Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ HADİ SOFUOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Exploring the Evolution of Waqf Laws and Contemporary Practices in Muslim Countries...  2023
  2  Tüketici Hakları Ve Esnaf Denetimi -Hukuk Tarihimizden Örnekler-...  2021
  3  İlm-i Sakk ve Debbağ-zade Nu'man Efendi (1224/1809)'nin "Tuhfetü's-sükuk"ü...  2012
  4  Zahiri Metodolojide İçtihat ve Taklit...  2011
 • NO AD TARİH
  1  OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA BEYYİNE/DELİL HİYERARŞİSİ... 25/10/2021 -
  2  TÜKETİCİ HAKLARI VE ESNAF DENETİMİ -HUKUK TARİHİMİZDEN ÖRNEKLER-... 30/09/2021 -
  3  Kur'an'da Adalet Kavramı / The Term Of Justice In The Qur'an... 13/06/2019 - 14/06/2019
  4  Osmanlı Kadısının El Kitabı: "Melceü'l-Kudat 'Inde Te'aruzi'l-Beyyinat"... 14/10/2015 - 17/10/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'de TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'de Sosyal Bilimler...  2023
  2  İslamda Temizlik ve Türleri İslam İbadet Esasları...  2021
  3  Hükmi Kirlilik ve Temizlik İslam İbadet Esasları...  2021
  4  İslam Borçlar Hukuk II (Akit Çeşitleri) İslam Hukuku...  2019
  5  İslam Borçlar Hukuk I (Akit Teorisi) İslam Hukuku...  2019
  6  İslam Miras Hukuku (Genel Esaslar) İslam Hukuku...  2019
  7  İslam Eşya Hukuku (Mülkiyet ve Mal) İslam Hukuku...  2019
  8  İcma Fıkıh Usulü...  2018
  9  Lafızlar ve Delaletleri Fıkıh Usulü...  2018
  10  Osmanlı Kadısının El Kitabı: Melce'ül-Kudât 'inde Teâruzi'l-Beyyinât Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Sosyal Bilimlerde Cumhuriyet'in Yüz Yıllık Birikimi...  2/2023 - 12/2023
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde Yer Alan Yazma Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması...  3/2021 - 12/2023
  3  The Ottoman Texts Archive Project (OTAP)...  6/2006 - 7/2006
  4  İslâm Hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer'iye Sicilleri (1625-1650)...  8/2006 - 8/2009
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreterliği (Fakülte Sekreteri) Fakülte Sekreteri Vekili, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2024- Mart 2024
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Mart 2023-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2023- Ocak 2024
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Şubat 2022-Devam ediyor
  6 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2020- Mart 2023
  7 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Şubat 2019- Şubat 2022
  8 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2018- Mart 2020
  9 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2015- Haziran 2018