Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. GÜLMİRA KURUOĞLU EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Bakü Slavyan Üniversitesi Bakü Slavyan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Programı  1994
  Doktora  Azerbaycan Bilimler Akademisi , Dilbilim  1998
  Doçent  Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Değerlendirme Kurulu , Kuramsal Dilbilim  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Suriyeli Çocukların Konuşma Becerilerindeki Söz Dizimsel Hataların Dil Bilimsel Çözümlemesi...  2023
  2  Lateralization of emotion word in the first and second language: Evidence from Turkish'english bilin...  2023
  3  Grammatical Processing in Schizoprenia: Analysis on Sentence Structure...  2022
  4  A Linguistic Profile of Narrative Speech in Early and Late-Onset Alzheimer's Disease...  2021
  5  Nominal and Verbal Predicate Use in Schizophrenia...  2020
  6  O perevode na turetskiy yazık poemı N. Gogolya "Mertvıye duşi": analiz perevoda poslovits (Rusça) (N...  2019
  7  Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals...  2019
  8  Spontaneous Speech in Dementia...  2019
  9  Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi...  2019
  10  Language Changes in Late-Onset Alzheimer's Disease...  2019
  11  A PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS ON THE FALSE-START PRODUCTION RATES OF TURKISH SPEAKERS...  2018
  12  Gender and Speech Disfluency Production: a Psycholinguistic Analysis on Turkish Speakers...  2018
  13  A COMPARISON OF BILINGUALS' LEXICAL PROCESSING IN THEIR TWO LANGUAGES...  2018
  14  Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerin Yaptıkları Okuma Hatalarının İncelenmesi...  2018
  15  Hemispheric Lateralization of Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals...  2018
  16  A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with Early and Late Onset Alzheimer's Diseas...  2018
  17  Sentence Length of Turkish Patients with Schizophrenia...  2018
  18  Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık Sorunlarının Yaş Ve Cinsiyet Değişkenler...  2018
  19  An Analysis of Speech Disfluencies of Turkish Speakers Based on Age Variable...  2018
  20  An Analysis of Complex Sentence Structures in Patients with Schizophrenia...  2017
  21  A Comparison of Turkish-English Bilinguals' Processing of Emotion Words in Their Two Languages...  2017
  22  Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık Sorunu Türlerinin İncelenmesi...  2017
  23  An analysis of speech disfluencies of Turkish speakers: Influence of educational background...  2017
  24  The Production of Simple Sentence Structures in Schizophrenia...  2017
  25  Language use of patients with early-onset Alzheimer's Disease: An analysis of basic sentences...  2017
  26  Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late-Onset Alzheimer's Disease...  2017
  27  Obrazovatelnıy potentsial sobstvennıx imen v prepodavanii russkogo yazıka turetskim studentam (Rusça...  2017
  28  Anadili Türkçe Olan 4-8 Yaş Grubu Çocuklarda Konuşma Akıcısızlığının İncelenmesi...  2017
  29  HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS IN TURKISH-ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS...  2016
  30  2-4 Yaş Grubu Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becer...  2016
  31  A COMPARISON OF LEXICAL PROCESSING IN MONOLINGUALS AND BILINGUALS...  2016
  32  Türkçe-Ingilizce Konusan Ikidilli Bireylerin Ikinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal Islemlemele...  2016
  33  A Psycholinguistic Point of View on Prolongations of the Native Speakers of Turkish...  2015
  34  Filled Gaps: A Psycholinguistic Factor Affecting the Fluency of Speech...  2014
  35  İşitme Cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin Gelişim...  2014
  36  Slips of the Tongue: A Psycholinguistic Study in Turkish Language...  2014
  37  Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar ...  2013
  38  TÜRK AFAZİLİ HASTALARIN NESNE VE EYLEM ADLANDIRMA BECERİLERİNİN DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ*...  2013
  39  İkidilliliğin Nörodilbilimsel Analizi (Azerice)...  2006
  40  Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi...  2004
