Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NESLİHAN GÜNÜŞEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  Senior Baccalaureate Nursing Students? Experiences of Self-Compassion: A Qualitative Descriptive Stu...  2023
  2  Experiences of Common Unmet Psychosocial Care Needs of Hospitalized Individual with Hematological Ca...  2023
  3  'Endless Vicious Circle . . . ? Psychosocial Difficulties and Needs of Nurses Working in the Emergen...  2022
  4  The Lived Experiences of the Partners of Breast Cancer Survivors: Psychosocial Difficulties and Chan...  2022
  5  The effect of a nurse led intervention program on compassion fatigue, burnout, compassion satisfacti...  2022
  6  Experiences of oncology nurses regarding self-compassion and compassionate care: A qualitative study...  2022
  7  Stressors and Coping Methods of Turkish Adolescents With High and Low Risk of Depression: A Qualitat...  2021
  8  Effect of a nurse-led intervention program on the physical health and quality of life of individuals...  2021
  9  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2021
  10  The Effect of Psychological Empowerment Program on Manager Nurses on Distress and Professional Quali...  2021
  11  Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılığının Merhamet Yorgunluğu, Tükenmişlik ve Merhamet Memnuniyetini ...  2021
  12  The predictive role of nursing students' individual characteristics and psychological resilience in ...  2021
  13  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  14  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2020
  15  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü...  2020
  16  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Ruhsa...  2020
  17  Experiences of individuals with severe mental illnesses about physical health services: A qualitativ...  2020
  18  Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epi...  2020
  19  Sexuality in Muslim Women With Gynecological Cancer...  2020
  20  Secondary Traumatic Stress Experiences of Nurses Caring for Cancer Patients...  2019
  21  Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenlerin Y...  2019
  22  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  23  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  24  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşire...  2019
  25  Effect of a nurse-led intervention programme on professional quality of life and post-traumatic grow...  2018
  26  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  27  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  28  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  29  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  30  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  31  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  32  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  33  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  34  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  35  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  36  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  37  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentilerinin İ...  2015
  38  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  39  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  40  Predictor Effect of Locus of Control (LOC) on Self-care Activities and Metabolic Control in Individu...  2014
  41  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2014
  42  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  43  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  44  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  45  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2014
  46  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2014
  47  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  48  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  49  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  50  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  51  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İlişki...  2011
  52  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  53  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür ...  2010
  54  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  55  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  56  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: Intent...  2009
  57  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörlerin ince...  2008
  58  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelen...  2005
  59  Bakımevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Lisans Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Şefkat Deneyimleri: Tanımlayıcı Kalitatif Ç... 21/10/2022 - 22/11/2022
  2  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YAŞANTISAL KAÇINMA, DEĞERLER VE DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA EYLEME ... 21/04/2022 - 23/04/2022
  3  DIYABET TANILI BIREYLERIN BILIŞSEL DUYGU DÜZENLEME STRATEJILERI İLE PSIKOSOSYAL ÖZ-YETERLILIK D... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  Onkoloji Hemşirelerinin Öz-Şefkat ve Şefkatli Bakım Deneyimleri: Kalitatif bir Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Özellikleri ve Psikolojik Dayanıklılığının Ruhsal Hasta... 20/10/2021 - 23/10/2021
  6  Türkiye'de Okul Temelli Depresyon Önleme Programına Katılan Ergenlerin Deneyimleri: Nitel Bir Ç... 20/10/2021 - 23/10/2021
  7  DEPRESYON RİSKİ TAŞIYAN ERGENLERE UYGULANAN 'sTRES İLE BAŞ ETME PROGRAMI'nın DEPRESYON VE ANKS... 20/10/2021 - 23/10/2021
  8  KRONIK PSIKIYATRI HASTALARININ FIZIKSEL SAĞLIK HIZMETLERINE YÖNELIK DENEYIMLERI... 20/10/2021 - 23/10/2021
  9  HEMŞIRE LIDERLIĞINDE YÜRÜTÜLEN MÜDAHALE PROGRAMININ HEMŞIRELERDE EŞDUYUM YORGUNLUĞU, TÜKEN... 20/10/2021 - 23/10/2021
  10  KRONIK RUHSAL HASTALIĞI OLAN BIREYLERE HEMŞIRE LIDERLIĞINDE UYGULANAN PROGRAMIN HASTALARIN FIZIKS... 20/10/2021 - 23/10/2021
  11  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  12  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  13  Depresyon Riski Yüksek Olan Ergenler İle Düşük Olan Ergenlerin Stresörleri Ve Başetme Yöntem... 20/11/2018 - 23/11/2018
  14  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epide... 20/11/2018 - 23/11/2018
  15  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN UYGULANAN AKRAN EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER... 20/11/2018 - 23/11/2018
  16  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2018
  17  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  18  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  19  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  20  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  21  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  22  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  23  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  24  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  25  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  26  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  27  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  28  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  29  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  30  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  31  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  32  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  33  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  34  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  35  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  36  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  37  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  38  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  39  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  40  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  41  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  42  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  43  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  44  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  45  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  46  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı 500 soru 500 yanıt Psikiyatri Hemşireliği...  2021
  2  Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı Psikiyatri Hemşireliği Akıl notları...  2020
  3  Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı Psikiyatri Hemşireliği Akıl notları...  2020
  4  Tedavi Edici İlişki Hemşirelikte İletişim...  2019
  5  Ekip İçi İletişim Hemşirelikte İletişim...  2019
  6  Terminal Hastalıklı Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?Çocuklarda Palyatif Bakım: Terminal Dönemde Çocuk ve Aileye Yaklaşım...  2018
  7  Evde Hasta ve Bakımverenlerin Psikososyal Bakımı Evde Bakım...  2017
  8  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme programının fiziksel sağlığa ve yaşam kalitesine etkisi....  4/2018 - 10/2019
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  Sözel bildiri birincilik ödülü...  2018
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
  3  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award...  2009
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ocak 2023-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2022-Devam ediyor
  4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2021- Şubat 2024
  5 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2019- Kasım 2022
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  7 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2015- Şubat 2016
  8 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2015- Mayıs 2015
  9 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015