En

PROF.DR. ESRA BUKOVA GÜZEL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi A.D.  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Öğretmenliği Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Öğrenci Hata ve Yanılgıları ile Başa Çıkma Yolları: Limit Örneği...  2020
  2  How to Improve A Mathematics Teacher's Ways of Triggering and Considering Divergent Thoughts through...  2020
  3  Matematik Öğretmenlerinin Öğrenci Sorgulamasını Destekleyen Eylemlerinin Ders İmecesi Boyunca Gelişi...  2020
  4  Çemberin Çapı ile Çevresi Arasındaki İlişkinin Oluşturulması Amacıyla Tasarlanan Çevre Dostu Ulaşım ...  2020
  5  Investigating Preservice Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge through Microteaching...  2020
  6  Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatlar...  2020
  7  Matematik Öğretmeni Adaylarının Limit Öğretimlerindeki Matematik Dili Kullanımları...  2019
  8  İkinci Dereceden Fonksiyonların Öğrenilmesi Sürecinde Öğrencilerin Nicel Muhakemelerini Tetikleyen B...  2019
  9  Prospective Mathematics Teachers' Choice and Use of Representations in Teaching Limit Concept...  2019
  10  Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Destekli Matematiksel Modelleme Süreci Çerçevesinde Uzaklı...  2018
  11  A Rubric Development Study for the Assessment of Modelling Skills...  2018
  12  Doğrusal Fonksiyonun Öğrenilmesine Yönelik Tasarlanan Modelleme Etkinliği Üzerine Çalışan Öğrenciler...  2018
  13  Factors Revealed while Posing Mathematical Modelling Problems by Mathematics Student Teachers...  2018
  14  Describing Lesson Study Designed for Improvement of Mathematics Teachers' Knowledge of Student Think...  2018
  15  Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları...  2017
  16  Mathematics Teachers' Knowledge of Student Thinking and Its Evidences in Their Instruction...  2017
  17  Examining of Model Eliciting Activities Developed by Mathematics Student Teachers...  2017
  18  Mathematics Student Teachers' Modelling Approaches While Solving the Designed Eşme Rug Problem...  2017
  19  The Conceptualization of the Mathematical Modelling Process in Technology-Aided Environment...  2017
  20  Revealing Ozgur's Thoughts of a Quadratic Function with a Clinical Interview: Concepts and Their Und...  2017
  21  Conceptualizing Pre-Service Mathematics Teachers' Responding to Students' Ideas While Teaching Limit...  2016
  22  Bir Matematik Öğretmenin Ders İmecesi Boyunca Öğrencilerin Düşüncelerini Ortaya Çıkaracak Soru Sorma...  2016
  23  Öğrenci, Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerin Bakış Açısından Matematiksel Modelleme Problemleri...  2016
  24  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme Sürecindeki Bilişsel ve Üst Bilişsel Eylemler Aras...  2016
  25  A Student Teacher's Choice and Use of Examples in Teaching Probability...  2015
  26  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modellemede Ortaya Çıkan Üst Bilişsel Yapılar...  2015
  27  Matematik öğretmeni adaylarının derslerinde kullandıkları limit kavramına özgü öğretim stratejileri...  2015
  28  Matematik öğretmen adaylarının ispat ve ispatlamaya yönelik tutumlarının belirlenmesi: Bir ölçek gel...  2015
  29  Matematik öğretmeni adaylarının öğretim programının amaçlarına yönelik bilgilerinin limit öğretimler...  2015
  30  Öğrencilerin Kuyruklu Yıldız Problemi'ne ilişkin çözüm yaklaşımlarının matematiksel modelleme süreci...  2014
  31  Matematiksel Modellemede GeoGebra Kullanımı: Boy-Ayak Uzunluğu Problemi...  2014
  32  Model Oluşturma Etkinlikleri: Kuramsal Yapısı ve Bir Örneği...  2014
