Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. DİLŞEN İNCE ERDOĞAN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2007
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  2014
  Profesör  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Milli Mücadele'nin Dönem Noktası: Sakarya Meydan Muharebesi...  2021
  2  Güç Birliği Karşısında Adnan Menderes'in Siyasi Manevrası: Vatan Cephesi (Manisa Örneğinde)...  2020
  3  Türkiye-Amerika İlişkileri (1919-1938)...  2020
  4  King-Crane Heyeti...  2020
  5  II. Dünya Savaşı Yıllarını Müzik Üzerinden Okumak: Savaş Dönemi Müzik Politikaları 1939-1956...  2019
  6  22 Nisan 1926 İran Türkiye Güvenlik ve Dostluk Antlaşması'nın Bölge Güvenliği Açısından Analizi (Tür...  2019
  7  The Activities of the American Educational Instutions in the Ottoman Empire: International College i...  2019
  8  Hatıratların Dilinden Misak-ı Milli'nin (Ulusal And) Kabulüne Giden Süreç ve İlanı...  2017
  9  American Board of Commissioners for Foreign Mission'dan Near East Relief'e Amerikan Misyonerlerinin ...  2017
  10  I. Dünya Savaşında Çanakkale Cephesinde Şehit Olan Aydınlılar Üzerine Yapılan Analiz ve Sonuçları...  2015
  11  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yükselen Sesler...  2014
  12  Banditry and Desertation in the Western Anatolia During the First World War...  2012
  13  Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Aydın Vilayeti'nde Bazı Eşkıyalık Faaliyetleri...  2012
  14  XIX. Yüzyılda Ermeni İsyanlarının Çıkmasında Rol Oynayan Görülmeyen Tehlike Misyonerlik...  2006
  15  XIX. Yüzyılda Amerikan Okullarının Ermeni İsyanlarındaki Etkileri Merzifon Anadolu Koleji Örneği...  2006
  16  Türk Ermeni İlişkileri Açısından Amerikan Misyoner Faaliyetlerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi...  2006
  17  Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rolü...  2005
  18  Merzifon'da Amerikalı Misyonerler ve Ermeniler...  2005
  19  Amerikan Misyonerlerin Ermeni İsyanlarının Çıkmasındaki Etkileri...  2003
 • NO AD TARİH
  1  İngiltere Dışişleri Bakanlığı Yazışmalarında Kemalist Hareket (1921)... 11/09/2019 - 12/09/2019
  2  Çocuk Şenliği... 25/04/2019 - 25/04/2019
  3  Ermeni Meselesi, Amerika, Misyoner... 24/04/2019 - 24/04/2019
  4  Ermeni Meselesi, Soykırım... 10/04/2019 - 10/04/2019
  5  Çanakkale Zaferi... 21/03/2019 - 21/03/2019
  6  Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler... 01/01/2019 - 01/01/2019
  7  1915 Olayları ve Ermeni Meselesi... 01/01/2019 - 01/01/2019
  8  İngiliz Van Yardımcı Konsolos Louis Molyneux Seel'in Doğu Anadolu Raporları Üzerine Değerlend... 01/01/2019 - 02/01/2019
  9  Talat Aydemir'in Başarısız Darbe Girişimlerinin Ulusal Basına Yansımaları... 01/01/2019 - 01/01/2019
  10  Millî Mücadele Döneminde Aydın Sancağında Asayiş... 01/01/2019 - 01/01/2019
  11  Çanakkale'de Kumandanlar Savaşı... 01/01/2019 - 01/01/2019
  12  Ermeni Meselesi ve Misyonerlik Faaliyetleri... 01/01/2019 - 01/01/2019
  13  Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi... 01/01/2019 - 01/01/2019
  14  Bosna-Hersek, Srebrenitza... 27/11/2018 - 27/11/2018
  15  Soykırım... 05/04/2018 - 05/04/2018
  16  Tek Parti İktidarında Mardin'de Seçimler ve Mardin Milletvekilleri Üzerine Analizler (1923-1936)... 01/01/2018 - 01/01/2018
  17  In XIXth Century, The Activities of American Board's Medical Missionary in Anatolia: Example of Van... 01/01/2018 - 01/01/2018
  18  Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Hatıratın Önemi ve İmkanları Üzerine Düşünceler... 01/01/2018 - 01/01/2018
  19  Bosna Hersek ve Alija İzetbegoviç... 01/01/2018 - 01/01/2018
  20  Soykırım Kavramı Üzerinden Srebrenitza... 01/01/2018 - 01/01/2018
