Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  Bir Üniversite Hastanesinde armA 16S rRNA Metilaz Geninin Yayılımı ve Hızlı Duyarlılık Test Sistemle...  2022
  2  West Nile Virus Seroprevalence in Manisa Province: A Population-based Study...  2022
  3  Manisa ili hepatit A seronegatifliği ve sosyal belirleyicilerle ilişkisi, 2014...  2019
  4  Kahverengi Pigment Üreten Acinetobacter baumannii ile Enfekte Bir Hastanın Olgu Sunumu...  2018
  5  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  6  Hepatitis B Seroprevalence and the Relationship Between Being Hepatitis B Vaccinated and Infected wi...  2018
  7  Hücre İçermeyen Boğmaca Aşı Uygulamasının Altıncı Yılında Türkiye'nin Manisa İlindeki Pertussis Toks...  2018
  8  Seroprevalence and social determinants of varicella in Turkey...  2018
  9  Determination of a Sample-to-Cutoff Ratio to Predict True-Positivity in Blood Donor Samples Screened...  2018
  10  EBV serolojik tanısında atipik profil sorunu...  2017
  11  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  12  Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştırılması...  2016
  13  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılması...  2015
  14  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  15  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi...  2011
  16  Hepatit B aşılı kişilerden gereksiz test istekleri...  2010
  17  Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim "Immunassay" Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilm...  2010
  18  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  19  Macrolide resistance determinants in erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae in Turkey....  2008
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 2003-2006 yıllarında üretilen Haemophilus influenzae Suşlarını...  2007
  21  Comparison of three differential media for the presumtive identification of yeasts...  2005
  22  Application of hepatitis serology testing algorithms to assess inappropriate laboratory utilization...  2004
  23  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir mi?...  2003
  24  The efficacy of monodose varicella vaccine in pediatric cancer patients...  2002
  25  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin...  2000
  26  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda Hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerlendirilme...  2000
  27  Üç ayrı HIV tarama testinin sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Seftazidim-avibaktam Duyarlılığı Bir Üniversite ... 11/03/2022 - 11/03/2022
  2  Manisa İli'nde Batı Nil Virüsü Seroprevalansı... 20/10/2021 - 24/10/2021
  3  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE KARBAPENEM DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ İZOLATLAR... 28/10/2019 - 01/11/2019
  4  Kırklareli Bölgesindeki Kemiricilerde Flebovirüs, Flavivirüs ve Alfavirüs Etkenlerinin Varlığ... 28/10/2019 - 01/11/2019
  5  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  6  Hasta yatışından 4 gün sonra rutin dışkı kültürü istenebilmeli mi?... 08/11/2017 - 12/11/2017
  7  Kahverengi pigment üreten Acinetobacter baumannii ile enfekte bir hastanın olgu sunumu... 16/11/2016 - 20/11/2016
  8  EBV Serolojik Tanısında Atipik Profil Sorunu... 16/10/2016 - 20/10/2016
  9  HIV ile Enfekte Olgu Sayımız Artıyor mu?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  10  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  11  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  12  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  13  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  14  Solid organ nakli alıcılarında CMV antijenemi ve CMV-DNA PCR verilerinin karşılaştırılması... 04/06/2014 - 07/06/2014
  15  Sifiliz tanısında kemilüminesan yönteminin performans değerlendirmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  16  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi... 12/11/2011 - 16/11/2011
  17  The efficacy of low-dose valganciclovir prophylaxis for cytomegalovirus infection in renal transplan... 07/05/2011 - 10/05/2011
  18  Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Sifiliz seropozitiflik oranları ve HBsAg, anti-HCV po... 01/04/2010 - 04/04/2010
  19  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  20  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  21  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  22  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  23  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  24  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  25  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde H. pylori IgG Seropozitifliğinin Saptanması... 12/09/2006 - 16/09/2006
  27  Helicobacter pylori IgG Antibody Positivity at Dokuz Eylül University Hospital, Turkey... 07/09/2006 - 09/09/2006
  28  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  29  Viral hepatit serolojisinde gereksiz test tekrarı... 13/09/2005 - 17/09/2005
  30  Hepatit B aşı anamnezi tasarruf sağlayabilir mi?... 13/09/2005 - 17/09/2005
  31  Tek başına anti-HBc pozitifliği ile düşük düzey anti-HBs'nin ilişkisi... 13/09/2005 - 17/09/2005
  32  Preoperatif Dönemdeki Hastalarda HBsAg, HIV-1/2, Anti-HCV ve RPR Pozitiflik Oranları... 13/09/2005 - 17/09/2005
  33  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  34  Rubellaya özgül IgM ve IgG tipi antikorların saptanmasında iki farklı ticari kitin performansı... 19/09/2004 - 23/09/2004
  35  Karadeniz ve Ege bölgesi kemiricilerinde Hanta virus ve diğer Robovirusların antikor pozitifliği... 19/09/2004 - 23/09/2004
  36  Sitomegalovirusa (CMV) özgül IgM, IgG tipi antikorların ve IgG avidite indeksinin saptanmasında ... 19/09/2004 - 23/09/2004
  37  Evaluation of isolated anti-HBc or anti-HBc and anti-HBe positivity.... 05/09/2004 - 09/09/2004
  38  Hepatit serolojisi tanı algoritmi ile uygunsuz laboratuvar kullanımının değerlendirilmesi... 21/09/2003 - 25/11/2005
  39  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  40  Comparison of three differential media for the presumptive identification of yeasts.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  41  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle... 02/12/1999 - 05/12/1999
  42  DEÜ Hastanesine başvuran kan dönorlerinde sifilis seroprevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  43  Üç ayrı HIV tarama testi sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  3  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DEÜ-TÜSEB Covid-19 Tanı Laboratuvarı Yapılandırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid19 Pandemi Yönetimi...  2021
  2  Virus Enfeksiyonları, Poks viruslar Enfeksiyon HAstalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar...  2017
  3  Kalite Sisteminde Belgeler Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Manisa ilinde Batı Nil virus Seroprevalansı...  4/2019 - 4/2020
  2  Kırklareli bölgesindeki kemiricilerde Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus etkenlerinin varlığının ve dağılımının araştırılması...  11/2018 - 8/2019
  3  Manisa ilinde Hepatit B seroprevalansı ve sosyal belirleyicilerle ilişkisi...  1/2015 - 1/2017
  4  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
 • NO AD YIL
  1  Özel Jüri Ödülü...  2005
  2  Poster Sunum 2.liği...  2005
 • NO Görev
  1 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Mayıs 2024