Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NİLGÜN ÖZÇAKAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Protez İlişkili Eklem Enfeksiyonu Olan Hastalar Neler Yaşıyorlar? Nitel Araştırma...  2022
  2  Sağlıklı yaşlanma ve egzersiz...  2022
  3  The Use of Contraceptive Method Patterns: Evaluation at Family Health Centers...  2021
  4  Evaluation of Wome's Beliefs About PAP Smear Screening Using The Health Belief Model Scale...  2020
  5  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  6  Bireylerin Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hakkında Bilgi Düzeyi...  2019
  7  Kırsal Hekimliğin Geleceği...  2018
  8  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  9  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  10  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  11  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
  12  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
  13  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  14  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  15  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne kadar etk...  2016
  16  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  17  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  18  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışma...  2016
  19  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  20  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  21  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  22  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  23  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  24  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  25  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  26  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  27  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  28  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  29  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  30  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  31  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  32  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  33  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşulları ile i...  2012
  34  Kuduz Aşıları...  2011
  35  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  36  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  37  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının...  2011
  38  Metabolik Sendrom...  2010
  39  Adolesanlarda obezite...  2010
  40  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  41  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  42  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  43  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  44  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  45  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  46  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Anksiyete ile S...  2007
  47  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  48  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor...  2005
  49  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  50  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  51  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda bilgi tutum v...  2004
  52  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  53  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of distance learning courses of family medicine education and vocational training program... 07/06/2023 - 10/06/2023
  2  Pandemide çevrimiçi kurslar vebirinci basamak... 27/10/2022 - 30/10/2022
  3  Son Trimesterde Olan Gebelerin Bu Dönemde Yaşadıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma... 27/10/2022 - 30/10/2022
  4  İleri Yaş Ama Mastoidit Olmasın?... 12/10/2022 - 16/10/2022
  5  Tamamlayıcı Beslenme Konusunda Annelere Verilen Eğitimin Annelerin Bilgi Ve Uygulamalarına Etkis... 12/10/2022 - 16/10/2022
  6  Primer Enürezis Nokturnası Olan Çocuklarda Duygu-Davranış Sorunlarının İncelenmesi... 07/04/2022 - 09/04/2022
  7  Asistan Hekimlerde Fiziksel Aktivite ve Beslenme Tutumunun Değerlendirilmesi... 07/04/2022 - 09/04/2022
  8  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Organ Bağışı Konusundaki Bilgi ve Tutumları... 07/04/2022 - 09/04/2022
  9  Covid-19 Pandemisinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı Çevrimiçi Derslerinin Uzmanlık ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  10  Geçirilmiş COVİD-19 Sonrası Akut Reaktif Artrit Tanı Alma Sıklığı... 07/04/2022 - 09/04/2022
  11  Kadınlarda Meme Kanseri Tarama Davranışı ve Hasta Aktiflik Düzeyi... 07/04/2022 - 09/04/2022
  12  Covid-19 Geçirmiş Hastalarda Sigara Kullanım Durumunun Analizi... 11/11/2021 - 13/11/2021
  13  Birinci Basamakta Reçetesiz İlaç Kullanımı Ve Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  14  Bireylerin Deri Kanseri Risk Algısı ve Etkileyen Faktörler... 11/11/2021 - 13/11/2021
  15  İki Ileri Bir Geri: Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Olan Hastalar Tanı, Tedavi ve Iyileşme Sürec... 11/11/2021 - 13/11/2021
  16  0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Sağlık Okuryazarlığının Sağlık İnanç Modeline Göre Ba... 11/11/2021 - 13/11/2021
  17  Evde Sağlık Hizmetlerine Kayıtlı Hastaların İnformal Primer Bakım Verenlerinin Bakım Yükü ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  18  Covid-19 Pandemisinin Aile Hekimlerindeki Tükenmişlik Düzeyi ve İyilik Hali ile İlişkisi... 11/11/2021 - 13/11/2021
  19  Covid-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Bireylerin Semptom Düzeylerine Göre Covid-19 Korku Düzeylerinin K... 11/11/2021 - 13/11/2021
  20  Aile İçi Şiddete İlişkin Raporların Değerlendirilmesi ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  21  Hasta Hekim İletişiminin, Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi... 08/04/2021 - 10/04/2021
  22  Covid-19 Korkusunun Umutsuzluk ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi... 08/04/2021 - 10/04/2021
  23  Okul öncesi dönemdeki çocuklarda ailenin çocuk besleme davranışları ile çocuk yeme alışkan... 14/10/2020 - 17/10/2020
  24  Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ve sağlıklı yaşam biçim... 14/10/2020 - 17/10/2020
  25  İzmir İlinde Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Güneş ve Deri Kanseri Hakkında Bi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  26  Aile Hekimliği Disiplininde Akademik Yeterlilik Ölçütlerinin Geliştirilmesi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  27  Birinci Basamakta Reçetesiz İlaç Kullanımı Ve Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  28  T2DM Hastalarında, HIIT'in (Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz) Kan Şekeri ve HBA1C Üzerine ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  29  İzmir ilindeki aile hekimlerinin sağlık tarama davranışları, uygulamaları ve iş yükü ile i... 16/10/2019 - 20/10/2019
  30  Bel Ağrısı Sonrası Multiple Myeloma Olgusu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  31  Diyabetik Nöropati mi Disk Hernisi mi ?... 16/10/2019 - 20/10/2019
  32  Reliability And Validity Study Of TREatment MOtivation and REadiness Test (TRE-MORE)... 26/06/2019 - 29/06/2019
  33  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin, 0-3 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerle Çocuklarının Uyku Durumla... 11/04/2019 - 13/04/2019
  34  Ebeveynlerin Anksiyete Durumları ile Çocuklarının Sağlığı Konusundaki İnançları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  35  Bel Ağrısı Yakınması Olan Asistan Hekimlerde Kinesio Bantlama Tekniğinin Etkinliğinin Araşt... 11/04/2019 - 13/04/2019
  36  15-49 Yaş Arası Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemlerinin Seçimine Yönelik Etkililik Araştır... 11/04/2019 - 13/04/2019
  37  Tip 2 Diyabet Hastalarında Bitki ve Diyet Takviyelerinin Kullanım Sıklığı ve Nedenleri... 15/11/2018 - 17/11/2018
  38  Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Olan Bireylerde İlk Yardım Bilgi Düzeyi Ve Farkındalığı... 15/11/2018 - 17/11/2018
  39  The Polypharmacy and Causes in Elderly at Primary Health Care Services... 10/11/2018 - 11/11/2018
  40  Yaşlılarda Ölüm Kaygısının Sosyal Yaşamla Ve Mutlulukla İlişkisi... 26/09/2018 - 30/09/2018
  41  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  42  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Ebeveynlerin Aşılar İle İlgili Bilgi Düzeyleri... 13/04/2018 - 14/04/2018
  43  Tip II Diyabetli Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Tedavi Uyumuna Etkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  44  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemlerinin Değerlendirilmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  45  Aile Hekimliği Asistanlarında İş Doyumu ve Depresyon İlişkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  46  Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  47  Riskli Gebeliği Olan Kadınlar Bu Durumu Nasıl Algılıyorlar?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  48  Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Diyabetik Ayak Eğitiminin Hastaların Bilgi Tutum Ve Davran... 12/04/2018 - 15/04/2018
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  50  Şeker Hastalığımı Sen Takip Ettin-İlaç Raporumu Kim Yazacak?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  51  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  52  Gebelerde Emzirme Tutumunun İlk Altı Ay Emzirme Süresiyle İlişkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  53  Annelerin Çocukluk Çağı Bağışıklama Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerle... 09/11/2017 - 12/11/2017
  54  Bireylerin Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  55  HbA1C Düzeyleri; DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklaşımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  56  Domestic Violence Reports and Management at Primary Care... 28/06/2017 - 01/07/2017
  57  How to Deal with HPV?... 28/06/2017 - 01/07/2017
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  59  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
  60  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  62  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
  63  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  64  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  65  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  67  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  68  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  69  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  70  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  71  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  72  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  73  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  74  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  75  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  76  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  77  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  78  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  79  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  80  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  81  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  82  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  83  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  84  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  85  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  86  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  87  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  88  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  89  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  90  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  91  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  92  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  93  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  94  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  95  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  96  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  97  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  98  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  99  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  100  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  101  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  102  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  103  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  104  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  105  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  106  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  107  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  108  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  109  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  110  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  111  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  112  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  113  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  114  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  115  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  116  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  117  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  118  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  119  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  120  Asistan Hekimlerin Empati Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler... 23/04/2014 - 27/04/2014
  121  Yaşlılar süreğen hastalıkları için ilaç kullanırken neler yaşıyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  122  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  123  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  124  Yaşlı Sağlığı Rotasyonu: Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri Ne Düşünüyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  125  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  126  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  127  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  128  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  129  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etkileyen Sosyodemo... 07/11/2013 - 10/11/2013
  130  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  131  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  132  Older patients` views about medicine use: A qualitative study... 25/06/2013 - 29/06/2013
  133  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  134  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  135  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  136  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  137  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  138  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  139  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  140  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  141  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  142  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  143  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  144  Evde sağlık hizmetine başvuran hastalara bakım hizmeti veren kişilerin bu hizmetten beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  145  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  146  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  147  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  148  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  149  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  150  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  151  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  152  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  153  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  154  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  155  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15?17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 22/05/2011
  156  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  157  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  158  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  159  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  160  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  161  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  162  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  163  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  164  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  165  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  166  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  167  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  168  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  169  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  170  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  171  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  172  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  173  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  174  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  175  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  176  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  177  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  178  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  179  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  180  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  181  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  182  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  183  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  184  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  185  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  186  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  187   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  188  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  189  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  190  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Risk Management of Peripheral Artery Disease at Primary Care Setting Peripheral Artery Disease: From Risk Factors to Management...  2021
  2  Diabetes Management in Peripheral Artery Disease PatientsPeripheral Artery Disease: From Risk Factors to Management...  2021
  3  Beslenme İlişkili Hastalıklar Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular Aile Hekimliğinde Her Yönüyle Beslenme - 2021...  2021
  4  Aile Hekimliği ve Uzmanlık Eğitimindeki YeriTürkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular Ülkemizde Aile Hekimliğinin Sağlığın Geli...  2020
  5  Yaşlılarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına YaklaşımTürkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı...  2019
  6  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  7  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  8  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  2  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri/Birincilik...  2022
  2  Sözel bildiri...  2020
  3  Poster Bildiri...  2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2022-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019- Mayıs 2022
  3 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018