En

DOÇ.DR. ÖZLEM UĞUR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1990
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü  1995
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2015
 • NO AD YIL
  1  Hemşire Akademisyenlerde Müziğin Anksiyete ve Kaygı Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma...  2021
  2  Factors affecting knowledge levels of oncology nurses about skin cancer and sun protection...  2020
  3  Kemoradyoterapi Alan Baş-Boyun Kanserli Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi...  2019
  4  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo...  2019
  5  Attitudes of Nurses in Turkey Toward Care of Dying Individual and the Associated Religious and Cultu...  2019
  6  The Relationship Between Psychological Resilience and Social Support Levels in Hemodialysis Patients...  2019
  7  Bir Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşire memnuniyeti ve Etkileyen Değiş...  2018
  8  Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organizatio...  2018
  9  Hasta ve yakınlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinn Belirlenmesi...  2018
  10  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  11  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  12  İmplante Port Kateter Sistemi Bulunan Kanserli Hastaların Portu Günlük Yaşamda Kullanım Davranışları...  2016
  13  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  14  Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi...  2015
  15  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  16  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
  17  Kanser Hastasının Semptom Yönetimi...  2014
  18  Responsibilities and Difficulties of Caregivers of Cancer Patients in Home Care...  2014
  19  Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients with Diabetes in Turkey: Systematic Rev...  2013
  20  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  21  Sleep Quality in Lung Cancer Patients...  2013
  22  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri...  2013
  23  Assesment of the reactions of caregivers of a cancer patients: Validity and reliability of the scal...  2013
  24  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  25  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  26  Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Planlı Eğitimin Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi...  2012
  27  " Caregiver Strain İndex" Validity and Reliability ın Turkish Society...  2010
  28  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  29  Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Nedenler...  2008
  30  The Psycometric Properties of the Preparedness Scale of the Family Care Inventory: The Turkısh Versi...  2008
  31  Self Efficacy Levels of Indıvuduals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Investigation of ...  2008
  32  1. Şenol,V., Çetinkaya,F., Uğur,Ö. ( 2000). Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlar...  2000
  33  Kanser Ağrısının Yönetiminde Bakım Verenlerin Ağrı Kesicileri Kullanım Engelleri ve Etkileyen Faktör...  1999
  34  Hemşirelerin Kanserli Hastaların Yorgunluk Durumuna Farkındalığı...  1998
 • NO AD TARİH
  1  The Evalulation of the Nutrional Status of Patients with Cancer of Chemoradiotherapy... 17/12/2020 -
  2  Can Oncology Nursing Education Change The Attıtude Of Nursing Students Toward Cancer ( Cancer Stigm... 17/12/2020 -
  3  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo... 17/12/2020 -
  4  Kanser Hastasının Bakımında Distres 6. Yaşam Bulgusu Olabilir mi: Distres Termometresi... 04/12/2019 -
  5  Akciğer Kanserinde Böbrek Metastazı: Olgu Sunumu... 04/12/2019 -
  6  Kemoterapi Tedavisi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi... 25/11/2018 - 27/11/2018
  7  Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İ... 28/09/2018 - 29/09/2018
  8  Kanser Hastalarında Umut ve Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 21/03/2018 - 25/03/2018
  9  Türkiye'de Hemşirelerin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Dini... 11/10/2017 - 15/10/2017
  10  Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ile Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki... 11/10/2017 - 13/10/2017
  11  İyi Ölümü Geliştirici Uygulamalar... 11/10/2017 - 15/10/2017
  12  Hasta ve Yakınlarının Erkek Hemşilere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi... 05/09/2017 - 08/09/2017
  13  Kanserli Hastanın Bakımnda Mizah Kullanımı... 29/06/2017 - 01/07/2017
  14  Bir Üniversite Hastanesi Hematoloji Onkoloji Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti V... 19/04/2017 - 23/04/2017
  15  Kemoterapi Uygulaması ve Komplikasyonları... 24/02/2017 - 26/02/2017
  16  Kanser Hastasına Bakım Verenlerde " Bakım Vermeye Hazır Olma Durumu Ölçeği"'nin Geçerlik ve ... 15/05/2015 - 15/05/2015
  17  Kanser Olan Hastaların Evde Bakımında Bakımverenlerin Sorumlulukları Ve Yaşadığı Zorluklar... 15/05/2015 - 15/05/2015
  18  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  The examination of the daily port use behaviours of cancer patients with implantable catheter port... 18/09/2014 - 19/09/2014
  20  Türkiye'de Erkek Hemşirelerin Yeri... 18/06/2014 - 20/06/2014
  21  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Bireylerin Özyeterlilik Düzeyi ve Bakımveren Yükü... 02/10/2013 - 06/10/2013
  22  Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerini Yerine Getirirken Y... 19/04/2013 - 23/04/2013
  23  Akciğer Kanserinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları... 29/03/2013 - 30/03/2013
  24  Kanser Hastasında Semptom Yönetimi... 24/09/2012 - 26/09/2012
  25  Kanserli Hastaların Bakım Verenlerine Yapılan Tekrarlı Eğitimin Bakım Yüküne Etkisinin İnce... 05/10/2011 - 09/10/2011
  26  Kanserde Ağrı Yönetimi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  27  Yaşam Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı... 15/01/2010 - 16/01/2010
  28  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  29  " Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği" 'nin Onkoloji Hastalarına B... 05/09/2007 - 09/09/2007
  30  Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Stres İndex?inin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas... 13/09/2006 - 17/09/2006
  31  Kayseri SSK Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 07/09/2003 - 11/09/2003
  32  Yoğun Bakım ve Genel Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Meme kanserli hasta ve yakınları için bir rehber...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Alopesi - El Ayak Sendromu Onkoloji Hemşireliği...  2020
  2  Kanser Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği...  2020
  3  Multipl Myelom ve Bakım Yönetimi \n Olgu senaryolarıyla\n İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  4  Diyare ve Hemşirelik Bakımı Palyatif Bakım ve Tıp...  2019
  5  Kanser ve Bakım Yönetimi \n Olgu senaryolarıyla\n İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  6  Kanser Hastasının Semptom Yönetimi Evde BAKIM...  2017
  7  Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi Temel Hemşirelik Becerileri...  2017
  8  Yoğun Bakımda Hematolojik- Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği...  2017
  9  Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi Temel Hemşirelik Becerileri...  2017
  10  Solunum Sistemi Hastalıkları Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği...  2015
  11  Temel Vaka Çalışmaları Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri...  2015
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - /
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  20. Ulusal Kanser Kongresi...  2013
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  5 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2016- Nisan 2019
  6 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016