  21  Tek Parti Döneminde Vilayet Kongre Kararlarına Göre Manisa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı... 01/01/2018 - 01/01/2018
  22  Tarih Eğitimi... 06/11/2017 - 08/11/2017
  23  Lozan Antlaşması... 12/10/2017 - 12/10/2017
  24  Bir Tarihçi Gözüyle Kütüphane, Kütüphanecilik... 28/03/2017 - 28/03/2017
  25  Tarih, Kendi Değerlerimiz... 07/03/2017 - 07/03/2017
  26  Lozan Antlaşması... 20/02/2017 - 20/02/2017
  27  Demokrat Parti Kocaeli Milletvekillerinin 1950-1957 Dönemi Ekonomi Politikalarına Bakışı... 01/01/2017 - 01/01/2017
  28  İstanbul İngiliz Elçiliği'nin 1930 Tarihli Raporunda Türk Ocakları ve Faaliyetleri... 01/01/2017 - 01/01/2017
  29  Propaganda: 27 Mayıs Darbesini Meşrulaştırma Çalışmaları... 01/01/2017 - 01/01/2017
  30  Amerikan Board'un Tıbbi Misyonerlik Alanındaki Faaliyetleri Ve Amerikalı Kadın Misyonerler... 01/01/2017 - 01/01/2017
  31  İngiliz Diplomatik Belgelerinde Ankara-Londra-Atina Hattı(Haziran-Ekim 1921)... 01/01/2017 - 01/01/2017
  32  Ermeni Soykırımı Yalanı... 15/12/2016 - 15/12/2016
  33  25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, Kadına Şiddet... 25/11/2016 - 25/11/2016
  34  Dünü Bugünü Yarını İle Ermeni Meselesine Bakmak... 25/04/2016 - 25/04/2016
  35  Bir Destandır Çanakkale, Çanakkale Muharebeleri... 18/03/2016 - 18/03/2016
  36  Kendi Değerlerimiz Tarih... 08/03/2016 - 08/03/2016
  37  Van Ermeni İsyanları... 01/01/2016 - 01/01/2016
  38  Amerika ve Ermeni Meselesi... 01/01/2016 - 01/01/2016
  39  İngiliz Belgelerine Göre İngiltere'nin Kafkas Politikası Çerçevesinde Zengezor Meselesi(1919)... 01/01/2016 - 01/01/2016
  40  XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Bulunan Amerikan Board Okullarında İki Farklı Eğiti... 01/01/2016 - 01/01/2016
  41  Demokrat Parti Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikaları (1950-1960)... 01/01/2016 - 01/01/2016
  42  XIX. Yüzyılda Osmanlı Kentlerinde Amerikalı Misyoner Kadınlar... 01/01/2016 - 01/01/2016
  43  Demokrat Parti İktidarında Kadın Dergileri ve Kadın İmajı (1950-1954)... 01/01/2016 - 01/01/2016
  44  8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Anlam ve Önemi... 01/01/2016 - 01/01/2016
  45  Ermeni Meselesinde Amerika'nın Rolü... 01/01/2016 - 01/01/2016
  46  Cumhuriyete Giden Süreç... 01/01/2016 - 01/01/2016
  47  Savaş ve Kadın... 01/01/2016 - 01/01/2016
  48  Sözde Soykırım İddiaları ve Propaganda... 01/01/2016 - 01/01/2016
  49  II. Dünya Savaşı Türkiye ve Kadın... 01/01/2016 - 01/01/2016
  50  Türk Dış Politikası... 15/10/2015 - 18/10/2015
  51  Ermeni Sorunu... 22/05/2015 - 23/05/2015
  52  Ermeni Meselesine Yeniden Bakmak... 28/04/2015 - 28/04/2015
  53  Ermeni Meselesi... 25/04/2015 - 25/04/2015
  54  Çanakkale Muharebelerinin 100. Yılı Paneli... 30/03/2015 - 30/03/2015
  55  II. Dünya Savaşı Yıllarında Kadın ve Çocuk Olmak... 01/01/2015 - 01/01/2015
  56  Van'da İki Amerikalı Misyoner Doktor: George Raynolds ve Clarence Ussher... 01/01/2015 - 01/01/2015
  57  Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları... 01/01/2015 - 01/01/2015
  58  Dünya Basınında Çanakkale Zaferi... 01/01/2015 - 01/01/2015
  59  Ermeni Sorununda Propaganda... 01/01/2015 - 01/01/2015
  60  Asılsız Soykırım İddialarına Cevap... 01/01/2015 - 01/01/2015
  61  100. Yılında Farklı Yönleriyle Ermeni Meselesi... 01/01/2015 - 01/01/2015
  62  Aydınlı Şehitler... 01/01/2015 - 01/01/2015
  63  I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı'da Asayiş Problemleri ve Çözümleri... 24/10/2014 - 24/10/2014
  64  I. Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Konsolos Yardımcısı Louis Molyneux Seel'in Raporlarında Van ... 01/01/2014 - 01/01/2014
