En

DOÇ.DR. AYŞEGÜL ÖZGENÇ AKSOY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) Bölümü  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları Programı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Experimental and Numerical Investigation of the Flood Waves due to Partial Dam Break...  2022
  2  Şevli Yüzlü Dalgakıran Topuğunda Dalga Kaynaklı Yerel Oyulmaların Deneysel Araştırması...  2022
  3  Investigation of Local Scour Hole Dimensions around Circular Bridge Piers under Steady State Conditi...  2022
  4  Kararlı Akım Koşullarında Oluşan Hızların Deneysel Olarak Araştırılması...  2021
  5  Dalga etkisi sonucu farklı yerleşim şekillerine sahip kazık grupları etrafında oluşan yerel ve g...  2020
  6  Experimental investigation of the effect of vegetation on dam break flood waves...  2020
  7  Temiz Su Koşulları Altında Dairesel Köprü Ayaklarının Etrafındaki Nihai Oyulma Derinliklerinin Deney...  2019
  8  Understanding and perceptions of climate change: a perspective of university stakeholders...  2019
  9  Experimental investigation of time-dependent local scour downstream of a stepped channel...  2019
  10  North Atlantic Oscillation Effect on the Water Levels of the Turkish Lakeland with Regard to Meteoro...  2019
  11  Experimental investigation of the equilibrium scour depth below submerged pipes both in live-bed and...  2018
  12  Study of the time-dependent clear water scour around circular bridge piers...  2017
  13  Experimental investigation of scour hole geometry around circular bridge piers...  2016
  14  Experimental investigation of local scour around circular bridge piers under steady state flow condi...  2016
  15  Experimental investigation of the approach angle effects on the discharge efficiency for broad crest...  2016
  16  Investigation of sea level trends and the effect of the North atlantic oscillation (NAO) on the blac...  2016
  17  Use of Uvp to Investigate the Evolution of Bed Configuration...  2013
  18  Investigation of the relation between meteorological parameters, North Atlantic Oscillation and grou...  2013
  19  Experimental study of the coarse surface development effect on the bimodal bed load transport under ...  2013
  20  A regional-scale transient groundwater flow model for Torbali , Turkey...  2011
  21  Theoretical and experimental study of transient flows due to pump run down...  2011
  22  Experimental determination of three dimensional dispersivities in homogeneous porous medium...  2010
  23  Assessment of Groundwater pollution around Torbali, Izmir, Turkey...  2007
 • NO AD TARİH
  1  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT RESERVOIR LEVELS ON THE FLOOD WAVE PROPAGATION... 03/05/2019 - 04/05/2019
  2  Farklı İrilikte Taban Malzemesi Üzerinde Yer Alan Silindirik Kazıkların Dalga Kaynaklı Oyulmay... 01/11/2018 - 03/11/2018
  3  Experimental Investigation of the Effect of Vegetation on the Water Depth and Velocity Values due to... 27/10/2018 - 31/10/2018
  4  Farklı Yerleşimli Dörtlü Kazık Grubu Etrafında Dalga Etkisi ile Oluşan Oyulmaların Deneysel ... 24/10/2018 - 26/10/2018
  5  Dalga Etkisi Altındaki Büyük Çaplı Silindirik Kazıklar Etrafında Oluşan Oyulmanın Deneysel ... 24/10/2018 - 26/10/2018
  6  Comparison of the Flood Wave Characteristics due to Trapezoid Shaped Dam Break with and Without Vege... 24/10/2018 - 26/10/2018
  7  Üçgen Gedikli Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzl... 24/10/2018 - 26/10/2018
  8  Understanding and Perceptions of Climate Change: A Perspective of University Stakeholders... 24/06/2018 - 28/06/2018
