Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AYŞEGÜL ÖZGENÇ AKSOY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) Bölümü  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları Programı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2017
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2024
 • NO AD YIL
  1  Effects of flow Unsteadiness on the Transport of Bimodal Bed Material...  2023
  2  Experimental and Numerical Investigation of the Flood Waves due to Partial Dam Break...  2022
  3  Şevli Yüzlü Dalgakıran Topuğunda Dalga Kaynaklı Yerel Oyulmaların Deneysel Araştırması...  2022
  4  Investigation of Local Scour Hole Dimensions around Circular Bridge Piers under Steady State Conditi...  2022
  5  Kararlı Akım Koşullarında Oluşan Hızların Deneysel Olarak Araştırılması...  2021
  6  Dalga etkisi sonucu farklı yerleşim şekillerine sahip kazık grupları etrafında oluşan yerel ve g...  2020
  7  Experimental investigation of the effect of vegetation on dam break flood waves...  2020
  8  Temiz Su Koşulları Altında Dairesel Köprü Ayaklarının Etrafındaki Nihai Oyulma Derinliklerinin Deney...  2019
  9  Experimental investigation of time-dependent local scour downstream of a stepped channel...  2019
  10  Understanding and perceptions of climate change: a perspective of university stakeholders...  2019
  11  North Atlantic Oscillation Effect on the Water Levels of the Turkish Lakeland with Regard to Meteoro...  2019
  12  Experimental investigation of the equilibrium scour depth below submerged pipes both in live-bed and...  2018
  13  Study of the time-dependent clear water scour around circular bridge piers...  2017
  14  Experimental investigation of scour hole geometry around circular bridge piers...  2016
  15  Experimental investigation of local scour around circular bridge piers under steady state flow condi...  2016
  16  Experimental investigation of the approach angle effects on the discharge efficiency for broad crest...  2016
  17  Investigation of sea level trends and the effect of the North atlantic oscillation (NAO) on the blac...  2016
  18  Use of Uvp to Investigate the Evolution of Bed Configuration...  2013
  19  Investigation of the relation between meteorological parameters, North Atlantic Oscillation and grou...  2013
  20  Experimental study of the coarse surface development effect on the bimodal bed load transport under ...  2013
  21  A regional-scale transient groundwater flow model for Torbali , Turkey...  2011
  22  Theoretical and experimental study of transient flows due to pump run down...  2011
  23  Experimental determination of three dimensional dispersivities in homogeneous porous medium...  2010
  24  Assessment of Groundwater pollution around Torbali, Izmir, Turkey...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Düzensiz Dalga Etkisi Altında Taş Dolgu Dalgakıran Gövde Kesitinde Oluşan Zamana Bağlı Oyulm... 16/11/2023 - 17/11/2023
  2  Kırılan ve Kırılmayan Dalga Durumunda Şevli Yüzlü Taş Dolgu Dalgakıranın Kafa Kesiti Etraf... 16/11/2023 - 17/11/2023
  3  Deprem Riskini Azaltmada Dinamik ve Katılımcı Yaklaşım: İzmir Deprem Bilgi Sistemi (İZDEBİS)... 19/10/2023 - 20/10/2023
  4  Experimental Comparison of Local Scour around Trunk Section of Rubble Mound Breakwater in case of Br... 25/06/2022 - 26/06/2022
  5  Experimental Comparison of Local Scour around Head Section of Rubble Mound Breakwater in case of Bro... 25/06/2022 - 26/06/2022
  6  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT RESERVOIR LEVELS ON THE FLOOD WAVE PROPAGATION... 03/05/2019 - 04/05/2019
  7  Farklı İrilikte Taban Malzemesi Üzerinde Yer Alan Silindirik Kazıkların Dalga Kaynaklı Oyulmay... 01/11/2018 - 03/11/2018
  8  Experimental Investigation of the Effect of Vegetation on the Water Depth and Velocity Values due to... 27/10/2018 - 31/10/2018
  9  Farklı Yerleşimli Dörtlü Kazık Grubu Etrafında Dalga Etkisi ile Oluşan Oyulmaların Deneysel ... 24/10/2018 - 26/10/2018
  10  Dalga Etkisi Altındaki Büyük Çaplı Silindirik Kazıklar Etrafında Oluşan Oyulmanın Deneysel ... 24/10/2018 - 26/10/2018