  41  Beyin Hasarına Dayalı Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nörodilbilim Açısından İncelenmesi (Japonca)...  2003
  42  Beyin ve Dil İlişkisi...  2002
  43  What the Azeri Language Tells Us About Stroke Victims and Vice Versa...  2000
  44  Konuşma Bozukluklarının Dilbilimsel Analizi (Rusça)...  1997
  45  Sesbirimlerin Sesletim Bozuklukları Hakkında (Rusça)...  1997
  46  Sesletim Bozukluklarının Azerbaycanca'nın Sesbilgisi Açısından İncelenmesi (Rusça)...  1997
  47  Konuşma Bozukluklarında ve Dil Edinim Sürecinde Görülen Sesbilgisel Uygunluklar (Rusça)...  1996
  48  Dil ve Beyin İlişkisine Nörodilbilim Açısından Bakış (Rusça)...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Pragmatic Knowledge in Alzheimer's Disease... 15/12/2022 - 16/12/2022
  2  Topic Maintenance in Schizophrenia... 15/12/2022 - 16/12/2022
  3  False Start Production of Turkish Patients with Alzheimer's Disease... 06/05/2022 - 06/05/2022
  4  Production of Affirmative, Negative and Interrogative Sentences in Schizoprenia... 16/12/2021 - 17/12/2021
  5  Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşma Üretiminde Nörodilbilimsel Özellikler... 15/10/2021 - 16/10/2021
  6  Şizofrenide Konuşma Bozuklukları Üzerine Bir İnceleme... 15/10/2021 - 16/10/2021
  7  Sentence Analysis of Patients with Dementia of the Alzheimer's Type... 02/12/2020 - 04/12/2020
  8  Performance on the Picture Description Tasks in Patients with Late Dementia of the Alzheimer's Type... 23/10/2020 - 24/10/2020
  9  Language Use of Patients with Schizophrenia: An Analysis of Sentential Negation... 22/10/2020 - 23/10/2020
  10  ALEKSANDR PUŞKİN'iN "YEVGENİ ONEGİN" VE "ÇİNGENELER" ESERLERİNDE KADIN İMAJININ KARŞILAŞTI... 18/03/2020 - 22/03/2020
  11  Brain Bases of Non-Word Processing in Bilinguals... 24/11/2019 - 25/11/2019
  12  İspolzovaniye materialov po istoriçeskoy fonetike pri prepodovanii russkogo yazıka (Rusça) (Rus... 16/11/2019 - 17/11/2019
  13  Rol istoriçeskix i kulturnıx znaniy pri izuçenii russkogo yazıka kak inostrannogo (Rusça)(Yaban... 15/11/2019 - 17/11/2019
  14  Syntactic Preservation in Dementia... 24/10/2019 - 25/10/2019
  15  A Psycholinguistic Analysis of Repetitions in Turkish Speech: Influence of Speech Condition... 24/10/2019 - 25/10/2019
  16  Schizophrenics' Behaviour In Spontaneous Speech... 26/04/2019 - 27/04/2019
  17  Production of Declarative and Interrogative Sentences in Normal Ageing and Alzheimer's Disease... 26/04/2019 - 27/04/2019
  18  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  19  Çocuğum Neden Konuşmuyor?... 24/11/2018 - 24/11/2018
  20  CİNSİYET VE KONUŞMA AKICISIZLIĞI ÜRETİMİ: TÜRK KONUŞMACILAR ÜZERİNDE PSİKODİLBİLİMSEL... 25/10/2018 - 26/10/2018
  21  Obuçeniye russkomu slovesnomu udareniyu studentov v VUZax Turtsii (Rusça)... 27/09/2018 - 29/09/2018
  22  Reflection of Emotional Dysfunctions in Schizophrenia on Language Use... 27/06/2018 - 29/06/2018
  23  Assessment of Syntactic Complexity Alzheimer's Disease... 27/06/2018 - 29/06/2018
  24  Perseverations on Turkish Aphasia Patients' Speech... 14/05/2018 - 15/05/2018
  25  A Psycholinguistic Analysis on Speech Disfluency Examples of over 50-year-old Turkish Speakers... 07/04/2018 - 09/07/2018
  26  Speech Disfluencies of 33-50-year-old Turkish NativeSpeakers: A Psycholinguistic Analysis... 07/04/2018 - 09/04/2018
  27  A Psycholinguistic Investigation of Disfluency in 18-23-Year-Old Turkish Native Speakers'speech.... 30/03/2018 - 31/03/2018
  28  A Psycholinguistic Analysis on the False-Start Production Rates of Turkish Speakers... 30/03/2018 - 31/03/2018
  29  Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları... 07/03/2018 - 09/03/2018
  30  Bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde rus dilini yeri: Azerbaycab örneği... 09/10/2017 - 11/10/2017
  31  A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with Early-Onset and Late-Onset Alzheimer's ... 29/09/2017 - 01/10/2017
  32  Language Production with Schizophrenia: An Analysis of Average Sentence Length... 29/09/2017 - 01/10/2017
  33  Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konusma Durumlarında Akıcısızlık Üretimi: Psikodilbilimsel Bir... 18/09/2017 - 24/09/2017
  34  Anadili Türkçe Olan Konusmacıların Tereddüt Türü Konusma Akıcısızlıklarının Psikodilbil... 18/09/2017 - 24/09/2017