  65  Osmanlı ve İngiliz Belgelerinde I. Dünya Savaşı Öncesinde Van'da Asayiş (1912-1913)... 01/01/2014 - 01/01/2014
  66  The Activities of the American Educational Institution in the Ottoman Empire... 01/01/2014 - 01/01/2014
  67  I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı'da Asayiş Problemleri ve Çözümleri... 01/01/2014 - 01/01/2014
  68  I.Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Konsolos Yardımcısı Louıs Molyneux Seel'in Raporlarında Van ... 01/01/2014 - 01/01/2014
  69  1915 Olayları... 24/04/2013 - 24/04/2013
  70  Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Toplumsal Hayatta Yaşanan Değişimler: Salihli Örneği 194... 01/01/2013 - 01/01/2013
  71  Atatürk... 10/11/2012 - 10/11/2012
  72  Cumhuriyet Dönemi Siyasi Yaşamda Kadın... 19/03/2012 - 19/03/2012
  73  Atatürk ve Aydınlanma... 03/03/2012 - 03/03/2012
  74  Medeni Hukukun Kabul Edilişi... 01/01/2012 - 01/01/2012
  75  Tehcire Giden Yolda Amerikalı Protestan Misyonerler... 01/01/2012 - 01/01/2012
  76  Atatürk ve Aydınlanma... 01/01/2012 - 01/01/2012
  77  Türk Kadınının Siyasal Haklarını Kazanmasının Basındaki Yankıları... 01/01/2012 - 01/01/2012
  78  Aydın'ın Kadınları... 09/03/2011 - 09/03/2011
  79  Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk-Amerikan İlişkilerinin Şekillenmesinde Etkili Olan Kuruluş: Yak... 01/01/2011 - 01/01/2011
  80  Osmanlıdan Günümüze Kadın Eğitimi... 01/01/2011 - 01/01/2011
  81  Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Modeli Olan Halkevlerinde Köy ve Köylü İmgesi... 01/01/2011 - 01/01/2011
  82  AB Yolunda Kadın-Erkek Eşitliği... 12/11/2010 - 12/11/2010
  83  Şiddet ve Çeşitleri... 17/05/2010 - 17/05/2010
  84  1915 Olayları ve Tehcir Kavramı... 04/05/2010 - 04/05/2010
  85  Değerlendirme Potansiyeli ve Ulusal Güvenliğe Etkileri... 27/01/2010 - 27/01/2010
  86  II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Hareketleri... 01/01/2010 - 01/01/2010
  87  History, War, Interna... 01/01/2010 - 01/01/2010
  88  II. Meşrutiyet Dönemi Toplumsal Kültür Anlayışı İçinde Kadın Olgusu ve Tesettür Meselesi... 01/01/2010 - 01/01/2010
  89  Kadın Hakları ve Türk Dünyasında Kadın... 04/12/2009 - 04/12/2009
  90  Ermeni Meselesi... 20/03/2009 - 20/03/2009
  91  Soykırım Kavramı... 16/03/2009 - 16/03/2009
  92  Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Enerji Boru Hatları... 12/03/2009 - 12/03/2009
  93  Yunanistan'ın Batı Anadolu'yu İşgali ve Oluşan Tahribatı İncelemek Amacıyla Bölgeye Gelen Y... 01/01/2009 - 01/01/2009
  94  Erzurum Ermeni Milletvekilleri Vartkes Serengülyan ve Karakin Pastırmacıyan'ın Mebusan Meclisi'n... 28/05/2008 - 30/05/2008
  95  1890-1900 Yılları Arasında Doğu Anadolu'da Amerikalı Doktorların Sağlık Alanındaki Faaliyet... 20/05/2008 - 24/05/2008
  96  Asılsız Soykırım İddialarının Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkile... 01/04/2008 - 02/04/2008
  97  Kıbrıs ve Türkiye'nin Güvenliği... 01/04/2008 - 01/04/2008
  98  XIX. Yüzyılda Ermenilerin Siyasal, Sosyal, Kültürel Hayatındaki Değişmelerde Amerika Birleşi... 01/01/2008 - 01/01/2008
  99  XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Amerikan Etkisi... 01/01/2008 - 01/01/2008
  100  Ortadoğu'da Değişen Dengeler ve Türkiye... 01/01/2008 - 01/01/2008
  101  Mudanya Mütarekesi Öncesi Yaşanan Gerginliklerin Ulusal Basına Yansımaları... 05/10/2007 - 06/10/2007
  102  Milli Mücadele, 30 Ağustos'un Önemi... 01/08/2007 - 01/08/2007
  103  Ermeni Sorunu Üzerine Önemli Bir Ayrıntı: Van Ermeni İsyanları... 20/04/2007 - 21/04/2007
  104  XIX. Yüzyılda Amerikan Konsolosluk Raporlarında Sivas Ermeni Ayaklanmaları 1895... 01/01/2007 - 01/01/2007
