En

DOÇ.DR. TANER UÇAR MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Programı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Doktora Prog.  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  An energy-based approach to determine the yield force coefficient of RC frame structures...  2021
  2  Dolgu Duvarların Mod Katkı Çarpanlarına Etkisinin İncelenmesi...  2020
  3  Influence of infill walls on modal expansion of distribution of effective earthquake forces in RC fr...  2020
  4  Computing input energy response of MDOF systems to actual ground motions based on modal contribution...  2020
  5  Influence of Opening Ratio and Position in Infill Wall on Constitutive Law of Equivalent Compression...  2019
  6  Effect of design spectral shape on inelastic response of RC frames subjected to spectrum matched gro...  2019
  7  Hysteretic Energy Demand in SDOF Structures Subjected to an Earthquake Excitation: Analytical and Em...  2018
  8  Basınç Çubuğu Bünye Bağıntısının Boşluklu Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Artımsal İtme Analizi...  2018
  9  Yapıların plastik enerji dengesine göre sismik tasarımı...  2018
  10  An Investigation of Damping Ratio Effect on Earthquake Energy Input...  2018
  11  Derivation of energy-based base shear force coefficient considering hysteretic behavior and P-delta ...  2018
  12  An analytical research on determination of beam and column contribution to plastic energy dissipatio...  2017
  13  Energy-based design base shear for RC frames considering global failure mechanism and reduced hyster...  2017
  14  Determination of earthquake safety of RC frame structures using an energy-based approach...  2017
  15  Effect of masonry infill walls with openings on nonlinear response of reinforced concrete frames...  2017
  16  İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi...  2016
  17  Evaluation of Performance Levels of RC Frames Using Plastic Energy Demand and Interstory Drift Ratio...  2015
  18  Determination of lateral strength and ductility characteristics of existing mid-rise RC buildings in...  2015
  19  Betonarme Yapılarda Dolgu Duvar-Çerçeve Etkileşiminin İncelenmesi...  2015
  20  Farklı Deprem Düzeyleri İçin Betonarme Çerçevelerin Plastik Enerji İstemlerinin Belirlenmesi...  2015
  21  Betonarme Kesitlerin Doğrusal Elastik Ötesi Davranışında Tüketilen Enerjiye Boyuna Donatı Oranının, ...  2015
  22  Çerçeve Düzlemi İçinde Eklenen Perdelerin Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerine Etkilerinin İnce...  2014
  23  Design of RC frames for pre-selected collapse mechanism and target displacement using energy-balance...  2014
  24  Seismic assessment of R/C residential buildings with infill walls in Turkey...  2013
  25  A Comparative Study on Nonlinear Static and Dynamic Analysis of RC Frame Structures...  2013
  26  Betonarme Binalar İçin Artımsal İtme Analizi Esaslı Analitik Hasargörebilirlik Eğrilerinin Oluşturul...  2013
  27  Binaların Deprem Hesabında Kullanılan Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle İlgili Bir İrdeleme...  2013
  28  X Çaprazlı Çelik Sistemlerde Basınç Çubuğunun Elastik Burkulma Davranışının İncelenmesi...  2013
  29  A study on determination of target displacement of RC frames using PSV spectrum and energy-balance c...  2012
  30  Hasargörebilirlik Eğrilerinin İstatistiksel İfadesi ve Binalarda Depremde Oluşabilecek Hasar Seviyel...  2012
  31  Narinlik Oranının Yanal Ötelenmeli Betonarme Çerçevelerin Göçme Davranışına Etkisinin Doğrusal Olmay...  2012
  32  Çelik Çerçevelerin Enerjiye Dayalı Tasarımında Kat Yatay Yer Değiştirmelerinin Etkisi...  2011
  33  Kemerlerin Statik Analizi İçin Basitleştirilmiş Bir Yaklaşım...  2011
  34  Yapısal Düzensizlikleri Olan Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi...  2010
  35  Planda Perde Yerleşiminin Betonarme Perde-Çerçeveli Binaların Deprem Davranışına Etkisi...  2009
  36  Seismic Performance Assessment of Reinforced Concrete Structures...  2007
  37  Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışında Etkisi...  2006
  38  Betonarme Binaların Deprem Davranışında Dolgu Duvar Etkisinin İncelenmesi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Effect of Kinematic Hardening and Ductility Ratio on Inelastic Input Energy Spectra of Near-Fault Gr... 24/05/2021 - 26/05/2021
  2  Energy Modification Factor of Single-Degree-of-Freedom Systems Based on Real Ground Motion Records... 23/09/2020 - 25/09/2020
  3  İkinci Mertebe Etkilerin Akma Dayanımı Azaltma Katsayısına Etkisi... 23/09/2020 - 25/09/2020
  4  Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Gelişiminin ve Yapısal Tasarım Özelliklerinin İncelenme... 21/02/2020 - 23/02/2020
  5  Comparative Evaluation of Elastic Input Energy Spectra for Near-Fault and Far-Fault Earthquakes... 17/04/2019 - 20/04/2019
  6  Elastic Stiffness Reduction Factors for Exterior and Interior Infill Walls with Opening... 12/09/2018 - 14/09/2018
  7  Ductility Effect on Inelastic Input Energy Spectra... 12/09/2018 - 14/09/2018
  8  Nonlinear Seismic Response of Masonry-Infilled Reinforced Concrete Frames with Typical Window and Do... 02/05/2018 - 06/05/2018
  9  Ductility Reduction Factors of Inelastic SDOF Systems Subjected to Scaled and Spectrum-Matched Groun... 24/04/2018 - 27/04/2018
  10  Doğrusal Olmayan Tek Serbestlik Dereceli Sisteme Giren Enerjinin Periyot ve Süneklik Oranına Bağ... 11/10/2017 - 13/11/2017
  11  Influence of Opening Ratio and Position in Infill Wall on Constitutive Law of Equivalent Compression... 03/05/2017 - 07/05/2017
  12  Dynamic Response of RC Frames Subjected to Scaled Earthquake Records Compatible with Different Desig... 21/09/2016 - 23/09/2016
  13  Effect of Partial Openings in Infill Wall to Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Frames... 21/09/2016 - 23/09/2016
  14  Betonarme Çerçevelerin Deprem Tasarımında Farklı Analiz Esaslı Büyüklüklerin Karşılaştı... 02/03/2016 - 04/03/2016
  15  Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Çerçevelerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimine Etki... 14/10/2015 - 16/10/2015
  16  Betonarme Çerçevelerin Deprem Hesabında Tasarım İvme Spektrumu Uyumlu Dinamik Yöntemlerin Kar... 14/10/2015 - 16/10/2015
  17  Gerçek Depremlerin Ölçeklenmiş Kayıtlarına Ait Tepki Spektrumlarının Farklı Tasarım İvme ... 14/10/2015 - 16/10/2015
  18  Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi... 07/05/2015 - 09/05/2015
  19  Betonarme Çerçeve Yapıların Gerçek Depremlere ait İvme Kayıtları ile Doğrusal Olmayan Dinam... 25/09/2013 - 27/09/2013
  20  Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi... 28/11/2007 - 30/11/2007
  21  Yumuşak Kat Düzensizliğinin ve Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkil... 22/09/2005 - 24/09/2005
  22  Betonarme Yapıların Performansa Bağlı Analizi... 23/03/2005 - 25/03/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Effect of Kinematic Hardening and Ductility Ratio on Inelastic Input Energy Spectra of Near-Fault Ground Motions Energy-Based Seismic Engineering...  2021
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  2  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2014
  3  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2015
  4  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2015
  5  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  6  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2020
  7  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  8  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  9  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018