palladium-Nickel/Vulcan carbon-based nanoparticles as highly efficient catalyst for hydrogen ...  2019
  8  Hydrogen liberation from the hydrolytic dehydrogenation of hydrazine borane in acidic media...  2018
  9  Trimetallic PdRuNi nanocomposites decorated on graphene oxide: A superior catalyst for the hydrogen ...  2018
  10  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized cobalt(0) nanoparticles: A cost-effective and...  2015
  11  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized nickel(0) nanoparticles: Highly active and co...  2013
  12  Hydrogen generation from the hydrolysis of hydrazine-borane catalyzed by rhodium(0) nanoparticles su...  2012
  13  Catalytic methanolysis of hydrazine borane: a new and efficient hydrogen generation system under mil...  2012
  14  A facile one-step synthesis of polymer supported rhodium nanoparticles in organic medium and their c...  2012
  15  Catalytic hydrolysis of hydrazine borane for chemical hydrogen storage: Highly efficient and fast hy...  2011
  16  Photochemical Reactions of M(CO)5THF (M = Cr, Mo, W) with Salen Type (-ONNO-) Schiff Bases...  2009
  17  Photochemical reactions of M(CO)5THF (M = Cr, Mo, W) with thio Schiff bases...  2008
  18  Photochemical reactions of [M(CO)(5)THF] (M : Cr, Mo and W) with tetradentate Schiff-bases...  2008
  19  1,4-Bis[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-phenoxy]butane...  2008
  20  Photochemical Reactions of cis-[(h4-NBD)M(CO)4] (NBD = Norbornadiene; M = Cr, Mo) Olefin Complex wit...  2007
  21  Removal of boron from aqueous solution by clays and modified clays...  2006
  22  Kinetic and thermodynamic studies of boron removal by Siral 5, Siral 40, and Siral 80...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Vulcan XC-72 Karbon Destekli Paladyum Nanopartiküllerinin Eldesi ve Formik Asidin Katalitik Bozunma... 24/11/2021 - 26/11/2021
  2  Hydrogen production through dehydrogenation of morpholine borane in the presence of PSSA stabilized ... 26/05/2021 - 28/05/2021
  3  Individual and Simultaneous Voltammetric Determination of Ascorbic Acid, Dopamine and Uric Acid Usin... 01/08/2019 - 05/08/2019
  4  Copper/nickel Nanoparticle Decorated Carbon Nanotubes for Non-Enzymatic Glucose Biosensor ... 01/08/2019 - 05/08/2019
  5  Mathematical modeling of a small scale catalytic reactor for hydrogen production from boron compound... 18/06/2019 - 21/06/2019
  6  Carbon Based Bimetallic Palladium-Nickel Alloy Nanohybrids As Highly Effective Catalyst For The Dehy... 24/06/2018 - 28/06/2018
  7  Monodisperse Palladium-Cobalt Alloy Nanoparticles Assembled On Graphene Oxide As Highly Effective Ca... 24/06/2018 - 28/06/2018
  8  TiO2 Supported Bimetallic PdAg Nanoparticles as Highly Active, Selective and Reusable Catalyst for t... 05/10/2017 - 07/10/2017
  9  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized PdAg nanoparticles for the dehydrogenation of... 26/10/2016 - 28/10/2016
  10  In-situ generation of magnetically recoverable cobalt(0) nanoclusters in the hydrolysis of hydrazine... 24/06/2013 - 28/06/2013
  11  Highly active and cost effective nickel(0) nanoparticles: A catalyst in the hydrolysis of hydrazine ... 24/06/2013 - 28/06/2013
  12  Hidrazin Boranın Hidroklorik Asit ile Hidrolizi ve Hidrojen Eldesi... 01/10/2012 - 06/10/2012
  13  Hidrazin Boranın Katalitik Metanolizi ile Hidrojen Eldesi... 01/10/2012 - 06/10/2012
  14  Hidroksiapatit Destekli Rodyum(0) Nanokümeleri: Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Boranın Hidrol... 19/05/2011 - 22/05/2011
  15  BNxHy Birimlerini İçeren Polimer ile Desteklenmiş Rodyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanım... 19/05/2011 - 22/05/2011
  16  Catalytic Hydrolysis of Hydrazine Borane in Air at Room Temperature for Chemical Hydrogen Storage... 13/09/2010 - 19/09/2010
  17  Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Complexes... 16/05/2009 - 19/05/2009
  18  Spectroscopic Study of Aryl Substituted Porphyrin Metal Complexes... 09/10/2008 - 12/10/2008
  19  Photochemical reactions of M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands... 10/09/2008 - 14/09/2008
  20  Photochemical rearrangement of tetradentate Schiff Bases and photogeneration of VIB group metal carb... 10/09/2008 - 14/09/2008
  21  Photochemical generations of bimetallic carbonyl complexes... 10/09/2008 - 14/09/2008
  22  Mo(CO)5THF Kompleksinin -ONNO- ve -SNNS- Donorlu Ligandlar İle Termal ve Fotokimyasal Tepkimelerini... 23/08/2007 - 27/08/2007
  23  Salen Tipi Schiff Bazı İle M(CO)6 (M= Cr, Mo, W) ve Mo(CO)4(pip)2 Komplekslerinin Tepkimeleri... 23/08/2007 - 27/08/2007
  24  [N,N'-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(CO)4(H2L)] Kompleksinin ... 04/09/2006 - 08/09/2006
  25  (h4-nbd)M(CO)4 [ M: Cr, Mo, W] Komplekslerinin Çeşitli Azot ve Kükürt Donorlü Ligandlar İle S... 30/09/2005 - 04/10/2005
  26  Siral 5, Siral 40 ve Siral 80 Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bor Uzaklaştırılması... 30/09/2005 - 04/10/2005
  27  Bor'un Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu... 05/07/2004 - 09/07/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) Stabilized Nanoclusters as Highly Efficient and Reusable Catalyst for the Dehydrogenation of Dimethyl Ammonia- Borane Smart Polymers and Composites...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Formik Asidin Katalitik Bozunması Yoluyla Hidrojen Eldesi...  9/2021 - 9/2022
  2  Elektrokimyasal ve Nanosensör Özellik Gösteren İletken Polimerin Sentezi ve Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  3  İnorganik Nano Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliklerinin Araştırılması...  9/2018 - 9/2019
  4  Polimer destekli PtRh bimetalik nanokatalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrojenin üretiminde kullanımı...  11/2018 - 11/2019
  5  Yeni nesil karbon destekli bimetalik PdNi nanokatalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu...  12/2017 - 12/2018
  6  Azot, Kükürt ve Fosfor Donor Ligandlarını İçeren Bazı Geçiş Metal Karbonil Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu...  1/2005 - 7/2008
  7  Borun Sulu Çözeltiden Geri Kazanımına Yönelik Kil Tabanlı Adsorplayıcı Geliştirme...  5/2003 - 4/2004
 • NO AD YIL
  1  Üstün Başarı Ödülü...  2010
  2  Yayın Onur Belgesi...  2009
  3  Kimya Bölümü İkinciliği...  2002
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2010
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2016- Mayıs 2018