Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HATİCE ŞİMŞEK KESKİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2014
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü YAŞLI SAĞLIĞI  2016
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  The attitudes and experiences of surgical science academicians regarding the open peer review proces...  2022
  2  İzmir'de huzurevinde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve uyku süresinin düşmelerle ilişkisi ...  2022
  3  Melatonin prevents UVB-induced skin photoaging by inhibiting oxidative damage and MMP expression thr...  2022
  4  Frequency and risk factors of re-hospitalization in Geriatric Inpatient Wards: A Multicenter retrosp...  2022
  5  Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve obezite ilişkisinin belirlenmesi...  2021
  6  Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin yaş ayrımcılığına ilişkin tutumları ve ilişkili etmenler...  2021
  7  Unmet health and social care needs and associated factors among elderly people aged 80+ years in Bal...  2021
  8  Türkiye'de bir üniversite hastanesinde COVID-19 olgularının epidemiyolojik özellikleri...  2021
  9  Comparison of airway management withoutneuromuscular blockers in laparoscopicgynecological surgery...  2021
  10  The effect of amniotic membrane wrapping on colorectal anastomosis in rats undergoing pelvic radioth...  2020
  11  Prevalence of sarcopenia and related factors in community- dwelling elderly individuals...  2019
  12  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  13  Türkiye'deki Kamu Yönetimi öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara ilişkin tutumları...  2019
  14  Physicians' attitudes towards the elderly: Ageism in a university hospital in Turkey...  2019
  15  Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesitsel b...  2019
  16  Functional food knowledge and use in individuals with type 2 diabetes and the relevant factors...  2019
  17  The effect of healthy life approaches applied to families of children in preschool on obesity and he...  2019
  18  CA125, YKL 40, HE4 and Mesothelin: a new serum biomarker combination in discrimination of benign and...  2019
  19  Melatonin attenuates the detrimental effects of UVA'irradiation in human dermal fibroblasts by suppr...  2019
  20  Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based...  2018
  21  Medical students' risk perceptions on decreased attention, physical and social risks in using mobile...  2018
  22  Association of sarcopenia with depressive symptoms and functional status among ambulatory community-...  2018
  23  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçova...  2016
  24  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  25  Effect of follicular fluid oxidative stress on subsequent oocyte quality and embryo development...  2016
  26  Prevalence of anemia and malnutrition and their association in elderly nursing home residents...  2015
  27  İnkarsere karın duvarı fıtıklı hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2015
  28  Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?...  2015
  29  Bir üniversite hastanesine başvuran gebelerin doğum öncesi bakım için Aile Hekimliği hizmetlerini ku...  2015
  30  Kadın ve yaşlılık...  2015
  31  Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly:...  2014
  32  The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people livin...  2014
  33  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  34  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendirilmesi...  2014
  35  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  36  Obesity prevalence in the elderly and the association between obesity and cardiovascular risks...  2014
  37  Opinions on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  38  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  39  Prevalence of food insecurity and malnutrition, factors related to malnutrition in the elderly: A co...  2013
  40  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  41  Can the ratio of metastatic to examined lymph nodes (N ratio) be used as an independent prognostic f...  2013
  42  Belçika'da Halk Sağlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı: Sağlık reformları sürecindeki değişiklikler...  2013
  43  Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi...  2013
  44  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  45  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler...  2012
  46  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  47  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...  2012
  48  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  49  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  50  Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar...  2012
  51  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  52  Evaluation of cases with acute organophosphate pesticide poisoning presenting at a tertiary training...  2011
  53  Kene ve kene kaynaklı hastalıklara sağlık çalışanlarının yaklaşımları...  2011
  54  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme sağlığına etkisi: Türkiye örneği...  2011
  55  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın üreme sağlığı...  2011
  56  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı, kesi...  2010
  57  Management of health care waste in Izmir, Turkey...  2010
  58  Discrimination effectiveness of CK18 on cell death modes in colon cancer cells...  2010
  59  İzmir Kemalpaşa İlçesi'ndeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi...  2008
  60  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: How do prevalence and risk factor...  2008
  61  Türkiye'ye ilişkin yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi...  2008
  62  Sağlık emek göçünün hareket alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık...  2008
  63  Türkiye'de gıda güvenliği ve mevzuatı...  2007
  64  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  65  Belçika sağlık sistemi...  2007
  66  Kanser epidemiyolojisi...  2007
  67  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi...  2007