  33  Matematik ve matematik öğretimi bilgisi ışığında dörtlü bilgi modelindeki beklenmeyen olaylar bilgis...  2014
  34  Misconceptions emerging in mathematics student teachers' limit instruction and their reflections...  2014
  35  Türev ve integral problemlerinin çözümünde görsel, analitik ve harmonik çözüm tercihleri...  2014
  36  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modellemede Modelin Doğrulanmasındaki Yaklaşımların ve Düşün...  2013
  37  Matematik öğretmeni adaylarının modelleme sürecinde kullandıkları gösterim şekilleri...  2013
  38  Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi: Obezite Proble...  2013
  39  Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri ve Etkinliklere Yönelik Görüşl...  2013
  40  Matematiksel Modelleme Sürecini Açıklayan Farklı Yaklaşımlar...  2013
  41  Scale development for pre-service mathematics teachers' perceptions related to their pedagogical con...  2013
  42  Determining the views of mathematics student teachers related to mathematical modeling...  2012
  43  The prospective mathematics teachers' thought processes and views about using problem based learning...  2012
  44  An examination of pre-service mathematics teachers' approaches to construct and solve mathematical m...  2011
  45  Prospective mathematics teachers' views about using computer-based instructional materials in constr...  2011
  46  Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri...  2010
  47  Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi...  2010
  48  An investigation of pre-service mathematics teachers' pedagogical content knowledge: example of soli...  2010
  49  The review of undergraduate courses aimed at developing subject matter knowledge by mathematics stud...  2010
  50  Sufficiency of undergraduate education in developing mathematical pedagogical content knowledge: stu...  2010
  51  Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşıml...  2010
  52  Integrating Technology into Mathematics Education A Case of Study from Primary Mathematics Students ...  2010
  53  Prospective Mathematics Teachers Views about Using Flash Animation in Mathematics Lessons...  2010
  54  Matematik öğretmen adaylarının gözünden liselerdeki mesleki ön uygulama deneyimlerine yönelik süreçl...  2009
  55  Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerine ...  2008
  56  Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Matematik Öğreniminin Bilimi Tanıma, Yaşam İle İlişki Kurm...  2008
  57  Matematik Öğretmen Adaylarının Limit Kavramını Öğrenmelerinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Etkis...  2007
  58  Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi...  2005
  59  Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Matematik Öğretmeni Adaylarının Modelleme Uygulamalarını Gerçekleştirmelerinde Modelleme Uyg... 26/09/2019 - 28/09/2019
  2  Matematik Ders Planı Çerçevesinin Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama Becerilerine Et... 26/09/2019 - 28/09/2019
  3  Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama ve Değerlendirme Becerilerinin Desteklenm... 26/09/2019 - 28/09/2019
  4  Lise Öğrencilerinin Fonksiyonu Kavrayışları ve Fonksiyona Yönelik Kurdukları İlişkiler: Bir... 26/09/2019 - 28/09/2019
  5  Lise Matematik Öğretmeni Adaylarını Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde İkilemde Bırakan Fak... 26/09/2019 - 28/09/2019
  6  Matematik Eğitiminde Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Model... 26/09/2019 - 28/09/2019
  7  Öğrenci Güçlük ve Yanılgıları ile Başa Çıkma Yolları: Sonsuz Limit Örneği... 02/05/2019 - 04/05/2019
