En

PROF.DR. SONER ESMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng)  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Pazarlama  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Ulaştırmada Altyapı Yatırımlarının Liman Hinterlandına Etkileri...  2021
  2  Talent Management Related Concepts And Debates In Container Shipping Industry By An Emerging Market ...  2021
  3  Kuşak ve Yol Girişiminde Limanların Etkinliği Nasıl Arttırılır?...  2021
  4  Dimensions of the Port Performance: A Review of Literature...  2020
  5  Effects of Belt and Road Initiative on port selection...  2020
  6  An assessment of port and shipping line relationships: the value of relationship marketing...  2020
  7  Port Productivity Assessment for Major Container Terminals of Turkey....  2019
  8  Does it really worth investing in relationship marketing for a port business?...  2019
  9  The Importance of Digital Marketing For Ports: Hopa Port Social Media Management Analysis...  2018
  10  The Factors Affecting the Sea Transportation in the New Globalization Era....  2018
  11  An Analysis of Seaborne Trade Through Iskenderun Bay...  2018
  12  An evaluation of competition and selection criteria between dry bulk terminals in Izmir...  2018
  13  Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations...  2018
  14  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması...  2017
  15  Effects of Prolonged Port Privatization Process: A Case Study of Port of Izmir Alsancak....  2017
  16  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi...  2017
  17  Port Industry Related Relationship Marketing Applications...  2017
  18  Port Governance in Turkey: The age of the global terminal operators...  2017
  19  Liman Merkezli Lojistik: Ege Bölgesi İçin Bir Değerlendirme (Port Centric Logistics: An Evaluation f...  2016
  20  Container Transportation at the Black Sea:An Evaluation of the Ports in Turkey...  2016
  21  Non-price Competition in the Port Sector: A Case Study of Ports in Turkey...  2016
  22  Cargo Demand Analysis of Container Terminals In Turkey...  2015
  23  Türkiye'de Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma...  2015
  24  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  25  Farklı Yöntemler İle Türk Konteyner Limanlarının Verimliliği....  2014
  26  Türk Konteyner Terminalleri Üzerinde 2009 Yılı Küresel Finans Krizinin Etkileri...  2013
  27  Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi...  2013
  28  A new simulation modelling approach to continuous berth allocation...  2013
  29  Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri...  2010
  30  A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept...  2010
  31  İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi...  2008
  32  Performance Measurements of Continer Terminal Operations...  2008
  33  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi...  2007
  34  Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Lojistik Merkezlerin Lojistikte Yatay İşbirliklerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Keşifsel B... 25/04/2019 - 27/04/2019
  2  Limanlarda Kapasite Ölçümü... 25/04/2019 - 27/04/2019
  3  The Components of the Port Hinterland Performance: A Literature Review Study.... 18/04/2019 - 19/04/2019
  4  Demiryolu Taşımacılığının Lojistikteki Önemi ve Türkiye'deki Mevcut Durum Hakkında Bir De... 07/09/2018 - 08/09/2018
  5  Limanlar İçin Dijital Pazarlamanın Önemi: Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetimi Analizi... 07/09/2018 - 08/09/2018
  6  Liman İşletmeciliğinde İş Birliği ve Entegrasyon Stratejileri üzerine Bir Literatür Çalış... 07/09/2018 - 08/09/2018
  7  Yeni Küreselleşme Modelinde Deniz Taşımacılığını Etkileyen Unsurlar... 03/05/2018 - 05/05/2018
  8  The Effects of the New Globalization model on Sea Transportation... 19/04/2018 - 20/04/2018
  9  Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik... 19/10/2017 - 21/10/2017
  10  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması... 19/10/2017 - 21/10/2017
  11  An Evaluation for the Future of Container Transport in The Black Sea.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  12  The Strategic Importance of Black Sea in China's One Road One Belt Initiative.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  13  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  14  Çin'in Kara Ve Deniz İpek Yolu Girişiminde (One Belt One Road) Türkiye'nin Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  15  Port Productivity Assessment for Major Container Terminals of Turkey... 23/08/2016 - 26/08/2016
  16  Exploring the Relationship Marketing Strategy of Ports... 23/08/2016 - 26/08/2016
  17  Ulaştırma Sistemleri İçinde Ro-Ro Taşımacılığının Önemi... 26/05/2016 - 28/05/2016
  18  Türkiye'de Limanlar İçin Fiyatlandırma Faaliyetine Etki Eden Yasal Faktörler.... 26/05/2016 - 28/05/2016
  19  Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme... 05/11/2015 - 06/11/2015
  20  Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerine Etkileri... 05/11/2015 - 06/11/2015
  21  The Competitiveness of Services Offered by Liner Shipping Companies Based on Their Logistical Resour... 22/10/2015 - 23/10/2015
  22  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  23  Effects of Port Privatızation Process on Users: A Case Study of Izmir Port... 22/10/2015 - 23/10/2015
  24  Kafkasya ve Orta Asya Ticaretinde Hopa Limanının Önemi.... 01/10/2015 - 03/10/2015
  25  Non-Price Competition in the Port Sector: A case Study of Port in Turkey... 23/08/2015 - 27/08/2015
  26  The dry ports: A review of the concept and its applications in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  27  Non-Price Competition on Port Industry... 24/06/2015 - 27/06/2015
  28  A qualitative research on empty container repositioning problem in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  29  Determinants of dry bulk port selection... 24/06/2015 - 27/06/2015
