Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. FUNDA AKSU TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  2014
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Lentiform Nuclei Volume in Healthy Individuals Who Exercise Regularly Using the Semi-a...  2024
  2  Anatomical Study of Pterygoalar and Pterygospinous Foramina DOI: 10.21203/rs.3.rs-3490317/v1...  2023
  3  Assesment of the orbit morphometry on West Anatolian dry skulls...  2018
  4  Comparison of three methods used for estimating area of foramen magnum....  2018
  5  İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği'nin Genel Örnekleme Uyarlanması, Psikometrik Özelliklerinin Madde Ce...  2017
  6  Digit ratio (2D:4D) comparison between competitive age group swimmers and non-athletes...  2017
  7  The morphological grading and comparison of sutural patency among cranial sutures in dry human skull...  2017
  8  3D (Üç Boyutlu) Yazıcılar ve Geleceğimiz...  2016
  9  Morphological and Morphometric Analysis of Foramen Magnum: An Anatomical Aspect...  2016
  10  Sulcus Nervi Dorsalis Penis / Clitoridis: Anatomik Bir Çalışma...  2016
  11  Genç Kadınlarda Eldeki 2/4 Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi...  2016
  12  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS...  2016
  13  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments...  2016
  14  Anatomy of the anteromedıal thıgh flap based on the oblıque branch of the descendıng branch of the l...  2015
  15  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls...  2015
  16  Morphometrical Aspect on Angular Branch of Facial Artery...  2015
  17  The Volume Prediction on the Experimental Design Hippocampus Using Stereological Method....  2014
  18  The Localization and Morphology of Pterion in Adult West Anatolian Skulls...  2014
  19  The volume of experimental design cerebellum: stereological microanatomic study....  2014
  20  Inca Bone In Human Skulls Of The West Anatolian Population...  2014
  21  ANATOMICAL FEATURES OF METOPIC SUTURE IN ADULT WEST ANATOLIAN DRY SKULLS...  2014
  22  ANATOMY OF DELTOID FLAP BASED ON POSTERIOR SUBCUTANEOUS DELTOID ARTERY: A CADAVERIC INVESTIGATION...  2014
  23  ANATOMICAL EVALUATION ON SARTORIOUS MUSCLE FLAPS...  2013
  24  Volume estimation of the rabbit thalamus. Stereological microanatomical study...  2013
  25  7-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2013
  26  Apertura Piriformis ve Choana Çapları: Anatomik Bir Çalışma...  2013
  27  Organ nakli cerrahisinde cerrahi anatomi: karaciğer ve safra yollarının cerrahi anatomisi...  2013
  28  Beden Algısı...  2012
  29  Phenotypic Features in Autistic Individuals : The Finger Length Ratio (2D:4D), Hair Whorl, and Hand ...  2012
  30  The arterial anatomy of the saphenous flap: a cadaveric study....  2012
  31  Kişiliğinizin Sırrı Parmaklarınızda...  2011
  32  14-16 Yaş Voleybol ve Tenis Oyuncularının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi...  2011
  33  The mendosal suture...  2011
  34  Master Atletlerde El Parmak Oranlarının Sportif Başarı Düzeyine Etkisi...  2010
  35  paramediklerde psikolojik değerlendirme ve eldeki 2/4 parmak oranının kişilik yapısı ile ilişkisi...  2010
  36  master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi...  2010
  37  Bony variations of the craniovertebral region...  2009
  38  Neck Circumference and 2:4 Digit Ratio in Patients With Acute Myocardial Infarction ...  2009
  39  Location and Incidence of the Zygomaticofacial Foramen: An Anatomic Study...  2009
  40  Fossa vermiana - Anatomik bir çalışma...  2009
  41  The human sacrum and safe approaches for screw placement...  2009
  42  Foramen of Vesalius...  2009
  43  Anastomosis Between the Temporal Branch of Facial Nerve and Auriculotemporal Nerve...  2008
  44  Foramen Supraorbitale'nin Morfolojisi ve Morfometrisi...  2007
  45  Foramen Mandibulae'nin Lokalizasyonu ve Morfometrisi...  2007