  8  Matematik Ders Planlarının İncelenmesi İçin Bir Çerçeve Önerisi... 02/05/2019 - 04/05/2019
  9  Beklenmeyen Olaylar Bilgisinin Kodları ve Alt Kodları: Gülbin'in Öğretimi... 02/05/2019 - 04/05/2019
  10  Prospective Secondary Mathematics Teachers Development of Core-Practices During Methods Courses: Aff... 06/02/2019 - 10/02/2019
  11  Mathematical knowledge for teaching of a prospective teacher having progressive incorporation perspe... 06/02/2019 - 10/02/2019
  12  Plandan Uygulamaya: Öğretmen Adaylarının Alan Öğretimi Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi... 04/10/2018 - 06/10/2018
  13  Sınıf İçi Bir Modelleme Uygulamasından Yansımalar... 09/05/2018 - 11/05/2018
  14  Öğretmen Adaylarının Gözünden Öğretilmesi Zor Olan Matematik Konuları, Nedenleri ve Üstesi... 09/05/2018 - 11/05/2018
  15  Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Bilgisini Destekleyici Bir Yöntem Olarak Klinik Mülak... 09/05/2018 - 11/05/2018
  16  Mikro-Öğretim Yöntemiyle Öğretmen Adaylarının Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi ve De... 09/05/2018 - 11/05/2018
  17  Matematik Öğretmeni Adaylarının Açık Uçlu Problem Kurma Yaklaşımları... 09/05/2018 - 11/05/2018
  18  Farklı Akademik Basarıya Sahip Matematik Ogretmeni Adaylarının Gerceklestirdikleri Klinik Mulaka... 18/04/2018 - 22/04/2018
  19  Iki Dogrusal Fonksiyonun Carpımı ile Ikinci Dereceden Fonksiyonun Olusturulması: El Castillo Etki... 18/04/2018 - 22/04/2018
  20  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenci Düşüncesine İlişkin Bilgilerini Ders Planlarına ... 23/03/2018 - 28/03/2018
  21  Matematik Öğretmeni Adaylarının Olası Öğrenci Sorusunun Üstesinden Gelme Yolları... 14/09/2017 - 16/09/2017
  22  Designing out-of-class modeling Implementations and Its Example... 18/05/2017 - 21/05/2017
  23  Development of Students Modelling Competencies While Working on Modeling Tasks... 18/05/2017 - 21/05/2017
  24  İkinci dereceden fonksiyonlara ilişkin bir öğretim dizisi tasarımı... 17/05/2017 - 19/05/2017
  25  Onuncu Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dereceden Fonksiyonlara İlişkin Kavramsal Anlamaları... 17/05/2017 - 19/05/2017
  26  Doğrusal fonksiyonlardan ikinci dereceden fonksiyonlara geçişte öğrenci anlamaları: El Castilo... 14/05/2017 - 15/05/2017
  27  Matematik öğretmenlerinin farklı düşünceleri tetikleme yaklaşımlarının gelişimi... 14/05/2017 - 15/05/2017
  28  Bir matematik öğretmeni adayının türev etkinliğinde gerçekleştirdiği zihinsel eylemler... 14/05/2017 - 15/05/2017
  29  Matematik öğretmeni adaylarının soru sorma sürecindeki öğrenci-öğretmen etkileşimlerine il... 20/04/2017 - 23/04/2017
  30  İkinci dereceden fonksiyonların cebirsel gösterimleri ile grafiksel gösteriminin ilişkilendiril... 20/04/2017 - 23/04/2017
  31  Matematik Öğretmeni Adaylarının Modelleme Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlükler... 28/09/2016 - 30/09/2016
  32  Tasarım Tabanlı Araştırma İle Matematiksel Modelleme Uygulamaları Tasarımı Ve Tasarım Süre... 28/09/2016 - 30/09/2016
  33  Onuncu sınıf öğrencilerinin doğrusal fonksiyona ilişkin düşünceleri... 28/09/2016 - 30/09/2016
  34  Mathematical Modelling Activity For In And Out Of Classroom: The Walking-Track... 03/08/2016 - 07/08/2016
  35  How To Design An Application Including Problem Posing Tasks Based On Mathematical Modelling... 03/08/2016 - 07/08/2016
  36  How to Integrate Mathematical Modelling into Mathematics Courses: A Guide Suggestion... 24/07/2016 - 31/07/2016
  37  Hypothetical learning trajectory related to quadratic functions... 24/07/2016 - 31/07/2016
  38  Revealing Ozgur's thoughts of a quadratic function with a clinical interview: Concepts and their und... 24/07/2016 - 31/07/2016
