Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. SERPİL ÖZMIHÇI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Bölümü  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Investigation of the development of purslane plant (Portulaca Oleracea L) under soil stress conditio...  2022
  2  Effects of rice husk particle size on biohydrogen production under solid state fermentation...  2019
  3  Fermentatif hidrojen üretiminin alpha-selüloz ile anaerobik çamur ve sığır gübresi karışımlarını kul...  2017
  4  Performance of batch solid state fermentation for hydrogen produciton using ground wheat residue...  2017
  5  Hydrogen gas production from cheese whey powder (CWP)solution by thermophilic dark fermentation...  2012
  6  Effect of inital bacteria concentration on hydrogen gas production from cheese whey powder solution ...  2012
  7  Biohydrogen Production from cheese whey powder CWP solution: Comparison of thermophilic and mesophil...  2012
  8  Thermophilic Dark Fermentation Of Acid Hydrolyzed Waste Ground Wheat For Hydrogen Gas Production...  2011
  9  Dark fermentative bio hydrogen production from waste wheat starch using co culture with periodic fee...  2011
  10  Comparison of Bio-hydrogen Production from Hydrolyzed Wheat Starch by Mesophilic and Thermophilic Da...  2010
  11  Bio-hydrogen Production by Photo-Fermentation of Dark Fermentation Effluent with Intermittent Feedin...  2010
  12  Effects of Dark/Light Bacteria Ratio on Bio-hydrogen Production by Combined Fed-Batch Fermentation o...  2010
  13  Fermentation of Cheese Whey Powder Solution to Ethanol in a Packed-Column Bioreactor: Effects of Fee...  2009
  14  Effects of Starch Loading Rate on Performance of Combined Fed-Batch Fermentation of Ground Wheat for...  2009
  15  Ethanol Production from Cheese Whey Powder Solution in a Packed Column Bioreactor at Different Hydra...  2008
  16  Effects of Feed Sugar Concentration on Continuous Ethanol Fermentation of Cheese Whey Powder Solutio...  2007
  17  Comparison of Yeast Strains for Batch Ethanol Fermentation of Cheese Whey Powder (CWP) Solution...  2007
  18  Ethanol Fermentation of Cheese Whey Powder Solution by Repeated Fed-Batch Operation...  2007
  19  Continuous Ethanol Fermentation of Cheese Whey Powder Solution: Effects of Hydraulic Residence Time...  2006
  20  Kinetics of Batch Ethanol Fermentation of Cheese-Whey Powder (CWP) Solution as Function of Substrate...  2006
  21  Utilization of Powdered Waste Sludge (PWS) for Removal of Textile Dyestuffs from Wastewater by Adsor...  2006
  22  Utilization of Cheese Whey Powder (CWP) for Ethanol Fermentations:Effects of Operating Parameters...  2005
  23  Comparison of Adsorption Performances of Powdered Activated Sludge and Powdered Activated Carbon for...  2004
  24  Biosorption Performance of Powdered Activated Sludge for Removal of Different Dyestuffs...  2004
  25  Batch Biological Treatment of Nitrogen Deficient Synthetic Wastewater using Azotobacter Supplemented...  2004
  26  Improved Biological Treatment of Nitrogen-Deficient Wastewater by Incorporation of N2-Fixing Bacteri...  2002
  27  Performance of Azotobacter Supplemented Activated Sludge in Biological Treatment of Nitrogen Deficie...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Ağır metaller ile kirletilmiş topraklarda yetişen semizotu bitkisinin fitoremediasyon potensiyel... 11/10/2023 - 13/10/2023
  2  METALS ACCUMULATION AND TRANSFER IN Portulaca oleracea L. SAMPLES AS EDIBLE WILD PLANTS IN AEGEAN RE... 18/10/2021 - 20/10/2021
  3  Evaluation of Biohydrogen Production in Waste Dry Fruits... 14/06/2021 - 16/06/2021
  4  İzmir'de Yenilenebilir (Temiz) Enerji... 18/12/2019 - 20/12/2019
  5  Tarımsal, Endüstriyel Kaynaklı Kirletilmiş Bir Model Atıksuda Mor Fototrofik Bakteriler ile Azo... 10/10/2019 - 12/10/2019
  6  C. Beijerinckii tarafından Bütanol Fermantasyonu ile Farklı Yiyecek Atıklarının Değerlendiril... 10/10/2019 - 12/10/2019
  7  RüzgarEnerji Santrallerinde ÇED Süreci... 29/11/2018 - 29/11/2018
  8  Optimization of co-culture ratio for biohyrogen production from rice husk under solid state fermenta... 01/09/2018 - 03/09/2018
  9  optimization of rice husk particle size on bio-hydrogen gas production using co-culture... 02/07/2018 - 05/07/2018
  10  Effects of rice husk particle size on biohydrogen production under solid state fermentation... 15/03/2018 - 18/03/2018
  11  Biohydrogen production from waste rice husk using co-culture... 15/03/2018 - 18/03/2018
