En

DOÇ.DR. NESLİHAN GÜNÜŞEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
 • NO AD YIL
  1  The Lived Experiences of the Partners of Breast Cancer Survivors: Psychosocial Difficulties and Chan...  2022
  2  The effect of a nurse led intervention program on compassion fatigue, burnout, compassion satisfacti...  2022
  3  Effect of a nurse?led intervention program on the physical health and quality of life of individuals...  2021
  4  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2021
  5  The Effect of Psychological Empowerment Program on Manager Nurses on Distress and Professional Quali...  2021
  6  The predictive role of nursing students' individual characteristics and psychological resilience in ...  2021
  7  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  8  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2020
  9  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Ruhsa...  2020
  10  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü...  2020
  11  Experiences of individuals with severe mental illnesses about physical health services: A qualitativ...  2020
  12  Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epi...  2020
  13  Stressors and Coping Methods of Turkish Adolescents With High and Low Risk of Depression: A Qualitat...  2020
  14  Sexuality in Muslim Women With Gynecological Cancer...  2020
  15  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2019
  16  Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenlerin Y...  2019
  17  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  18  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  19  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşire...  2019
  20  Effect of a nurse?led intervention programme on professional quality of life and post?traumatic grow...  2018
  21  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  22  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  23  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  24  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  25  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  26  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  27  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  28  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  29  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  30  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  31  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2016
  32  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  33  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  34  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2016
  35  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2015
  36  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentilerinin İ...  2015
  37  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  38  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  39  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  40  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  41  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  42  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  43  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  44  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  45  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  46  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İlişki...  2011
  47  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  48  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür ...  2010
  49  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  50  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  51  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: Intent...  2009
  52  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörlerin ince...  2008
  53  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelen...  2005
  54  Bakımevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Onkoloji Hemşirelerinin Öz-Şefkat ve Şefkatli Bakım Deneyimleri: Kalitatif Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  2  Türkiye'de Okul Temelli Depresyon Önleme Programına Katılan Ergenlerin Deneyimleri: Nitel Bir Ç... 20/10/2021 - 23/10/2021
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Özellikleri ve Psikolojik Dayanıklılığının Ruhsal Hasta... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  5  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  6  Kemoterapi Alan Hematolojik Kanser Hastası ve Bakım Verenlerinin Algıladıkları Ortak Bakım Ger... 19/12/2019 - 21/12/2019
  7  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  8  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epide... 20/11/2018 - 23/11/2018
  9  Depresyon Riski Yüksek Olan Ergenler İle Düşük Olan Ergenlerin Stresörleri Ve Başetme Yöntem... 20/11/2018 - 23/11/2018
  10  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2019
  11  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  12  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  13  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  14  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  15  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  16  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  17  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  18  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  19  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  20  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  21  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  22  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  23  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  24  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  25  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  26  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  27  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  28  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  29  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  30  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  31  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  32  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  33  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  34  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  35  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  36  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  37  Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri... 05/03/2005 - 09/03/2005
  38  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  39  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  40  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme programının fiziksel sağlığa ve yaşam kalitesine etkisi....  4/2018 - 10/2019
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award ...  2009
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2021-Devam ediyor
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2019-Devam ediyor
  3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  4 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2015- Şubat 2016
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2015- Mayıs 2015
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015