Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. GÜLÜZAR KURT GÜMÜŞ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme (İng)  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2008
  Doçent  İşletme Fakültesi Finans  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Global Innovation Index:Assessment of The State of Turkey Among Brics-T Countries and The Impact Of ...  2023
  2  Türkiye'de COVID-19 Pandemi Döneminde Girişimlere Yapılan Yatırımların Analizi...  2022
  3  Financial Sustainability of The Turkish Health Care System: Experts' Opinion...  2021
  4  How environmental innovation influences firm performance: A meta-analytic review...  2021
  5  Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türkiye'deki devlet üniversitesi hastanelerinin performans değerlend...  2020
  6  Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye'nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme...  2020
  7  Financial Sustainability of Turkish Health Care System...  2018
  8  The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Borsa İstanbul...  2018
  9  Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği...  2017
  10  Corporate Governance and Voluntary Disclosure: Content Analysis on Borsa Istanbul Hospitality Indust...  2017
  11  Bilanço ve Gelir Tablolarının Topsis Yöntemi İle Analizi: Borsa İstanbul Uygulaması...  2017
  12  The application of data mining techniques in manipulated financial statement classification: The cas...  2017
  13  Evaluating Financial Performance with Grey Relational Analysis: An Application of Manufacturing Comp...  2017
  14  The Relationship Between Corporate Governance and Stock Returns...  2016
  15  Co-integration or Fractional Co-integration? Connections between the Turkish and some Major Stock Ma...  2015
  16  The Relationship between Foreign Investment and Macroeconomic Indicators: Evidence from Turkey...  2015
  17  Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle İmalat Ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki ...  2013
  18  Determinants of Stock Market Development: Evidence from Advanced and Emerging Markets in a Long Span...  2013
  19  Altın Fiyatındaki Dağılımların Markov Zinciri ile Analizi: Uzun Erimli Olasılıklar...  2012
  20  The Effect of Macroeconomic Factors on the Performance of Azerbaijan Banking System...  2012
  21  Where is Turkey? Determination of Turkey's Investor Protection Position in the World....  2012
  22  The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: Istanbul Stock Exc...  2011
  23  An Outlook on Chinese Banks Based on Total Assets and Equity Perspective...  2011
  24  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Firmaların İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları ...  2011
  25  Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: Yapısal Kırılmaların Önemi...  2010
  26  Are dividends disappering or shrinking? Evidence from Istanbul Stock Exchange (ISE)...  2010
  27  Ownership Concentration, Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence from Turkey...  2010
  28  Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasalarındaki Gelişmeler...  2007
  29  İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler...  2007
  30  Ekonomide Yaşanan Gelişmeler: Ödemeler Bilançosu ve Cari Açık...  2006
  31  Basel II...  2006
  32  Kurumsal Yönetim...  2006
  33  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Profesyonelleşme ve Vekalet Teorisi...  2006
  34  Kurumsal Yönetim...  2006
  35  Basel II: Muhasebe Uygulamalarına Etkisi...  2006
  36  Basel II-Düzenlemeler ve Etkileri...  2005
  37  Araştırma-Geliştirme ve Pazarlama Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi...  2003
  38  Çok Ulusluluk ve Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma...  2002
  39  Cash Conversion Cycle, Cash Management and Profitability: An Empirical Study on the ISE Traded Compa...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Immigrant Entrepreneurship: The Case of Syrian Immigrant Entrepreneurs in Turkey... 03/04/2024 - 05/04/2024
  2  Sektörlerde Covid-19 Etkisi: Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırma... 22/12/2023 - 24/12/2023
  3  Sustainable Education: Past Reality and Future Projection... 24/03/2023 - 25/03/2023
  4  Financial Sustainability of Turkish Health Care System... 10/10/2018 - 13/10/2018
  5  TURKISH TRAVEL AND TOURISM SECTOR's PLACE IN THE WORLD: TODAY AND THE FUTURE... 27/04/2018 - 29/04/2018
  6  Evaluation of Turkish Public University Hospitals... 06/12/2017 - 07/12/2017
  7  Sürdürülebilirlik Raporları İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri: Borsa İstanbu... 22/11/2017 - 26/11/2017
  8  Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Hastanelerinin Performans Değ... 18/10/2017 - 21/10/2017
  9  Forecasting The Parity Among Currencies: Case of Turkey... 17/04/2017 - 20/04/2017