  35  A comparison of Turkish-English bilinguals' processing of emotion words in their two languages... 18/05/2017 - 21/05/2017
  36  Study of Speech Disfluencies Observed in Middle School Students According to Age and Gender Variable... 01/02/2017 - 04/02/2017
  37  Simple Sentence Structures of Turkish Schizophrenia Patients... 29/11/2016 - 02/12/2016
  38  Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late-Onset Alzheimer's Disease... 29/11/2016 - 02/12/2016
  39  Birinci Türkoloji Kongresi'nin Azerbaycan'da Alfabenin Gelisimine Etkisi... 14/11/2016 - 15/11/2016
  40  Language use of patients with early-onset Alzheimer's Disease: An Analysis of Basic Sentences... 03/11/2016 - 05/11/2016
  41  An Analysis of Speech Disfluencies of Turkish Speakers: Influence of Educational Background... 03/11/2016 - 05/11/2016
  42  Brain Lateralization of Lexical Processing in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals... 03/11/2016 - 05/11/2016
  43  An Analysis of Complex Sentence Structures of Turkish Schizophrenia Patients... 03/11/2016 - 05/11/2016
  44  Hemispheric Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals... 11/04/2016 - 14/04/2016
  45  Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals: A Visual Hemifield Study... 10/03/2016 - 12/03/2016
  46  Osnovnıye aspektı vzaimozavisimosti razvitiya mozgovoy i polilingvizma (Rusça)... 22/11/2015 - 22/11/2015
  47  A COMPARISON OF LEXİCAL PROCESSİNG IN MONOLINGUALS AND BILINGUALS... 16/11/2015 - 18/11/2015
  48  A PSYCHOLINGUISTIC POINT OF VIEW ON PROLONGATIONS OF THE NATIVE SPEAKERS OF TURKISH... 23/06/2015 - 26/06/2015
  49  Erken Başlangıçlı ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşmalarında ... 17/05/2015 - 19/05/2015
  50  Şizofreni Hastalarının Konuşmalarının Yapısal Açıdan İncelenmesi... 17/05/2015 - 19/05/2015
  51  İkidilli bireylerin anadilinde ve ikinci dilde dilbilgisel işlemlemeleri: Psikodilbilimsel bir de... 22/10/2014 - 24/10/2014
  52  PROLONGATIONS IN TURKISH SPEECH FROM A PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE... 03/09/2014 - 05/09/2014
  53  Fluency of Speech in late-onset Alzheimer's Disease... 03/09/2014 - 05/09/2014
  54  Sentence Structures on Schizophrenic Patients... 03/09/2014 - 05/09/2014
  55  Türkçe Konuşmalarda Gözlemlenen Dil Sürçmelerinin Psikodilbilim Açısından İncelenmesi... 08/05/2014 - 09/05/2014
  56  Erken Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşmalarındaki Akıcılık... 08/05/2014 - 09/05/2014
  57  Şizofreni Hastalarının ve Sağlıklı Bireylerin Konuşmalarındaki Tümce Uzunluklarının Karş... 08/05/2014 - 09/05/2014
  58  Filled Gaps: A Psycholinguistic Factor Affecting the Fluency of Speech... 31/03/2014 - 03/04/2014
  59  SLIPS OF THE TONGUE: A PSYCHOLINGUISTIC STUDY IN TURKISH LANGUAGE... 22/10/2013 - 25/10/2013
  60  Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci... 28/08/2012 - 02/09/2012
  61  Communication Problem in Turkish Aphasia: Linguistic Analysis of Object and Action Naming Deficits i... 10/06/2012 - 13/06/2012
  62  İkidilli Bireylerin Anadillerinde ve İkinci Dillerinde Dilbilgisel ve Anlambilimsel İşlemlemeler... 24/05/2012 - 26/05/2012
  63  Türkiye Türkçesi sözcüklerindeki /e/ sesbiriminin açık ve kapalı olarak sesletilmesi, söz k... 16/06/2011 - 17/06/2011
  64  Türk Afazili Hastalarda Gözlemlenen Perseverasyonların Türlerine Göre Değerlendirilmesi... 28/05/2011 - 30/05/2011
  65  Grammatical and Semantic Processing by Late L2 Speakers: A Psicholinguistic Approach... 25/05/2011 - 27/05/2011
  66  Akıcı ve Tutuk Türk Afazili Hastaların Adlandırma ve Tekrarlama Etkinliklerindeki Perseveratif ... 05/05/2011 - 07/05/2011
  67  Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerile... 05/05/2011 - 07/05/2011
  68  Bir beyin, iki dil:dillerin beyindeki yerleşimi... 29/09/2010 -
  69  Türkiyede Yaşayan Azerbaycan Öğrencilerin Türkçe Sözcüklerdeki /e/ Sesbirimini Sesletmede Ka... 19/04/2010 - 26/04/2010
  70  Alzheimerlı ve Lewy Cisimcikli Hastaların Resim Anlatımlarının Edimbilimsel Açıdan Karşıla... 14/05/2009 - 15/05/2009
  71  Konuşmayı Algılamada Ortaya Çıkan Sorunların Nörodilbilim Açısından İncelenmesi... 20/05/2005 - 21/05/2005
  72  Çokdillilerde Afazi... 11/08/2004 - 13/08/2004