  68  Kentsel alanda sağlıkta dönüşüm...  2007
  69  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  70  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  71  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etk...  2006
  72  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  73  İzmir İli Uzundere Sağlık Ocağı Bölgesindeki gebelerde idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve tanı yöntem...  2006
  74  Birleşik Krallık'ta ulusal sağlık hizmetinin öyküsü...  2006
  75  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  76  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  77  Sağlıkta sosyal devlet hizmetinden piyasa ekonomisine...  2006
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildirimlerinin de...  2006
  79  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  80  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yöntemi kullanımı...  2006
  81  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer etmenlerin ...  2006
  82  İlkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığı ve etkileyen etmenler...  2006
  83  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler...  2006
  84  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etkileyen etmenle...  2006
  85  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  86  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve etkileyen etmenler...  2005
  87  Bekar kadınlar ve üreme sağlığı...  2004
  88  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  89  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  90  Anne sütü ile beslenme...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlerinde Kariyer Seçimleri ve Nedenlerinin ... 01/12/2022 - 04/12/2022
  2  İleri yaşın ileri bakım planları ve tıbbi ön direktiflere dair düşünceleri ve tutumları... 14/09/2022 - 18/09/2022
  3  Lise öğrencilerinin yaş ayrımcılığına ilişkin tutumları ve ilişkili etmenlerin belirlenme... 14/09/2022 - 18/09/2022
  4  Türkiye'de yaşlılarda 2008-2019 yılları arasında karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinim... 14/09/2022 - 18/09/2022
  5  Covid-19 pandemisinde yaşlı sağlığı... 17/05/2022 - 18/05/2022
  6  Evaluation of supervision systems by PhD students in Dokuz Eylul University Graduate School of Healt... 12/05/2022 - 14/05/2022
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarında standart koruma önlemlerine ilişk... 13/12/2021 - 18/12/2021
  8  Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencilerinde yeme farkındalığının beslenme durumu ve obezite ile ... 13/12/2021 - 18/12/2021
  9  Investigation of demographic characteristics of infertile Syrian refugee couples in a university hos... 11/11/2021 - 14/11/2021
  10  Subakromiyal ağrı sendromunda farklı germe egzersizleri içeren rehabilitasyon sonrasında ultras... 04/11/2021 - 07/11/2021
  11  65 yaş ve üstü bireylerin yaşam kalitesi, fonksiyonel bağımsızlık durumu ve ilşkili faktör... 13/12/2020 - 19/12/2020
  12  Tazelenme Üniversitesi Kampüsündeki 60 yaş ve üzeri bireylerde obezite varlığı, beden ağır... 29/09/2020 - 30/09/2020
  13  İzmir'de huzurevinde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesinin düşme varlığı ile ilişkisinin bel... 29/09/2020 - 30/09/2020
  14  Balıkesir kent merkezindeki 65 yaş ve üstü kişilerde sağlık okuryazarlığı ve ilişkili fak... 29/09/2020 - 30/09/2020
  15  Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü'ndeki 60 yaş ve üzeri bireylerde obezite varlığı ve iliş... 29/11/2019 - 30/11/2019
  16  Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  17  Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile obezite ilişkisinin belirlenmesi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  18  İzmir'in bazı ilçelerinde ortaokul öğrencilerinde akran eğitiminin tütün ürünleri ile ilgi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  19  Incidence and risk factors for short and long term readmission in the geriatrics ward: A multicentre... 24/04/2019 - 28/04/2019
  20  Seksen yaş ve üzeri yaşlılarda karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimi ve ilişkili etmen... 13/11/2018 - 17/11/2018
  21  İzmir Balçova'da yaşayan 80 yaş ve üzeri bireylerde düşme, düşme korkusu ve ilişkili etmen... 13/11/2018 - 17/11/2018
  22  İlkokul velilerine sağlık okuyazarlığı eğitimi: Bir girişimsel çalışma deneyimi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  23  Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  24  75 yaş ve üzeri yaşlıların sağlık ve sosyal durumları: Karaburun Sağlıklı Yaşlanma Proje... 21/03/2018 - 22/03/2018
  25  The frequency of short and long term readmissions in the geriatrics ward... 20/09/2017 - 22/09/2017
  26  Prevalance of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly... 20/09/2017 - 22/09/2017
  27  Determination of attitudes of participants in an advanced age symposium related to age discriminatio... 20/09/2017 - 22/09/2017
  28  Epitelial over kanseri ve benign over hastalığı ayırımında HE4 YKL40 Mezotelinve LYGDI belirte... 10/05/2017 - 12/05/2017
  29  Yaşlılarda istismar varlığı ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  30  Yaşlılarda devletin ihmali ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  31  Tip 2 Diyabetli bireylerin fonksiyonel gıdaları bilme, kullanma durumları ve ilişkili etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  32  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  33  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  34  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  35  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  36  Comparasion of laryngeal mask supreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in ... 28/05/2016 - 30/05/2016
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı çerçevesinde, afet ekibinin afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  38  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri... 13/04/2016 - 17/04/2016
  39  Okul öncesi dönemdeki çocukların ailelerine uygulanan sağlıklı yaşam girişimlerinin çocukt... 05/10/2015 - 09/10/2015
  40  Okul öncesi dönemdeki çocuklarda fazla ağırlıklı ya da obez olma sıklığı ve etkileyen etm... 05/10/2015 - 09/10/2015
