En

DOÇ.DR. ÖZLEM TÜFEKÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in Childhood Hematological/Oncological Diseases...  2020
  2  Evaluation of the achievement of hematologists to transfusion medicine education with self-assessmen...  2020
  3  Evaluation of intern doctor knowledge ability of transfusion medicine in Turkey...  2020
  4  Isolated Mediastinal Myeloid Sarcoma After NPM1-Positive Pediatric Acute Myeloid Leukemia...  2019
  5  Investigation of Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Treatmen...  2019
  6  Transient Pancytopenia and Granulocyte Abnormalities After Suicide Attempt With Colchicine in a Pati...  2019
  7  Analysis of apoptotic, platelet-derived, endothelial-derived, and tissue factor-positive micropartic...  2019
  8  Long-Term Follow-Up of a Case with Dyskeratosis Congenita Caused by NHP2-V126M/X154R Mutation: Genot...  2019
  9  Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Pe...  2019
  10  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi sırasında gelişen ağır hipertrigliserideminin geriye dö...  2018
  11  Cup-like Blasts in 2 Pediatric Patients With NPM-1-Positive Acute Myeloid Leukemia...  2018
  12  Graves' disease following allogenic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anem...  2018
  13  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  14  Induction Failure in Acute Leukemia or Parvovirus B19 Infection?...  2017
  15  Evaluation of the Clinical and Laboratory Characteristics of Previously Followed-up Thalassemia Inte...  2017
  16  Neurotoxicity Associated With Dimethyl Sulfoxide Used in Allogeneic Stem Cell Transplantation...  2017
  17  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients...  2017
  18  B-cell-activating factor, a proliferation inducing ligand and co-stimulatory molecules in the pathog...  2016
  19  Management of Invasive Fungal Infections in Pediatric Acute Leukemia and the Appropriate Time for Re...  2015
  20  Febrile seizures in children with Familial Mediterranean Fever: Coincidence or association?...  2015
  21  Management of Two Juvenile Myelomonocytic Leukemia Patients According to Clinical and Genetic Featur...  2015
  22  CANDLE syndrome: A recently described autoinflammatory syndrome...  2015
  23  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis...  2015
  24  Targeting FoxM1 transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line...  2015
  25  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
  26  The long-term results of childhood acute lymphoblastic leukemia at two centers from Turkey: 15 years...  2014
  27  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
  28  Multicentric plasma cell type of Castleman Disease in a child...  2013
  29  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  30  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...  2013
  31  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  32  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  33  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  34  Corneal epithelial micrcoysts due to high dose cytarabine administration in acute myeloid leukemia...  2012
  35  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
  36  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
  37  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  38  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  39  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
  40  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
  41  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
 • NO AD TARİH
  1  PEDIATRIC TRAUMA: BLOOD PRODUCT TRANSFUSION CHARACTERISTICS IN A PEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT ... 09/06/2021 - 17/06/2021
  2  FUSİDİK ASİTE BAĞLI NADİR VE CİDDİ BİR YAN ETKİ: BİSİTOPENİ... 25/03/2021 - 27/03/2021
  3  Relaps/Refrakter Prekürsor B-hücreli Akut Lenfoblastik Lösemli Çocuklarda Blinatumomab Tedavisi ... 13/11/2020 - 14/11/2020
  4  Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Eritrosit ve Trombosit Transfüzyonu Uygulamaları ve... 13/11/2020 - 14/11/2020
  5  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI SİKLOSPORİN İLİŞKİLİ KEMİK AĞRISI... 13/11/2020 - 14/11/2020
  6  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTASINDA APSE GÖRÜNÜMLÜ YAYGIN CİLT VE AKCİĞER LEZYONLARI: PYOD... 13/11/2020 - 14/11/2020
  7  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA L-ASPARAJİNAZ İLİŞKİLİ AKUT PANKREATİT... 13/11/2020 - 14/11/2020
  8  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARIMIZIN 10 YILLIK TEDAVİ SONUÇLARI: Çok merkezli çalışma... 13/11/2020 - 14/11/2020
  9  Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Eritrosit ve Trombosit Transfüzyonu Uygulamaları... 28/10/2020 - 31/10/2020
  10  Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Antibiyotik Kilit Tedavisi ve Risk Faktörlerinin Ara... 26/09/2020 - 04/10/2020
  11  COMPARISON OF COBE SPECTRA WITH SPECTRA OPTIA FOR RED BLOOD CELL EXCHANGE (RBCX) UTILIZING RED CELL ... 23/09/2020 - 25/09/2020
  12  FREQUENCY, CLINICAL FINDINGS, RISK FACTORS, TREATMENT AND FOLLOW-UP OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN ... 11/06/2020 - 21/06/2020
