Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
  Doçent  Üniersitelerarası Kurul Başkanlığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  2018
 • NO AD YIL
  1  Gómez-López-Hernández syndrome: An adult case diagnosed after psychiatric symptoms...  2023
  2  Treated incidence of first episode psychosis in Sinop, Turkey: results of a 4-year admission-based s...  2023
  3  A 6-year follow-up study in a community-based population: Is neighbourhood-level social capital asso...  2023
  4  Examining the association between exposome score for schizophrenia and cognition in schizophrenia, s...  2023
  5  Şizofreni epidemiyolojisinde yenilikler: Çıkmaz sokak mı, tünelin ucunda ışık var mı?...  2023
  6  The association of social inequality with the onset, persistence, and progression of psychotic exper...  2023
  7  The association between cannabis use and facial emotion recognition in schizophrenia, siblings, and ...  2022
  8  Examining facial emotion recognition as an intermediate phenotype for psychosis: Findings from the E...  2022
  9  Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?...  2021
  10  Toplum Tabanlı Bir Örneklemin İleriye Dönük İzleminde, Alkol- Esrar Kullanımının ve Stresli Yaşam Ol...  2021
  11  Toplum Tabanlı Bir Örneklemde 6 Yıllık İzlemede, Alkol-Esrar Kullanımının ve Stresli Yaşam Olayların...  2021
  12  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve ön bulgular...  2021
  13  Symptomatic Remission Along the Clinical Psychosis Spectrum: A Historical and Conceptual Review...  2021
  14  Cognitive functioning throughout adulthood and illness stages in individuals with psychotic disorder...  2021
  15  Examining the association between exposome score for schizophrenia and functioning in schizophrenia,...  2021
  16  Examining the independent and joint effects of genomic and exposomic liabilities for schizophrenia a...  2020
  17  A replication study of JTC bias, genetic liability for psychosis and delusional ideation...  2020
  18  Evidence, and replication thereof, that molecular-genetic and environmental risks for psychosis impa...  2020
  19  COVID-19 pandemisi ve psikotik belirtiler...  2020
  20  Replicated evidence that endophenotypic expression of schizophrenia polygenic risk is greater in hea...  2020
  21  Psikanalizin Bilim Sorunu: Bilimsel Bir Psikoloji Projesi'nden Nöropsikanalize...  2020
  22  Psikozun öncesi: Prodrom ve psikotik bozukluğa giden belirtiler...  2019
  23  Denial and Depression in Patients with Digestive System Cancer...  2019
  24  Association of Wider Social Environment with Relapse in Schizophrenia: Registry Based Six-Year Follo...  2019
  25  Doğanın Diyalektiği'nde Zihin ve Beyin...  2019
  26  Estimating Exposome Score for Schizophrenia Using Predictive Modeling Approach in Two Independent Sa...  2019
  27  White Noise Speech Illusions: A Trait-Dependent Risk Marker for Psychotic Disorder?...  2019
  28  Sovyetler Birliği'nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi...  2019
  29  Izmir Mental Health Cohort for Gene-Environment Interaction in Psychosis (TurkSch): Assessment of th...  2019
  30  Psikososyal Bir Risk Etkeni Olarak İş Stresi ve Çalışma...  2019
  31  Examining the independent and joint effects of molecular genetic liability and environmental exposur...  2019
  32  DSM outcomes of psychotic experiences and associated risk factors: 6-year follow-up study in a commu...  2019
  33  Psychotic experiences and mood episodes predict each other bidirectionally: a 6-year follow-up study...  2019
  34  Is BDNF-Val66Met polymorphism associated with psychotic experiences and psychotic disorder outcome? ...  2019
  35  Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim...  2019
  36  Küba'da Bilimin Başaramadığı: Beyinleri Dışarıdan Etkilemek...  2019
  37  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Kadınlarda Psikososyal Bir Stres Olarak İşyerinde Yıldırmanın Ge...  2018
  38  Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler...  2018
  39  Sovyetler Birliği'nde psikiyatri kötüye mi kullanıldı?...  2018
