Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ALEV GİRLİ (Emeklilik Tarihi : 19/08/2019 ) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü  1979
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2003
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  2019
 • NO AD YIL
  1  Transition from sheltered workplace: Vocational skills are not the main concern...  2023
  2  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Empati Becerilerinin Karşılaş...  2020
  3  Üstün zekâlı ve yetenekli çocuğu olan annelerin problem çözme becerilerinin bir yordayıcı olarak ebe...  2019
  4  Being a Parent of a Child With Autism From Diagnosis to the University Years....  2018
  5  Ability of Children with Learning Disabilities and Children with Autism Spectrum Disorder to Recogni...  2018
  6  investigating the opinions of teachers on the process of vocational counselling, training and employ...  2017
  7  Metacognitive reading strategies in learning disability: Relations between usage level, academic sel...  2017
  8  ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ...  2017
  9  ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE YAZILI ANLATIM VE YAZMA KAYGISI...  2017
  10  the effectiveness of a tablet computer-aided intervention program for improving reading fluency...  2017
  11  Comparison of the advanced theory of mind skills in Turkish Children with autism and typically devel...  2017
  12  Empathising and Systematising in Children with and without Autism Spectrum Disorder...  2017
  13  University students' attitudes towards disability and their views on discrimination...  2016
  14  Otizmli Çocukların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi...  2016
  15  Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim ...  2016
  16  Examining sensory differences of children with autism in early childhood: Effects of school and home...  2016
  17  Determination of Injury Risks and Safety Measures Taken by Mothers of Children With an Intellectual ...  2015
  18  Engelli kardeşi olan 18-30 yaş arasındaki bireylerin evliliğe yönelik tutumlarının incelenmesi...  2015
  19  Okul Öncesi Dönemde Akranların Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrenciyi Tercih Etme Durumları...  2014
  20  Psychometric Properties of the Turkish Child and Adult Form of "Reading the Mind in the Eyes Test"...  2014
  21  Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanılı Çocukların Anne-Babalarının Yas Tepkilerinin, Evlilik Uyumlarının ...  2013
  22  Zihinsel Yetersiz Veya Otizm Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerin Depresif Özelliklerinin İncelenmesi...  2013
  23  AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE SOCIAL SKILL LEVELS, SELF CONCEPTS AND AGGRESSIVE BE...  2013
  24  Zihinsel engelli ergenlerin sosyal beceri düzeyleri ve davranış problemleri ile ebeveynlerinin genel...  2012
  25  INVESTIGATING EMPATHY SKILL LEVELS of CHILDREN WITH AUTISM and TYPICALLY DEVELOPED CHILDREN BETWEEN ...  2012
  26  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DENEYİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKEN...  2012
  27  THE VIEWS OF STUDENTS with INTELLECTUAL DISABILITIES or AUTISM REGARDING THEIR SCHOOL EXPERIENCE and...  2012
  28  PSYCHIATRIC SYMPTOMS as PREDICTORS of LIFE SATISFACTION in PARENTS with HANDICAPPED CHILDREN...  2012
  29  Otizm tanılı çocuklara uygulanan "resimlerle duyguların öğretimi" programının etkililiğinin incelenm...  2012
  30  Otizmli Çocukların Eğitiminde Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi...  2012
  31  Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Kaza ve Yaralanma...  2012
  32  THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTUCTIONAL PROGRAM TEACHING BELIEF BASED EMOTIONS TO C...  2011
  33  İşitme engeli olan bireyler ve zihin kuramı...  2011
  34  Williams Sendromu ve Zihin Kuramı Arasındaki İlişki...  2010
  35  Examining the Effectiveness of Social Skills Training Program Based on Cognitive Precess Approach am...  2010
  36  Investigating false belief levels of typically developed children and children with autism...  2010
  37  asperger sendromlu ve yüksek işlevli otistik çocukların eğitimden yararlanma düzeyleri...  2009
  38  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davra...  2008
  39  engelli çocukların ailelerine danışmanlık...  2007
  40  Otizmi Anlamak; TEACCH Programı...  2006
  41  otistik çocukların düşünme ve anlama özellikleri...  2005
  42  rett sendromu nedir?...  2000
  43  asperger sendromu nedir?...  2000
  44  Zihinsel Engelli ve Otistik Çocuklarının Ailelerin Stresle Başetme Yolları: Anne-Baba Farklılıkları...  2000