  12  Investigation of bio hydrogen production potential in solid state fermentation... 16/11/2017 - 18/11/2017
  13  Evalution of rice husk for bio hydrogen production... 02/10/2017 - 04/10/2017
  14  Biohydrogen production with rice husk as substrate... 08/05/2017 - 10/05/2017
  15  Biohydrogen Production with C. intestinale in Lignocellulosic substrates... 15/03/2017 - 18/03/2017
  16  Biohydrogen production of ground wheat residue using solid substrate fermentation... 25/07/2016 - 27/07/2016
  17  LIGNOSELÜLOZIK HAMMADDENIN BIYOHIDROJEN ÜRETIMI IÇIN ASIT HIDROLIZI ÖN IŞLEMININ OPTIMIZASYONU... 21/12/2015 - 23/12/2015
  18  BioHydrogen Production From alpha-cellulose by Using a Co-culture of Clostridium Termitidis CT1112 a... 05/08/2013 - 07/08/2013
  19  Hydrogen production from ground wheat powder solution with solid state fermentation... 03/06/2012 - 07/06/2012
  20  Bio-hydrogen Production From Waste Ground Wheat by Continuous Dark Fermentation: Effects of Hydrauli... 16/06/2010 - 19/06/2010
  21  Buğday Atığından Kesikli Beslemeli İşletme ve Birleşik (Karanlık ve Aydınlık Faz) Fermanta... 15/10/2009 - 16/10/2009
  22  Ardışık Kesikli Sistemde Peynir Altı Tozundan Etanol Fermentasyonu... 28/10/2007 - 31/10/2007
  23  Sürekli Sistemde Peynir Altı Tozu ile Etanol Fermentasyonunda Alıkonma Süresinin Etkileri... 24/10/2007 - 27/10/2007
  24  Çevresel Koşulların Peynir Atıksuyu Tozundan Fermentasyonla Etanol üretimine etkileri... 31/08/2005 - 02/09/2005
  25  Arıtma Çamurunun Değişik Boyar Maddelerin Gideriminde Adsorban Olarak Değerlendirilmesi... 25/05/2005 - 27/05/2005
  26  Toz Aktif Çamurun Değişik Boyar Maddelerin Gideriminde Biyodorpsiyon Performansının Değerlendi... 13/10/2004 - 15/10/2004
  27  Arıtma Çamurlarının Boyar Madde Gideriminde Adsorban Olarak Değerlendirilmesi... 02/06/2004 - 04/06/2004
  28  Azot İçeriği Düşük Atıksuların Biyolojik Arıtma Veriminin Azotobacter Kullanımı ile Artı... 22/10/2003 - 24/10/2003
  29  Azot İçeriği Düşük Atıksuların Havadan Azot Bağlayan Bakteriler Yardımıyla Kesikli Sistem... 01/10/2003 - 04/10/2003
  30  Biological Treatment of Nitrogen Deficient Wastewaters by Using Nitrogen Fixing Bacteria... 10/10/2001 - 12/10/2001
  31  Pakmaya Arıtma Çıkış Suyunda Kimyasal Oksidasyonla Renk Arıtmı... 25/10/1999 - 26/10/1999
 • NO AD YIL
  1  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Kahramanmaraş Depreminden Sonra Hatay ve Elbistan Bölgesindeki Yüzey ve Yeraltı Suyu Kaynaklarındaki Hidrokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi...  4/2023 - 4/2025
  2  Küçük Menderes Bölgesindeki Kırsal Yerleşim Yerlerinde Atık Giderme Alışkanlıklarının Geçmişten Günümüze Karşılaştırılması...  1/2023 - /
  3  İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Toprak Sağlığı Araştırmaları Canlı Laboratuvarı (LivingLab)...  9/2022 - 9/2023
  4  Pazar Atıklarından ardışık biyohidrojen ve biyogaz üretimi...  4/2021 - 12/2021
  5  Atık meyveden ardışık biyoyakıt üretimi...  9/2021 - /
  6  MEYVE İŞLEME ENDUSTRİSİ ORGANİK ATIKLARINDAN KARANLIK FERMANTASYONLA BİYOBÜTANOL ÜRETİMİ...  3/2020 - 3/2021
  7  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  8  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  9  Lignoselülozik atıklardan katı faz fermantasyonu kullanarak biyo-hidrojen gazı üretimi...  12/2015 - 6/2018
  10  Modifiye edilmiş doğal malzemelerin arsenik adsorpsiyon veriminin araştırılması...  10/2013 - 10/2015
  11  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (biyokütle) Biyo-hidrojen Üretimi Proje No: 105 M 296; 2006-2009...  1/2006 - 10/2009
  12  Gıda Sanayi Atıksularından Ticari Kimyasal Üretimi: Peynir atıksuyundan fermentasyonla etanol üretimi. No:2005K120360; 2003-2006...  1/2005 - 12/2005
  13  Gıda Sanayi atıksularından ticari kimyasal üretimi...  1/2004 - 1/2006
  14  Utilization of nitrogen fixing organisms in biological treatment of nitrogen deficient wastewaters. Proje No: 0922.01.01.38...  1/2000 - 1/2002
 • NO AD YIL
  1  Fen Bilimleri Enstitüsü Onur Belgesi...  2009
  2  BURS...  1999
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi  1999
  2  TUBİTAK- BİDEB 2219 YURT DIŞI DOKTORA SONRASI BURS PROGRAMI  2011
  3  University of Manitoba  2012
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2022-Devam ediyor
  3 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  4 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2022-Devam ediyor
  5 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  6 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  7 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2015- Şubat 2018