Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ŞERİFE ESRA ERDAL BAĞRIYANIK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ/BİYOTEKNOLOJİ  1994
  Doktora  Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  VARS1 mutations associated with neurodevelopmental disorder are located on a short amino acid stretc...  2022
  2  VARS1 Mutations Associated with Neurodevelopmental Disorder Are Located on A Short Amino Acid Stretc...  2022
  3  Transcriptome Dynamics of Human Neuronal Differentiation From iPSC...  2021
  4  Changes in Wnt and TGF-ß Signaling Mediate the Development of Regorafenib Resistance in Hepatocellul...  2021
  5  LGR5/R-Spo1/Wnt3a axis promotes stemness and aggressive phenotype in hepatoblast-like hepatocellular...  2021
  6  Doxorubicin-induced senescence promotes stemness and tumorigenicity in EpCAM-/CD133- nonstem cell po...  2021
  7  Regulation of Wnt Signaling Pathways at the Plasma Membrane and Their Misregulation in Cancer...  2021
  8  Novel Function for KLF4 in Modulating the De-differentiation of EpCAM-/CD133- nonStem Cells into EpC...  2020
  9  Next-Generation Liver Medicine Using Organoid Models...  2019
  10  Robust, Long-Term Culture of Endoderm-Derived Hepatic Organoids for Disease Modeling...  2019
  11  Antiproliferative activity of (R)-4'-methylklavuzon on hepatocellular carcinoma cells and EpCAM+/CD1...  2019
  12  Thioredoxin interacting protein promotes invasion in hepatocellular carcinoma...  2018
  13  Adipokine levels and perilipin gene polymorphisms in obese Turkish adolescents with non-alcoholic fa...  2018
  14  The Genetics of Asymmetry: Whole Exome Sequencing in a Consanguineous Turkish Family with an Overrep...  2017
  15  Role of Albumin in Growth Inhibition in Hepatocellular Carcinoma...  2017
  16  Perilipin polymorphisms are risk factors for the development of obesity in adolescents? A case-contr...  2017
  17  Alteration of the subcellular location of the inhibitor of growth protein p33(ING1b) in estrogen rec...  2017
  18  The regulatory role of heparin on c-Met signaling in hepatocellular carcinoma cells...  2016
  19  Nanofibrous gelatin scaffolds integrated with NGF-loaded alginate microspheres for brain tissue engi...  2016
  20  Platelets, Microenvironment and Hepatocellular Carcinoma...  2016
  21  Effect of Adipocyte-secreted Factors on EpCAM+/CD133+ Hepatic Stem Cell Population...  2016
  22  Elevated hepatocyte growth factor expression as an autocrine c-Met activation mechanism in acquired ...  2016
  23  Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma c...  2015
  24  Silencing of TRPC1 regulates store-operated calcium entry and proliferation in Huh7 hepatocellular c...  2015
  25  MiR-181a-5p is downregulated in hepatocellular carcinoma and suppresses motility, invasion and branc...  2014
  26  Reciprocal activating crosstalk between c-Met and caveolin 1 promotes invasive phenotype in hepatoce...  2014
  27  Active form of AKT controls cell proliferation and response to apoptosis in hepatocellular carcinoma...  2014
  28  Genome-Wide Transcriptional Reorganization Associated with Senescence-to-Immortality Switch during H...  2013
  29  Genome-Wide Transcriptional Reorganization Associated with Senescence-to-Immortality Switch during H...  2013
  30  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motility and Invasion of Hepatocellular Carcinoma...  2012
  31  Cooperative interaction of MUC1 with the HGF/c-Met pathway during hepatocarcinogenesis, Molecular Ca...  2012
  32  Heparin inhibits Hepatocyte Growth Factor induced motility and invasion of hepatocellular carcinoma ...  2012
  33  Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri İle Oküler Yüzey Rekonstrüksi...  2012
  34  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  35  Canonical Wnt signaling is antagonized by noncanonical Wnt5a in hepatocellular carcinoma cells...  2009
