Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. VİLDAN MEVSİM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  The linguistic validation of the gut feelings questionnaire in Turkish...  2023
  2  Reimbursed Medication Adherence Enhancing Interventions in European Countries: Results of the EUREcA...  2022
  3  Hasta-Hekim İlişkisine Kavramsal Yaklaşım...  2021
  4  Validity and reliability of Turkish version of the craving experience questionnaire in the assessmen...  2020
  5  Gender differences in self-care for common colds by primary care patients: a European multicenter su...  2020
  6  Who Is Happier Among Preclinical Medical Students: The Impact of Chronotype Preference...  2020
  7  Birinci Basamakta Alerjik Hastalıkların Yönetiminde Tanısal Testler...  2020
  8  Long-term posttraumatic stress disorder in mine workers after a coalmining disaster...  2020
  9  Anksiyete, Depresyon ve Sigara Bağımlılığı...  2020
  10  The Ordering of Smokers' Toothpaste Choice Criteria with Fuzzy Model...  2019
  11  The impact of family physicians' thoughts on self-efficacy of family physician's core competencies o...  2019
  12  Attention to biotinidase deficiency in children! A case report...  2018
  13  Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)...  2018
  14  Self-care for common colds: A European multicenter survey on the role of subjective discomfort and k...  2018
  15  Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approac...  2018
  16  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patient...  2017
  17  Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report...  2017
  18  Paternal Postpartum Depresyon...  2017
  19  Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı...  2017
  20  Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence...  2016
  21  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  22  Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicen...  2015
  23  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  24  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  25  Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?...  2015
  26  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  27  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  28  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  29  Hemofilus influenza Tip B Aşısı...  2011
  30  Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım...  2010
  31  Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri...  2010
  32  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  33  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  34  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  35  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  36  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  37  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Anksiyete ile S...  2007
  38  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  39  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araştırmas...  2005
  40  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor...  2005
  41  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda bilgi tutum v...  2004
  42  Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers...  2003
  43  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  44  1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova'da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların...  1999
  45  Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı...  1999
  46  Pasif içicilik ve sağlığa zararları...  1996
  47  Learning health management through innotiative methods...  1994
  48  Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım...  1993
  49  İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AIDS Hakkı...  1993
  50  Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 1996, 1997, 19...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of distance learning courses of family medicine education and vocational training program... 07/06/2023 - 10/06/2023
  2  The effect of home blood glucose monitoring on HbA1c using the smartphone application with diabetics... 07/06/2023 - 10/06/2023
  3  The linguistic validation of the gut feelings questionnaire in Turkish... 07/06/2023 - 10/06/2023
  4  How does being goal-oriented affect test anxiety in high school seniors?... 07/06/2023 - 10/06/2023
  5  Effect of mindfulness therapies on pain severity in office workers with chronic low back pain: study... 07/06/2023 - 10/06/2023
  6  How do non-smokers not start smoking? Grounded Theory: Qualitative study protocol ... 07/06/2023 - 10/06/2023
  7  Increasing the Competence of Family Physicians in Diagnosing Cow's Milk Protein Allergy: Study proto... 07/06/2023 - 10/06/2023
  8  Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlend... 05/05/2023 - 06/06/2023
  9  The effect of BATHE interview technique on adherence to hypertension treatment in primary care: Open... 12/05/2022 - 15/05/2022
  10  12-16 Yaş Arası Çocuklarına Covıd-19 Aşısı Yaptırma Konusunda Ebeveynlerinin Tutum ve Davra... 09/04/2022 - 09/04/2022