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  42  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  43  Bir üniversite hastanesi izlemindeki gebelerin aile hekimliği hizmetlerini kullanma durumu... 20/10/2014 - 24/10/2014
  44  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  45  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  46  Tıp Fakültesi öğrencilerinde cep telefonu risk algısı ve ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  47  Prevalence of obesity and abdominal obesity among Turkish elderly living in an urban area... 23/06/2013 - 27/06/2013
  48  Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovasküler risklerle ilişkisi: Toplum tabanlı... 22/05/2013 - 26/05/2013
  49  Huzurevinde yaşayan yaşlılarda anemi, malnutrisyon varlığı ve anemi ile malnutrisyon ilişkisi... 22/05/2013 - 23/05/2013
  50  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler: T... 22/05/2013 - 23/05/2013
  51  Pelvik radyoterapi uygulanmış sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine sarılan amniyotik membra... 15/05/2013 - 19/05/2013
  52  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  53  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  54  Mide kanserinde prognozu belirleyen faktörler; metastatik lenf nodu sayısının çıkarılan topla... 20/11/2012 - 25/11/2012
  55  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey... 08/11/2012 - 10/11/2012
  56  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  57  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  58  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen etmenler... 28/09/2012 - 28/09/2012
  59  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  60  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  61  Kırsal bir alanda yaşlılarda ev koşullarının kazalar açısından değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  62  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  63  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  64  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  65  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  66  Acil Servise başvuran yaşlılarda anemi varlığı ve etkileyen etmenler... 25/05/2011 - 29/05/2011
  67  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  68  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  69  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  70  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 23/03/2011 - 24/03/2011
  71  Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  72  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  73  Yetmiş beş yaş ve üzeri yaşlılarda sosyoekonomik durumun süregen hastalık ve engellilik varl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  74  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  75  Karaburun'da Sağlıklı Yaşlanma Projesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  76  Sağlık çalışanlarının kene ve kene vektörlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri... 01/11/2009 - 07/11/2009
  77  Toplum Sağlığı Merkezleri'nin görevlerini yerine getirmedeki yeterliliğinin hekimler tarafınd... 15/10/2009 - 17/10/2009
  78  Postmenopozal kadınlarda serum homosistein ve CRP düzeylerinin kemik mineral dansitesi üzerine et... 01/10/2009 - 04/10/2009
  79  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi... 01/10/2009 - 04/10/2009
  80  Postmenapozal kadınlarda DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sülfat) düzeylerinin kemik mineral dansite... 01/10/2009 - 04/10/2009
  81  Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  82  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  83  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  84  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  85  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  86  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  87  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  88  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  89  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  90  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  91  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  92  Kolon kanser hücre hattında FOLFOX ve FOLFIRI kemoterapi kombinasyonlarının sitotoksik etkilerin... 24/02/2008 - 27/02/2008
  93  Folfox tedavisi alan kolon kanserli hastalarin tedaviye yanıtının izleminde Serum Sitokeratin 18 ... 24/02/2008 - 27/02/2008
  94  Poisoning with pesticides: Profile of cases admitted to Ataturk Research and Training Hospital's Int... 26/11/2007 - 29/12/2007
  95  Evaluation of environmental health in Izmir's Kemalpasa Country Primary Schools... 26/11/2007 - 29/11/2007
  96  İzmir Kemalpaşa İlçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlen... 23/10/2007 - 26/10/2007
  97  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran pestisit zehirlenme olgularının değer... 23/10/2007 - 26/10/2007
  98  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Servisine 2005-2006 yıllarınd... 23/10/2007 - 26/10/2007
  99  Türkiye'de kentlerde birinci basamak sağlık örgütlenmesi için model önerisi... 07/06/2007 - 08/06/2007
  100  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  101  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  102  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  103  Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine başvuran ilk kez Miyokard infaktüsü geçirmiş hastalar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  104  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgın inceleme kursunun değerlendirilmesi... 06/09/2006 - 08/06/2006
  105  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar... 07/06/2006 - 09/06/2006
  106  Yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  107  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  108  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  109  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  110  Balçova ve Güzelbahçe Sağlık Grup Başkanlıkları Bölgelerinde 2005 yılında yapılan halk e... 13/04/2006 - 14/04/2006
