Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finansman  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans  2015
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  Futbolcu Transferlerinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: STOXX Avrupa Futbol Endeksi'nde Bir ...  2023
  2  COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması...  2022
  3  Sürdürülebilir Performansın Finansal Performansa Etkisi: DJSI Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği...  2020
  4  Turizm Endeksinde Döviz Kuru Etkisi: BIST'te Bir Uygulama...  2020
  5  Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme...  2020
  6  Kesitsel Anomalilerin Borsa Istanbul' da Test Edilmesi...  2019
  7  İşletme Performanslarının Karşılaştırılması: BIST'te Promethee Yöntemiyle Bir Uygulama...  2019
  8  Hisse Getirisi, Faiz Oranı ve Dolar Kuru İlişkisi: BIST'te Bir Uygulama...  2018
  9  Borsa İstanbul Teknoloji ve Bilişim Endeksi Firmalarında Ar-Ge Harcamaları ve Finansal Performans İl...  2018
  10  Kamu Bankalarında Performans Analizi: Entropi ve Waspas Yöntemleri ile Bir Uygulama...  2018
  11  Fulmer Modelinin Belirleyicileri: Finansal Performans Açısından Bir Değerlendirme...  2018
  12  İşletme Değeri ile Finansal Oranlar Arasında İlişki Var Mı? Borsa İstanbul'da Bir Uygulama...  2017
  13  Bir Finansal Yatırım Aracının Oyun Teoremi ile Seçimi...  2016
  14  Factors Affect Flow of Foreign Direct Investment (A Case Study of South Africa:1970-2014)...  2016
  15  Testing The Characteristics Of Stationarity: An Application On The Borsa Istanbul National 100 Index...  2015
  16  Testing The Random Walk Hypothesis: An Application in the BRIC Countries and Turkey...  2015
  17  Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi ...  2014
  18  The Determinants of Stock Market Returns: An ARDL Investigation on Borsa Istanbul...  2014
  19  Day of the Month Effect in Emerging Markets...  2014
  20  A Pragmatic Manifest For Ethics In Emerging Markets: The Prediction Of Manipulation In Turkey By Usi...  2013
  21  Petrol Fiyatlarının İMKB Endeksleri Üzerindeki Etkisi...  2013
  22  January Effect in Stock Returns: Evidence From Emerging Markets...  2013
  23  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi...  2013
  24  Mülkiyet Yapisi Değişkenlerinin Şirket Performansi Üzerindeki Etkisi: IMKB 30 Endeksi Üzerinde Bir U...  2011
  25  Türkiye'de Lisans Düzeyinde Finans Eğitim Konuları: Eğiticimler ve Uygulayıcıların Görüşleri Kapsamı...  2011
  26  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) Kayıtlı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Se...  2010
  27  Petrol Fiyat Riski ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Türkiye'de Enerji Se...  2010
  28  Dünyada KOBİ Borsaları ve Türkiye'de KOBİ Borsasının Oluşumuna Yönelik Uygulamalar...  2008
  29  Sermaye Yapısı, Varlıklar ve Karlılık: İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama...  2008
  30  Portföy Yönetiminde Risk Değerlendirmesi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Analizi... 21/11/2019 - 22/11/2019
  2  Kadın İstıhdamında Mikro Kredilerın Önemi: Türkıye Açısından Bir Değerlendirme... 21/11/2019 - 22/11/2019
  3  Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzeri... 08/11/2019 - 10/11/2019
  4  Teori ve Uygulama Birlikte mi Hareket Eder? Portföy Yönetici Getirisi ve Portföy Performansı Kar... 25/04/2019 - 26/04/2019
  5  Mevduat Bankalarında Finansal Sağlamlık Yapısının Analizi: Türkiye Örneği... 05/12/2018 - 08/12/2018
  6  Kurumsal Yonetim Endeks Puani Ve Hisse Senedi Fiyati İliskisi: BİST? te Bir Uygulama... 01/12/2018 - 02/12/2018
  7  Borsa İstanbul Şehir Endekslerinin Portfoy Performansinin Degerlendirilmesi... 05/10/2018 - 07/10/2018
  8  Türkiye Ekonomisinde Borsa Endeksi ve Faiz Orani Iliskisi... 27/07/2017 - 29/07/2017
  9  Spot Fiyatlar Vadeli Fiyatları Etkiler mi? Borsa İstanbul A. Ş.'de Bir Uygulama... 19/05/2017 - 23/05/2017
  10  Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme... 19/05/2017 - 23/05/2017
  11  Forecasting Crude Oil Prices By Using Neural Network Model... 12/07/2015 - 15/07/2015
  12  Ekonomik Faktörler Hisse Senedi Getirilerini Etkiler Mi: BRIC Ekonomileri ve Türkiye Üzerine Bir ... 15/10/2014 - 18/10/2014
  13  Do Foreign Investors Affect Stock Prices Of Borsa Istanbul Stock Exchange: Evidence from National 10... 13/03/2014 - 13/03/2014
  14  Basel 2 Sürecinde Kredi Derecelendirmesi ve Krediler Üzerindeki Etkileri... 02/05/2008 - 04/05/2008
  15  KOBİ'lerin Finansmanı Üzerinde Basel 2 Kriterlerinin Etkileri ve Değişen Koşullarda Kredi Sağ... 17/11/2006 - 18/11/2006
 • NO AD YIL
  1  Enerji Piyasaları ve Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Örneği...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Volatilitenin Korkusu Olur Mu? Korku Endeksi (VIX Endeksi) Açisindan Türkiye' de Bir Literatür Taramasi Teori ve Uygulamalarla Güncel Isletme ve Ekonomi...  2022
  2  The Dependency Structures Between Oil Prices and Stock Markets with Copula-Garch Method:The Case of BRICS and Turkey Finansal Ekonometri Uygulamaları -Kavram - Teori - Uygulama...  2021
  3  Finans Piyasalarinda Cinsiyet Eşitliği Endeksleri Üzerine Bir Inceleme İktisadi ve İdari Bilimlerde Dijital Dönüşüm...  2021
  4  Sürdürülebilirlik Endeksleri:Bir İnceleme Çevre Muhasebesi, Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama ...  2020
  5  Türkiye Ödünç Pay Piyasası: BIST Bankacılık Endeksi'nde Açığa Satışın Belirleyicileri Yeni Nesil Girişimcilik ve Ekonomi...  2019
  6  The January Effect on Borsa Istanbul City Indices Critical Debates in Social Sciences...  2018
  7  Spot Fiyatlar Vadeli Fiyatları Etkiler mi? Borsa İstanbul A. Ş.'de Bir Uygulama Yeni Ekonomik Eğilimler ve İş Fırsatları...  2017
  8  Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme Yeni Ekonomik Eğilimler ve İş Fırsatları...  2017
  9  Finansal Kurumlar ve Sınıflandırılması Finansal Kurumlar ve Finansal Krizlerin Ekonomik Etkileri...  2016
  10  Bireysel Açıdan Yatırım Ekonomi ve İşletme Biliminde Yatırım...  2016
  11  Finansal Sistem: Piyasalar ve Araçlar Bankacılık Sistemi Finansal Araçlar, Riskler ve Krizler...  2015
  12  Ticaret ve İhtisas Bankaları Basel II Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler...  2009
  13  Portföy Performansının Ölçülmesi Sermaye Piyasası Faaliyet alanı ve Menkul Kıymetler...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
 • NO AD YIL
  1  Best Paper...  2014
 • NO AD YIL
  1  Yüksek Öğretim Kurumu  2013
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  2 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021- Nisan 2024
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2016- Haziran 2019
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2016- Haziran 2019
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  6 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2013- Şubat 2016