  30  Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  31  Talep Tahminleri Işığında Türk Limanlarına Yönelik Kapasite Analizi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  32  Green Port Management Concept And Applications: A Preliminary Qualitative Study With Port Authoritat... 30/10/2014 - 31/10/2014
  33  Konteyner Terminali Yük Operasyonlarındaki Gelişmeler... 15/05/2014 - 17/05/2014
  34  Küresel Tedarik Zincirinde Limanların Değişen Rolü: Liman Merkezli Lojistik Kavramı.... 15/05/2014 - 17/05/2014
  35  VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  36  Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmes... 16/05/2013 - 18/05/2013
  37  Türkiyenin Dış Ticaret Hedeflerinin Yeni Liman Yatırımlarına Etkisi... 16/05/2013 - 18/05/2013
  38  VZA MALMQUİST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: 2009 Küresel Finans Kriz Sonrası Türk Kontey... 16/05/2013 - 18/05/2013
  39  Rizenin Kalkınmasında Rize (Riport) Limanının Rolü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  40  İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli... 14/11/2012 - 17/11/2012
  41  Samsun Limanın Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  42  2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  43  Doğu Akdenizde Konteyner Potansiyeli: İskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti... 14/11/2012 - 17/11/2012
  44  UlusIararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü, Bugünü ve Geleceği... 16/04/2012 - 17/04/2012
  45  Samsun Limanının Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 13/10/2011 - 16/10/2011
  46  A Comparative Post Crisis Analysis on Worlds Leading and Turkish Container Ports... 22/06/2011 - 24/06/2011
  47  A Review of The Studies On Empty Container Repositioning Problem... 22/06/2011 - 24/06/2011
  48  Veri Zarflama Analizi ile Türkiye?deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü... 26/05/2011 - 29/05/2011
  49  Liman İşletmelerinde Pazarlama İletişimi... 05/05/2011 - 07/05/2011
  50  Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki Ve Gelecekteki Rolleri ... 29/04/2011 - 30/04/2011
  51  Port Privatization in Turkey... 17/01/2011 - 18/01/2011
  52  The Effects Of 2009 Economic Crisis On Turkish Seaports... 04/11/2010 - 05/11/2010
  53  Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı... 26/10/2010 - 29/10/2010
  54  Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi... 27/04/2010 - 01/05/2010
  55  Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği... 27/04/2010 - 01/05/2010
  56  The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port... 20/04/2010 - 23/04/2010
  57  Türkiyede Konteyner Limanlarının Geleceği... 27/05/2008 - 30/05/2008
  58  Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method... 02/04/2008 - 04/04/2008
  59  Characteristics of Turkish Cruise Ports and Environmental Sustainability... 04/10/2007 - 06/10/2007
  60  Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  61  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simulasyon Yönteminin Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  62  Minimization of Running Cost... 12/07/2006 - 14/07/2006
  63  An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspecti... 01/09/2005 - 04/09/2005
  64  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  65  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  66  Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz ve Talep Projeksiyonu... 04/05/2004 - 07/05/2004
 • NO AD YIL
  1  Liman ve Terminal Yönetimi...  2019
  2  Temel Denizcilik Bilgisi...  2015
  3  Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü...  2013
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  5  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2012...  2012
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2011...  2011
  7  Temel Denizcilik Bilgisi...  2011
  8  Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması: Pazarlama İletişimi...  2011
  9  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  2010
  10  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  11  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  12  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deniz Ticareti ve Taşımacılığı Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği...  2020
  2  Türkiye'de Denizcilik Lojistiğinin Geleceğindeki Fırsatlar ve Tehditler Türkiye İçin Denizcilik Stratejileri...  2019
  3  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  4  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
 • NO AD TARIH
  1  TCDD İZMİR ALSANCAK LİMANININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  1/2019 - 3/2019
  2  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama...  10/2014 - 10/2015
  3  Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2013...  5/2013 - 8/2013
  4  İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Modelleme Çalışması...  4/2009 - 7/2009
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  7  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  8  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
  9  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  9/2006 - 9/2008
  10  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2018
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Avustralya)  2014
 • NO Görev
  1 İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı, Aralık 2019-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2018- Aralık 2019
  3 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2015- Mart 2018
  5 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mayıs 2013- Kasım 2014
  6 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  7 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  8 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2012- Haziran 2015
  9 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2012- Haziran 2015
  10 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Aralık 2009- Nisan 2012