  39  Öğretmen adaylarının fonksiyonların öğrenilmesine ilişkin tasarladıkları gerçek yaşam ba... 26/04/2016 - 29/04/2016
  40  Matematik öğretmeni adaylarının doğrusal fonksiyonun öğrenilmesine ilişkin tasarlanan matema... 26/04/2016 - 29/04/2016
  41  Umay'ın Limit Öğretimindeki Örnek Seçimi ve Kullanımı... 26/04/2016 - 29/04/2016
  42  Matematik Öğretmeni Adaylarını Öğrencilerinin Düşüncelerini Sorgulatmaya İten Tetikleyicil... 26/04/2016 - 29/04/2016
  43  Nicel Muhakeme ile Karmaşık Sayıların Oluşturulması... 30/01/2016 - 31/01/2016
  44  Liselerde Tasarım Araştırması İle Modelleme Uygulamalarının Matematik Derslerine Entegrasyonu... 30/01/2016 - 31/01/2016
  45  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yöne... 16/05/2015 - 18/05/2015
  46  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modellemede Ortaya Çıkan Üst Bilişsel Planlama Yapılar... 16/05/2015 - 18/05/2015
  47  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme Sürecindeki Bilişsel Eylemlerin Yapısı... 16/05/2015 - 18/05/2015
  48  Matematik öğretmenlerinin öğrenci düşüncesi bilgileri bağlamında soru sorma yaklaşımları... 16/05/2015 - 18/05/2015
  49  Bir matematik öğretmeninin öğrencilerini matematiksel düşünmeye teşvik etme yaklaşımları... 16/05/2015 - 18/05/2015
  50  Öğrenci, Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerin Bakış Açısından Matematiksel Modelleme Probleml... 16/05/2015 - 18/05/2015
  51  Bir Lise Hazırlık Sınıfındaki Matematiksel Modelleme Uygulamalarına İlişkin Yansımalar... 16/05/2015 - 18/05/2015
  52  Matematik Öğretmenleri Modellemeye Dayalı Ders Planı Hazırlarken Nelere Dikkat Ediyorlar?... 16/05/2015 - 18/05/2015
  53  Reflection of a teacher's knowledge of student thinking on teaching trigonometrical ratios in a righ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  54  Development of a lesson plan for teaching radical expressions through lesson study... 23/04/2015 - 26/04/2015
  55  Matematiksel Modelleme Yeterliklerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Rubrik Geliştirme Çalışması... 11/09/2014 - 13/09/2014
  56  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yöne... 11/09/2014 - 14/09/2014
  57  Matematik ögretmenlerinin ögrenci duşuncelerine ilişkin bilgilerinin ogretimlerine yansımaları... 11/09/2014 - 13/09/2014
  58  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme Sürecinin Kavramsallaştırılması... 11/09/2014 - 13/09/2014
  59  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yöne... 04/09/2014 - 06/09/2014
  60  Mathematics teachers' knowledge of student thinking and its reflections on their instruction... 07/07/2014 - 09/07/2014
  61  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yöne... 22/12/2013 - 24/12/2013
  62  Matematik Öğretmeni Adaylarının Modelleme Sürecinde Kullandıkları Gösterim Şekilleri... 20/06/2013 - 22/06/2013
  63  Birinci ve Beşinci Sınıf Matematik Öğretmeni Adaylarının Limit Kavramına Yönelik Ders Tasar... 20/06/2013 - 22/06/2013
  64  Matematik ve Matematik Öğretimi Bilgisi Işığında Dörtlü Bilgi Modelinin Beklenmeyen Olaylar ... 20/06/2013 - 22/06/2013
  65  Prensipler ve Bileşenler Bağlamında Matematik Öğretmenlerinin Tasarladıkları Model Oluşturma... 20/06/2013 - 22/06/2013
  66  Teknoloji-Destekli Matematiksel Modelleme Süreci Çerçevesinde Uzaklık Problemi Çözümlerinin ... 23/05/2013 - 25/05/2013
  67  Öğretmen Adaylarının Limit Kavramına İlişkin Öğrenci Hatasını Belirlemeye ve Gidermeye Y... 19/09/2012 - 21/09/2012
  68  Öğretmenler Tarafından Tasarlanan Bir Model Oluşturma Etkinliğinin Uygulama Sürecindeki Öğre... 19/09/2012 - 21/09/2012