  105  Halkevlerinin Kamu Sağlığı Alanındaki Faaliyetlerin Sağlık Politikaları Çerçevesinde Değe... 01/01/2007 - 01/01/2007
  106  Kadın Hakları ve Gelişimi... 17/12/2006 - 17/12/2006
  107  1946 Seçimlerinin ve Sonuçlarının Samsun Kenti Örneğinde Değerlendirilmesi... 04/05/2006 - 06/05/2006
  108  Çanakkale Savaşı'nın Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi... 01/01/2006 - 01/01/2006
  109  I. Dünya Savaşı ve İşgal Yıllarında Burdur ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri... 16/11/2005 - 19/11/2005
  110  II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Askeri Yardımı: Truman Doktrini ve Marshall Planı... 20/04/2005 - 20/04/2005
  111  Avrupalı Devletlerin Ermeni Sorununa Bakışı... 08/04/2005 - 08/04/2005
  112  Cumhuriyet'in İlanı ve Kadın Hakları... 23/03/2005 - 23/03/2005
  113  Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu'na Gelişleri ve Ermeni İsyanlarının Çıkması... 20/10/2004 - 24/10/2004
  114  XIX. Yüzyılda Amerikan Okullarının Ermeni İsyanlarındaki Etkileri: Merzifon Anadolu Koleji Ör... 29/05/2004 - 30/05/2004
  115  Amerikan Misyonerlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na Gelişleri ve Amerikan Okulları... 01/01/2004 - 01/01/2004
  116  Osmanlı'da Kadın Hakları... 15/05/2003 - 15/05/2003
  117  Ulusal Egemenlik... 23/03/2003 - 23/03/2003
  118  Cumhuriyet'in İlanı... 06/03/2003 - 06/03/2003
  119  Osmanlı'da Kadın II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları... 11/12/2002 - 11/12/2002
 • NO AD YIL
  1  XIX. Yüzyıl Ermeni Müzisyenlerin Klasik Osmanlı Müziğine Katkıları...  2019
  2  Anlatmak İçin Anlamak Ermeni Sorunu - Understanding is to Explain Armenian Question...  2012
  3  Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları 1896...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Amerika, Ermeniler ve Misyonerler Ermeni Meselesi Üzerine Analizler...  2019
  2  Tarihi Özellikleri ile Afrodisias ve Karacasu Antik Afrodisias ve Markalaşma...  2018
  3  CHP Parti Müfettişlik Teşkilatı ve Teftiş Raporlarında Manisa (1943) Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi) II...  2018
  4  Van Ermeni Mebusu Vahan Papazyan ve Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi...  2017
  5  Çanakkale Savaşları Arifesinde Anadolu'da İç Güvenlik Sorunlarına Genel Bakış: Batı ve Doğu Anadolu Örneği Çanakkale 1915 Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve Sanat...  2017
  6  Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Aydın Vilayetinde Bazı Eşkıyalık Olayları Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık ve Terör...  2017
  7  Din ve Tarih R. G. Collıngwood'un Din Felsefesi...  2016
  8  1950-1954 Seçimleri ve Seçim Propagandalarının Samsun Yerelinde Değerlendirilmesi Geçmişten Günümüze Samsun/Canik ve Değerleri...  2015
  9  Van'da Amerikan Misyoner Teşkilatının Kuruluşu ve Misyonerlerin Faaliyetleri (1870-1896) Tarihte Türkler ve Ermeniler...  2014
  10  Trakya'nın İşgaline Karşı Yürütülen Milli Faaliyetlere Bir Örnek: Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Osmanlı dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya...  2008
  11  XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Amerikan Etkisi Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler...  2008
  12  Ortak Yaşamdan Çatışmaya Türkler ve Ermeniler: Van Yetimhanesi Örneği (1896-1897) Hoşgörü Toplumunda Ermeniler II...  2007
  13  Mudanya Mütarekesi Öncesi Yaşanan Gerginliklerin Ulusal Basına Yansımaları Ulusal Zaferimizi Taçlandıran Kent: Mudanya...  2007
  14  1946 Seçimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti Açısından Değerlendirilmesi Geçmişten Geleceğe Samsun...  2006
 • NO AD TARIH
