En

PROF.DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğt. Bil. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) Böl.  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğt. Bil.Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Dan. Prog.)  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2006
  Doçent  Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Predictors of the Level of Knowledge about Sexual Harassment and Assault among College Students: A C...  2021
  2  Romantik Aşk Mitleri Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2021
  3  Occupational engagement scale-student: Psychometric properties in Turkish university students...  2021
  4  Öğretmen adaylarında kariyer yetkinlik beklentisi ve mesleki sonuç beklentisi: Kariyer stresinin ara...  2021
  5  Gender Perception, Career Optimism and Career Adaptability Among University Students: The Mediating ...  2021
  6  Rumination and Internet Addiction Among Adolescents: The Mediating Role of Depression...  2020
  7  Reproductive System Augmented Reality Application for Sexual Health Classes...  2020
  8  Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ruminasyon ve Öğreni...  2020
  9  Development of wellness scale for emerging adults: Validity and reliability study...  2020
  10  Liselerde Görev Yapan Öğretmen ve İdarecilerin, Psikolojik Danışmanların Nöbet Tutmasının Okul Psiko...  2019
  11  Effects of infertility prevention programme on college students...  2019
  12  Yetişkin Kariyer Endişeleri Ölçeği Kısa Formu: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması...  2019
  13  The career distress scale: structure, concurrent and discriminant validity, and internal reliability...  2019
  14  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ergenlik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi...  2018
  15  Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2018
  16  Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study...  2018
  17  Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2018
  18  Investigating university students' attitudes towards infertility in terms of socio-demographic varia...  2018
  19  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin Geliş...  2018
  20  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin Geliş...  2018
  21  Üniversite öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programları: Sistematik gözden geçirme...  2018
  22  İnfertilite Psikolojik Danışmanlığı...  2018
  23  Üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi...  2018
  24  Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme...  2017
  25  School-related variables in the dimensions of anger in high school students in Turkey...  2017
  26  Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenl...  2017
  27  Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumları...  2017
  28  Determining reactive and proactive aggression and empathy levels of middle school students regarding...  2017
  29  Okul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi...  2017
  30  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi...  2015
  31  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER UYUMLULUĞU VE KARİYER İYİMSERLİĞİNİN CİNSİYET ROLÜ DEĞİŞKENİNE GÖR...  2015
  32  The effect of approval dependence and empathy on excessive internet use through social benefit among...  2014
  33  Validity and Reliability of a Turkish version of the Career Locus of Control Scale...  2014
  34  Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve Cinsiyet...  2014
  35  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması...  2014
  36  Türkiye'de Aile Eğitimi...  2014
  37  Lise öğrencilerinin öfke kontrolü ve iletişim becerilerinde çözüm odaklı psiko-eğitim programının et...  2014
  38  Madde kullanım bozukluğu olan ve olmayan ergenlerin çocukluk dönemi aile yaşantılarına ilişkin algıl...  2012
  39  Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim...  2012
  40  Bir İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yapılan Başvuruların İncelenmesi...  2012
  41  Investigating views of teachers on classroom guidance programs...  2012
  42  Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi...  2011
  43  Ev Özlemi: "Keşke Evimde Olsaydım"...  2011