  69  Öğretmen Adaylarının Piramit Problemi Çözümlerinin Matematiksel Modelleme Süreci Çerçevesi... 19/09/2012 - 21/09/2012
  70  Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi Tasarlarken Dikkate Aldıkları Temel Unsur... 19/09/2012 - 21/09/2012
  71  Matematiksel Modelleme Problemi Çözüm Sürecinde Modelin Doğrulanmasına Yönelik Sergilenen Yak... 19/09/2012 - 21/09/2012
  72  Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretimlerinde Sıkıntı Yaşayacaklarını Düşündükleri K... 19/09/2012 - 21/09/2012
  73  Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi: Obezit... 19/09/2012 - 21/09/2012
  74  Matematik Öğretmen Adaylarının Soru Sormayı Etkili Kullanma Durumları: Limit Örneği... 27/06/2012 - 30/06/2012
  75  Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Programının Amaçlarına Yönelik İnanışlarının ... 27/06/2012 - 30/06/2012
  76  Matematik Öğretmen Adaylarının Yürüttükleri Derslerinde Limit Kavramına İlişkin Kullandık... 08/09/2011 - 10/09/2011
  77  Teknoloji Destekli Ortamda Öğretmen Adaylarının Tasarlanan Bir Matematiksel Modelleme Problemind... 08/09/2011 - 10/09/2011
  78  Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Görüşlerinin Belirle... 08/09/2011 - 10/09/2011
  79  Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinlikleri Ve Matematik Derslerinde Kul... 08/09/2011 - 10/09/2011
  80  Öğretmen Adaylarının Matematiksel Model Oluşturmada Değişken Kullanma Yaklaşımları... 08/09/2011 - 10/09/2011
  81  Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dili Kullanımlarının Öğretimlerine Yansımaları... 08/09/2011 - 10/09/2011
  82  Determining views of prospective mathematics teachers related to mathematical modelling... 10/07/2011 - 15/07/2011
  83  The Analysis of The Designed Eşme Rug (Kilim) Problem's Solutions Through 7-Stage Mathematical Mode... 10/07/2011 - 15/07/2011
  84  Examining of Model Eliciting Activities Developed By Prospective Mathematics Teachers... 10/07/2011 - 15/07/2011
  85  Examining Mathematics Student Teachers' Representations: The Case of Limit Concept... 10/07/2011 - 15/07/2011
  86  The Analysis of Student Teachers' Thought Processes in The Mathematical Modeling Through A Designed ... 10/07/2011 - 15/07/2011
  87  Examining of Model Eliciting Activities Developed By Prospective Mathematics Teachers... 10/07/2011 - 15/07/2011
  88  A Student Teacher's Choice of Examples in Teaching Probability... 10/07/2011 - 15/07/2011
  89  The Analysis of The Designed Eşme Rug (Kilim) Problem's Solutions Through 7-Stage Mathematical Mode... 10/07/2011 - 15/07/2011
  90  Matematik Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgıları Bilgisinin İncelenmesi: Limit Örneği... 20/10/2010 - 22/10/2010
  91  Öğrenciler Matematiksel Modellemede Birlikte Çalıştıklarında Hangi Yaklaşımları Sergiliyor... 20/10/2010 - 22/10/2010
  92  Öğrencilerin Modellemede Bireysel ve Birlikte Çalışarak Ortaya Koydukları Yaklaşımlar ve Dü... 23/09/2010 - 25/09/2010
  93  Matematik Öğretmen Adaylarının Limit Kavramına İlişkin Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin D... 23/09/2010 - 25/09/2010
  94  Ortaöğretim matematik öğretim programındaki yeni bir alan model ve modelleme üzerine geniş a... 13/05/2010 - 15/05/2010
  95  Bir eğitim seminerinden izlenimler: Matematiksel öğrenme etkinlikleri ve uygulanması... 13/05/2010 - 15/05/2010
  96  The first impressions about a dynamic mathematics software (GeoGebra) from the viewpoints of preserv... 10/05/2010 - 14/05/2010
  97  Matematik öğretmen adaylarınca alan bilgisi kazandırmaya yönelik verilen lisans derslerinin ird... 04/02/2010 - 08/02/2010