  40  Prevalence of premenstrual syndrome and its relationship to depressive symptoms in first-year univer...  2017
  41  Do clinical features relate to theory of mind, empathy and 2D:4D in schizophrenia?...  2017
  42  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis...  2017
  43  Hep Diken Üstünde: Kaygı ve Türkiye...  2017
  44  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar...  2017
  45  The epidemiology of alcohol use in Izmir, Turkey: drinking pattern, impairment and help-seeking...  2017
  46  Şizofrenide anne-baba akraba evliliğinin klinik özelliklere etkisi...  2017
  47  Sinop İlinde Tanımlı Bir Alanda Şizofreni, Şizoafektif Bozukluk ve Bipolar I Bozukluğun Başvuru Teme...  2016
  48  Formal thought disorder in first-episode psychosis...  2016
  49  Relation of formal thought disorder to symptomatic remission and social functioning in schizophrenia...  2016
  50  Bipolar I Bozukluk Hastalarının Bakımverenlerinde Yaşam Kalitesi Yük ve Sosyal Destekle İlişkili mi?...  2016
  51  Şizofreni hastalarında düşünce ve dil bozukluğunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ve sosyodemogra...  2015
  52  The epidemiology of major depressive disorder and subthreshold depression in Izmir, Turkey: Prevalen...  2015
  53  Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulguları ve...  2015
  54  Identifying Gene-Environment Interactions in Schizophrenia: Contemporary Challenges for Integrated, ...  2014
  55  Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanli Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek için Ön...  2014
  56  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendirilmesi...  2014
  57  Klaritromisin ve Klorfeniramin Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Psikotik Belirtiler...  2013
  58  Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and ...  2012
  59  İzmir Kent Merkezinde Şizofreni ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaşamboyu Yaygınlığı ve İlişkili...  2012
  60  Testing the psychosis continuum: differential impact of genetic and nongenetic risk factors and como...  2012
  61  Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerde psikotik bozukluklar: Sıklık, yaygınlık ...  2012
  62  Psikozlarda Gen-Çevre Etkileşimi için İzmir Akıl Sağlığı Araştırması (TürkSch): Amaç ve Yöntem...  2011
  63  Türkiyede psikoz epidemiyolojisi: Yaygınlık tahminleri ve başvuru oranları üzerine sistematik bir gö...  2011
  64  Şizofreni Epidemiyolojisine Türkiye'den Katkı Yapmak: Nasıl ve Neden?...  2010
  65  Sibutramin İçerdiği Saptanan Reçetesiz Zayıflama Ürününün Yol Açtığı Psikotik Bulgulu İlk Manik Döne...  2010
  66  Klinik psikiyatri araştırmalarında maddi çıkar çatışması: Bir gözden geçirme...  2008
  67  Tükenmişliğin Nörobiyolojisi: Hipotalamus-Pituiter-Adrenal Ekseni ve Diğer Bulgular...  2008
  68  The role of BDNF and HPA axis in the neurobiology of burnout syndrome...  2008
  69  Cycling mood disturbances and progressive neurological symptoms in a patient with Huntington's disea...  2008
  70  Tükenmişlik Sendromu...  2008
  71  Şizofreni alanında Türkiye'deki epidemiyolojik veriler ve gereklilikler...  2007
  72  Şizofrenide psikososyal etkenlerin yeniden önem kazanması...  2007
  73  Özelleştirmeler, Sağlık Çalışanları ve Psikososyal Etmenler...  2006
  74  Akıl Sağlığı Penceresinden İşsizlik...  2006
  75  İş Stresi ve Akıl Sağlığı Sorunları...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Söylenti ve efsaneler arasında Ekim Devrimi ve psikanaliz ilişkisi... 19/10/2022 - 23/10/2022
  2  Eşikaltı psikoz epidemiyolojisinde değiştirilebilir olana odaklanmak: Yeni analizlerle TürkSch ... 19/10/2022 - 23/10/2022
  3  COVID-19 pandemisi psikotik bozukluk hastalarını nasıl etkiledi? Depresyon dönemi umutsuzluk ve ... 19/10/2022 - 23/10/2022
  4  COVID-19 pandemisi psikotik bozukluk hastalarını nasıl etkiledi? Özkıyım düşünceleri ve gir... 19/10/2022 - 23/10/2022
  5  Fahr Sendromu: Psikoz ve Obsesif Kompulsif Belirtilerle Giden... 19/05/2022 - 22/05/2022
  6  Uzunlamasına İzlem: TürkSch Deneyimi... 19/05/2022 - 22/05/2022
  7  A Six-year Follow-up Study in a Community-based Population: Is Neighbourhood-level Social Capital As... 06/04/2022 - 10/04/2022