  44  Akranları Tarafından Kabul Gören ve Görmeyen İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Akran İlişkilerine Yöne...  2011
  45  Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı Bir Değişken Olarak Mükemmeliyetçil...  2010
  46  The influence of some psychological problems and socio-demographic variables upon attitudes toward v...  2010
  47  Empathy and self-efficacy, and resiliency: an exploratory study of counseling students in Turkey...  2010
  48  Validity and Reliability of the Survey of Personal and Social Development with Turkish University St...  2010
  49  Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability ...  2010
  50  KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geiştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2010
  51  İlköğretim dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin ergenlik cinsel sağlığa yönelik bilgi düzeyleri v...  2009
  52  Turkish School Counsellors and Counselling Students Knowledge of Adolescent Suicide...  2009
  53  Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi...  2009
  54  Utangaç Çocuklar II...  2009
  55  Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Madde Kullanım Sıklığı, ...  2009
  56  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri...  2009
  57  Utangaç Çocuklar...  2009
  58  Ergenlerde Riskli Araba Kullanma Davranışını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin Değerlendirilmesi...  2009
  59  Üniversite öğrencilerinin bakış açısından sigara ve alkol kullanımına başlamada ve bırakmada etkili ...  2008
  60  Adolescent self esteem, problem behaviors, and perceived social suppport in Turkey...  2008
  61  Health-enhancing behaviors among high school students in Turkey...  2008
  62  Sociometric Status and Life Satisfaction Among Turkish Elementary School Students...  2008
  63  Yeme bozukluğu olan çocuklar ve ergenler: Etiyolojisi ile ilgili çalışmalar, müdahale, değerlendirme...  2008
  64  Validity and Reliability of the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale With Turkis...  2008
  65  Çocuk Ve Ergenlerde Yaşam Doyumu: Okul Ruh Sağlığı Açısından Önemi Ve Okul Ortamında Yapılabilecekle...  2008
  66  Lİse Öğrencilerinde Görülen Problem davranışların Okul Ortamı ile İlişkili Psiko sosyal Faktörler Aç...  2007
  67  Lise Öğrencilerinde Problem Davranışların Görülme Sıklığı: İzmir Örneklemi...  2007
  68  Sağlıklı davranışlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2007
  69  Ergenlerde görülen problem davranışların psiko-sosyal risk faktörleri ve koruyucu faktörler açısınd...  2007
  70  ERGENLERİN CİNSEL YAŞAM DENEYİMLERİNİN BAZI PSİKO-SOSYAL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2007
  71  Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanan Ve Kullanmayan Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri Ve Yaşam Do...  2006
  72  Ergenlik Döneminde Görülen İntihar Girişimleri: Bir Gözden Geçirme...  2006
  73  İzmir ilinde liselerde görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının ergen intiharlarına yönelik ...  2006
  74  Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ile Aile Yapısı Arasındaki İlişki...  2006
  75  Ergenlerin sağlığa yönelik davranışları ile bazı psikososyal değişkenler arasındaki ilişkinin incele...  2005
  76  Ergen intiharları ve önleyici rehberlik çalışmaları...  2005
  77  Algılanan Duygusal İstismar Düzeyi İle Ergenlerin Benlik Algıları, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Aras...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Çocuklar İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması : Geçerlik ve Güveni... 28/05/2021 - 29/05/2021
  2  Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerine Uyarlanması... 28/05/2021 - 29/05/2021
  3  Okul Psikolojik Danışmanlarının Bakış Açısından Çok kültürlülük: Nitel Bir Çalışma... 28/05/2021 - 29/05/2021
  4  ERGENLERDE İNTERNETTE OYUN BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK MÜDAHALE UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNİN ... 29/04/2021 - 01/05/2021
  5  KARİYER VE AİLE PLANLAMA ÖLÇEĞİ'nın (KAPÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ... 29/04/2021 - 01/05/2021
  6  KARİYER HEDEFLERİNDE UYUŞMAZLIK ÖLÇEĞİ'nın TÜRKÇE FORMU'nun ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN... 29/04/2021 - 01/05/2021