  11  Vegan Beslenen Bireylerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 09/04/2022 - 09/04/2022
  12  Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 12 Yaş Üzeri Nüfusta COVID-19 Aşılanma Durumu: ... 08/04/2022 - 09/04/2022
  13  8-14 Yaş Çocuklarda, Anne ve Çocuk Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesits... 07/04/2022 - 09/04/2022
  14  Aile Hekimi Gözünden Teletıp Uygulamalarının Değerlendirilmesi ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  15  Covid-19 Pandemisinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı Çevrimiçi Derslerinin Uzmanlık ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  16  Çocuklarda Abdominal Masajın Fonksiyonel Kabızlığa Etkisi: Randomize Kontrollü Deney Çalışm... 13/11/2021 - 13/11/2021
  17  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nefes Farkındalığı Meditasyonunun Sınav Kaygısına Etkisi: Pa... 11/11/2021 - 13/11/2021
  18  18-24 Yaş Grubu Bireylerin COVID-19 Aşı Olma Kararını Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi: Bulan... 11/11/2021 - 13/11/2021
  19  Erişkin Bireylerde Sabahçıl ve Akşamcıllığın Kan Basıncı Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 11/11/2021 - 13/11/2021
  20  Birinci Basamakta Bathe Teröpatik Görüşme Tekniği Kullanımının Hipertansiyon Hastalarında T... 11/11/2021 - 13/11/2021
  21  EUREcA - survey on reimbursement pathways for medication adherence enhancing interventions across Eu... 08/11/2021 - 19/11/2021
  22  Boyun ve Omuz Ağrısı ile Başvuran Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastaların Ağrı Semptomu Üzer... 11/10/2021 - 13/10/2021
  23  Healthy and socially responsible university: peer education about adolescent health... 06/07/2021 - 10/07/2021
  24  Are home blood glucose measurement results of diabetes patients accurate?... 06/07/2021 - 10/07/2021
  25  Each visit is a chance: comprehensive role of family medicine... 06/07/2021 - 10/07/2021
  26  Tobacco cessation treatment monitoring with telemedicine platform... 06/07/2021 - 10/07/2021
  27  Medical Care On Time Saves Lives Cardiac Arrest in Primary Care: During Covid-19 Pandemic Out-Of-Hos... 06/07/2021 - 10/07/2021
  28  Evaluation of the knowledge level of primary care physicians in allergic disease management in Izmı... 06/07/2021 - 10/07/2021
  29  Çocuklarda Fonksiyonel Kabızlık Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Saptanması... 09/04/2021 - 10/04/2021
  30  Birinci Basamakta Ebeveynlerin Aşı Karşıtlığı Konusundaki Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmes... 08/04/2021 - 10/04/2021
  31  Uyku Hijyeni Eğitiminin Anne ve Bebek Uykusu Üzerine Etkisi... 08/04/2021 - 10/04/2021
  32  Düzenli Kuvvet İdmanı Yapan Bireylerdeki Kuvvet İdmanı ile Beslenme Alışkanlığı Arasındak... 08/04/2021 - 10/04/2021
  33  Analyzing heart sound using with Support Vector Machine Technique to improve diagnosis... 16/12/2020 - 19/12/2020
  34  A case of acrodermatitis enteropathica with dermatosis and diarrhea due to zinc deficiency ... 16/12/2020 - 19/12/2020
  35  Is it scabies every patient presenting with itching in primary health care in Turkey?... 16/12/2020 - 19/12/2020
  36  Determination of the relationship between expiratory carbon monoxide level and daytime sleepiness... 16/12/2020 - 19/12/2020
  37  Filtering of fuzzification of heart sound... 16/12/2020 - 19/12/2020
  38  Evaluation of the adherence to Combined COPD Assessment System of patients with chronic obstructive ... 16/12/2020 - 19/12/2020
  39  Comparison of scale and image effectiveness in stress level determination... 16/12/2020 - 19/12/2020
  40  Clinical decision support and monitoring system for blood pressure monitoring with smart watch and s... 16/12/2020 - 19/12/2020
  41  Gebeliğin Bilişsel Fonksiyonlara Etkisinin Değerlendirilmesi... 26/11/2020 - 28/11/2020
  42  Çocuklarında Atopik Dermatit Olma Durumunun, Ebeveynlerde Evlilik İçi Çatışma ve Ebeveynlik S... 26/11/2020 - 28/11/2020
  43  Elektronik Spor Uygulamaları Kullanan 10-19 Yaş Arası Adolesanların Yaşam Kalitesi Durumunu ve ... 26/11/2020 - 28/11/2020
  44  Depresyon Tanılı Hastalara Farkındalık Terapisi Tekniklerinin Uygulanmasının Depresyon Düzeyi... 26/11/2020 - 28/11/2020
  45  Obezitesi Olan Covid19 Hastalarında Pnömoni Sıklığının İncelenmesi... 26/11/2020 - 28/11/2020
  46  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastalarda Kulak Akupunkturunun Solunum Değişken... 26/11/2020 - 28/11/2020
  47  Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İl... 26/11/2020 - 28/11/2020
  48  COVID-19 Geçiren Kişilerin Uyguladıkları Bireysel Korunma Önlemlerinin İncelenmesi: Kesitsel A... 26/11/2020 - 28/11/2020
  49  Decision System for Skin Cancer Risk Assessment with Adaptive Network Based Fuzzy Inference... 12/02/2020 - 14/03/2020
  50  Annelerin Vücut Kitle İndekslerinin Emzirme Tutumu Üzerine Etkisinin Saptanması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  51  Tip 2 Diyabetli Hastalarının Öz Denetim Desteği Amacıyla E-Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  52  Aile Hekimlerinin Cinsel Sağlık Konusunda Hasta Görüşme Sürecindeki Engelleri: Türkiye Örne... 21/11/2019 - 23/11/2019