  98  Matematik öğretimi bilgisinin kazanımında lisans eğitiminin yeterliliği: Öğretmen adayların... 04/02/2010 - 08/02/2010
  99  Matematik öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğası ve uygulanışına yönelik yak... 07/10/2009 - 09/10/2009
  100  Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yaklaşımlarının incelenm... 01/10/2009 - 03/10/2009
  101  Using portfolio in revealing and developing the mathematical pedagogical content knowledge of primar... 01/10/2009 - 03/10/2009
  102  Using Portfolio in Revealing and Developing The Mathematical Pedagogical Content Knowledge of Primar... 01/10/2009 - 03/10/2009
  103  Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Katı Cisimler... 01/10/2009 - 03/10/2009
  104  Reflections of Mathematics Student Teachers' Pedagogical Content Knowledge on Lesson Plan and Prepar... 01/10/2009 - 03/10/2009
  105  Probleme Dayalı Öğrenmenin İstatistik Eğitiminde Örneklendirilmesi... 03/07/2009 - 05/07/2009
  106  Using Spreadsheets in Mathematics Education: A Case Study from Primary Mathematics Students Teacher ... 28/01/2009 - 01/02/2009
  107  Matematik Öğretmen Adaylarının Kavram Oluşturma Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Sürekli... 13/11/2008 - 15/11/2008
  108  Farklı Matematik Konularında Teknoloji Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Örnekl... 27/08/2008 - 29/08/2008
  109  Mathematical Activities Which Are Suitable for Learning Styles... 07/11/2006 - 11/07/2006
  110  The Effects of Students Mathematical Thinking On Constructing and Interpreting of Mathematical Model... 07/11/2006 - 11/07/2006
  111  Ülkemiz Matematik Öğretmen Adayları Profilinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunl... 07/09/2006 - 09/09/2006
  112  Matematik Öğretmenlerinin Kazandığı Nitelikler ve Uygulamaya Yansımaları... 07/09/2006 - 09/09/2006
  113  Çok Yönlü Etkinlik Yaklaşımları İle Matematiksel Kavram Oluşturma... 07/09/2006 - 09/09/2006
  114  Matematik öğretmen adaylarının eğitimi ve mesleki gelişimlerine yönelik değerlendirmeler... 04/09/2006 - 06/09/2006
  115  Constructing Derivative Concept as a Function by Using Animations... 30/06/2006 - 05/07/2006
  116  Constructing Limit Concept by Using 7E Learning Cycle Model... 30/06/2006 - 05/07/2006
  117  Matematik Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi... 04/05/2006 - 05/05/2006
  118  Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygun Çalışma Yaprakları... 29/04/2006 - 30/04/2006
  119  Yapılandırmacı Öğrenme Ortamında Fonksiyon Kavramının Öğrenilmesine Yönelik Etkinlikler... 29/04/2006 - 30/04/2006
  120  Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Matematik Öğretimine Hazır mıyız?... 28/09/2005 - 30/09/2005
  121  Matematik Öğretiminde, Geliştirilen Öğrenme Etkinlikleri ile, Yapısalcı Öğrenme Yaklaşım... 09/09/2004 - 11/09/2004
  122  Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi... 09/09/2004 - 11/09/2004
  123  Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarında Matematik Öğretmenlerinin Üstlendiği Rollerin ... 06/07/2004 - 09/07/2004
  124  Matematik Öğretiminde Öğrencilerde "Matematiksel Güc"ün Gelişimine Yönelme... 15/10/2003 - 18/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kavram Oluşturma Sürecinde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Sınıf İçi Uygulamaları...  2020
  2  İlkokulda Matematiksel Modelleme: Kavramlar ve Uygulamalar Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul...  2019
  3  Üstel Değişimlere Kavramsal Bir Bakış MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ ORTAOKUL...  2019
  4  Matematiksel Modelleme ve Ortaokul Uygulamaları MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ ORTAOKUL...  2019