  1  İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Kadının Günlük Yaşamdaki Yeri...  6/2019 - 3/2021
  2  Aydın'daki Kıbrıs Gazilerinin Gözüyle 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Üzerine Sözlü Tarih Çalışması...  6/2019 - 2/2020
  3  1960 Darbesinde Kamuoyu Oluşturma Çabaları: Propaganda...  9/2018 - 11/2019
  4  Adnan Menderes Müzesi...  6/2018 - 11/2019
  5  Dönemin Tanıklıklarının Anılarında 1971 Muhtırası...  4/2018 - 2/2020
  6  Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes...  3/2018 - 6/2019
  7  Demokrat Parti Dönemi Türk Sporu (1950-1960)...  3/2017 - 4/2019
  8  Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Yaptığı Yurtdışı Gezileri...  3/2017 - 4/2019
  9  Kars ve Çevresinde Ermeni Mezalimi...  5/2017 - 11/2017
  10  Son Cephe Karadeniz'in Çanakkalesi Harşit Savunması...  4/2017 - 12/2017
  11  Adnan Menderes Müzesi, Aydın'da Kurulması Planlanan Adnan Menderes Müzesi ile İlgili Arşiv Çalışması, Milli Kütüphane, Ahmet Priştina Kütüphanesi...  1/2016 - 2/2016
  12  Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Müzik Algısı ve Müzik Dergileri 1946-1950...  1/2015 - 4/2017
  13  XIX. Yüzyılda Ermeni Müzisyenlerin Osmanlı Müzik Eğitimine Etkileri...  5/2015 - 3/2019
  14  1950-1960 Dönemi Türkiye'de Muhafazakârlık ve Muhafazakâr Düşünce...  5/2015 - 5/2016
  15  Liderlik ve Siyaset Okulu...  5/2012 - 5/2012
  16  İŞBAP, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknoloji Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi...  5/2012 - 11/2015
 • NO AD TARIH
  1  Belgelerle Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamlar, Bireysel(Kişisel) Sergi...  24/04/2019 - 24/04/2019
  2  Adnan Menderes Fotoğrafları, Uluslararası Türk Sİyasi Hayatında Adnan Menderes, Bireysel(Kişi...  20/03/2018 - 21/03/2018
  3  Ulusal Gazete Manşetlerinde Adnan Menderes, Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes, B...  20/02/2018 - 20/03/2018
  4  İngiliz Arşiv Belgelerinde Millî Mücadele Döneminde Kuşadası ve Çevresi, Bireysel(Kişisel) ...  20/11/2017 - 21/11/2017
  5  I. Dünya Savaşı?nda Çanakkale Cephesi: Belgeler ve Fotoğraflar, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği...  18/03/2016 - 21/03/2016
  6  Çanakkale'den Cumhuriyete, Bireysel(Kişisel) Sergi...  27/02/2012 - 15/01/2013
  7  10 Kasım Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  10/11/2006 - 27/11/2006
  8  Atatürk Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  10/11/2002 - 17/11/2002
 • NO AD TARIH
  1  Bölüm Tanıtım Filmi, I. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, 20.11.2017, T...  2017
  2  Ermeni Meselesi, 17.10.2017, TVDEN Buluşma Noktası, TV Programı...  2017
  3  Gündem Ermeni Sorunu 24.04.2009, Radyo Programı...  2009
  4  Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Misyonerlerin Rolü, 24.05.2009 , TRT İzmir Radyosu, Radyo P...  2009
  5  Aydın Tv, 03.11.2009, Radyo Programı...  2009
  6  Gündem Ermeni Sorunu 24.04.2008, Radyo Programı...  2008
  7  Büyük Yalan, Radyo Programı...  2007
  8  Gündem- Atatürk'ü Anlamak ve Anmak, 10.11.2005, Radyo Programı...  2005
  9  Günün İçinden-Ulusal Egemenliğin Anlamı, 23.04.2004, TRT İzmir Radyosu, Radyo Programı...  2004
  10  Ege'den-Atatürk ve Gençlik, 19.05.2004, TRT İzmir Radyosu, Radyo Programı...  2004
  11  Ege-Büyük Taarruz ve Önemi, 30.08.2004 ,TRT İzmir Radyosu, Radyo Programı...  2004
  12  Atatürk'ü Anlamak, 10.11.2002, Radyo Programı...  2002
 • NO Görev
  1 Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2021- Ekim 2023
  2 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  3 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Haziran 2020- Haziran 2023