  53  Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Ile Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin Değerlendirilmes... 21/11/2019 - 23/11/2019
  54  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Egzersiz Yapma Durumları ve Besin Takviyesi Ku... 21/11/2019 - 23/11/2019
  55  Sigara Bırakma Tedavisinde Mobil Uygulama Kullanmanın Bırakma Başarısı Üzerindeki Etkisinin S... 21/11/2019 - 23/11/2019
  56  Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Akupunktur Tedavisinin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Saptanma... 21/11/2019 - 23/11/2019
  57  Sigara Kullanmayanlar Nasıl Sigaraya Başlamıyor? Teori Geliştirme Çalışması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  58  Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Denetim Odağı ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  59  Birinci Basamakta Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Ölüm Kaygısı ve İlaç Tedavisine Uyum Ara... 21/11/2019 - 23/11/2019
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri'ne Kayıtlı 65 Yaş Üstü Bireylerd... 21/11/2019 - 23/01/2019
  61  İnek Sütü Protein Alerjisinin Aile Hekimleri Tarafından Tanınmasının Artırılması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  62  Determination of Factors Affecting Smoking Cessation Success in Patients Who Applied to Smoking Cess... 17/10/2019 - 20/10/2019
  63  Birinci Basamakta Hasta Ortak Karar Verme Beklentisi Veri Formunun Geliştirilmesi Çalışması... 16/10/2019 - 20/10/2019
  64  Alerjik Hastalıklarin Yönetimi Bilgi Düzeyi Anketinin Geliştirilmesi: Delphi Methodu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  65  Confidentiality of electronic health records and quality improvement in the era of big data: Worksho... 26/06/2019 - 29/06/2019
  66  Patient expectancy of shared decision making according to ego states in primary care... 26/06/2019 - 29/06/2019
  67  Assesment of the validity and relability of Turkish version of Craving Experience Questionnaire... 26/06/2019 - 29/06/2019
  68  Assessment of the validity and reliability of Edinburgh Postpartum Depression Scale in Turkish men... 26/06/2019 - 29/06/2019
  69  Long-term post-traumatic stress disorder in mine workers after a coalmining disaster... 26/06/2019 - 29/06/2019
  70  Kalp Seslerinin Bulanık Filtrelenmesi... 12/06/2019 - 14/06/2019
  71  Diyabet Hastalarının Evde Kan Glikoz Takibinde Kullandıkları Glukometrelerin Doğru Ölçüm Per... 11/04/2019 - 13/04/2019
  72  Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında... 11/04/2019 - 13/04/2019
  73  Erişkin Bireylerin Kronotipleri Ile Kan Basıncı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 11/04/2019 - 13/04/2019
  74  Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ego Durumlarına Göre Ortak Karar Verme Beklent... 11/04/2019 - 13/04/2019
  75  Gaziemir 11 Nolu Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 40 Yaş ve ... 11/04/2019 - 13/04/2019
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri'ne Başvuran Hipertansiyon Hastaları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  77  Lise Öğrencilerinde Dijital Oyun Türlerinin Öfke Davranışı Üzerine Etkisinin Araştırılmas... 11/04/2019 - 13/04/2019
  78  3 Ay 4 Yaş Arası Çocukları Olan Ebeveynlerin Yüksek Ateş Yönetme Davranışları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  79  Çinko Eksikliği Sonucu Görülen Dermatoz ve İshal ile Seyreden Bir Akrodermatitis Enteropatika V... 11/04/2019 - 13/04/2019
  80  Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin Depresyon İle İlgili Tutumlar... 17/11/2018 - 17/11/2018
  81  Masa Başı Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir... 15/11/2018 - 17/11/2018
  82  Diabetes Mellitusu Olan Hastalarin İlaç Tercihini Etkileyen Faktörlerin ve Önem Düzeylerinin Sa... 15/11/2018 - 17/11/2018
  83  Birinci basamağa başvuran hastalarda yaygın anksiyete bozukluğu görülme sıklığı ve tedavi ... 15/11/2018 - 17/11/2018
  84  Developing Primary Care Patients Aspects for Shared Decision Making Questionnaire?... 04/10/2018 - 07/10/2018
  85  Outcomes of University Hospital Outpatient Smoking Cessation Clinic in İzmir... 04/10/2018 - 06/10/2018
  86  The status of smoking cessation according to anxiety, depression and addiction level of patients... 04/10/2018 - 06/10/2018
  87  Relationship between Women's Attitude of Family Planning and Parity in Primary Care... 04/10/2018 - 07/10/2018
  88  The Uses and Opinions of Smokers Regarding Electronic Cigarettes in Primary Care: Cross-Sectional St... 04/10/2018 - 07/10/2018
  89  The Association of Nicotine Dependence With Depression and Anxiety... 04/10/2018 - 07/10/2018
  90  The ordering of smokers' criteria in choosing toothpaste with fuzzy dematel model... 03/10/2018 - 06/10/2018
  91  Bulanık Dematel Modeli ile Sigara Kullanan Kişilerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanmas... 26/06/2018 - 29/06/2018