  36  Canonical Wnt signaling is antagonized by noncanonical Wnt5a in hepatocellular carcinoma cells...  2009
  37  Differential expression of caveolin-1 in hepatocellular carcinoma: correlation with differentiation ...  2009
  38  Canonical Wnt signaling is antagonized by noncanonical Wnt5a in hepatocellular carcinoma cells...  2009
  39  Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause for Tetralogy of Follot...  2007
  40  Kardiovasküler hastalıkların Wnt sinyal iletim yolakları...  2006
  41  Reprogramming of replicative senescence in hepatocellular carcinoma-derived cells....  2006
  42  Reprogramming of replicative senescence in hepatocellular carcinoma-derived cells...  2006
  43  Reprogramming of replicative senescence in hepatocellular carcinoma-derived cells...  2006
  44  Lithium-mediated down-regulation of PKB/Akt and Cyclin E with growth inhibition in hepatocellular ca...  2005
  45  Lithium-mediated downregulation of PKB/Akt and cyclin E with growth inhibition in hepatocellular car...  2005
  46  Molecular characterization of a full genome Turkish Hepatitis C virus 1b isolate (HCV-TR1): a predom...  2002
  47  Molecular Characterization of a Full Genome Turkish Hepatitis C virus 1b isolate (HCV-TR1): a predom...  2002
  48  A highly sensitive and specific enzyme-linked immunosorbent assay of antibodies to hepatitis C virus...  2000
  49  A Highly sensitive and specific Enzyme-Linked Immunosorbent assay of Antibodies to Hepatitis C Virus...  2000
  50  Lokal Giardia intestinalis suşlarının saflaştırılması, ekskistasyonu ve in vitro üretilme koşulların...  2000
  51  Assignment of biological functions to specific plasmids of a local isolate of Rhizobium cicer...  1999
  52  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ELIZA laboratuvarında bir yıllık anti-HCV incelemesi sonuçları...  1995
  53  HBsAg pozitif hastalarda HBeAg ve Anti-HBe belirleyicilerinin araştırılması...  1995
  54  Mezbaha çalışanlarında Hepatit B, C ve D virus belirleyicilerinin araştırılması...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Development of iPSC-derived Corneal Organoid Model in Microfluidic System¨... 21/10/2020 - 24/10/2020
  2  Development of Microfluidic Platfrom for Cornea Organoid Culture... 17/10/2019 - 20/10/2019
  3  Investigation of lysosomal acid lipase activity in 3D cell culture model... 10/04/2019 - 14/04/2019
  4  TİYOREDOKSİN ETKİLEŞİMLİ PROTEİN HGF/C-MET YOLAĞININ BİR HEDEFİDİR VE AGRESİF FENOTİP ... 23/02/2018 - 25/02/2018
  5  Tiyoredoksin etkileşimli protein'in hepatoselüler karsinoma gelişimi ve ilerleyişindeki rolü... 26/10/2017 - 29/10/2017
  6  Thioredoxin interacting protain overexpression promotes aggressive phenotype in hepatocellular carci... 18/06/2017 - 24/06/2017
  7  Over Torsiyon/Detorsiyonunda Mezenkimal Kök Hücrenin Etkisi... 30/04/2016 - 03/05/2016
  8  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells.... 20/06/2015 - 23/06/2015
  9  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells... 20/06/2015 - 23/06/2015
  10  Heparin regulates glucose metabolism in Hepatocellular carcinoma cells by inducing Thioredoxine inte... 06/07/2014 - 08/07/2014
  11  Heparin mediated c-Met activation regulates glucose metabolism via Thioredoxin interacting protein i... 06/07/2014 - 08/07/2014
  12  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında perilipin gen polimorfizminin de... 30/04/2014 - 03/05/2014
  13  Aktif AKT Hepatosellülar Karsinomada Hücre Proliferasyonunu ve Apoptoza Yanıtı Kontrol Etmektedi... 27/10/2013 - 30/10/2013
  14  TXNIP aşırı-ekspresyonu HCC hücrelerinde agresif fenotipi tetiklemektedir... 27/10/2013 - 30/10/2013
  15  c-Met ve Kaveolin 1 Arasındaki Aktive Edici Karşılıklı Etkileşim Hepatosellülar Karsinoma Hü... 27/10/2013 - 30/10/2013
  16  Hepatosellülar Karsinom Gelişiminde Sestrin 2'nin Rolünün İncelenmesi... 27/10/2013 - 30/10/2013
  17  Karaciğer Kanserinde LGR5/R-spondin-1... 27/10/2013 - 30/10/2013