  46  Morphology and Morphometry of the Acetabulum...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Anatomy and morphometry of the foramen lacerum Nermin Nüket Göçmen Karabekir, Selim Karabekir, Fu... 27/08/2019 - 29/08/2019
  2  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments... 02/09/2015 - 06/09/2015
  3  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS... 02/09/2015 - 06/09/2015
  4  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls... 02/09/2015 - 06/09/2015
  5  THE VOLUME OF THE RABBIT CEREBELLUM: STEREOLOGICAL MICROANATOMICAL STUDY... 03/10/2013 - 05/10/2013
  6  TAVŞAN TALAMUSUNDA HACİM TAHMİNİ: STEREOLOJİK MİKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  7  GLİOBLASTOMA MULTİFORME VAKASINDA STEREOLOJİK VE VOLUMETRİK CERRAHİ ANALİZ... 05/09/2013 - 08/09/2013
  8  FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  9  ARTERIA ANGULARIS: ANASTOMOZLARI VE ANATOMİK VARYASYONLARI... 05/09/2013 - 08/09/2013
  10  SUTURA METOPICA?NIN BATI ANADOLU?DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDAKİ İNSİDANSI VE T... 05/09/2013 - 08/09/2013
  11  APERTURA PIRIFORMIS VE KOANA ÇAPLARI: SEFALOMETRİK ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  12  BATI ANADOLU'DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDA OS INCA?NIN İNSİDANSI VE TİPLERİ... 05/09/2013 - 08/09/2013
  13  A case of nontraumatic bilateral chronic subdural hematoma: Stereological analysis... 06/11/2012 - 08/11/2012
  14  Development of Two Dimensional Body Image Scale, Investigation of Psychometric Properties by means o... 28/06/2012 - 01/07/2012
  15  The Arterial Anatomy of the Saphenous Flap: A cadaveric study... 28/06/2012 - 01/07/2012
  16  Relationship between rankings competition and the digit ratios of elite swimmers... 28/06/2012 - 01/07/2012
  17  Personality Characteristics Related To Finger Ratios... 28/06/2012 - 01/07/2012
  18  Phenotypic Features in Individuals with autism: 2d/4d finger ratios, Hair Whorl and Hand Dominance P... 28/06/2012 - 01/07/2012
  19  7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi... 28/06/2011 - 30/06/2011
  20  SULCUS NERVI DORSALIS PENIS / CLITORIDIS : AN ANATOMIC STUDY... 19/05/2011 - 22/05/2011
  21  master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi... 10/11/2010 - 12/10/2010
  22  14-16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının incelenmes... 28/06/2010 - 30/06/2010
  23  Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Aerobik Dayanıklılık ve Kuvvet Antrenmanının Sosyal... 24/04/2010 - 25/04/2010
  24  Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme ve Eldeki Parmak Oranlarının Kişilik Yapısı ile İliş... 24/04/2010 - 25/04/2010
  25  Neck circumference and 2:4 digit ratio in patients who underwent acute myocardial infarction... 02/09/2009 - 05/09/2009
  26  Mendosal Suture... 29/10/2008 - 01/11/2008
  27  Localization and Types of Pterion for Surgical Approaches... 29/10/2008 - 01/11/2008
  28  The Localization and Morphometry of Mandibular Foramen... 29/10/2008 - 01/11/2008
  29  Morphometry and Morphology of Supraorbital Foramen... 29/10/2008 - 01/11/2008
  30  Pelvis Kemiğinin Anatomik ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi... 27/10/2008 - 28/10/2008
  31  Morphology and morphometry of the acetabulum... 07/09/2005 - 10/09/2005
  32  The Case of Anastomosis of facial nerve and auriculotemporal nerve at temporal region... 07/09/2005 - 10/09/2005
  33  Morphology and morphometry of zygomaticofacial foramen... 07/09/2005 - 10/09/2005
  34  Sakrumun cerrahi anatomisi... 20/05/2003 - 24/05/2003
 • NO AD YIL
  1  Anatomia...  2017
  2  Anatomia...  2016
  3  ANATOMIA...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nöro-Biyolojik Kuramlar ve Erken Çocuklukta Uygulama Alanları Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları...  2020
  2  Medial Lemnisküs Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Elit sporcuların Basal Ganglion Hacimleri ile Reaksiyon Zamanları arasındaki ilişkinin Araştırılması...  2/2012 - 2/2017
  2  Elit yüzücülerde anaerobik performans ve parmak oranları arasındaki ilişkinin incelenmesi...  2/2012 - 2/2013