  92  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  93  Lifestyle Change Treatment with Cloud Based Mobile Tracking Application: VITAE... 11/05/2018 - 13/05/2018
  94  Paternal Postpartum Depression In Turkish Fathers... 10/05/2018 - 13/05/2018
  95  The COCO project Systematic reflection of an international research collaboration with 23 university... 10/05/2018 - 13/05/2018
  96  Sigara İçen Bireylerde Gündüz Uykululuk Düzeyinin Saptanması... 12/04/2018 - 15/04/2018
  97  Tıp Fakültesi Preklinik Öğrencilerinde Fazla Kilolu ve Obez Olmanın Suçluluk ve Utanç Üzerin... 12/04/2018 - 15/04/2018
  98  Yerel Yönetimlerde Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler; Tele-Sağlık ve Tele-Bakım Hizmeti Örn... 12/04/2018 - 15/04/2018
  99  Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar verme Sürecindeki Beklentilerine İ... 12/04/2018 - 15/04/2018
  100  Dokuz Eylül Üniversitesi 10 No'lu Gaziemir Eğitim ASM'de Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  101  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 18 Yaş Üstü Bireylerde Obezite ile Yapay Tatlandırıcı İl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  102  Ülseratif Koliti Olan Hasta Nasıl Sigara Bırakabilir Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  103  Postpartum dönemde annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon arasındaki ilişkinin saptanmas... 12/04/2018 - 15/04/2018
  104  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Alerjik Hastalıkları Tanıma ve Yönetmedeki Bilgi Düzeylerini... 12/04/2018 - 15/04/2018
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Gaziemir 10 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların... 12/04/2018 - 15/04/2018
  106  Development of Clinical Risk Assessment Tool of Osteoporosis (OSTEORISKAPP) Using Syndromic Approach... 23/03/2018 - 24/03/2018
  107  Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin KOAH Birleşik ... 11/11/2017 - 12/11/2017
  108  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  109  Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin ... 09/11/2017 - 12/11/2017
  110  Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  111  Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyl... 09/11/2017 - 12/11/2017
  112  Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  113  Self-care for common colds among patients with chronic conditions: predictors for higher use of self... 19/10/2017 - 22/10/2017
  114  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  115  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  116  1100'de 1!... 06/04/2017 - 09/04/2017
  117  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  118  Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete,depresyon ve bağımlılık düzeyine... 12/11/2016 - 13/11/2016
  119  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  120  Hipertansiyon ve Diyabet Hastalıkları İçin Mobil ve Web Tabanlı klinik Karar Destek ve Takip Si... 10/11/2016 - 13/11/2016
  121  Sigara İçen Kişilerde 'Sigara Bırakma Kararlılık Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  122  maternal postpartum depresyonun çocukların erken sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  123  Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Aile Hekimlerinin Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimine... 10/11/2016 - 13/11/2016
  124  Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Saptanması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  125  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Profili... 10/11/2016 - 13/11/2016
  126  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Kadınların Serviks Kanseri Taraması Yaptırmama Nedenle... 10/11/2016 - 13/10/2016
  127  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  128  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  129  Electronic Health Records for Smoking Cessation With a Web Based Software... 09/10/2016 - 13/10/2016
  130  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for hypertension and diabetes... 15/06/2016 - 18/06/2016
  131  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  132  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  133  The violence of patients with psychiatric disorders against healthcare worker... 15/06/2016 - 18/06/2016
  134  The relationship between sleep quality in patients with chronic diseases and newly diagnosed depres... 15/06/2016 - 18/06/2016
  135  One- year follow up of a smoking cessation program in a clinic of family medicine department in Izm... 15/06/2016 - 18/06/2016
  136  European Study on Self-care for Common Colds: Gender differences in primary care practice samples fr... 20/05/2016 - 24/05/2016
  137  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  138  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  139  Sigara bırakma hastalarının anksiyete depresyon durumları ve kullanılan ilacın sigara bırakma... 07/04/2016 - 10/04/2016
  140  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Polikliniği'ne ... 07/04/2016 - 10/04/2016