  5  Örüntü ve Dizi Temel Matematik Kavramları ve Uygulamaları...  2016
  6  Matematik Öğretimi İçin Dörtlü Bilgi Modeli Matematik Eğitiminde Teoriler...  2016
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Atatürk Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Programı Tasarımı ve Uygulaması...  3/2018 - 12/2018
  2  SORGULAMA TABANLI ANALİZ ÖĞRETİMİNDEKİ ARGÜMANTASYON SÜRECİNİ DESTEKLEYEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SÖYLEMLERİ...  9/2018 - /
  3  Lise Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulaması...  9/2017 - 12/2017
  4  Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Yolunda Bir Arada...  10/2017 - 12/2017
  5  Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Geliştirilmesi...  9/2017 - 12/2017
  6  Oortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Etkin Matematik Öğretimi için İlerlemeci Bakış Açısı Kazandırılması...  10/2017 - 4/2019
  7  TÜBİTAK (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı, Model Oluşturma Etkinlikleri...  9/2013 - 9/2013
  8  Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Model Oluşturma Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin ve Etkinlik Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi...  9/2012 - 9/2015
  9  Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme Problemlerinin Çözüm Süreçlerinin Analiz Edilmesi: Yaklaşım ve Düşünme Süreçleri Üzerine Bir Açıklama...  10/2011 - 1/2013
  10  Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Tutumları İle İspatlama Becerileri Arasındaki İlişki...  11/2009 - 12/2010
  11  Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtlü Bilgi Modeli ile Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Limit Örneği...  7/2009 - 1/2011
 • NO AD TARIH
  1  Matematik Eğitimi Sergi Günleri, Toplu(Grup) Sergi...  21/12/2016 - 21/12/2016
  2  Matematik Öğretimi Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  20/06/2016 - 20/06/2016
  3  Matematik-Günlük Yaşam-Modelleme Materyalleri Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  14/05/2016 - 14/05/2016
  4  Yaşamdaki Matematik Uygulamları Sergisi, Karma Sergi...  04/05/2016 - 04/05/2016
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın...  2007
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın...  2010
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Üyesi, Ekim 2020-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Dekanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  3 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Erasmus+ Seçim Komisyonu (Dış İlişkiler Koord.) Üyesi, Eylül 2020-Devam ediyor
  6 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2020- Eylül 2020
  7 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ocak 2020-Devam ediyor
  8 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ocak 2020- Ekim 2020
  9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ocak 2020- Ekim 2020
  10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2020- Ekim 2020
  11 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ekim 2019- Ekim 2020
  12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Ocak 2020
  13 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Ekim 2019- Ocak 2020
  14 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Ocak 2020
  15 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Şubat 2019- Ekim 2019
  16 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Üyesi, Ekim 2018- Ekim 2020
  17 Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2018- Ocak 2021
  18 Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2011- Nisan 2012