  7  İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞ... 29/04/2021 - 01/05/2021
  8  EBEVEYN ÇOCUK İLETİŞİMİNDE CİNSEL KONULAR: NELER, NE ZAMAN KONUŞULUYOR?... 29/04/2021 - 01/05/2021
  9  ERGENLERDE DEPRESYONU ÖNLEME MÜDAHALE UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNİN SİSTEMATİK GÖZDEN GE... 29/04/2021 - 01/05/2021
  10  Prevalence of Internet Addiction among Turkish Adolescents and Relationship with Some Socio-demograp... 02/07/2019 - 05/07/2019
  11  Predictors of Internet Addiction Among High School Students: A Structural Equation Modeling... 02/07/2019 - 05/07/2019
  12  The relationship between coping styles and internet addiction among high school students... 11/06/2019 - 21/06/2019
  13  The effects of parent psychoeducation program on problem solving skills of parents... 11/06/2019 - 12/06/2019
  14  Çözüm Odaklı Yaklaşıma Dayalı Kariyer Gelişimi Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin İ... 02/05/2019 - 04/05/2019
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüslerindeki Akademik ve İdari Personelin Cinsel Taciz ve Saldırı ... 02/05/2019 - 04/05/2019
  16  Ergenlere Yönelik Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Da... 02/05/2019 - 04/05/2019
  17  Lise Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Yordanmas... 02/05/2019 - 04/05/2019
  18  Kariyerde Planlanmış Rastlantı Envanteri'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ... 02/05/2019 - 04/05/2019
  19  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  20  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  21  The Design and Development of Online Infertility Prevention Education in the Frame of Mayer's Multim... 19/04/2018 - 20/04/2018
  22  Development of Infertility Prevention Psycho-Education Program for University Students and Evaluatio... 19/04/2018 - 20/04/2018
  23  Reflections of Conducting Pilot Studies Prior Infertility Preventions Psychoeducation Program: Shari... 19/04/2018 - 22/04/2018
  24  Çevrimiçi İnfertiliteyi Önleme Eğitimi Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması... 18/04/2018 - 22/04/2018
  25  Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite Öğrencile... 02/04/2018 - 04/04/2018
  26  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  27  Lise Öğrencilerinde Ruminasyonun Depresyon Aracılığıyla İnternet Bağımlılığına Etkisi... 28/09/2017 - 01/10/2017
  28  EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ - ERGENLER İÇİN 10 MADDELİK VERSİ... 28/09/2017 - 01/10/2017
  29  Investigating University Students' Knowledge Levels about Infertility... 07/08/2017 - 08/08/2017
  30  Investigating University Students' Attitudes Towards Infertility in Terms of Socio-Demographic Varia... 07/08/2017 - 08/08/2017
  31  Determination of the Needs for Development of Infertility Psycho-Educational Program and the Design ... 07/08/2017 - 08/08/2017
  32  Öğretmen adaylarında kariyer arzusunu yordayıcı değişkenler olarak duygusal zeka, özgecilik ... 12/05/2017 - 14/05/2017
  33  Beliren Yetişkinler için İyillik Hali Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Ça... 12/05/2017 - 14/05/2017
  34  Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  35  Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Betimlemeler... 04/05/2017 - 06/05/2017
  36  Öğretmen Adaylarında GÜvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doy... 20/04/2017 - 23/04/2017
  37  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen ve Psikolojik Danışman Eğitimi... 20/04/2017 - 23/04/2017
  38  Lise Öğrencilerinde Kariyer Denetim Odağını Yordayıcı değişkenler olarak Toplumsal Cİnsiye... 27/10/2016 - 29/10/2016
  39  Üniversite Öğrencilerinde Kariyer iyimserliği ve Uyumluluğu ile Toplumsal Cinsiyet Algısı Ara... 27/10/2016 - 29/10/2016
  40  6, 8 ve 10 Yaş Çocuklarında Mesleklere İlişkin Cinsiyet Algılarının İncelenmesi... 29/09/2016 - 02/10/2016
  41  Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Çatışma Çözme Psiko-Eğitim Programının Or... 29/09/2016 - 02/10/2016
  42  Ebeveynler için Konuşulması En Zor Konu: Ergenlik ve cinsel Gelişim... 02/06/2016 - 04/06/2016
  43  Hayat bilgisi ders kitaplarında yaşam rollerinin ele alınşı... 02/06/2016 - 04/06/2016
  44  Grupla Psikolojik Danışmada Çözüm Odaklı Yaklaışım... 02/06/2016 - 04/06/2016