  141  The effects of education about osteoporosis on knowledge and attitudes of high school students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  142  Does work-family conflict cause anxiety and depression in medical residents?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  143  Does the sense of possesion of basic professional competences have any effect on occurrence of burno... 22/10/2015 - 25/10/2015
  144  The Knowledge,Attitudes and Behaviors of Postmenopausal Women in Osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  145  Disability, Home Accidents and Family Medicine Role... 22/10/2015 - 25/10/2015
  146  Use of hypertension diagnosis and treatment guidelines by family physicians working in primary care ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  147  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  148  Attention to Diabetes in Children!Diabetic Ketoacidosis: A Case Report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  149  Self-care for common colds across 14 European countries (COCO study): predictors for higher use of s... 17/10/2015 - 20/10/2015
  150  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  151  0-4 Yaş Engelli Çocuklarda Ev Kazası Sonucu Yaralanma Prevalansı ve Yaralanma Tipleri... 02/04/2015 - 05/04/2015
  152  Birinci Basamak Hekimlerinin Depresyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları... 02/04/2015 - 05/04/2015
  153  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 02/04/2015 - 05/04/2015
  154  Hastalar İlaç Kullanımına Nasıl Karar Veriyor?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  155  İzmir Merkez İlçelerde 65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  156  Hamilelik Beyni: Gerçekten Var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  157  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kan Basıncı Kontrolünde Ne Kadar Etkili?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  158  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  159  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  160  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  161  Erkeklerde Postpartum Depresyon Görülmesi ve Etkileyen Faktörler... 06/11/2014 - 09/11/2014
  162  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Diyabet Hastasının Aile Hekimliği T... 25/10/2014 - 28/10/2014
  163  Pregnancy Brain: Does Really Exist?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  164  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  165  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  166  Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Hastanın İzlemi... 24/09/2014 - 28/09/2014
  167  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  168  SAĞLIKLI OLMAYI iŞARET EDİYORUZ.... 20/03/2014 - 23/03/2014
  169  OBEZ HASTALAR NEDEN ZAYIFLAYAMIYOR?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  170  KEMALPAŞA ARMUTLU BELDESİNDE GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN SONUÇLARI... 20/03/2014 - 23/03/2014
  171  OSTEOPOROZ TANISINA SENDROMİK YAKLAŞIM... 20/03/2014 - 23/03/2014
  172  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  173  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  174  Kemalpaşa armutlu beldesinde gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  175  DEÜTF kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran premenapozal kadınların kemik erim... 07/11/2013 - 10/11/2013
  176  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  177  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  178  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  179  Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis in primary care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  180  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  181  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  182  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  183  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  184  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  185  Postpartum depresyonun annnenin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu üzerine etkisi... 08/11/2012 - 11/11/2012
  186  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Disiplininin Temel Yeterlilikleri Kon... 08/11/2012 - 11/11/2012
  187  Gebelik Dönemlerinde Kadınların Sigara İçmeye Karşı Tutum ve Davranışları... 08/11/2012 - 11/11/2012
  188  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  189  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  190  Birinci basamak aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavi rehberi kullanma durumu ve rehber ku... 13/04/2012 - 15/04/2012