  13  ÇOK MERKEZLİ DİAMOND-BLACKFAN ANEMİSİ MOLEKÜLER İNCELEME SONUÇLARI: EURODBA TÜRKİYE... 30/10/2019 - 02/11/2019
  14  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA MİNİMAL KALINTI HASTALIK TETKİKİ: BEŞ MERKEZ DENEYİM... 30/10/2019 - 02/11/2019
  15  ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ İNDÜKSİYON TEDAVİSİNDE HEPATOTOKSİSİTE ÖNLENEB... 30/10/2019 - 02/11/2019
  16  PEDİATRİK KİT HASTALARINDA CMV ENFEKSİYONU SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, TEDAVİ VE İZLEMİN DE... 30/10/2019 - 02/11/2019
  17  ANALYSIS OF STROKE IN NEONATES AND CHILDREN: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 06/07/2019 - 10/07/2019
  18  Acute respiratory viral infections in children with acute leukemia... 13/06/2019 - 16/06/2019
  19  Yenidoğanda Pansitopeni: MECOM Geni Mutasyonu ile İlişkili Konjenital Kemik İliği Yetmezliği... 24/04/2019 - 27/04/2019
  20  Akut Promiyelositik Lösemide Herniasyona Neden Olan İntrakraniyal Kanama ve Yönetimi... 24/04/2019 - 27/04/2019
  21  Febril Nötropenili Çocuk Lösemi Hastalarında Saptanan Elektrolit Bozukluklarının Sıklığı v... 24/04/2019 - 27/04/2019
  22  BFM ALL Protokolleri ile tedavi edilen ALL'li Çocuklarda Tedavi Sırasında Görülen Gastrointesti... 24/04/2019 - 27/04/2019
  23  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda BFM-ALL Tedavi Sonuçları... 24/04/2019 - 27/04/2019
  24  Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Minimal Kalıntı Hastalık Tetkiki: Üç Merkez Deneyimi... 24/04/2019 - 27/04/2019
  25  Görme Kaybı ve İntrakraniyal Kitle ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu... 24/04/2019 - 27/04/2019
  26  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA YAKINMA TİPİNİN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULAR İLE ... 24/04/2019 - 27/04/2019
  27  Süperior Mediastinal Sendrom ile Başvuran Akut Miyeloid Lösemi Olgusu... 24/04/2019 - 27/04/2019
  28  A Rare Cause of Foamy Cells in The Bone Marrow Aspiration: Glycogen Storage Disease Type IV... 10/04/2019 - 14/04/2019
  29  Ektima Gangrenozumlu Beş Pediatrik Olgu: İmmün yetmezlik ya da Bakteriyemi şart mı?... 27/03/2019 - 31/03/2019
  30  OLGU SUNUMU: OMENN SENDROMU... 14/11/2018 - 18/11/2018
  31  Tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal çekirdek eğitim programının transfüzyon tıbbı hedefin... 31/10/2018 - 03/11/2018
  32  Sorun her zaman kanama değildir: başvuruda akciğer embolisi saptanan promiyelositik lösemi olgus... 31/10/2018 - 03/11/2018
  33  Akut lösemili çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  34  Ülkemizde pediatrik hematoloji kliniklerinde tromboz: çok merkezli çalışma sonuçları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  35  Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Prognoza Etkisi... 31/10/2018 - 03/11/2018
  36  Ulusal, çok merkezli grup uygunsuz 'O' grup kullanımının retrospektif değerlendirilmesi... 31/10/2018 - 03/11/2018
  37  Kolşisin ile intihar girişimi sonrası görülen pansitopeni ve granülosit bozuklukları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  38  Sağlık çalışanları ve öğrencilerin kök hücre bağışçısı olmak ile ilgili bilgi düzey... 31/10/2018 - 03/11/2018
  39  Çocukluk çağı hematolojik/onkolojik hastalıklarında posterior reversibl ensefalopati sendromu:... 31/10/2018 - 03/11/2018
  40  Hematologların hematoloji uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı transfüzyon tıbbı hedefine ul... 31/10/2018 - 03/11/2018
  41  The Prognosis of Invasive Fungal Infections in Children with Leukemia... 21/05/2018 - 22/05/2018
  42  Analysis and clinical significance of tissue factor positive, platelet and endothelial microparticul... 21/05/2018 - 22/05/2018
  43  İnfantil piknositoz: yenidoğanda nadir bir hemolitik anemi nedeni... 03/05/2018 - 06/05/2018
  44  Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili hastalarda gelişen osteonekroz olguları ve özellikl... 03/05/2018 - 06/05/2018
  45  Hepatit veya karaciğer transplantasyonu sonrası aplastik anemi: epidemiyeloji, klinik özellikler ... 03/05/2018 - 06/05/2018
  46  NPM1 (+) akut myeloid lösemi hastasında tedavi sonrası mediastinal kitle: relaps izole myeloid sa... 03/05/2018 - 06/05/2018
  47  Ağır klinik seyirli hiperlökositozlu boğmaca olgusunda başarı ile uygulanan kan değişimi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  48  Sekonder HLH ayırıcı tanısında nadir bir hastalık ve kemik iliği bulguları: lizinürik prote... 03/05/2018 - 06/05/2018
  49  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  50  Pediatric allogeneic transplantation from a matched family donor with seropositive rhematoid arthrit... 18/03/2018 - 21/03/2018
  51  Adolesan ALL olgusunda (12;21) translokasyonuna eşlik eden 11Q23 delesyonu... 01/11/2017 - 04/11/2017
  52  İki infant ALL olgusunda ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  53  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  54  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  55  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  56  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  57  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients... 22/06/2017 - 25/06/2017