  45  Evlilik İlişkisinde Engelli Çocuğa Sahip Olmanın Rolü...  2000
  46  engelli çocuğu olan ailelerin sosyal destek örüntüleri ve bunun psikolojik sağlık ile ilişkisi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Otizm ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilerin Okul ve Rehberlik Hizmetleri Hakkında... 19/04/2018 - 19/04/2018
  2  Descriptive Analysis Of Research On Mathematic Learning Disabilities (Dyscalculia) In Turkey... 18/04/2018 - 22/04/2018
  3  özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  4  özel gereksinimli öğrencilerin mesleğe yönlendirilme ve işe yerleştirilme süreçlerine iliş... 27/04/2017 - 29/07/2017
  5  Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı olan Çocukların Yüz İfadeleri... 05/09/2016 - 07/09/2016
  6  The Relationship Between Teachers? and Peers? Attitude Towards Inclusive Education?... 19/05/2016 - 22/05/2016
  7  The Theory of Mind for Gifted Individuals... 19/05/2016 - 22/05/2016
  8  The Views about Utilizing the Diagram Method to Solve Verbal Mathematical Problems for Student with ... 19/05/2016 - 22/05/2016
  9  The Examination of the Reading Strategies of Student with Learning Disability In Terms of Some Varia... 19/05/2016 - 22/05/2016
  10  öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığını geliştirmede tablet bilgisayar d... 08/10/2015 - 10/10/2015
  11  Mobil Uygulamaların Otizmli Çocuklara Beceri Öğretiminde Kullanımı... 02/09/2015 - 04/09/2015
  12  Üstün Yetenekli, Asperger Sendromlu ve Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Akademik Öz Yeterlik,... 25/09/2014 - 27/09/2014
  13  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerinin Sosyal Beceri, Benlik Kavramı Ve Akademik Öz Yeter... 25/09/2014 - 27/09/2014
  14  okuma güçlüğünde teknoloji kullanımı... 23/09/2014 - 25/09/2014
  15  Üstün Yetenekli, Asperger Sendromlu ve Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Çıkarsama Yeteneği ... 22/09/2014 - 25/09/2014
  16  Üstün Yetenekli Ve Normal Gelişim Gösteren 10-16 Yaş Grubu Çocukların Yalnızlık, Sosyal Bec... 22/09/2014 - 25/09/2014
  17  Evaluation of Relationship Between the Views Towards Inclusion and the Levels of Empathy and Self-Ef... 31/10/2013 - 02/11/2013
  18  Öğretmen Adaylarının Empati Becerilerinin, Öz-Yeterlik İnançlarının ve Bazı Değişkenleri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  19  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU, ZİHİNSEL YETERSİZLİK VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN 9-16 YAŞ GRUBU ... 29/10/2013 - 01/11/2013
  20  (2012)zihin engelli bireylerle çalışan öğretmenlerin cinsel eğitime ilişkin tutumlarına yön... 11/10/2012 - 12/10/2012
  21  yeni tanı almış olan otizmli çocukların duyusal farklılıklarının belirlenmesi ve bu davran... 11/10/2012 - 12/10/2012
  22  The examination of the effectiveness of the instructional program teaching belief based emotions to ... 27/04/2011 - 29/04/2011
  23  Investigating mother's empathic inclination and mind reading levels from eyes who have children with... 27/04/2011 - 29/04/2011
  24  İleri Düzey Zihin Kuramı Testleri ile Otizmli ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kura... 21/10/2010 - 23/10/2010
  25  Investigating False Belief Levels of Typically Devoloped Children and with Autism... 04/02/2010 - 08/02/2010
  26  Bağımlı Oçem Sınıf Öğretmenlerinin Bağımlı Oçem Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin G... 22/10/2009 - 24/10/2009
  27  engelli çocuğa sahip ailelerde görülen ruhsal belirtiler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkini... 21/10/2009 - 23/10/2009
  28  A Resarch on School Guidance Counselors' Views on Applications of Mainstreaming Program... 23/06/2008 - 25/06/2008
  29  The View of Autistic and Mental Retarded Inclusion Students About Their Peers and School Experiences... 18/06/2008 - 21/06/2008
  30  The Effects of "Five Levels of Emotional Understanding" Program on Teaching "Mind Reading" for Stude... 18/06/2008 - 21/06/2008
  31  otizme dost bir yaklaşım: teacch... 06/12/2007 - 09/12/2007
  32  özel gereksinimli kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri, benlik kavramları ve sa... 15/11/2007 - 17/12/2007
  33  engelli bireylerin ailelerine yönelik danışmanlık... 17/10/2007 - 19/10/2007
  34  dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 9-13 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin uyumsa... 17/10/2007 - 19/10/2007
  35  kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri, akran istismarı... 17/10/2007 - 19/10/2007
  36  otistik çocuğa sahip ailelerin algıladıkları sosyal destek ve stres düzeyleri arasındaki ili... 17/10/2007 - 19/10/2007
