En

DR.ÖĞR.ÜYESİ PINAR BACAKSIZ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu  2011
 • NO AD YIL
  1  Yargıtay Kararları Işığında Taksirli Suçlara İlişkin Şahsi Cezasızlık Sebebi Olarak TCK m. 22/6'nın ...  2021
  2  Yargıtay'ın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspata Yaklaşımı...  2019
  3  ceza hukukunda yükümlülüklerin çatışması...  2013
  4  federal cezalandırma yönergesi ışığında amerikan hukukunda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilm...  2011
  5  Çocuklara yönelik cinsel istismarın yasal boyutunun Türkiye ve diğer ülkeler ile karşılaştırılması...  2011
  6  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (III-Kamu Alacağının Tahsiline Enge...  2008
  7  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II-Arttırmaya Katılma ve Mal Satın...  2006
  8  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I-Sırrın İfşası Suçu)...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Ceza Yargılamasında Devletle Uzlaşma: Seri Muhakeme... 29/04/2021 - 30/04/2021
  2  Ayrımcılık Suçu ve Göç Siyaseti... 07/12/2018 -
  3  Mali Saydamlık ve Ceza Hukuku... 18/10/2018 - 19/10/2018
  4  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi... 01/06/2016 - 03/06/2016
  5  Antikorruptionsregelungen in der Türkei... 26/06/2015 -
  6  İştirak Halinde İşlenmiş Suçlarda Gönüllü Vageçme... 21/12/2014 - 22/12/2014
  7  Versuch und Teilnahme... 24/04/2014 - 24/04/2014
  8  Cezalandırma ve Topluma Yeniden Kazandırma... 04/12/2013 - 06/12/2013
  9  adalet meslek yükskeokulu mezunlarının istihdam sıorunu ve çözüm önerileri... 10/05/2013 - 10/05/2013
  10  kolluğun arama yetkisi... 07/05/2013 - 07/05/2013
  11  turkish juvenile justice legislation... 15/04/2013 - 18/04/2013
  12  6284Sayılı Ailenin Korunması ve kadına KArşı Şiddetin Önlenmesie Dair Kanun Kapsamında Kadn... 05/10/2012 - 05/10/2012
  13  The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries... 03/06/2010 - 06/06/2010
  14  ceza hukuku açısından ailenin korunması... 21/02/2009 - 22/02/2009
  15  ceza hukuku açısından aile içi şiddet... 18/03/2006 - 19/03/2007
 • NO AD YIL
  1  Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku...  2021
  2  Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler...  2020
  3  Pratik Çalışma Kitabı III, Ceza Hukuku Özel Hükümler...  2020
  4  Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakamesi Hukuku...  2020
  5  Pratik Çalışma Kitabı - II, Ceza Muhakemesi Hukuku...  2018
  6  Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler...  2018
  7  Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler...  2018
  8  Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler...  2018
  9  Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler...  2018
  10  Ceza Muhakemesi Hukuku...  2018
  11  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler...  2018
  12  Pratik Çalışma Kitabı -III- Ceza Hukuku Özel Hükümler...  2018
  13  Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler...  2017
  14  Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler...  2017
  15  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler...  2016
  16  Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler...  2016
  17  Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler...  2016
  18  Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler...  2016
  19  Ceza Muhakemesi Hukuku...  2016
  20  Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı III Ceza Hukuku Özel Hükümler...  2011
  21  Ceza Hukuku Bilgisi...  2006
  22  CMK İzmir Şerhi, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türk Sinemasında Adalet Dağıtan Kadının Temsili Edebiyat ve Sinemada Hukukun Kadınla İmtihanı...  2020
  2  Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu...  2020
  3  Hekimlerin Yasal Sorumlulukları Adli Tıp ve Adli Bilimler...  2019
  4  Güvenlik Tedbirleri Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (TCK İzmir Şerhi, Açıklamalı - Gerekçeli - İçtihatlı)...  2006
  5  Olaganüstü Kanun Yolları CMK İzmir Şerhi-Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı...  2005
  6  Suçun Mağduru ve şikayetçinin Hakları CMK İzmir Şerhi-Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı...  2005
  7  Duruşmanın sona ermesi ve hüküm CMK İzmir Şerhi-Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı...  2005
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2015
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2021-Devam ediyor
  2 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2021-Devam ediyor
  3 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
  4 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Haziran 2021
  5 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2018- Haziran 2021
  6 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2016- Nisan 2019
  7 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2016- Nisan 2019
  8 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  9 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2012- Mayıs 2015