En

DOÇ.DR. TÜRKAN UYMAZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı  2017
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Müzik  2019
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  TÜRK MÛSİKÎSİ SAHASINDA ŞABÂNÎ MÜNTESİBİ VE ŞABÂNÎLİK İLE BAĞI OLAN MÛSİKÎŞİNÂSLAR...  2019
  2  GERÇEK SANATKARLAR YETİŞTİRMEDE, BUGÜNKÜ KONSERVATUARLAR İLE GELENEKTEKİ TEKKE EĞİTİMİ SİSTEMLERİNİ ...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Halveti Pir Şaban-ı Veli Yolunda Saz Şairleri Aşıklar... 27/04/2019 - 27/04/2019
  2  Rakım Elkutlu... 16/05/2015 - 16/05/2015
  3  şa'bani musikişinaslar... 02/05/2015 - 02/05/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Halvetilerin Meşhur Zakirbaşıları Baküden Balkanlara Halvetilik III...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Aşk u Muhabbet, Radyo Programı...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Rabbim yâdı ulu yâddır,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik ...  01/01/2016
  2  Kürdi Makamında İlahi "Saliklerin Yoldaşı",5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda ...  04/12/2015
  3  Zikr-i Hak'ta Hu'ya girmek isteyen,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, ele...  04/12/2014
  4  Anadolu Evliyaları 3 (BİR) Sunullah Gaybi İlahileri,Stüdyo ya da konser CD'si kayıt/mix/masteri...  23/08/2012
  5  Uşşak Karçe "Her nakış her zerre",5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği,...  01/01/2012
  6  Rüya İçinde Rüya,Karma dinleti...  01/01/2007
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi 30.kuruluş yılı bilim,sanat,teşvik ve hizmet özel ödülü...  2013
  2  Mansiyon...  2016
  3  II. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması / Teşvik...  2020
 • NO Görev
  1 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  2 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2020-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2018- Mart 2021
  6 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Aralık 2018
  7 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2017- Aralık 2018
  8 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Şubat 2017
  9 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  10 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2012- Mart 2015
  11 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2009- Mart 2012