Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. YUSUF CEYLAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2014
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Alanı  2020
 • NO AD YIL
  1  R. S. PETERS'ıN AHLAK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ...  2023
  2  John Wilson'un Ahlak Eğitimi ile İlgili Görüşleri...  2023
  3  Arapça Öğretiminin Kavramsal Çerçevesi...  2023
  4  Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması...  2023
  5  BAĞLAMSAL YAKLAŞIMIN DİN ÖĞRETİMİNE KATKILARI...  2019
  6  NİNİAN SMART'ıN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2019
  7  BİR ANALİTİK EĞİTİM FELSEFECİSİNİN GÖZÜYLEDİN EĞİTİMİ: PAUL H. HİRST ÖRNEĞİ...  2019
  8  Eğitimin Doğası ve Din Eğitimi: Günümüzde Din Alanında Eğitimli Olmanın Anlamı...  2018
  9  Din Eğitimine Pragmatist Bir Yaklaşım...  2018
  10  Edwin Cox ve Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri...  2017
  11  Din Eğitiminde Felsefi Temellendirme Problemi ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar Üzerine Bazı Değerlendirm...  2017
  12  Yapılandırmacı Din Öğretimi Modeli: Grimmitt Örneği...  2013
  13  Din Öğretiminde Radikal Yapılandırmacılığa Yöneltilen Eleştiriler: Eleştirel Realist Bir Yaklaşım...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması... 27/02/2020 - 28/02/2020
  2  Din Eğitiminin Metodolojik Problemleri... 14/02/2019 - 17/02/2019
  3  Din Eğitiminde Sosyal Bilimler Felsefesinin İşlevselliği... 18/05/2017 - 20/05/2017
  4  Günümüzde İmam Hatip Okullarının Eğitim Felsefesi ve Eğitim Anlayışı: Sosyo-Kültürel Bi... 27/04/2017 - 29/04/2017
  5  Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacılığı Temellendirme Problemi Üzerine Eleştirel Bi... 28/11/2013 - 30/11/2013
  6  PDÖ Oturumlarında Bir Yöntem Olarak Dramanın Kullanımı... 03/06/2006 - 04/06/2006
  7  Öğrencilerin PDÖ Oturumlarındaki Yeterlik Düzeyleri... 04/06/2005 - 05/06/2005
 • NO AD YIL
  1  Din Eğitimine Felsefi Bir Yaklaşım: Analitik Eğitim Felsefesinin Din Eğitimine Etkileri...  2019
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye'de Arapça-Türkçe Altyazı ve Dublaj Çevirilerinin Akademik Müfredattaki Yeri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Filoloji Alanında Uluslararası Araştırmalar VI...  2023
  2  Eğitimle İlgili Temel kavramların Analizi Çerçevesinde Prof. Dr. M. Şevki Aydın'ın Din Eğitiminin Felsefi Temellerine Katkıları Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın ve Din Eğitimi Bilimine Katkıları...  2022
  3  Eğitim Toplumsal Problemler Sosyolojisi...  2022
  4  Örgün Din Eğitiminin Felsefi Temeline Dair Kavramsal Tartışmalar Din Eğitiminde Ana Konular...  2021
  5  Okul Öncesi Kur'an Kurslarının Öğretim Programının Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi Erken Çocukluk Döneminde Din, Ahlak, Değerler Eğitimi ve Sorunları 1...  2020
  6  Analitik Eğitim Felsefecilerinin Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri Erken Çocukluk Döneminde Din, Ahlak, Değerler Eğitimi ve Sorunları 1...  2020
  7  İslam Eğitim Düşüncesi:Kavramlar,Kişiler ve Kurumlar Eğitim Felsefesi: Temeller, Ekoller ve Kavramlar...  2019
  8  Ailede Din Eğitimi Din Eğitimi...  2013
  9  Din Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar Din Eğitimi...  2013
 • NO AD TARIH
  1  7 Ekim Saldırıları Sonrası İsrail ve Filistin Devletleri Tarafından Yapılan Resmi Kamuoyu Açıklamalarının Teopolitik Ardalanı: Çatışma Çözümlemesinde Nihai Neden Analizi Yaklaşımı...  1/2024 - /
  2  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE BİR YÖNTEM OLARAK DRAMANIN KULLANIMI...  11/2004 - 7/2006
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2024- Mart 2024
  3 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2022-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2022-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ağustos 2021-Devam ediyor