En

DR. TAHİR MALLI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI MADEN İŞLETMESİ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletmesi  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Maden İşletme  2013
 • NO AD YIL
  1  Truck Selection with the Fuzzy-WSM Method in Transportation Systems of Open Pit Mines...  2021
  2  An Optimization Approach for Panel Dimension Design in Underground Coal Mines...  2019
  3  Linyit Kömürü İşletmelerinde Havalandırma Planlamasına Alternatif Çözümler...  2018
  4  Evaluation of Dump Site Reclamation Techniques in Western Turkey Coal Mines...  2018
  5  Numerical Analysis of Underground Space and Pillar Design in Metalliferous Mine...  2017
  6  Açık İşletmelerde Bantlı Konveyör Nakliye Sisteminin Değişen Kapasite ve Taşıma Mesafesine Bağlı Eko...  2017
  7  Maden Maliyet Yazılımı Kullanılarak Açık İşletme Planlamasında Nihai İşletme Derinliği Optimizasyonu...  2017
  8  The performance prediction of roadheaders with response surface analysis for underground metal mine...  2017
  9  Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Fuzzy Goal Programming for Selec...  2015
  10  Maden Maliyet Optimizasyonu Yazılım Programı...  2015
  11  Determination of Optimum Production Capacity and Mine Life Considering Net Present Value in Open Pit...  2015
  12  Yeraltı Mermer İşletmelerinde Oda Topuk Yöntem Parametrelerinin Belirlenmesi...  2014
  13  Yeraltı Kömür İşletmelerinde Gaz İzleme ve Erken Uyarı SistemTeknolojisinin İş Kazalarının Önlenmesi...  2014
  14  Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and TOPSIS Approaches...  2013
  15  The Determination of Reclamation Parameters and Cost Analysis in Mining Sites...  2012
  16  Selection of Ore Transport System for a Metalliferous Underground Mine...  2012
  17  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Lastik Tekerlekli Yükleyicilerin Teknik ve Ekonomik Performa...  2007
  18  Truck-shovel optimization accounting for cost, safety, and operational practice...  2005
  19  Economical Evaluation of Optimum Bench Height in Quarries...  2005
  20  Yeraltı Mermer Üretimi İçin Örnek Oda-Topuk Dizaynı...  2004
  21  Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Kazı Kapasitelerine Bağlı Hidrolik Kırıcı & Delme-Patlatma Maliyet Analizi: Proje Örneği... 24/10/2019 - 25/10/2019
  2  Açık İşletme Nakliye Sistemlerinde Bant Konveyörlerin Teknik ve Ekonomik Analizi: Agrega İşle... 23/10/2019 - 26/10/2019
  3  Uzunayak Madenciliğinde Tavan Göçük Risklerinin Değerlendirilmesi... 03/10/2018 - 05/10/2018
  4  Mermer Ocağı İşletme Planlamasında Üretim Kapasitesinin Birim Maliyete Etkisinin Araştırılm... 13/12/2017 - 15/12/2017
  5  Açık İşletmelerde Kamyon Kazaları ve Risk Değerlendirmesi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  6  Açık İşletme Nakliyesinde Kapasite ve Mesafenin Birim Taşıma Maliyetlerine Etkisinin Araştır... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Açık Linyit İşletmelerinde İç Döküm Sahalarının Optimal Alan Kullanım Planlaması ve Rek... 27/09/2017 - 29/09/2017
  8  Maden İşletme Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım: Optimum Geçiş Derinliği... 11/04/2017 - 14/04/2017
  9  Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Termal Davranış Performanslarının Belirlenmesi... 11/04/2017 - 14/04/2017
  10  Risk Management in Mining Project... 08/07/2016 - 09/07/2016
  11  Application of NPV method in mining investment projects... 08/07/2016 - 09/07/2016
  12  Agrega İşletmelerinin Üretim Planlamasında Net Bugünkü Değer (NBD) Yöntemiyle Optimum Kapasi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  13  Mermer Ocak Planlamasında Blok Verimliliğinin Maliyetlere Etkisinin Araştırılması... 14/05/2015 - 15/05/2015
  14  Optimum Yeraltı İşletme Kapasitesinin Belirlenmesinde Net Bugünkü Değer Yöntemi... 14/04/2015 - 17/04/2015
  15  Size Reduction and Classification Circuit Simulation of a Coal Preparation Plant... 15/10/2014 - 17/10/2014
  16  Net Bugünkü Değer Yöntemi ile Makine Ekipman Seçimi... 23/05/2013 - 24/05/2013
  17  Açık Maden İşletmeciliği Nakliyesinde Kuyruk Modeli ile Verimlilik Analizi... 16/04/2013 - 19/04/2013
  18  Linyit Açık İşletme Madenciliğinde Reklamasyon ve Rehabilitasyon Uygulamalarının Teknik ve Ek... 02/06/2011 - 03/06/2011
  19  Açık İşletmelerde Dinamik Kamyon Atama & İzleme Sistemi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  20  Açık Ocak Madenciliğinde Makina-Ekipman Performansının İşletme Maliyetine Etkisi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  21  Mermer İşletmeciliğinde Değişken Ocak Üretim Kapasitelerine Göre Optimal Yükleyici Seçimi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  22  Küçük Ölçekli Madencilikte Tekerlekli Yükleyiciler için Ekonomik Taşıma Mesafesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
  23  Soma-Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
 • NO AD YIL
  1  Madenciliğe Giriş 3.Baskı...  2015
  2  Madenciliğe Girişi 2. Baskı...  2011
  3  Madenciliğe Giriş...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Soma Eynez Yeraltı Ocağı Ramble Malzemesi Tasarımı ve Geliştirilmesi...  10/2018 - 3/2019
  2  Maden Sahalarının Planlanması ve Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesinde 3 Boyutlu Madencilik Yazılımı Kullanımı...  9/2014 - 8/2018
  3  ETİ BAKIR A.Ş.İR-2338 Ruhsat Numaralı IV Grup Maden (Volfram) Sahasınının Rezerv ve Volfram Üretim Yöntemine Yönelik Değerlendirme Raporu...  9/2012 - 11/2012
  4  Çimentaş Türk A.Ş. Kalker Ocakları Patlatma Dizaynı...  1/2005 - 4/2005
  5  Batıçim A.Ş. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkileri...  3/2005 - 5/2005
  6  Özdoğu LTd. Şti. Eynez Açık İşletmesi 10 Nolu Pano Dekapaj Nakliyesi Fizibilite Edütü...  1/2004 - 6/2004
  7  Madencilikte GPS Uygulamaları ve GPS Tabanlı Madencilik Sistemleri...  6/2003 - 5/2006
  8  Zetaş A.Ş.'ne Ait Fore Kazık Şantiyesinde Oluşan Yer Titreşimlerinin Araştırılması...  10/2002 - 11/2002
  9  Batısöke T.A.Ş. Maliye Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  10  Batısöke T.A.Ş. Cankurtaran Kalker Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  11  Batısöke T.A.Ş. Fevzipaşa Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
 • NO AD YIL
  1  Madencilik Sektörü Özel Teşvik ödülü...  2013