  37  Social Skills Training Of Children With Asperger Syndrome And High Functioning Autism... 31/08/2007 - 02/09/2007
  38  The Perspectives Of Primary School Students With Asperger Syndrome And High Functioning Autism About... 31/08/2007 - 02/09/2007
  39  asperger sendromlu ve yüksek işlevli otistik çocukların eğitimden yararlanma düzeyleri ( boyla... 16/11/2006 - 17/11/2006
  40  The Examination Of Autistic Children Educational Process Through Teacch Programme In A Turkish Sampl... 30/10/2006 - 02/11/2006
  41  asperger sendromlu ve yüksek fonksiyonlu çocuklarda depresyon... 12/09/2006 - 14/09/2006
  42  okul öncesi ve ilköğretim sürecinde kaynaştırma eğitimi uygulamaları... 28/09/2005 - 30/09/2005
  43  otistik çocukların ailelerine yönelik grup rehberliğinin ailelerin kabul düzeylerine etkisi... 28/09/2005 - 30/09/2005
  44  pep-r ölçeği ile değerlendirilen ve teacch programı kullanılarak eğitilen iki otistik çocuğ... 05/10/2004 - 07/10/2004
  45  pep-r psikoeğitimsel profil (pschoeducational profile revised) ölçeği geçerlik ve güvenirlik ... 29/09/2003 - 01/10/2003
  46  mental retardasyonda eğitim, toplumsal yönü ve aile ile çalışma... 08/05/2002 - 10/05/2002
  47  zihinsel engelli kardeşi olan bireylerin yaşadıkları sorunların saptanmasına yönelik betimsel... 19/09/2000 - 22/09/2000
  48  PEP-R psiko-eğitimsel profil (psycho-educational profile revised) ölçeği geçerlik ve güvenirli... 19/09/2000 - 22/09/2000
  49  evlilik ilşkisinde engelli çocuğa sahip olmanın rolü... 16/09/1998 - 18/09/1998
  50  otistik ve zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin stresle baş etme yolları... 16/09/1998 - 18/09/1998
  51  engelli çocuğu olan ailelerin sosyal destek örüntüleri ve bunun psikolojik sağlığa etkisi... 16/09/1998 - 18/09/1998
  52  zihin engelli ve otistik çocukların ebeveynlerine yönelik grup danışmanlığının depresyon. b... 16/09/1998 - 18/09/1998
 • NO AD YIL
  1  Otizmli bir Arkadaşım Var...  2014
  2  Otizm ve Kaynaştırma Eğitimi, Sınıf Öğretmeni El Kitabı...  2010
  3  Özbakım Becerileri - Erken Çocukluk Dönemi...  2010
  4  İnve Motor El ve Göz Koordinasyonu, Alıştırma Kitabı...  2010
  5  Otizm ve Kaynaştırma Eğitimi, Rehber Öğretmen El Kitabı...  2010
  6  Sosyal Beceriler / 1. Temel sosyal beceriler...  2010
  7  Otizm ve kaynaştırma eğitimi, öğretmenler ve aileler için rehber...  2008
  8  Otistik çocuklar ve aileleri, aile eğitim programları, kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar...  2008
  9  Otistik ve zihinsel engelli ergen ve yetişkinler eğitim programı...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar ve Aile Çocuk ve Aile...  2018
  2  Aile Danışmanlığı Çocuk ve Aile...  2018
  3  THE EFFECTS OF AN INFORMATIVE-PSYCHOLOGICAL COUNSELING PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH AUTISM ON THE DEPRESSION AND SELF ESTEEM LEVELS OF PARENTSCURRENT DEBATES IN EDUCATION Volume 5...  2017
  4  ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLER VE AİLELERİ (Zihinsel Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Aile Özellikleri, Tutumlar ve Ailelere Sunulan Hizmet ve Destekler) ZİHİN ENGELLİLER VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR...  2017
  5  Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimleri öğrenme güçlükleri...  2012
  6  Özel Öğrenme Güçlüğünü Açıklayan Yaklaşımlar öğrenme güçlükleri...  2012
  7  Öğrenme Güçlükleri Gösteren Çocuklar için Etkinlik Örnekleri öğrenme güçlükleri...  2012
  8  türkiye'de özel eğitim hizmetleri engelli çocuklar...  2002
  9  yaygın gelişimsel bozukluklar engelli çocuklar...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Ben de Başarabilirim...  4/2014 - 4/2015
  2  Bende Başarabilirim...  4/2014 - 4/2015
  3  "Otizmle Dans Projesi"CFCU- Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi...  11/2013 - 11/2014
  4  Otizmle Dans / Dancing With Autism...  8/2013 - 11/2016
  5  Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması ve Ayrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi...  8/2012 - 2/2015
 • NO AD YIL
  1   T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Yarışması 3.'lük Ödülü...  2004
  2   T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Yarışması Mansiyon Ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2012- Kasım 2015
  2 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2012- Kasım 2012
  3 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  4 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Ocak 2012- Mayıs 2012
  5 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ocak 2012- Mayıs 2012
  6 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  7 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ocak 2009- Ocak 2012