  10  Risk Bildirimi ve Risk Bildirim Kalitesi: Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama... 15/10/2014 - 18/10/2014
  11  Reel Döviz Kuru-Portföy Yatırımları İlişkisi: Türkiye Örneği... 23/10/2013 - 26/10/2013
  12  Where is Turkey? Determination of Investor Protection Position in the World... 20/10/2011 - 22/10/2011
  13  Altın Fiyatlarının Oynaklığını Etkileyen Makro-ekonomik Faktörler... 05/05/2011 - 07/05/2011
  14  İMALAT VE KİMYA-PETROL-PLASTİK SEKTÖRLERİNİN ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ... 03/11/2010 - 06/11/2010
  15  DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: AN AUGMENTED METHOD FOR THE ANALYSIS OF FIRM PERFORMANCE... 08/10/2010 - 09/10/2010
  16  A Survey on Determination of Accounting Department Students' Rationalization Tendency Regarding Unet... 15/09/2010 - 18/09/2010
  17  A Survey on Determination of Accounting Department Students? Rationalization Tendency Regarding with... 15/09/2010 - 18/09/2010
  18  Determinants of Stock Markets Development: The Panel Period SUR Estimation... 16/06/2010 - 18/06/2010
  19  Maddi Olmayan Varlıklar-Stoklar... 18/11/2009 - 22/11/2009
  20  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Muhasebe Standartları (Kobimus), Stoklar - Mad... 18/11/2009 - 21/11/2009
  21  İşletmelerin İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları Bilgilendirme Üzerine Bir İnceleme... 24/09/2009 - 25/09/2009
  22  İşletmelerin İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları Bilgilendirme Üzerine Bir İnceleme... 24/09/2009 - 25/09/2009
  23  Likidite ve Firma Performansı İlişkisi: İMKB'de İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Uygulama... 11/09/2008 - 12/09/2008
  24  Firmaların Sermaye Yapılarını Etkileyen Faktörler: İMKB'de İşlem Gören Yerli-Yabancı Firma... 08/05/2008 - 10/05/2008
  25  Developing the Education System: Problem Based Learning as a New Product... 08/09/2006 - 09/09/2006
  26  İzmir ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Stratejik Planlama ve Konumlanma İçin Bir Pilot Çalı... 15/06/2006 - 17/06/2006
  27  Why are Dividends Disappearing? Evidence from Istanbul Stock Exchange (ISE)... 01/05/2006 - 04/05/2006
  28  Domestic and Global Determinants of Stock Price Variances: Evidence from ISE... 16/06/2005 - 19/06/2005
  29  Foreign Exchange Rate Sensitivity and Stock Price: Estimating Economic Exposure of Turkish Companies... 11/09/2003 - 13/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişmeler ve Türkiye için Stratejik Planlama ve Konumlanma Yakl...  2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Turizmine Yönelik Genel Bir Değerlendirme Geçmişten Geleceğe İzmir: İzmir'in Ticari ve Ekonomik Durumu...  2022
  2  Dijital Girişimcilik Girişimciliği Keşfet...  2021
  3  ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE OF TURKEY WITH STARTUP INSIGHTS Researches on Financial Performance...  2020
  4  Kodlama, Faturalama ve Geri ödemeler Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  5  Herding Behaviour in Cryptocurrency Market: CSSD and CSAD AnalysisBlockchain Economics and Financial Market Innovation...  2019
  6  Yatırım Analizinin Kavramsal Temelleri Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler...  2018
  7  Extreme Value Theory in Finance: A Way to Forecast Unexpected Circumstances Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in Global Financial Institutions...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
 • NO AD YIL
  1  Yabancı Sermaye Derneği Bilimsel İnceleme Yarışması-VI...  2005
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Fakülte 3.'lüğü Ödülü...  2001
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Birliği  2004
 • NO Görev
  1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2024-Devam ediyor
  2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2024-Devam ediyor
  3 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor
  4 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2022- Ocak 2024
  5 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2022- Ocak 2024
  6 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2022- Ocak 2024
  7 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Ekim 2022- Ocak 2024
  8 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  9 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  10 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2021-Devam ediyor
  11 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021- Mart 2024
  12 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2021- Mart 2024
  13 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2018- Mart 2021
  14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2018- Mart 2021
  15 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  16 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019
  17 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Nisan 2016
  18 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016