  8  Nearly Half of Incident Psychotic Disorders over Six Years is Not Attributable to Preceding Positive... 06/04/2022 - 10/04/2022
  9  Mesleksel Mental Hastalıklar... 12/02/2022 - 13/02/2022
  10  Sigara kullanımı psikotik yaşantıların kalıcı hale gelmesi ve psikotik bozukluğa ilerlemesi ... 19/10/2021 - 23/10/2021
  11  İstanbul Protokolü Uygulamasında Geri Gönderme Merkezi Deneyimi... 14/10/2021 - 17/10/2021
  12  Outcome of DSM-5 attenuated psychosis syndrome over follow-up: Six years follow-up study in a large ... 07/09/2019 - 10/09/2019
  13  Şizofreni ve psikoz kentlerde neden daha yüksek?... 29/06/2019 - 30/06/2019
  14  Psikiyatri asistanlığında bilimsel kaynaklara nasıl erişelim?... 10/04/2019 - 13/04/2019
  15  Sağlık Çalışanlarında Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılık... 04/10/2018 - 06/10/2018
  16  Zor Bir Konu: Zor Olguyu Tanımlamak... 02/10/2018 - 06/10/2018
  17  Bilimsel Makale Yazımı... 12/04/2018 - 15/04/2018
  18  Araştırma Konusu Seçimi ve Elektronik Sistemlerde Kaynaklara Ulaşma... 12/04/2018 - 15/04/2018
  19  Tanıyı Atlamak ya da Atlamamak: Psikotik Belirtilerle Ortaya Çıkan Nöro-Behçet Sendromu... 11/04/2018 - 14/04/2018
  20  Denial and Depression in Digestive System Cancer Patients... 04/04/2018 - 07/04/2018
  21  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis... 20/05/2017 - 24/05/2017
  22  Asistanlıkta hayatta kalma rehberi ne işe yarar?... 19/04/2017 - 22/04/2017
  23  Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Depresyon Belirtile... 15/03/2017 - 19/03/2017
  24  Savaş Ortamı Akıl Sağlığını Nasıl Etkiler? Veriler ne söylüyor?... 15/03/2017 - 19/03/2017
  25  ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM YAYGINLIĞI VE İLİŞKİLİ... 21/09/2016 - 21/09/2016
  26  Effect of Wider Social Environment on Relapses in Schizophrenia: A Six-Year Follow-Up Study... 02/04/2016 - 06/04/2016
  27  Exploring the Effect of COMT and BDNF Polymorphisms on Association between Psychotic Experiences and... 02/04/2016 - 06/04/2016
  28  What Does 2D:4D Tell Us about Social Cognition?... 02/04/2016 - 06/04/2016
  29  The Relation of Schizotypy and Cognition with Theory of Mind in First-Degree Relatives of Patients w... 02/04/2016 - 06/04/2016
  30  The relationship between theory of mind and thought-language disorder in schizophrenia... 02/04/2016 - 06/04/2016
  31  Conversion from Psychosis Like Experiences in the Community to Not Only Psychotic Disorders; But Als... 02/04/2016 - 06/04/2016
  32  Which social environment is more important in the persistence of psychotic experiences? Differential... 12/03/2016 -
  33  A six-year longitudinal population-based cohort for the extended psychosis phenotype: An epidemiolog... 12/03/2016 -
  34  Psychotic experiences, alcohol-cannabis abuse, stressful events and familial risk is associated with... 12/03/2016 -
  35  Cognitive dysfunctions in first episode pychosis... 12/03/2016 -
  36  Subthreshold depression as a predictor of emergence and persistence of psychotic experiences: A six-... 12/03/2016 -
  37  Extended Psychosis Phenotype and Gene Environment Interactions: A Follow-Up Study on a Large Communi... 18/10/2015 - 20/10/2015
  38  Are COMT Val158Met and BDNF Val66Met Polymorphisms Associated with Psychotic Experiences and Clinica... 18/10/2015 - 20/10/2015
  39  The effect of thought disorders on remission of symptoms in schizophrenia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  40  The effect of thought disorders on psychosocial functioning in schizophrenia... 29/08/2015 - 01/09/2015
  41  Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  42  The relation of thought-language disorders in schizophrenia with remission of symptoms and psychosoc... 28/03/2015 - 31/03/2015
  43  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Süreci Psikotik Yaşantıları Tetikliyor mu? (Kehus-P)... 12/11/2014 - 16/11/2014
  44  Eşikaltı Psikotik Yaşantılardan Psikotik Bozukluğa: İzotretinoin Kullanımına Bağlı Bir Olg... 12/11/2014 - 16/11/2014