  45  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  46  Examining the Effectiveness of the Sexual Health Education Program for High School Students Accordin... 05/02/2015 - 07/02/2015
  47  Lise Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi... 28/11/2014 - 29/11/2014
  48  Investigating of Teachers' Opinions on Adolescence Period... 03/09/2014 - 06/09/2014
  49  Adaptation Of Bergen Facebook Addiction Scale Into Turkish And Evaluation Of Validity And Reliabilit... 08/09/2013 - 11/09/2013
  50  Bullying In The Perspective Of Victims... 08/09/2013 - 11/09/2013
  51  Analysing Career Locus Of Control Of High-School Students As Regards Socio-Demographic Variables... 08/09/2013 - 11/09/2013
  52  The Examination Of Career Adaptability And Career Optimism Among University Students According To Th... 08/09/2013 - 11/09/2013
  53  Comparison Between Perceptions Of Successful Students And Their Parents And Unsuccessful Students An... 08/09/2013 - 11/09/2013
  54  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması... 08/09/2013 - 11/09/2013
  55  Akran zorbalığı gruplarında empatik eğilim... 03/10/2011 - 05/10/2011
  56  Üniversite öğrencilerinde güvengenliğin yordayıcısı olarak çocukluk dönemi yaşantıları... 03/10/2011 - 05/10/2011
  57  Kariyer Denetim Odağı Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 03/10/2011 - 05/10/2011
  58  Empathy and self-efficacy, and resiliency: An exploratory study of counseling students in Turkey... 21/04/2010 - 25/04/2010
  59  The influence of some psychological problems and socio-demographic variables upon attitudes toward v... 21/04/2010 - 25/04/2010
  60  Health value and physical activity as factors in a health-promoting life style... 01/04/2010 - 04/04/2010
  61  Öğretmen adayların Okul Ortamında Yaşanan Problem davranışlar ile İlgili Bilgi, Beceri ve Tu... 21/10/2009 - 23/10/2009
  62  KA-Si Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik... 21/10/2009 - 23/10/2009
  63  Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı Bir Değişken Olarak Mükem... 21/10/2009 - 23/10/2009
  64  Anti-Sosyal Davranışlarda Bulunan Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi... 21/10/2009 - 23/10/2009
  65  Ergenlerle Ergenlikte Romantik İlişkiler Üzerine Yapılabilecek Bir Sınıf Rehberliği Çalışm... 18/04/2009 - 18/04/2009
  66  Üniversite öğrencilerinin cinsel yollabulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeylerinin incel... 13/11/2008 - 15/11/2008
  67  İlköğretim 4. sınıf öğrencileri ergenlik dönemi hakkında neleri biliyor? Neleri Bilmiyor?... 13/11/2008 - 15/11/2008
  68  Ergenlerin Dışsallaştırılmış Uyum Problemlerinin Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin Rol... 29/11/2007 - 02/12/2007
  69  Duygusal ve Davranışsal Uyum Problemleri ile Problem Çözme Becerisi arasındaki İlişki... 29/11/2007 - 02/12/2007
  70  Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve İstismarı: Okullarda Yapılabilecek Önleyici Psikolojik... 29/11/2007 - 02/12/2007
  71  Problem Davranışları Yordayıcı Bir Dğeişken Olarak Yaşam Doyumu... 29/11/2007 - 02/12/2007
  72  Kişilik Ve Sosyal Gelişim Envanterinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması... 17/10/2007 - 19/10/2007
  73  Farklı Sosyometrik Statülerdeki İlköğretim Birinci Ve İkinci Kademe Öğrencilerinin Yaşam Do... 17/10/2007 - 19/10/2007
  74  Akranları tarafından kabul gören ve görmeyen ilköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerini... 13/09/2006 - 15/09/2006
  75  Relationship between adolescent problem behaviors and life satisfaction.... 02/05/2006 - 06/05/2006
  76  VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH FORM OF ADOLESCENT HEALTH AND DEVELOPMENT QUESTIONNAIRE... 02/05/2006 - 06/05/2006
  77  Ergenlerin Sağlığa Yönelik Davranışları İle Bazı Psikososyal Değişkenler Arasındaki İli... 01/12/2005 - 03/12/2005
  78  Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamalarına Yönelik Yakla... 21/09/2005 - 23/09/2005
  79  Lise Öğrencilerinde Görülen Duygusal Ve Davranışsal Problemler İle Denetim Odağı Arasındak... 15/09/2005 - 17/09/2005
  80  Lise Öğrencilerinin Duygusal ve Davranışsal Problemlerinin Saptanması.... 30/04/2005 - 30/04/2005
  81  Ergenlik Döneminde Yeme Bozuklukları... 17/04/2004 - 18/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi...  2020