  58  Induction failure in acute leukemia or parvovirus B19 infection?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  59  Eculizumab in the treatment of transplantation associated thrombotic microangiopathy... 11/05/2017 - 13/05/2017
  60  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  61  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  62  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  63  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  64  Parazitoza bağlı tekrarlayan belirgin hipereozinofili: eozinofil sayısı parazit hastalıklarınd... 04/05/2017 - 04/05/2017
  65  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  66  İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE)-6 yıllık seri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  67  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  68  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  69  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  70  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  71  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  72  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  73  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  74  Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiyopatide ekulizumab tedavisi-İki Çocuk olgunun sunumu... 19/10/2016 - 22/10/2016
  75  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  76  Ülkemizdeki Juvenil Myelomonositik Lösemili hastaların tanı, tedavi ve klinik izlemleri: Çok me... 19/10/2016 - 22/10/2016
  77  Akut lenfoblastik Lösemili bir hastada Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile maskelenen indüksiyon sonu ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  78  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  79  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  80  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  81  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  82  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  83  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  84  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  85  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  86  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda febril konvülsiyon sıklığının değerlendirilmesi... 29/10/2014 - 01/11/2014
  87  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis... 22/10/2014 - 25/10/2014
  88  Doğuştan metabolik hastalık tanısında hematolojik bulguların yeri: İki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  89  Immunisation status of vaccine preventable diseases in children with juvenile idiopathic arthritis... 11/06/2014 - 14/06/2014
  90  Effect of colchicine treatment on hematological parameters in children with Familial Mediterranean F... 11/06/2014 - 14/06/2014
  91  Evaluation of thyroid function in children with Familial Mediterranean Fever.... 11/06/2014 - 14/06/2014
  92  Süt çocuğunda anne beslenmesi kaynaklı bir sorun: Vitamin B12 ensefalopatisi... 30/05/2014 - 01/06/2014
  93  Bir yenidoğanda vakuollü lenfositler ve bilateral adrenal kalsifikasyon: Wolman hastalığı... 30/05/2014 - 01/06/2014
  94  A Turkish family with MYH9 R1933X mutation... 14/05/2014 - 17/05/2014
  95  Kolşisin tedavisinin ailesel akdeniz ateşi ile izlenen çocuklarda hematolojik parametreler üzeri... 25/04/2014 - 26/04/2014
  96  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜ... 17/04/2014 - 20/04/2014
  97  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI... 10/04/2014 - 13/04/2014
  98  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 06/03/2014 - 08/03/2014
  99  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto... 07/12/2013 - 10/12/2013
  100  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/12/2013 - 10/12/2013
  101  Akut Çölyak krizi ile gelen bir olgu... 30/10/2013 - 03/11/2013
  102  Akut lösemili çocuklarda invaziv fungal enfeksiyonlar: kemoterapiye ne zaman yeniden başlanmalı?... 23/10/2013 - 26/10/2013
  103  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeyle... 23/10/2013 - 26/10/2013
  104  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents... 25/09/2013 - 28/09/2013
  105  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re... 13/06/2013 - 16/06/2013
  106  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 25/05/2013 - 28/05/2013
  107  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düze... 25/05/2013 - 28/05/2013
  108  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendi... 25/05/2013 - 28/05/2013
  109  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  110  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 24/05/2013 - 28/05/2013
  111  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  112  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  113  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu... 24/05/2013 - 28/05/2013
  114  Klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  115  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  116  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur... 22/05/2013 - 23/05/2013