  73  Türkiye'de Yapılan Odyoloji ve Konuşma Bozukluklarının Tedavi Yöntemleri Hakkında (Rusça)... 29/05/2003 - 31/05/2003
  74  Beyin Kanaması Sonucu Ortaya Çıkan Agramatizmlerin Dilbilgisi Açısından İncelenmesi... 07/08/2002 - 09/08/2002
  75  Söz Karışıklığının Nörolinguistik Tahlili... 23/05/2002 - 24/05/2002
  76  Beyin Hasarı Sırasında Ortaya Çıkan Konuşma Bozukluğunun Sesbilgisi Açısından İncelenmesi... 24/05/2001 - 25/05/2001
  77  Dil-Beyin Probleminin Dilbilim Açısından Ele Alınması... 16/08/2000 - 18/08/2000
  78  On the Correspondence between Child Language and Speech Disorders in Aphasia (On the Material of Aze... 12/07/1999 - 16/07/1999
  79  Konuşma Bozukluklarına Dilbilimsel Yaklaşım (Rusça)... 20/05/1996 - 21/05/1996
  80  İnfinitif Cümleler (Rusça)... 28/03/1994 - 29/03/1994
 • NO AD YIL
  1  Nörodilbilim...  2004
  2  Afazi: Nörodilbilimsel Araştırma...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sentence Analysis of Patients with Dementia of the Alzheimer's Type Language Skills Issues and Teaching Challenges...  2021
  2  Obuçeniye russkomu slovesnomu udareniyu studentov v vuzax TurtsiiRusistika i sovremennost...  2018
  3  Obuçeniye russkonu slovesnomu udareniyu studentov v vuzax Turtsii (Rusça)Rusistika i sovremennost (Rusça)...  2018
  4  Şizofrenide Dil Kullanımı: Basit ve Karmaşık Tümce Yapısı Açısından İnceleme Dilbilim Çeviribilim Yazıları...  2017
  5  Geç Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Dil Kullanımı: Basit Tümce Açısından İnceleme Dilbilim Çeviribilim Yazıları...  2017
  6  Çokdillilerde Afazi Advances in Turkish Linguistics...  2006
  7  Yüksek lisans öğrencileri için Psikodilbilim dersinin özet kitapcığı (Rusça)...  2004
  8  Beyin Kanaması Sonucu Ortaya Çıkan Agrammatizmlerin İncelenmesi Current Research in Turkish Linguistics...  2004
  9  Yüksek Lisans Öğrencileri için Nörodilbilim dersin özet kitapçığı (Azerbaycanca)...  2004
  10  Dil Beyin Probleminin Dilbilim Açısından Ele Alınması Studies in Turkish Linguistics...  2003
  11  Hayatın Ansiklopedisi Azerbaycan Biliminin Azad Mirzecanzade Zirvesi...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Rolandik Epilepsi Tanılı Çocukların Dil ve Konuşma Bozukluklarının Değerlendirilmesi...  10/2022 - /
  2  Şizofreni hastalarının dilsel özelliklerinin incelenmesi...  6/2011 - 8/2015
  3  Alzheimer ve Alzheimer dışı demanslarda dilin yapısal açıdan incelenmesi...  6/2011 - 8/2015
  4  Comprehensive sudy of contact induced linguistic changes in Azerbaijanian...  6/2002 - 6/2003
  5  Beyin Hasarı Sonucu Oluşan Konuşma Bozukluklarının Nörolinguistik Analizi...  3/2002 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Üstün Başarı Mezuniyet Belgesi (Kırmızı Diploma)...  1994
  2  Üstün Başarı Mezuniyet Belgesi (Kırmızı Diploma)...  1989
 • NO AD YIL
  1  Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Bakü Pedagoji Koleji  1985
  2  T.C. Başbakanlık TİKA  2002
 • NO Görev
  1 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Kasım 2023-Devam ediyor
  3 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2023-Devam ediyor
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2023-Devam ediyor
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2023-Devam ediyor
  6 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  7 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  8 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2023-Devam ediyor
  9 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2022- Ocak 2023
  10 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2022- Ocak 2023
  11 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2022- Kasım 2022
  12 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2022- Kasım 2022
  13 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2021- Mayıs 2022
  14 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2021- Mayıs 2022
  15 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2021- Kasım 2021
  16 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Kasım 2021
  17 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2020- Mayıs 2021
  18 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2020- Mayıs 2021
  19 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2020
  20 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2020