  11  Comparison of the Flood Wave Characteristics due to Trapezoid Shaped Dam Break with and Without Vege... 24/10/2018 - 26/10/2018
  12  Üçgen Gedikli Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzl... 24/10/2018 - 26/10/2018
  13  Understanding and Perceptions of Climate Change: A Perspective of University Stakeholders... 24/06/2018 - 28/06/2018
  14  Use of Collar as a Countermeasure against Local Scour around Circular Bridge Pier under Unsteady Flo... 16/11/2017 - 18/11/2017
  15  Use of Riprap as a Countermeasure against Local Scour around Circular Bridge Pier Under Unsteady Flo... 08/05/2017 - 10/05/2017
  16  Use of Collar as a Countermeasure against Local Scour around Circular Piles Under Regular Waves... 08/05/2017 - 10/05/2017
  17  Experimental investigation of scour hole geometry around circular bridge piers... 26/10/2016 - 28/10/2016
  18  Kuzey Atlantik Salınımının Eğirdir ve Beyşehir Göl Seviyeleri Üzerindeki Etkileri... 08/10/2015 - 10/10/2015
  19  Investigation of Meteorological Indicators and North Atlantic Oscillation Variability on The Egirdir... 10/06/2015 - 13/06/2015
  20  Study of Final Scour Depths around Circular Bridge Piers in Clear Water Conditions... 10/06/2015 - 13/06/2015
  21  Dalga Etkisindeki Su Altı Borusu Altında Oluşan Oyulma Derinlikleri Nihai Değerlerinin Deneysel ... 07/11/2014 - 09/11/2014
  22  Taşkın Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayakları Etrafında Meydana Gelen Nihai Oyulmalara... 24/10/2013 - 26/10/2013
  23  Hidrograf Sürelerinin Dairesel Köprü Orta Ayağı Etrafında Oluşan Yerel Oyulmalara Etkisi... 26/09/2013 - 27/09/2013
  24  3D numerical simulations of local scouring around bridge piers under non-uniform sediment and unstea... 08/09/2013 - 13/09/2013
  25  Dairesel Kesitli Köprü Orta Ayakları Etrafında Meydana Gelen Temiz Su Oyulmalarının Deneysel O... 22/11/2012 - 24/11/2012
  26  Use Of Collar as Countermeasure Against Local Scour Around Circular Bridge Pier... 14/11/2012 - 16/11/2012
  27  Experimental Investigation of Time-Dependent Clear Water Scour around Bridge Pier due to a Trapezoid... 20/05/2012 - 24/05/2012
  28  UVP Algılayıcıları Kullanılarak Su Altı Borusu Altındaki Oyulmaların Zamanla Değişimlerini... 21/11/2011 - 23/11/2011
  29  TAŞKIN DALGASI YAYILMASININ DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZİ... 12/09/2011 - 16/09/2011
  30  KARE KESİTLİ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞİŞEN AKIM NEDENİYLE OLUŞAN YEREL OYULMA... 12/09/2011 - 16/09/2011
  31  Katı Madde Taşınması Nedeniyle Kanal Tabanında Oluşan Değişikliklerin Deneysel Olarak Araşt... 16/05/2011 - 18/05/2011
  32  Experimental Study of Local Scours Around Submerged Pipes Resulting From Hydrograph... 16/05/2011 - 18/05/2011
  33  Experimental Study of Local Scour Versus Time Around Circular Bridge Pier... 16/05/2011 - 18/05/2011
  34  Contribution of Laboratory Works in Engineering Education... 04/05/2011 - 07/05/2011
  35  Experimental Investigation of Time-Dependent Local Scour at Bridge Piers... 13/03/2011 - 18/03/2011
  36  Pompa durmasıyla oluşan kararsız akımların deneysel ve teorik olarak araştırılması... 14/10/2010 - 16/10/2010
  37  Açık Kanallarda Taşkın Dalgası Yayılmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması... 22/09/2010 - 24/09/2010
  38  A Tool to Generate and Measure an Input Hydrograph... 15/09/2008 - 17/09/2008
  39  Experimental Determination of Longitudinal Dispersivity in Homogeneous Porous Medium... 18/06/2008 - 20/06/2008
  40  Estimation of groundwater level by using adaptive neuro-fuzzy inference systems in torbali region... 18/06/2008 - 20/06/2008
  41  The effect of Harmandlı Sanitary Landfill Area on Groundwater Contamination... 11/10/2006 - 13/10/2006
  42  Dehliz Regülatörü Fiziksel Model Çalışmaları... 21/09/2005 - 24/09/2005
  43  Design And Construction Of 1/100 Scaled Model Of Cine Dam Stepped Spillway... 14/12/2004 - 19/12/2004
  44  Çine Barajı Basamaklı Dolusavağının 1/100 Ölçekli Fiziksel Modelinin Tasarım ve İnşaası... 01/06/2004 - 03/06/2004