  18  Hepatosellüler karsinoma hücrelerinde LGR5 ekspresyonu ve Wnt/ß-catenin sinyal yolağı tarafınd... 19/12/2012 - 22/12/2012
  19  Regulation of Cullin2 Ubiquitin Ligase Expression by HGF/c-Met Signaling Pathyway... 14/11/2012 - 16/11/2012
  20  Oxidative Stress Induces Motility and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Altering the Dow... 14/11/2012 - 16/11/2012
  21  Regulation of Cullin2 Ubiquit in Ligaseexpression by HGF/c-Met Signaling Pathway.... 14/11/2012 - 16/11/2012
  22  Oxidative Stress Induces Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Altering Downr... 14/10/2012 - 16/10/2012
  23  Hepatocyte Growth Factor Induces Heparanase Expression Through Egr1 Activation in Hepatocellular Car... 22/09/2012 - 25/09/2012
  24  Hepatocyte Growth Factor Induces Heparanase ExpressionThrough Egr1 Activat ion in Hepatocellular Car... 22/09/2012 - 25/09/2012
  25  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SKHep-1, HCC cell l... 14/09/2012 - 16/09/2012
  26  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 14/09/2012 - 16/09/2012
  27  Egr1 Upregulat ion Induces Invasion of HepatocellularCarcinoma Cell Lines in Response to Hepatocyte ... 22/06/2012 - 25/06/2012
  28  Egr1 Upregulation Induces Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cell Lines in Response to Hepatocyte ... 14/06/2012 - 16/06/2012
  29  Involvement of LGR5/R-Spondin1 signaling to activation of Wnt/ß-catenin in Hepatocellular Carcinoma... 14/06/2012 - 16/06/2012
  30  Cooperative interaction of MUC1 with the HGF/c-Met pathway during hepatocarcinogenesis... 25/05/2012 - 29/05/2012
  31  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motility and Invasion of Hepatocellular Carcinoma... 25/05/2012 - 29/05/2012
  32  Characterization of EpCAM+/CK19+ Hepatic Stem Cells in Hepatocellular Carcinoma... 25/05/2012 - 29/05/2012
  33  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinom... 24/05/2012 -
  34  Hepatoselüler karsinoma hücre hattı HuH 7'da lityum aracılı hücre döngüsü kontrolünün his... 27/10/2011 - 30/11/2011
  35  Tiyerodoksin Etkileşimli Protein Ekspresyonunun Hepatoselüler Karsinoma Gelişimindeki ve İlerlem... 27/10/2011 - 30/10/2011
  36  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi ve İlerlemesinde EGR1'in Rolü... 27/10/2011 - 30/11/2011
  37  Lityum aracılıklı Wnt-bcatenin aktivasyonunun karaciğer kanserinde kök hücre fenotipine etkisi... 27/10/2011 - 30/10/2011
  38  Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri ile Oküler Yüzey Rek... 05/10/2011 - 09/10/2011
  39  SK-HEP-1 hücre dizisinde Tiyoredoksin etkileşimli protein HGF/c-Met sinyal ilet i yolağı tarafı... 27/09/2011 - 30/09/2011
  40  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi ve İlerlemesinde EGR1'in rolü.... 27/09/2011 - 30/09/2011
  41  Effects of Lithium Induced Cell Cycle Arrest on the Histone 3 Lysine 27 Methilationin Huh7, Hepatoce... 26/01/2011 - 28/01/2011
  42  Regulat ion of HGF-induced cell invasion through EGR1in Hepatocellular Carcinoma.... 26/01/2011 - 28/01/2011
  43  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, majoractor of oxidat ive stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 26/01/2011 - 28/01/2011
  44  Regulation of HGF-induced cell invasion throught EGR1 in Hepatocellular Carcinoma... 26/01/2011 - 30/01/2011
  45  Cooperativity of the MUC1 and HGF/c-MEt Pathway in HCC... 26/01/2011 - 30/01/2001
  46  HGF/c-Met signalling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SK-Hep-1, HCC cell... 26/01/2011 - 30/01/2011
  47  Collagen I Regulates Cell Motility Through Integrin Alfa 4 in Hepatocellular Carcinoma Cell Lines... 26/01/2011 - 28/01/2011
  48  LGR5 has been regulated by wnt/bcat signalling in HCC cells... 26/01/2011 - 30/01/2011
  49  Limbal kök hücre yetmezliğinde kültüre edilmiş limbal epitel hücreleri ile oküler yüzey rek... 29/09/2010 - 03/10/2010
  50  Differential Regulation of Fyn Kinase and c-Met Interaction under Normoxia and Hypoxia in HCC Cells... 21/05/2010 - 26/05/2010
