Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ALİ FATİH DALKILIÇ İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi ABD  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2010
  Doçent  İşletme Fakültesi Muhasebe  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  E-DÖNÜŞÜM IŞIĞINDA ÇAĞDAŞ MUHASEBECİDEN BEKLENEN YETKİNLİKLERİN MUHASEBE EĞİTİMİ KAPSAMINDA TASARLAN...  2018
  2  Fraudulent Financial Reporting Techniques:Analysis of Accounting and Auditing Enforcement Releases...  2017
  3  Corporate Social Responsibility And Regulatory Initiatives In Turkey: Good Implementation Examples...  2016
  4  Evaluation of Corporate Websites under a Public Disclosure and Transparency Platform...  2016
  5  Critical Success Factors In Merger & Acquisition Strategies: Evaluation of Turkish Market....  2015
  6  A Hijab Not Quite "The Look"...  2015
  7  Have We Really Been Using the International Financial Reporting Standards (IFRS) Since 2005? Case of...  2015
  8  AMERİKAN MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ASC 330 KAPSAMINDA STOKLARIN DEĞERLEMESİ: ULUSLARARASI FİNANSA...  2014
  9  THE REAL STEP IN CONVERGENCE PROJECT: A PARADIGM SHIFT FROM REVENUE RECOGNITION TO REVENUE FROM CONT...  2014
  10  Muhasebede Etik Eğitiminde Çağdaş Bir Model: Bütünleşik Öğretim Uygulaması/ A Contemporary Education...  2014
  11  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı'nda (KOBİ TFRS) Amor...  2012
  12  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 29...  2012
  13  Preparation of Non-Listed Companies for External Auditing: Policy Recommendations for Turkish SMEs T...  2012
  14  CEO turnover and corporate performance relationship in pre- and post- IFRS period: evidence from Tur...  2012
  15  Investigation of footnote disclosures related to on-going court processes: Cases from Istanbul Stock...  2011
  16  KOBİ TFRS Bölüm 22 kapsamında Özkaynak Sınıfına ait İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi...  2011
  17  Pazarlama- Satış ve Muhasebe İşlevlerinin Etkileşiminde Muhasebe Eğitiminden Beklentiler...  2011
  18  Muhasebe Bakış Açısı ile İşletme Stratejilerini Ölçmede Bir Araç: Dengeli Puan Kartları...  2011
  19  Muhasebe Bakış Açısı ile KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri...  2011
  20  Muhasebe ve Hukuk İlişkisinde Bir Kesişim Noktası: Dürüst Resim İlkesi...  2011
  21  Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarında Mesleki Şüphecilik...  2011
  22  Mesleki Yargı Sürecinin Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi...  2008
  23  Amerika Birleşik Devletleri'nde Yaşanan Son Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi ve Örnek Olay Çal...  2007
  24  Kural-Bazlı ve İlke-Bazlı Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması...  2007
  25  Kurumsal Yönetim...  2006
 • NO AD TARİH
  1  ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI: UDS 230 STOKLAR STANDARDININ İNCELENMESİ... 25/02/2022 - 27/02/2022
  2  Impact of IFRS 15 Revenue From Contracts with Customers on Shipping Companies: Reporting and Audit I... 12/10/2017 - 13/10/2017
  3  Evaluation of Corporate Websites under a Public Disclosure and Transparency Platform... 23/10/2015 - 25/10/2015
  4  Muhasebede Etik Eğitiminde Çağdaş Bir Model: Bütünleşik Öğretim Uygulaması/ A Contemporary... 31/05/2012 - 02/06/2012
  5  Muhasebe ve Hukuk İlişkisinde Bir Kesişim Noktası: Dürüst Resim İlkesi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  6  Pazarlama-Satış ve Muhasebe İşlevlerinin Etkileşiminde Muhasebe Eğitiminden Beklentiler... 21/04/2010 - 25/04/2010
  7  TMS Uygulamalarında Mesleki Yargının Yeri ve Mesleki Yargı Kullanımını Gerektiren Alanlar... 26/11/2008 - 30/11/2008
  8  Effectiveness of the Turkish Corporate Governance System: CEO Changes and Performance Measures... 15/11/2007 - 17/11/2007
  9  Ethics in Auditing... 25/04/2007 - 29/04/2007
  10  Bilgi Teknolojilerinin Tasarımcısı, Kullanıcısı, Yöneticisi ve Değerlendiricisi Olarak Muhas... 30/03/2007 - 31/03/2007
  11  Approaches to Measuring Quality of Earnings and Discussion of The Applicability of These Approaches ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  12  Measuring The Effectiveness of The Corporate Governance System in Turkey... 20/04/2005 - 24/04/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  UDS 230 STOKLAR STANDARDININ İNCELENMESİ Uluslararası Değerleme Standartları...  2022
  2  Covid 19 sürecinin ulaştırma depolama ve haberleşme sektöründeki işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisinin değerlendirilmesi Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma So...  2021
  3  Modern Muhasebe Anlayışında Ekolojik Bakış Açısı: Çevresel Yönetim Muhasebesi Sosyal Sorumluluğa Genel Bakış: Yeşil Muhasebe ve Etik...  2015
  4  Muhasebe ve Denetimde Etik Sorunlar Kapsamında Özellikli Konular Etik: Muhasebe Mesleği Yönünden Değerlendirme...  2013
  5  Corporate Governance in Emerging Markets: An Overview Emerging Markets: Performance, Analysis and Innovation...  2009
 • NO AD TARIH
  1  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2023-Devam ediyor
  3 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2021- Ocak 2024
  4 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Kasım 2022
  5 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2020- Eylül 2023
  6 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Kasım 2016- Şubat 2018
  7 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2012- Aralık 2012
  8 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2012- Ocak 2013
  9 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2012- Temmuz 2012