Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA ÖZLEM EREN KUTSOYLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 in Liver Transplant Patients: A University Hospital Experience...  2023
  2  Is there a relationship between mortality rates and nutritional factors in Critical Ill Patients wit...  2023
  3  Leucocyte volume, conductivity, and scatter at presentation in COVID-19 patients...  2023
  4  Can Some Viral Respiratory Infections Observed Before the Pandemic Announcement Be Related to SARS-C...  2023
  5  Fungal colonization and infections in patients with COVID-19 in intensive care units: A real-life ex...  2022
  6  The Effect of the Pandemic on Antifungal Use: What Has Changed?...  2022
  7  Evaluation of SARS-CoV-2 antibody persistence and viral spread in stool: a long-term care experience...  2022
  8  Comparison of a novel antigen detection test with reverse transcription polymerase chain reaction as...  2022
  9  Mortality-associated factors of candidemia: a multi-center prospective cohort in Turkey...  2022
  10  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi: Türkiyenin Batısına Ait Çok Merkezli Nokta Prevelans Çalı...  2022
  11  COVID-19: vaccination vs. hospitalization...  2021
  12  Comparison of Clinical Characteristics and Prognostic Laboratory Findings of COVID-19 Patients by Ag...  2021
  13  Evaluation of Extensively Drug-Resistant Gram Negative Bacteremia among Solid-Organ Transplant Reci...  2021
  14  Risk Factors Associated with Mortality in Intensive Care COVID-19 Patients: the importance of chest ...  2021
  15  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  16  Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oranları...  2021
  17  Sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalık bilgi düzeyi ile anksiyete gelişimi arasındaki ilişkinin değ...  2021
  18  Possible radiologic renal signs of COVID-19....  2021
  19  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2021
  20  Correlation between Hepatitis C Virus Antibodies in Saliva and Serum: A Safe Method for Epidemiologi...  2020
  21  Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Fasyolyaz...  2020
  22  İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklarının v...  2019
  23  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  2019
  24  Topically applied 1% voriconazole induces dysplastic changes on the ocular surface: animal study...  2018
  25  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  26  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  27  Solunum Yolu Enfeksiyonları ile Bulaş ve Korunma: Tüberküloz...  2015
  28  evaluation of antibiotic resistance patterns of pseudomonas aeruginosa and acinetobacter spp. strain...  2009
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel... 13/03/2023 - 16/03/2023
  2  HIV ile yaşayan bireylerde kardiovasküler hastalık riskinin farkında mıyız?... 24/11/2022 - 27/11/2022
  3  COVID-19 Pandemisi öncesi 6 aylık dönemde gözlemlenen viral pnömonilerin pandemi deneyimleri do... 24/05/2022 - 28/05/2022
  4  Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Seftazidim-avibaktam Duyarlılığı Bir Üniversite ... 11/03/2022 - 11/03/2022
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarında standart koruma önlemlerine ilişk... 13/12/2021 - 18/12/2021
  6  Ralsitonia pickettii related outbreak associated with contaminated distilled water... 09/07/2021 - 12/07/2021
  7  Gargle and mouthwash can replace nasopharyngeal swab sampling when concentrated with a new method fo... 09/07/2021 - 12/07/2021
  8  Comparison of a novel antigen detection test with reverse transcription PCR (RT-PCR) assay for labor... 09/07/2021 - 12/07/2021
  9  Erişkinlerde Respiratuvar Sinsityal Virus (RSV) Enfeksiyonu... 28/05/2021 - 30/05/2021
  10  COVID-19. Türkiye'de Güncel Durum... 23/11/2020 - 25/11/2020
  11  MESANE KANSERİ HASTALARINDA İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ İLE COVİD-19 ENFEKSİYONU ARASINDAKİ ... 07/11/2020 - 15/11/2020
  12  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarındaki Etken Profili: Biz Neredeyiz?... 13/03/2019 - 16/03/2019
  13  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  14  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  15  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  16  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  17  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  18  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  19  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  20  Weil hastalığı Anamnez ve Erken Tedavinin Önemi. Bir Olgu Sunumu... 25/03/2017 -
  21  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  22  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  23  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  24  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  25  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  26  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  27  Correlation between Hepatitis C virus antibodies in saliva and serumk: a safe way for epidemiologica... 10/05/2014 - 13/05/2014
  28  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  29  Fungal infections in liver transplant recipients... 19/04/2008 - 21/04/2008
  30  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  31  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  32  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  33  antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the turkish community... 01/05/2004 - 04/04/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Enfektif Endokarditte Hayvan Modelleri Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri...  2020
  2  Diyabetik Ayak Enfekste Yarda Biyofilm Bir Kader mi?Diyabetik Ayak Problemleri, Enfeksiyonlar ve Charcot Nöropatisi-2020...  2020
  3  Mikobakterilerde Persistans ve İlaç Toleransı Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  4  Kemik Eklem Tüberkülozu Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Huzurevi sakin ve çalışanlarında SARS-CoV-2 antikor yanıtı, gaitada viral atılımının izlemi ve virüsun filogenetik analizinin değerlendirilmesi...  7/2020 - /
  2  Tükürükten Ayrıstırılan HCV Antikorları ile Serumdaki HCV-RNA Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi...  2/2008 - 1/2010
 • NO Görev
  1 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2022- Şubat 2024
  2 Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021- Nisan 2022