  51  The FYN Kinase Interacts with Hepatocyte Growth Factor Receptor c-Met under Hypoxia: Implications fo... 05/05/2010 - 08/05/2010
  52  Heparin inhibits HGF-induced motility, invasion and proliferation of hepatocellular carcinoma cells ... 05/05/2010 - 08/05/2010
  53  Increased Expression of LGR5 might be related with stem cell like properties of Hepatocellular Carci... 11/06/2009 - 14/06/2009
  54  Canonical Wnt Signaling is Antagonized by Noncanonical Wnt5a in Poorly Differentiated Hepatocellular... 21/05/2009 - 24/05/2009
  55  Mapping histone metylation status in snescent and immortal hepatocellular carcinoma cells... 13/05/2009 - 17/05/2009
  56  Heparin inhibits HGF-induced mot ilit y, invasion and cell proliferat ion of Hepatocellular Carcinom... 05/05/2009 - 08/05/2009
  57  Inhibition of the PI3K/Akt signalling caused G0/G1 arrest through the mechanism of Rb/E2F1 on the HC... 05/05/2009 - 08/05/2009
  58  The role of caveolin-1 HGF/c-Met signaling... 20/02/2008 - 22/02/2008
  59  Hypoxia and radiation stimulates HGF/c-Met signalling and iduces motility and invasion of hepatocell... 20/02/2008 - 22/02/2008
  60  Hypoxia and radiation st imulates HGF/c-Met signalling and iduces mot ilit y and invasion of he... 20/02/2008 - 22/02/2008
  61  Genome-wide expression analysis of lithium induced cell cycle arrest in hepatocellular carsinoma cel... 20/01/2008 - 22/01/2008
  62  PI3K/Akt/mTOR sinyal ileti yolağının Hepatosellular karsinoma hücrelerinde hücre döngüsü kon... 06/09/2007 - 09/09/2007
  63  Caveolin and c-Met interaction in Hepatocellular Carcinoma Cells... 24/06/2006 - 29/06/2006
  64  Induction of replicative senescence in hepatocellular carcinoma cells... 24/06/2006 - 29/06/2006
  65  AFP-Producing Hepatocellular Carcinomas Act In Vitro As Liver Stem-Like Cells... 26/05/2006 - 01/06/2006
  66  Absence of mutations in human Vangl2 gene in Tetralogy of Fallot... 26/03/2006 - 31/03/2006
  67  Differential expression of caveolin-1 and 2 in Hepatocellular Carcinoma Cells... 24/03/2006 - 29/03/2006
  68  Molecular characterization of Wnt/b-catenin signalling pathway after myocardial infarction... 03/03/2006 - 08/03/2006
  69  Lithium inhibits growth of hepatocellular carcinoma cells by inducing cyclin E depletion... 15/02/2006 - 17/02/2006
  70  Hepatosellular Karsinoma Hücrelerinde Çoğalmayı Durdurucu Lityum Aracılıklı PKB/Akt ve Siklin... 24/11/2005 - 27/11/2005
  71  İnsan Genom Projesinin dünü, bügünü ve yarını... 19/09/2004 - 24/09/2004
  72  Lityum' un hepatosellular karsinoma hücrelerinde çoğalmayı durdurucu etkisi: hücre döngüsü p... 06/04/2004 - 09/04/2004
  73  Rhizobium cicer suşlarının antibiyotik dirençlilik özellikleri ve plazmidlerinin analizi... 01/09/2003 - 01/09/2003
  74  alpha-fetoprotein-producing hepatocellular carcinomas act in vitro as liver stem-like cells.... 29/03/2003 - 02/04/2003
  75  Sequence analysis of 5`UTR of HCV in Turkish patients identifies 1b as the dominant genotype... 27/01/2000 - 29/01/2000
  76  Hepatitis C Virus genotypes in Turkey.... 09/11/1998 - 12/11/1998
  77  Rhizobium cicer' de melanin üretiminin genetik analizi... 22/09/1994 - 23/09/1994
  78  Chickpea-Rhizobium cicer symbiosis: I. Screening and characterization of effective strains.... 03/07/1994 - 08/07/1994
  79  Çeşitli Rhizobium cicer suşları ile nohut bitkisinde (Cicer arietinum) verimliliğin arttırılm... 01/09/1993 - 01/09/1993
  80  Biochemical Properties of crystal Protein-Negative Mutants of Bacillus Thuringiensis... 24/10/1992 - 29/10/1992
 • NO AD YIL
  1  Teröpatik protein sector analizi...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Molecular Mechanisms of Hepatocellular Carcinoma Hepatocellular Carcinoma Diagnosis and Treatment...  2016
  2  Liver cell biology: differentiation and malignant transformation. State of the Art of Hepatology...  2004
 • NO AD TARIH
