En

DR.ÖĞR.ÜYESİ HADİ SOFUOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  İlm-i Sakk ve Debbağ-zade Nu'man Efendi (1224/1809)'nin "Tuhfetü's-sükuk"ü...  2012
  2  Zahiri Metodolojide İçtihat ve Taklit...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Kur'an'da Adalet Kavramı / The Term Of Justice In The Qur'an... 13/06/2019 - 14/06/2019
  2  Osmanlı Kadısının El Kitabı: "Melceü'l-Kudat 'Inde Te'aruzi'l-Beyyinat"... 14/10/2015 - 17/10/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İslamda Temizlik ve Türleri İslam İbadet Esasları...  2021
  2  Hükmi Kirlilik ve Temizlik İslam İbadet Esasları...  2021
  3  İcma Fıkıh Usulü...  2018
  4  Lafızlar ve Delaletleri Fıkıh Usulü...  2018
  5  Osmanlı Kadısının El Kitabı: Melce'ül-Kudât 'inde Teâruzi'l-Beyyinât Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk...  2017
 • NO AD TARIH
  1  İslâm Hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer'iye Sicilleri (1625-1650)...  8/2006 - 8/2009
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2020-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2018- Mart 2020
  4 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2015- Haziran 2018