  111  Sağlık Ocağı Bölgesinde gebelerde idrar yolu enfeksiyonunu belirleme... 13/04/2006 - 14/04/2006
  112  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  113  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  114  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki... 22/09/2005 - 24/09/2005
  115  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  116  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  117  Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  118  The prevalence and determinants of urinary incontinence among women aged 50 and over in Derya Health... 21/08/2005 - 25/08/2005
  119  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  120  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  121  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı ayında yapılan 35 yaş ve üzeri doğumlar... 20/04/2005 - 23/04/2005
  122  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve etkileyen etmenler... 20/04/2005 - 23/04/2005
  123  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 19 yaş ve altı gebelikle... 20/04/2005 - 23/04/2005
  124  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  125  Konak Doğumevi'nde Ocak-Nisan 2002 tarihlerinde yapılan doğumlar ve bu doğumlarda risk faktörle... 08/12/2004 - 12/12/2004
  126  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte... 08/12/2004 - 12/12/2004
  127  Işıkkent Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığ... 08/12/2004 - 12/12/2004
  128  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  129  Cinsel yaşamı aktif olan bekar kadınların aile planlaması yöntem kullanımları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  130  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  131  Konak Doğumevinde Ocak- Nisan 2002'de gerçekleşen ileri yaş gebelikler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  132  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  133  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  134  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  135  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  136  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  137  Yaşlının fiziksel, finansal örselenmesi ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Eleştirel Makale Değerlendirme Temel Epidemiyoloji...  2022
  2  Toplum yaşlanmasıYaşlı Sağlığı ve Sorunları...  2021
  3  COVID-19 Pandemisinde Korumaya İlişkin Önlemler Ege 3. Yaş Üniversitesi Ders Kitabı 1...  2021
  4  COVID-19 Pandemisi Ege 3. Yaş Üniversitesi Ders Kitabı 1...  2021
  5  Kanser Korumasında Bütüncül YaklaşımKanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım...  2021
  6  İleri yaş kadınlar ve sağlık sorunlarıTürkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  7  Olağandışı durumlar ve yaşlı sağlığı: SARS-CoV-2 pandemisi örneğiSARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlılık...  2020
  8  Obezite Kontrolü Tarihsel Bakışla Türkiye'de Halk Sağlığı...  2018
  9  Kadın, Öğrenim, Sağlık İlişkisi: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Örneğindenden Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek...  2018
  10  Kadın, yaşlılık ve sağlık Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı...  2018
  11  Turkey Comparative Health Systems- A Global Perspective...  2017
  12  Sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, küreselleştirme Eğitim reformu için arayışlar...  2016
  13  Kronik Hastalıkların Kontrolü Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı...  2015
  14  Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiye değerlendirmeleri Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2014
  15  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: Varyans Çözümlemesi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2013
  16  Sağlıkta Eşitsizlikler ve Yaşlılık Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  17  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  18  Halk Sağlığı Uygulamaları ve Yaşlanma Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  19  Dezavantajlı Gruplar İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  20  Cinsel Koruma Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  21  Tıbbi Atıklar Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  22  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: varyans analizi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Balıkesir İlindeki Kentsel ve Yarı Kentsel İki Bölgede Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Kişilerde Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıkla İlişkili Davrenışlerın, Sağlık Durumunun, Fonksiyonel Durumun ve Yaşam Kalitesinin İlişkisi...  7/2019 - /
  2  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  3  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri...  10/2014 - 12/2015
  4  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  5  Sağlıklı Yaşlanma...  7/2009 - /
  6  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  7  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  8  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
 • NO AD YIL
  1  Bildiri Birincilik Ödülü...  2006
  2  En İyi Araştırma Birincilik Ödülü...  2006
  3  Yüksek Lisans Mezuniyet Birincilik Ödülü...  2004
  4  Bildiri ödülü...  2004
  5  En İyi Bildiri Ödülü...  2008
  6  En İyi Sözel Sunu Üçüncülük Ödülü...  2009
  7  En İyi Sözel Sunu Ödülü...  2009
  8  Bildiri Mansiyon Ödülü...  2008
  9  En İyi Poster Ödülü...  2011
  10  Doktora Mezunları İkinciliği...  2011
  11  Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2013
  12  Türkan Saylan Bilim Ödülü...  2015
  13  Sözlü Bildiri Jüri Özel Ödülü...  2016
  14  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2017
  15  Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
  16  Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülü Birinciliği...  2018
  17  ÖÇM Sosyal Sorumluluk Projesi, Üçüncülük Ödülü...  2018
  18  Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü...  2019
  19  Jüri Özel Ödülü...  2022
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2023- Eylül 2023
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor