Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. FUNDA AKSU TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  2014
 • NO AD YIL
  1  Assesment of the orbit morphometry on West Anatolian dry skulls...  2018
  2  Comparison of three methods used for estimating area of foramen magnum....  2018
  3  Digit ratio (2D:4D) comparison between competitive age group swimmers and non-athletes...  2017
  4  İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği'nin Genel Örnekleme Uyarlanması, Psikometrik Özelliklerinin Madde Ce...  2017
  5  The morphological grading and comparison of sutural patency among cranial sutures in dry human skull...  2017
  6  3D (Üç Boyutlu) Yazıcılar ve Geleceğimiz...  2016
  7  Morphological and Morphometric Analysis of Foramen Magnum: An Anatomical Aspect...  2016
  8  Sulcus Nervi Dorsalis Penis / Clitoridis: Anatomik Bir Çalışma...  2016
  9  Genç Kadınlarda Eldeki 2/4 Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi...  2016
  10  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS...  2016
  11  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments...  2016
  12  Anatomy of the anteromedıal thıgh flap based on the oblıque branch of the descendıng branch of the l...  2015
  13  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls...  2015
  14  Morphometrical Aspect on Angular Branch of Facial Artery...  2015
  15  The Localization and Morphology of Pterion in Adult West Anatolian Skulls...  2014
  16  The Volume Prediction on the Experimental Design Hippocampus Using Stereological Method....  2014
  17  The volume of experimental design cerebellum: stereological microanatomic study....  2014
  18  Inca Bone In Human Skulls Of The West Anatolian Population...  2014
  19  ANATOMICAL FEATURES OF METOPIC SUTURE IN ADULT WEST ANATOLIAN DRY SKULLS...  2014
  20  ANATOMY OF DELTOID FLAP BASED ON POSTERIOR SUBCUTANEOUS DELTOID ARTERY: A CADAVERIC INVESTIGATION...  2014
  21  ANATOMICAL EVALUATION ON SARTORIOUS MUSCLE FLAPS...  2013
  22  Volume estimation of the rabbit thalamus. Stereological microanatomical study...  2013
  23  Apertura Piriformis ve Choana Çapları: Anatomik Bir Çalışma...  2013
  24  7-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2013
  25  Organ nakli cerrahisinde cerrahi anatomi: karaciğer ve safra yollarının cerrahi anatomisi...  2013
  26  Beden Algısı...  2012
  27  Phenotypic Features in Autistic Individuals : The Finger Length Ratio (2D:4D), Hair Whorl, and Hand ...  2012
  28  The arterial anatomy of the saphenous flap: a cadaveric study....  2012
  29  14-16 Yaş Voleybol ve Tenis Oyuncularının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi...  2011
  30  Kişiliğinizin Sırrı Parmaklarınızda...  2011
  31  The mendosal suture...  2011
  32  Master Atletlerde El Parmak Oranlarının Sportif Başarı Düzeyine Etkisi...  2010
  33  paramediklerde psikolojik değerlendirme ve eldeki 2/4 parmak oranının kişilik yapısı ile ilişkisi...  2010
  34  master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi...  2010
  35  Bony variations of the craniovertebral region...  2009
  36  Neck Circumference and 2:4 Digit Ratio in Patients With Acute Myocardial Infarction ...  2009
  37  Location and Incidence of the Zygomaticofacial Foramen: An Anatomic Study...  2009
  38  Fossa vermiana - Anatomik bir çalışma...  2009
  39  The human sacrum and safe approaches for screw placement...  2009
  40  Foramen of Vesalius...  2009
  41  Anastomosis Between the Temporal Branch of Facial Nerve and Auriculotemporal Nerve...  2008
  42  Foramen Supraorbitale'nin Morfolojisi ve Morfometrisi...  2007
  43  Foramen Mandibulae'nin Lokalizasyonu ve Morfometrisi...  2007
  44  Morphology and Morphometry of the Acetabulum...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Topographical Evaluation of the Foramen Spinosum... 27/08/2019 - 31/08/2019
  2  Inverstigation of Relation Between Basal Ganglion Volumes and Reaction Times in Elite Athletes... 27/08/2019 - 31/08/2019
  3  Anatomy and Morphometry of the Foramen Lacerum... 27/08/2019 - 31/08/2019
  4  Anatomy and morphometry of the hypoglossal canal... 27/08/2019 - 31/08/2019