  2  12-18 Yaş Aile Eğitim Programı...  2013
  3  PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma...  2012
  4  Ergenlerde Problem Davranışlar: Okul Temelli Önleme Çalışmaları ile ilgili Uygulama Örnekler...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  15-19 Yaş Arasındaki Ergenlerle Psikolojik Danışma Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma (ÇEVİRİ)...  2021
  2  Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Psikolojik Danışmanlığı...  2020
  3  COVID-19 Sonrası Yeni Normal Ergenler İçin Gerçekten Yeni mi Yoksa Travma Sonrası Büyüme Fırsatı mı?COVID-19 Sonrası Yeni Normal Ergenler İçin Gerçekten Yeni mi Yoksa Travma Sonrası Büyüme Fır...  2020
  4  Gender Equality in Education from Kindergarten to Higher Education: Policies and Practices Handbook on Promoting Social Justice in Education...  2020
  5  Sosyal Beceri Müdahale Programları Sosyal Beceri Eğitimi...  2019
  6  ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞINDA RİSK VE KORUYUCU FAKTÖR OLARAK EBEVEYNLER, SORUNLU AİLE YÖNETİMİÇocuk Psikiyatrisi...  2019
  7  Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Olmak: DEKAUM Özelinde Bir Deneyim Paylaşımı Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları...  2018
  8  Mesleki Rehberlik Rehberlik...  2014
  9  İnternet Bağımlılığı ve Psikososyal Faktörler İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler...  2013
  10  Gelişimsel Yaklaşımlar Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı...  2011
  11  Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim...  2010
  12  Yıllık Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin Planlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi REHBERLİK...  2007
  13  Fiziksel Gelişim EĞİTİM PSİKOLOJİSİ...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Çocuklarda Kariyer Gelişimini Destekleme Psiko-eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi...  9/2020 - /
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  3  Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının İncelenerek İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililğinin Değerlendirilmesi...  6/2017 - 6/2019
  4  Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı ile Çevrim İçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi...  5/2016 - 5/2018
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
  6  Milli Eğitim Bakanlığı Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi...  3/2013 - 3/2015
  7  Lise Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi...  12/2013 - /
  8  MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (0-18 Yaş) Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş Aile Eğitimi Eğitici Kitapları, Görselleri ve Katılımcı Ek Materyallerinin Revizyonu Projesi...  9/2013 - 12/2013
  9  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi...  6/2011 - 3/2013
  10  81 İlde devamsızlık riski altında bulunan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve izlemek amacıyla bir sistemin kurulması için MEB il yetkilileri ile diğer kurum yetkilerinin kapasitesinin geliştirilmesi...  2/2009 - 6/2009
  11  Psychosocial Counselling In Multicultural Context, Socrates Erasmus Intensive Program Project...  4/2006 - 4/2006
  12  sosyal yaşam becerileri eğitimi18.11.2005-30.12.2006...  11/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  2  Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  3  Yayın teşvik ödülü...  2008
  4  Yayın Teşvik Ödülü...  2010
  5  Yayın teşvik ödülü...  2015
  6  BEST PRESENTATION AWARD...  2019
 • NO Görev
  1 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mayıs 2021-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2021-Devam ediyor
  3 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2021-Devam ediyor
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2021-Devam ediyor
  5 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
  6 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Aralık 2018- Mart 2019
  7 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2018- Mayıs 2021
  8 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017- Ocak 2019
  9 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  10 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Nisan 2016- Nisan 2018
  11 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Haziran 2017