  191  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  192  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  193  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  194  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  195  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  196  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  197  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  198  Educational Vıews and Opinions of MSc and PhD Students About the Molecular Medicine Programme at th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  199  Why teens don't start smoking?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  200  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  201  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  202  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  203  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  204  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  205  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  206  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  207  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  208  "Beslenme Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi ... 05/05/2008 - 07/05/2008
  209  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  210  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  211  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  212  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  213  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  214  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  215  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  216  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  217  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  218  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  219  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  220  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  221  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  222  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  223  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  224  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  225  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  226   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  227  İzmir Bornova Merkez Sağlık Oceğı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 Yaş Grubu Gençlerin AI... 06/04/1994 - 08/04/1994
 • NO AD YIL
  1  İzmir Valiligi Hizmet Kalitesi Ölçümü: Valilik Birimleri Arasi Karsilastirma...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Evren ve Örneklem Seçimi Nicel Araştırma Yöntemleri...  2023
  2  Kandidiyazis BİRİNCİ BASAMAKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI...  2015
  3  Fizik Muayene Yöntemleri Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care (INE-CSC) COST21152...  5/2022 - /
  2  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi Tamamlama ve İzlem Projesi...  5/2020 - /
  3  European Network to Advance Best practices and technoLogy on medication adherencE (ENABLE) COST19132...  10/2020 - /
  4  Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies H2020...  1/2020 - /
  5  European Burden of Disease Network COST18218...  10/2019 - /
  6  18-45 Yaş Bireylerde Karbon Monoksit Düzeyi ile Gündüz Uykululuğu Arasındaki Ilişkinin Saptanması...  7/2019 - 7/2021
  7  Hipertansiyon yönetiminde akıllı saat ve akıllı telefon ile kan basıncı takibinin yapıldığı klinik karar destek ve izlem sistemi...  10/2019 - 4/2021
  8  The Core Outcome Measures for Food Allergy COST18227...  11/2019 - /
  9  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  10  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - 5/2018
  11  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hipertansiyon ve Diyabet Tarama, Tanı, Tedavi, Takip için Klinik Karar Destek Sistemi (1B4T)...  1/2016 - 5/2018
  12  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel Yeterlikleri Konusundaki Yetkinlikleri ile İlgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisi...  12/2013 - 12/2014
  13  Üniversite öğrencilerinde obezite oluşumunda internet bağımlılığının etkisinin saptanması...  12/2013 - 1/2016
  14  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  15  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  16  İdiyopatik kronik bel ağrısı olan hastaların aile hekimliği ilkelerine göre takiplerinin sonuçları...  10/2006 - 1/2008
  17  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  12/2005 - 11/2006
  18  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  19  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  12/2005 - 11/2006
  20  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO AD YIL
  1  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü...  1991
  2  Teşekkür...  1994
  3  Takdirname...  1995
  4  Takdirname...  1997
  5  Takdirname...  1997
  6  Takdirname...  2002
  7  Teşekkür...  2002
  8  Takdirname...  2008
  9  Leading Health Professionals of the World 2007...  2007
  10  Takdirname...  2016
  11  WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma...  2016
  12  Leaders in Innovation Fellowship...  2017
  13  TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2018
  14  TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı...  2018
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2015- Mart 2018
  2 Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Aralık 2003- Ağustos 2008