En

DOÇ.DR. YUSUF CEYLAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Alanı  2020
 • NO AD YIL
  1  NİNİAN SMART'ıN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2019
  2  BAĞLAMSAL YAKLAŞIMIN DİN ÖĞRETİMİNE KATKILARI...  2019
  3  BİR ANALİTİK EĞİTİM FELSEFECİSİNİN GÖZÜYLEDİN EĞİTİMİ: PAUL H. HİRST ÖRNEĞİ...  2019
  4  Din Eğitimine Pragmatist Bir Yaklaşım...  2018
  5  Eğitimin Doğası ve Din Eğitimi: Günümüzde Din Alanında Eğitimli Olmanın Anlamı...  2018
  6  Edwin Cox ve Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri...  2017
  7  Din Eğitiminde Felsefi Temellendirme Problemi ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar Üzerine Bazı Değerlendirm...  2017
  8  Yapılandırmacı Din Öğretimi Modeli: Grimmitt Örneği...  2013
  9  Din Öğretiminde Radikal Yapılandırmacılığa Yöneltilen Eleştiriler: Eleştirel Realist Bir Yaklaşım...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması... 27/02/2020 - 28/02/2020
  2  Din Eğitiminde Sosyal Bilimler Felsefesinin İşlevselliği... 18/05/2017 - 20/05/2017
  3  Günümüzde İmam Hatip Okullarının Eğitim Felsefesi ve Eğitim Anlayışı: Sosyo-Kültürel Bi... 27/04/2017 - 29/04/2017
  4  Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacılığı Temellendirme Problemi Üzerine Eleştirel Bi... 28/11/2013 - 30/11/2013
  5  PDÖ Oturumlarında Bir Yöntem Olarak Dramanın Kullanımı... 03/06/2006 - 04/06/2006
  6  Öğrencilerin PDÖ Oturumlarındaki Yeterlik Düzeyleri... 04/06/2005 - 05/06/2005
 • NO AD YIL
  1  Din Eğitimine Felsefi Bir Yaklaşım: Analitik Eğitim Felsefesinin Din Eğitimine Etkileri...  2019
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Analitik Eğitim Felsefecilerinin Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri Erken Çocukluk Döneminde Din, Ahlak, Değerler Eğitimi ve Sorunları 1...  2020
  2  Okul Öncesi Kur'an Kurslarının Öğretim Programının Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi Erken Çocukluk Döneminde Din, Ahlak, Değerler Eğitimi ve Sorunları 1...  2020
  3  İslam Eğitim Düşüncesi:Kavramlar,Kişiler ve Kurumlar Eğitim Felsefesi: Temeller, Ekoller ve Kavramlar...  2019
 • NO AD TARIH
  1  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE BİR YÖNTEM OLARAK DRAMANIN KULLANIMI...  11/2004 - 7/2006
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ağustos 2021-Devam ediyor