  9  Community Capacity Building in Higher education Against Climate Change... 02/11/2017 - 04/11/2017
  10  Use of Riprap as a Countermeasure against Local Scour around Circular Bridge Pier Under Unsteady Flo... 08/05/2017 - 10/05/2017
  11  Use of Collar as a Countermeasure against Local Scour around Circular Piles Under Regular Waves... 08/05/2017 - 10/05/2017
  12  Experimental investigation of scour hole geometry around circular bridge piers... 26/10/2016 - 28/10/2016
  13  Kuzey Atlantik Salınımının Eğirdir ve Beyşehir Göl Seviyeleri Üzerindeki Etkileri... 08/10/2015 - 10/10/2015
  14  Investigation of Meteorological Indicators and North Atlantic Oscillation Variability on The Egirdir... 10/06/2015 - 13/06/2015
  15  Study of Final Scour Depths around Circular Bridge Piers in Clear Water Conditions... 10/06/2015 - 13/06/2015
  16  Dalga Etkisindeki Su Altı Borusu Altında Oluşan Oyulma Derinlikleri Nihai Değerlerinin Deneysel ... 07/11/2014 - 09/11/2014
  17  Taşkın Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayakları Etrafında Meydana Gelen Nihai Oyulmalara... 24/10/2013 - 26/10/2013
  18  Hidrograf Sürelerinin Dairesel Köprü Orta Ayağı Etrafında Oluşan Yerel Oyulmalara Etkisi... 26/09/2013 - 27/09/2013
  19  3D numerical simulations of local scouring around bridge piers under non-uniform sediment and unstea... 08/09/2013 - 13/09/2013
  20  Dairesel Kesitli Köprü Orta Ayakları Etrafında Meydana Gelen Temiz Su Oyulmalarının Deneysel O... 22/11/2012 - 24/11/2012
  21  Use Of Collar as Countermeasure Against Local Scour Around Circular Bridge Pier... 14/11/2012 - 16/11/2012
  22  Experimental Investigation of Time-Dependent Clear Water Scour around Bridge Pier due to a Trapezoid... 20/05/2012 - 24/05/2012
  23  UVP Algılayıcıları Kullanılarak Su Altı Borusu Altındaki Oyulmaların Zamanla Değişimlerini... 21/11/2011 - 23/11/2011
  24  TAŞKIN DALGASI YAYILMASININ DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZİ... 12/09/2011 - 16/09/2011
  25  KARE KESİTLİ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞİŞEN AKIM NEDENİYLE OLUŞAN YEREL OYULMA... 12/09/2011 - 16/09/2011
  26  Katı Madde Taşınması Nedeniyle Kanal Tabanında Oluşan Değişikliklerin Deneysel Olarak Araşt... 16/05/2011 - 18/05/2011
  27  Experimental Study of Local Scour Versus Time Around Circular Bridge Pier... 16/05/2011 - 18/05/2011
  28  Experimental Study of Local Scours Around Submerged Pipes Resulting From Hydrograph... 16/05/2011 - 18/05/2011
  29  Contribution of Laboratory Works in Engineering Education... 04/05/2011 - 07/05/2011
  30  Experimental Investigation of Time-Dependent Local Scour at Bridge Piers... 13/03/2011 - 18/03/2011
  31  Pompa durmasıyla oluşan kararsız akımların deneysel ve teorik olarak araştırılması... 14/10/2010 - 16/10/2010
  32  Açık Kanallarda Taşkın Dalgası Yayılmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması... 22/09/2010 - 24/09/2010
  33  A Tool to Generate and Measure an Input Hydrograph... 15/09/2008 - 17/09/2008
  34  Estimation of groundwater level by using adaptive neuro-fuzzy inference systems in torbali region... 18/06/2008 - 20/06/2008
  35  Experimental Determination of Longitudinal Dispersivity in Homogeneous Porous Medium... 18/06/2008 - 20/06/2008
  36  The effect of Harmandlı Sanitary Landfill Area on Groundwater Contamination... 11/10/2006 - 13/10/2006
  37  Dehliz Regülatörü Fiziksel Model Çalışmaları... 21/09/2005 - 24/09/2005
  38  Design And Construction Of 1/100 Scaled Model Of Cine Dam Stepped Spillway... 14/12/2004 - 19/12/2004
