En

PROF.DR. YUSUF GÜMÜŞ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  1998
  Yüksek Lisans  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  2008
  Doçent  Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Muhasebe  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Sektörünün Maliyet ve Karlılık Analizi: Türkiye Örneği...  2018
  2  Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği...  2017
  3  Evaluating Financial Performance with Grey Relational Analysis: An Application of Manufacturing Comp...  2017
  4  Bilanço ve Gelir Tablolarının Topsis Yöntemi İle Analizi: Borsa İstanbul Uygulaması...  2017
  5  The application of data mining techniques in manipulated financial statement classification: The cas...  2017
  6  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kabulünde Milli Kültürün Etkisi: Afro - Avrasya Ülke...  2016
  7  The Relationship Between Corporate Governance and Stock Returns...  2016
  8  The Comparison of Accounting Standards and Turkish Tax Procedure Law: An Income Statement Applicatio...  2012
  9  Where is Turkey? Determination of Turkey's Investor Protection Position in the World....  2012
  10  The Impact of Using E-Business Technologies on Organizational Collaboration and Performance in Suppl...  2012
  11  Data Envelopment Analysis: An Augmented Method for the Analysis of Firm Performance...  2011
  12  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Firmaların İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları ...  2011
  13  A Survey on Determination of Accounting Department Student's Rationalization Tendency...  2011
  14  Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı Davranışlara İlişkin Algı Anali...  2010
  15  Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Karı İle Olan İlişkisi...  2009
  16  Lojistik Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Üretim İşlet...  2007
  17  Finansal Hizmetler Sektöründe Finansal Olmayan Performans Ölçümlemesi: Japon Bankaları Örneği....  2006
 • NO AD TARİH
  1  Yörük - Türkmen Derneklerinin Kaynak Yaratma Sorunları, Kurumsallaşma ve Çözüm Önerileri... 11/01/2019 - 13/01/2019
  2  TURKISH TRAVEL AND TOURISM SECTOR's PLACE IN THE WORLD: TODAY AND THE FUTURE... 27/04/2018 - 29/04/2018
  3  Effect on Internal Audit of Culture: An Application for Participation Banks... 19/10/2017 - 21/10/2017
  4  Forecasting The Parity Among Currencies: Case of Turkey... 17/04/2017 - 20/04/2017
  5  Türk ve Kazak Bankalarının Finansal Performansı ve Kurumsal Yönetim İlişkisi... 12/10/2016 - 15/10/2016
  6  The Effect of National Culture on Acceptance of International Financial Reporting Standarts: an Impl... 12/10/2016 - 15/10/2016
  7  Where is Turkey? Determination of Investor Protection Position in the World... 20/10/2011 - 22/10/2011
  8  İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamaları Kapsamında Yönetim Muhasebecilerinin Değ... 05/05/2011 - 07/05/2011
  9  A Survey on Determination of Accounting Department Students? Rationalization Tendency Regarding with... 15/09/2010 - 18/09/2010
  10  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Muhasebe Standartları (Kobimus), Stoklar - Mad... 18/11/2009 - 21/11/2009
  11  İşletmelerin İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları Bilgilendirme Üzerine Bir İnceleme... 24/09/2009 - 25/09/2009
  12  Teknolojik Gelişmeler ve Ürün Yaşam Dönemi Maliyetleme Yaklaşımı... 22/06/2006 - 25/06/2006
  13  Global Rekabet Ortamında Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar... 12/05/2006 - 13/05/2006
  14  Alternating Paradigm of Accounting Education In The Process Of Eu Deliberation And Turkey Applicatio... 16/03/2006 - 18/03/2006
 • NO AD YIL
  1  Lojistik Maliyetleri ve Raporlama...  2020
  2  Lojistik Faaliyetler ve Maliyetler...  2012
  3  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Maliyet Muhasebesi...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lojistik Maliyetlerin Planlanması ve Bütçeleme Lojistik Maliyetleri ve Raporlama...  2020
  2  Lojistik Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Lojistik Maliyetleri ve Raporlama...  2020
  3  Tersine Lojistik Faaliyetlerin Maliyetler ve Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi Lojistik Maliyetleri ve Raporlama...  2020
  4  Maliyetler ve Bütçeleme Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları İçin Klavuz....  2019
  5  Herding Behaviour in Cryptocurrency Market: CSSD and CSAD AnalysisBlockchain Economics and Financial Market Innovation...  2019
  6  Liquidity Position and Working Capital Adequacy of Companies in Turkey: Outlook from Industry Financial Statements Global Business Strategies in Crisis...  2017
  7  Sağlık Kurumlarında Maliyet Giderlerinin Dağıtımı Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi...  2013
  8  Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi...  2013
  9  Lojistik, Kar ve Değer Zinciri Lojistik Maliyet Analizi...  2013
  10  Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı ve Stratejik Maliyet Yönetimi Lojistik Maliyet Analizi...  2013
  11  Lojistik Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Hesaplanması Lojistik Maliyet Analizi...  2013
  12  Lojistik Maliyetlerinin Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi Lojistik Maliyet Analizi...  2013
  13  Sağlık Kurumlarında Fiyatlandırma Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi...  2013
  14  Lojistik Faaliyetler ve Rekabet Stratejisi Lojistik Maliyet Analizi...  2013
  15  Lojistik Maliyet Kavramı ve Lojistik Maliyet Unsurları Lojistik Maliyet Analizi...  2013
 • NO AD YIL
  1  Forecasting The Parity Among Currencies: Case of Turkey...  2017
  2  The Effect of National Culture on Acceptance of International Financial Reporting Standarts: an Impl...  2016
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2020-Devam ediyor
  2 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Temmuz 2020-Devam ediyor
  3 Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2020-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  5 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2020
  6 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ağustos 2017- Aralık 2018
  7 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2017- Aralık 2018
  8 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Mayıs 2019
  9 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017- Şubat 2020
  10 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Şubat 2020
  11 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2016- Ağustos 2017
  12 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2016- Temmuz 2016
  13 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2014- Kasım 2017
  14 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  15 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  16 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2013- Ağustos 2014