  45  TürkSch: A Longitudinal Epidemiological Study for Gene-Environment Interaction in Psychosis and Oth... 21/05/2014 - 24/05/2014
  46  Relation Between Psychotic-like Experiences and Major Depression In The Community Based Sample... 04/04/2014 - 09/04/2014
  47  The Impact of Consanguinity on Risk of Extended Psychosis Phenotype... 04/04/2014 - 09/04/2014
  48  Familial Liability, BDNF Val66Met Polymorphism and Psychotic-Like Experiences... 04/04/2014 - 09/04/2014
  49  One-year prevalence of major depressive disorder and related socioeconomic factors in izmir city cen... 01/03/2014 - 04/03/2014
  50  The Impact of Consanguinity on Risk of Extended Psychosis Phenotype... 12/12/2013 - 14/12/2013
  51  Low in Prevalence, High in Burden: Alcohol and Substance Abuse in Izmir, Turkey... 12/12/2013 - 14/12/2013
  52  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  53  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  54  İzmir İl Merkezinde Bir Yıllık DSM-IV-TR Majör Depresif Bozukluk Yaygınlığı... 24/09/2013 - 28/09/2013
  55  Tanımlı Bir Alanda Şizofreni Ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaygınlığı: Sağlık Kayıt... 24/09/2013 - 28/09/2013
  56  Relation between Emotion Recognition and Abstract Thinking in Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  57  Early Age on Onset may Affect Dysfunctions in Thought Disorder in Patients with Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  58  Admission based prevalence of schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar I disorder in a ca... 05/06/2013 - 08/06/2013
  59  On soruda makalelerde sık karşılaştığımız epidemiyolojik terimler... 10/04/2013 - 13/04/2013
  60  Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and ... 13/06/2012 - 16/06/2012
  61  Geniş Psikoz Fenotipi: Psikozlarda Gen-Çevre Etkileşimini Çalışmak İçin Alternatif Bir Model... 11/04/2012 - 14/04/2012
 • NO AD YIL
  1  Şizofreni ve Aile...  2018
 • KİTABIN ADI: Bilimsel Yeni Veriler Işığında Diyalektik Materyalizm]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Psikiyatri Bakışıyla İş ve Meslek Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları...  2022
  2  Çölde Serap: 21. Yüzyılda Kapitalizmin Günlük Hayatı İstilası ve Talanı Sosyalist Gelecek ve Planlama...  2020
  3  Şizofreni Etiyolojisi Temel ve Klinik Psikiyatri...  2018
  4  'Cinler mi madde mi?' Psikozu Diyalektik Materyalizm ile Anlamak Bilimsel Yeni Veriler Işığında Diyalektik Materyalizm...  2018
  5  Psikoz ve Şizofreni Epidemiyolojisi Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar | Temel Kitap...  2018
  6  Toplumsal Eşitsizlikler Beyin Yapısını Etkiliyor mu? Marksizm ve İki Kültür...  2015
  7  Savaş Ortamı Akıl Sağlığını Nasıl Etkiler? Epidemiyolojik Bulgular Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali...  2015
  8  Yeni Türkiyede Psikiyatri: Bizim Size Çok İhtiyacımız Var Tıp Bu Değil...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Psikoz Benzeri Yaşantı-Psikotik Bozukluk İlişkisi, Psikotik Bozukluğa Dönüşüm İçin Risk Faktörleri, Gen- Çevre Etkileşimi: Toplum Tabanlı Örneklemde Bir İzlem Çalışması...  7/2013 - 12/2015
  2  European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions...  5/2010 - 5/2015
  3  Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Gen-Çevre Etkileşimi: Catechol-O-Methyltransferase Geni Tek Nükleotid Polimorfizmi ile Toplumsal Sermaye İlişkisinin Kentleşme Derecesine Göre İncelenmesi...  7/2007 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  Türk Psikiyatri Dergisi 2013 Araştırma Ödülü...  2013
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. ÖÇM Sempozyumu En Başarılı Araştırma...  2014
  3  Mine Öz ve Kamil Genç Şizofreni Dostu Ödülü...  2016
  4  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Bildiri Ödülü...  2015
  5  45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Bildiri Ödülü...  2009
  6  12. Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü...  2008
  7  43. Ulusal Psikiyatri Kongresi İsmet Karacan Ödülü...  2007
  8  11. Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü...  2007
  9  10. Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü...  2006