  39  Çine Barajı Basamaklı Dolusavağının 1/100 Ölçekli Fiziksel Modelinin Tasarım ve İnşaası... 01/06/2004 - 03/06/2004
 • NO AD YIL
  1  Laboratuvar Uygulamalı Fiziksel Modeller Genişletilmiş 2. Baskı...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Baraj Etek Santralleri Su Yapıları Cilt IX Su Kuvveti...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Transforming Advanced Water Skilling through the Creation of a Network of Extended Reality Water Emulative Centres (WATERLINE)...  8/2022 - /
  2  Toprak Dolgu Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Sediment Taşınımının Deneysel ve Sayısal Model ile Araştırılması Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması...  10/2020 - 4/2023
  3  Düzenli ve Düzensiz Dalga Etkisi Altındaki Şevli Yüzlü (Taş Dolgu) Dalgakıranların Gövde ve Kafa Kesitlerinde Oluşan Yerel Zemin Hareketlerinin Deneysel ve Sayısal Araştırılması...  9/2019 - 9/2022
  4  Düzenli ve Düzensiz Dalga Etkisi Altındaki Şevli Yüzlü (Taş Dolgu) Dalgakıranların Gövde ve Kafa Kesitlerinde Oluşan Yerel Zemin Hareketlerinin Deneysel ve Sayısal Araştırılması...  9/2019 - 9/2022
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Geçici Yükseltilmiş Yolcu Platformu Değerlendirme Raporu...  4/2017 - 9/2017
  6  Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzlülüğün Taşkın Dalgası Yayılımı Üzerine Etkisinin Deneysel Ve Sayısal Olarak Araştırılması...  6/2017 - 6/2019
  7  Community Capacity Building in Higher Education Against Climate Change: Managing Perceptions, Raising Awareness and Strengthening the Resilience...  9/2017 - 3/2019
  8  Kazıklı Kıyı Yapıları Ile Kıyı Bölgesinde Yer Alan Rüzgâr Türbini Ayakları Etrafında Dalga Etkisi Ile Oluşan Zemin Hareketlerinin Deneysel Ve Sayısal Araştırması, Oyulmaya Karşı Koruyucu Önlemlerin Denenmesi...  1/2016 - 1/2018
  9  Tüpraş İzmir Rafinerisi Eski İskele Civarı Dip Taraması Malzemesinin Alınması ve Tavşan Adası Kuzeybatısına Dökülmesine İlişkin Üniversite Durum Raporu...  5/2015 - 7/2015
  10  Vesbo Spiral Sarımlı U-PVC Borulara ait Manning Pürüzlülük Katsayısının Belirlenmesi...  5/2013 - 7/2013
  11  Tarihi İkizdere Köprüsü Hidrolojik ve Hidrolik Analiz Raporu...  6/2013 - 8/2013
  12  Kutu menfez ve büzlerde oluşan farklı akım türlerinin deneysel ve nümerik araştırılması...  4/2012 - 4/2014
  13  Yatay ve eğimli deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında dalga etkisi ile oluşan oyulmaların zamana bağlı olarak değişiminin deneysel ve nümerik araştırılması...  4/2012 - 3/2015
  14  Deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında olusan oyulmaların deneysel olarak arastırılması...  9/2010 - 9/2012
  15  Açık kanallarda taşkın hidrograflarının yayılmasından kaynaklanan katı madde hareketinin iki boyutlu olarak deneysel ve teorik araştırılması; bu hareket nedeniyle köprü uç ve orta ayaklarında oluşan yerel oyulmaların belirlenmesi - karşı önlemlerin tasarımları ve test edilmel...  7/2009 - 10/2012
  16  İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İZMİR 1x350 MW İthal Kömüre Dayalı Deniz Suyu Soğutmalı İzdemir Enerji Santrali Projesi Santral Soğutma Suyu Isı Enerjisi Azaltımı Laboratuvar Çalışmaları...  12/2008 - 10/2009
  17  Heterojen, Antizotrop Ortamlarda 3 Boyutlu Yeraltısuyu Akımının Deneysel ve Teorik Araştırılması ve Homojen Ortamlarda 3 Boyutlu Dispersivitenin Laboratuar Ölçümleriyle Belirlenmesi...  7/2007 - 7/2008
  18  Su İletim Ve Dağıtım Sistemlerinde Su Darbelerinin Ölçülmesi...  9/2003 - 9/2005
 • NO Görev
  1 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2016- Eylül 2018