 • NO AD YIL
  1  Laboratuvar Uygulamalı Fiziksel Modeller Genişletilmiş 2. Baskı...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Baraj Etek Santralleri Su Yapıları Cilt IX Su Kuvveti...  2006
 • NO AD TARIH
  1  EGE GAZ A.Ş. Sahasının Güneyinde Dip Tarama Faaliyetleri Değerlendirme Raporu...  7/2023 - 10/2023
  2  Bornova Deresi E-Skuter ve Bisiklet Yolu Hidrodinamik Modelleme Raporu...  6/2022 - 7/2022
  3  Transforming Advanced Water Skilling through the Creation of a Network of Extended Reality Water Emulative Centres (WATERLINE)...  8/2022 - /
  4  Türkiye için Deprem Master Planı Standartlarını Belirleme Projesi (TÜRDEMAP): İzmir Örneği-1.FAZ...  9/2022 - /
  5  Küresel İklim Değişikliği, Kuraklık ve Kirlilik Tehdidi Altındaki Eğirdir Gölü için Yüzey ve Yeraltısu Kaynaklarının Birbirleri ile Etkileşiminin Belirlenmesi ve Bütüncül bir Yaklaşımla Sürdürülebilir bir Göl Havza Planının Oluşturulması...  10/2022 - /
  6  Toprak Dolgu Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Sediment Taşınımının Deneysel ve Sayısal Model ile Araştırılması Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması...  10/2020 - /
  7  Düzenli ve Düzensiz Dalga Etkisi Altındaki Şevli Yüzlü (Taş Dolgu) Dalgakıranların Gövde ve Kafa Kesitlerinde Oluşan Yerel Zemin Hareketlerinin Deneysel ve Sayısal Araştırılması...  9/2019 - 9/2022
  8  Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Raporu...  5/2018 - 5/2019
  9  Community Capacity Building in Higher Education Against Climate Change: Managing Perceptions, Raising Awareness and Strengthening the Resilience...  9/2017 - 3/2019
  10  İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Geçici Yükseltilmiş Yolcu Platformu Değerlendirme Raporu...  4/2017 - 9/2017
  11  Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzlülüğün Taşkın Dalgası Yayılımı Üzerine Etkisinin Deneysel Ve Sayısal Olarak Araştırılması...  6/2017 - 6/2019
  12  Kazıklı Kıyı Yapıları Ile Kıyı Bölgesinde Yer Alan Rüzgâr Türbini Ayakları Etrafında Dalga Etkisi Ile Oluşan Zemin Hareketlerinin Deneysel Ve Sayısal Araştırması, Oyulmaya Karşı Koruyucu Önlemlerin Denenmesi...  1/2016 - 1/2018
  13  Tüpraş İzmir Rafinerisi Eski İskele Civarı Dip Taraması Malzemesinin Alınması ve Tavşan Adası Kuzeybatısına Dökülmesine İlişkin Üniversite Durum Raporu...  5/2015 - 7/2015
  14  Tarihi İkizdere Köprüsü Hidrolojik ve Hidrolik Analiz Raporu...  6/2013 - 8/2013
  15  Vesbo Spiral Sarımlı U-PVC Borulara ait Manning Pürüzlülük Katsayısının Belirlenmesi...  5/2013 - 7/2013
  16  Kutu menfez ve büzlerde oluşan farklı akım türlerinin deneysel ve nümerik araştırılması...  4/2012 - 4/2014
  17  Yatay ve eğimli deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında dalga etkisi ile oluşan oyulmaların zamana bağlı olarak değişiminin deneysel ve nümerik araştırılması...  4/2012 - 3/2015
  18  Deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında olusan oyulmaların deneysel olarak arastırılması...  9/2010 - 9/2012
  19  Açık kanallarda taşkın hidrograflarının yayılmasından kaynaklanan katı madde hareketinin iki boyutlu olarak deneysel ve teorik araştırılması; bu hareket nedeniyle köprü uç ve orta ayaklarında oluşan yerel oyulmaların belirlenmesi - karşı önlemlerin tasarımları ve test edilmel...  7/2009 - 10/2012
  20  İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İZMİR 1x350 MW İthal Kömüre Dayalı Deniz Suyu Soğutmalı İzdemir Enerji Santrali Projesi Santral Soğutma Suyu Isı Enerjisi Azaltımı Laboratuvar Çalışmaları...  12/2008 - 10/2009
  21  Heterojen, Antizotrop Ortamlarda 3 Boyutlu Yeraltısuyu Akımının Deneysel ve Teorik Araştırılması ve Homojen Ortamlarda 3 Boyutlu Dispersivitenin Laboratuar Ölçümleriyle Belirlenmesi...  7/2007 - 7/2008
  22  Su İletim Ve Dağıtım Sistemlerinde Su Darbelerinin Ölçülmesi...  9/2003 - /
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2024-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2024
  3 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021- Şubat 2024
  4 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2016- Eylül 2018