  5  Evaluation of Lumbal Lordosis Biomechanics in Patients with Lumbal Disc Herniation: Clinical Stereol... 27/08/2019 - 31/08/2019
  6  Inverstigation of distal humerus morphometry... 27/08/2019 - 31/08/2019
  7  Surgical Significance of Morphometrical Analysis of the Superior Orbital Fissure: Stereological Stud... 27/08/2019 - 31/08/2019
  8  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS... 02/09/2015 - 06/09/2015
  9  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls... 02/09/2015 - 06/09/2015
  10  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments... 02/09/2015 - 06/09/2015
  11  THE VOLUME OF THE RABBIT CEREBELLUM: STEREOLOGICAL MICROANATOMICAL STUDY... 03/10/2013 - 05/10/2013
  12  SUTURA METOPICA?NIN BATI ANADOLU?DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDAKİ İNSİDANSI VE T... 05/09/2013 - 08/09/2013
  13  ARTERIA ANGULARIS: ANASTOMOZLARI VE ANATOMİK VARYASYONLARI... 05/09/2013 - 08/09/2013
  14  FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  15  GLİOBLASTOMA MULTİFORME VAKASINDA STEREOLOJİK VE VOLUMETRİK CERRAHİ ANALİZ... 05/09/2013 - 08/09/2013
  16  TAVŞAN TALAMUSUNDA HACİM TAHMİNİ: STEREOLOJİK MİKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  17  APERTURA PIRIFORMIS VE KOANA ÇAPLARI: SEFALOMETRİK ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  18  BATI ANADOLU'DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDA OS INCA?NIN İNSİDANSI VE TİPLERİ... 05/09/2013 - 08/09/2013
  19  A case of nontraumatic bilateral chronic subdural hematoma: Stereological analysis... 06/11/2012 - 08/11/2012
  20  The Arterial Anatomy of the Saphenous Flap: A cadaveric study... 28/06/2012 - 01/07/2012
  21  Personality Characteristics Related To Finger Ratios... 28/06/2012 - 01/07/2012
  22  Phenotypic Features in Individuals with autism: 2d/4d finger ratios, Hair Whorl and Hand Dominance P... 28/06/2012 - 01/07/2012
  23  Development of Two Dimensional Body Image Scale, Investigation of Psychometric Properties by means o... 28/06/2012 - 01/07/2012
  24  Relationship between rankings competition and the digit ratios of elite swimmers... 28/06/2012 - 01/07/2012
  25  7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi... 28/06/2011 - 30/06/2011
  26  SULCUS NERVI DORSALIS PENIS / CLITORIDIS : AN ANATOMIC STUDY... 19/05/2011 - 22/05/2011
  27  master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi... 10/11/2010 - 12/10/2010
  28  14-16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının incelenmes... 28/06/2010 - 30/06/2010
  29  Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Aerobik Dayanıklılık ve Kuvvet Antrenmanının Sosyal... 24/04/2010 - 25/04/2010
  30  Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme ve Eldeki Parmak Oranlarının Kişilik Yapısı ile İliş... 24/04/2010 - 25/04/2010
  31  Neck circumference and 2:4 digit ratio in patients who underwent acute myocardial infarction... 02/09/2009 - 05/09/2009
  32  Mendosal Suture... 29/10/2008 - 01/11/2008
  33  Localization and Types of Pterion for Surgical Approaches... 29/10/2008 - 01/11/2008
  34  The Localization and Morphometry of Mandibular Foramen... 29/10/2008 - 01/11/2008
  35  Morphometry and Morphology of Supraorbital Foramen... 29/10/2008 - 01/11/2008
  36  Pelvis Kemiğinin Anatomik ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi... 27/10/2008 - 28/10/2008
  37  Morphology and morphometry of the acetabulum... 07/09/2005 - 10/09/2005
  38  Morphology and morphometry of zygomaticofacial foramen... 07/09/2005 - 10/09/2005
  39  Anastomosis between the temporal branch of facial nerve and auriculotemporal nerve... 07/09/2005 - 10/09/2005
  40  Sakrumun cerrahi anatomisi... 20/05/2003 - 24/05/2003
 • NO AD YIL
  1  Anatomia...  2017
  2  Anatomia...  2016
  3  ANATOMIA...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nöro-Biyolojik Kuramlar ve Erken Çocuklukta Uygulama Alanları Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları...  2020
  2  Medial Lemnisküs Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Elit sporcuların Basal Ganglion Hacimleri ile Reaksiyon Zamanları arasındaki ilişkinin Araştırılması...  2/2012 - 2/2017
  2  Elit yüzücülerde anaerobik performans ve parmak oranları arasındaki ilişkinin incelenmesi...  2/2012 - 2/2013