  21 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Kasım 2020- Kasım 2020
  22 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2023
  23 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2020- Kasım 2023
  24 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2023
  25 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2020- Ekim 2023
  26 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2020- Ekim 2023
  27 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  28 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  29 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2020- Şubat 2023
  30 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2019- Ekim 2022
  31 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2019- Şubat 2020
  32 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2019- Şubat 2020
  33 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2019- Ekim 2019
  34 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2019- Ekim 2019
  35 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  36 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  37 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2019- Ağustos 2019
  38 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2018- Nisan 2019
  39 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2018- Nisan 2019
  40 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  41 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  42 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2018- Kasım 2018
  43 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2018- Ekim 2018
  44 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2018- Ekim 2018
  45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017- Ekim 2020
  46 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2017- Nisan 2018
  47 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2017- Nisan 2018
  48 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2017- Ekim 2017
  49 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2016- Nisan 2017
  50 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2016- Ekim 2016
  51 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2016- Ekim 2016
  52 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2015- Nisan 2016
  53 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2015- Nisan 2016
  54 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2015- Ekim 2015
  55 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2015- Ekim 2015
  56 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2014- Nisan 2015
  57 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2014- Nisan 2015
  58 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2014- Ekim 2014
  59 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2014- Ekim 2014
  60 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2014- Nisan 2014
  61 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ocak 2014- Nisan 2014
  62 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2013- Ocak 2014
  63 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2013- Ocak 2014
  64 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2013- Temmuz 2013
  65 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2013- Temmuz 2013
  66 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2012- Ocak 2013
  67 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2012- Temmuz 2012
  68 Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Mayıs 2013
  69 Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2011- Mayıs 2013
  70 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2011- Mayıs 2013
  71 Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2010- Temmuz 2013
  72 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  73 Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Eylül 2011
  74 Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Eylül 2011
  75 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2010- Eylül 2011
  76 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Haziran 2010
  77 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2008- Haziran 2010
  78 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2008- Haziran 2010
  79 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2008- Eylül 2008