  1  İnsanlaştırılmış karaciğer modeli FRG knockout farelerin üretimi ...  8/2023 - /
  2  ......  8/2019 - /
  3  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  4  Yüksek Glukoz Aracılıklı Hepatosellüler Karsinoma Progresyonunun Moleküler Mekanizması: c-Met Aktivasyonu ve Yeni Adaylar Thioredoxin Interacting Protein, Sestrin2 ve lncRNA HOTAIR...  10/2014 - 4/2017
  5  Karaciğer kanser kök hücrelerinin oluşturduğu tümörogenezde, KLF4, Oct3/4,.. gibi pluripotensi genlerinin yeniden programlanması, hipoksik mikroçevre ve EZH2?nin olası rollerinin tanımlanması...  12/2012 - 12/2015
  6  Hepatosellüler Karsinoma Hücre Proliferasyonunda Lgr5 Geninin Önemi...  7/2011 - 7/2012
  7  Hipertrofik skar dokusuna yağ dokusu kaynaklı yetişkin mezenşimal kök hücrelerinin etkisi: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma...  3/2010 - 7/2010
  8  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında perilipin gen polimorfizminin değerlendirilmesi...  12/2009 - 12/2011
  9  Histon modifikasyonlarinin hücre proliferasyonu üzerine etkileri...  11/2009 - 11/2011
  10  TRPC Gen Ailesinin Karsinogenezdeki İşlevsel Ekspresyon Kalıbının Post-Transkripsiyonel Gen Susturma ile Araştırılması...  6/2008 - 6/2011
  11  Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Lityumun Genom Düzeyine Etkileri...  6/2008 - 6/2010
  12  Hepatosellüler Karsinoma Gelişiminde Kaveolin-c-Met İlişkisinin Rolü...  7/2007 - 7/2009
  13  Hepatosellüler Karsinoma Gelişiminde Kaveolin-c-Met İlişkisinin Belirlenmesi...  7/2007 - 7/2010
  14  Limbal kök hücrelerin in vitro koşullarda üretilmesi ve karakterizasyonu...  1/2006 - 1/2008
  15  Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde PKB/Akt Sinyal Yolağının İncelenmesi...  10/2006 - 10/2008
  16  Hepatosellüler karsinomada IP3 Kinaz sinyal yolağının önemi...  6/2005 - 11/2007
  17  Ratlarda akut myokard enfarktüsü sonrası Wnt/beta katenin sinyal ileti yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin araştırılması...  5/2005 - 5/2006
  18  HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ (HBF) İLE STİMÜLE EDİLEN HÜCRE MOTİLİTESİ, İNVAZYON VE ANJİOGENEZE YOL AÇAN SİNYAL İLETİMİ MOLEKÜLLERİNİN VE GENLERİN ARAŞTIRILMASI...  7/2004 - 7/2004
  19  Karaciğer kanser kök hücre fenotipi gösteren hepatosellular karsinoma hücrelerinin moleküler mekanizmaları...  1/2002 - 1/2005
  20  Karaciğer kanserlerinde p53, b-catenin ve NFkB ilgili yolakların rolü...  1/2000 - 1/2002
  21  Production and Characterization of Anti-Sense Repeat Antigen (SERA) Antibody...  7/1995 - 10/1996
 • NO AD YIL
  1  Prof. Dr. Altan Günalp Bilim Ödülü/ Birincilik...  2005
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  3  LOreal Türkiye Genç Bilim Kadınlarını Destekleme Bursu...  2009
  4  Prof.Dr.Altan Günalp Bilim Ödülü/ İkincilik...  2009
  5  Prof. Dr. Altan Günalp Bilim Ödülü / Birincilik...  2011
  6  En İyi Bilimsel Proje İkincilik Ödülü...  2011
  7  En iyi poster- Birincilik Ödülü...  2010
  8  Sözlü Sunum İkincilik Ödülü...  2011
  9  EMBO YSF 2012 İstanbul, Poster Birinciliği...  2012
  10  IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Poster ikincilik ödülü...  2012
  11  Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri...  2013
  12  Prof. Dr. Altan Günalp Bilim Ödülü / Birincilik...  2013
  13  Best Poster Award...  2014
  14  Best Poster Award...  2015
 • NO AD YIL
  1  Japan International Cooperation Agency (JICA)  1995
  2  European Molecular Biology Organisation (EMBO)  2008
  3  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  2013
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2016- Şubat 2018
  2 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Şubat 2018
  3 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2015- Mayıs 2018
  4 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2015- Ekim 2016
  5 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  6 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2011- Şubat 2014