  117  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 31/10/2012 - 03/11/2012
  118  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?... 31/10/2012 - 03/10/2012
  119  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi... 31/10/2012 - 03/11/2012
  120  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy... 05/10/2012 - 08/10/2012
  121  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom... 03/10/2012 - 06/10/2012
  122  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  123  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes... 14/06/2012 - 17/06/2012
  124  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path... 14/06/2012 - 17/06/2012
  125  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?... 15/04/2012 - 18/04/2012
  126  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Deneyimi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  127  The evaluation of PZ levels of children with ALL... 23/07/2011 - 28/07/2011
  128  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  129  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  130  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon... 25/05/2011 - 28/05/2011
  131  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu... 25/05/2011 - 28/05/2011
  132  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler... 25/05/2011 - 28/05/2011
  133  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B... 11/05/2011 - 14/05/2011
  134  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  135  A rare complication of intrathecal methotrexate... 11/05/2011 - 14/05/2011
  136  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  137  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  138  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda rino-orbito-serebral ve pulmoner mikst fungal infeksiyon... 03/11/2010 - 07/11/2010
  139  Talasemi İntermedia'lı hastaların izleminde klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  140  Castleman hastalığı: Sistemik plazma hücre tipli olgu sunumu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  141  ALL BFM-95 protokolü ile 15 yıllık sonuçlar... 03/11/2010 - 07/11/2010
  142  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  143  aCan cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years ... 05/06/2010 - 09/06/2010
  144  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/06/2010 - 09/06/2010
  145  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  146  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya ... 04/03/2010 - 06/03/2010
  147  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  148  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies... 02/10/2008 - 06/10/2008
  149  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma... 21/05/2008 - 25/05/2008
  150  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer... 01/11/2007 - 03/11/2007
  151  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and... 05/09/2007 - 09/09/2007
  152  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı... 16/05/2007 - 20/05/2007
  153  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 27/04/2005 - 01/05/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hematoloi-Aplastik Anemi Temel Pediatri...  2020
  2  Adolesan bir olguda eksojen risk faktörlerine baglı venöz tromboembolizm Çocuk Hematolojide olgularla tromboz- Adolesan bir olguda eksojen risk faktörlerine baglı venöz ...  2020
  3  Çocukluk Çağı Lösemilerinde Geç Dönem Kardiyak Komplikasyonlar Çocukluk Çağı Lösemilerinin Geç Komplikasyonları...  2019
  4  Eozinofil hastalıkları TPHD Eğitim serisi-V Lökosit Hastalıkları...  2017
  5  Tam kan sayımı Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Covid-19enfeksiyonlu çocuk hastalarda tromboelastografi ile fibrinolizis takibinin hastalığın seyrini ve tedavi yanıtını ve prognozunu değerlendirmedeki rolü...  5/2020 - 11/2020
  2  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Trombosit ve Endotel Kaynaklı Mikropartiküllerin ve Doku Faktörü pozitif Mikropartiküllerin araştırılması ve klinik önemi...  10/2014 - 9/2016
  3  T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde FoxM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...  1/2012 - 10/2012
  4  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
  5  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
  6  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği Laboratuvar Hematoloji Birincilik Ödülü...  2019
  2  Türk Hematoloji derneği, Çok merkezli çalışma birincilik ödülü...  2018
  3  Türk Hematoloji Derneği çok merkezli çalışma ikincilik ödülü...  2018
  4  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Sözlü Bildiri ikincilik ödülü...  2018
  5  Türk Hematoloji Derneği Bildiri ödülü...  2016
  6  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, 9. Ulusal Türk Pediatrik Hematoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ...  2013
  7  Genç Araştırıcı Ödülü...  2013
 • NO AD YIL
  1  Türk Aferez Derneği  2019
  2  Türk Hematoloji Derneği  2011
  3  Bayer  2013